Economie Mondiala

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Economie Mondiala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 261 de pagini .

Profesor: Mihai Sebea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL 1 Economia mondială „o realitate
dinamică”
1.1. Trăsătrurile economiei mondiale
1.2. Economia mondială ca sistem dinamic
1.2.1. Economiile naţionale
1.2.2. Organizaţiile economice interstatale
1.2.3. Societăţile Transnaţionale
1.2.4. Diviziunea mondială a muncii
1.2.5. Relaţiile economice internaţionale
1.2.6. Piaţa mondială
CAPITOLUL 2 Perspectivele economiei mondiale
2.1. Globlalizare
2.1.1. Concepte şi evoluţii
2.1.2. Dimensiunile procesului de globalizare
2.1.3. Efectele globalizării
2.2. Regionalizare
2.2.1. Abordări ale regionalizării
2.2.2. Integrarea economică regională: factori şi
dinamică
2.2.3. Uniunea Europeană
2.2.3.1. Principalele etape în crearea
Uniunii Europene
2.2.3.2. Structura instituţională a Uniunii
Europene
2.2.3.3. Procesul de aderare în Europa
Centrală şi de Est
2.2.4. Alte grupări de integrare regională
2.2.4.1. Integrarea economică regională în
America Latină
2.2.4.2. Integrarea economică regională în
America de Nord
2.2.4.3. Procesul de integrare economică
regională în zona Asia – Pacific
CAPITOLUL 3 Economia ţărilor dezvoltate
3.1. Locul ţărilor devoltate în lume
3.2. Politica economică în ţările dezvoltate
3.2.1. Politica monetară şi de credit
3.2.2. Politica fiscală
3.2.3. Politica cheltuielilor publice
3.2.4. Politica comercială
3.2.4.1. Politici comerciale favorabile liberului
schimb vs. politici comerciale protecţioniste
3.3. Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare
Economică
3.4. Grupul celor 8
CAPITOLUL 4 Societăţile transnaţionale
4.1. Evoluţia societăţilor transnaţionale
4.2. Societăţile transnaţionale şi investiţii externe de
capital
4.2.1. Indicatorii de măsurare a ISD
4.2.2. Rolul investiţiilor străine directe
4.2.2.1. Rolul STN în promovarea
competitivităţii exporturilor
4.2.3. Cracteristicile investiţiilor străine directe
4.2.4. Factorii care influenţează dinamica
fluxurilor investiţionale
4.2.5. Evoluţia fluxurilor de investiţii străine
directe
4.3. Managementul societăţilor transnaţionale şi
strategii de creştere
4.4. Piaţa societăţilor transnaţionale
4.5. Preţul de transfer
4.6. Relaţiile societăţilor transnaţionale cu statele
naţiune
CAPITOLUL 5 Economia ţărilor în dezvoltare
5.1. Tendinţe globale la nivelul ţărilor în dezvoltare
5.1.1. Ţările în dezvoltare şi societăţiile
transnaţionale
5.2. Caracteristicile ţărilor în dezvoltare
5.3. Tranziţia la economia de piaţă în Europa Centrală şi de
Est
5.3.1. Tranziţia României la economia de piaţă
Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL 1

ECONOMIA MONDIALĂ „O REALITATE DINAMICĂ”

Sistemul capitalist a stat la baza apariţiei şi dezvoltării

economiei mondiale. Piaţa mondială datează încă din secolul al

XVI-lea, însă, adevăratul salt al vieţii economice la nivel

mondial a fost rezultatul primei revoluţii industriale din Anglia

(sfârşitul secolului XVIII – începutul secolului XIX).

Economia mondială reprezintă ansamblul format din

totalitatea agenţilor economici şi a interacţiunilor (raporturilor

economice) dintre aceştia la scară globală.

Din cele mai vechi timpuri, la baza sistemului capitalist

a stat proprietatea privată, accentuând astfel gradul de

cointeresare a agenţilor economici. Ca urmare, la nivelul

economiilor naţionale, treptat, s-au conturat anumite direcţii de

dezvoltare, aflate în strânsă legătură cu avantajele competitive,

conferite de factorii de producţie deţinuţi.

Transformările la nivelul economiilor naţionale în

sensul perfecţionării şi specializării în producţie, au generat

apariţia diviziunii mondiale a muncii.

În evoluţia dividiunii muncii s-au conturat trei etape:

 prima mare diviziune a muncii, manifestată prin

separarea triburilor de păstori de celelalte triburi;

 a doua mare diviziune a muncii prin care

meşteşugarii se separă de agricultori;

 a treia diviziune a muncii, concretizată prin

separarea negustorilor de meşteşugari şi de

agricultori.

Treptat, ca urmare a adâncirii diviziunii mondiale a

muncii, apare producţia destinată schimbului şi implicit

conceptul de comerţ. Dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre

state, a condus la accentuarea interdependenţelor la nivel

mondial, stimulând decisiv procesul de mondializare a

activităţii economice.

Principalele stadii ale mondializării, sunt mondializarea

prin comerţ exterior şi mondializare prin investiţii externe de

capital.

Iniţial principala formă de desfăşurare a raporturilor

economice la nivel global, s-a manifestat prin comerţ exterior.

Fluxurile comerciale au fost susţinute şi stimulate la nivel

internaţional reprezentând principala sursă de dezvoltare a

economiilor naţionale. Treptat, s-a constatat că operaţiunile de

comerţ exterior comportă o serie de dezavantaje în ceea ce

priveşte costurile. Dezvoltarea economiei mondiale în sensul

globalizării, a condus la apariţia pe piaţa mondială, a unei noi

categorii de agenţi economici (societăţile transnaţionale), care

şi-au îndreptat atenţia, tot mai mult, spre oportunitatea

transferării producţiei în străinătate, în scopul diminuării

costurilor generate de operaţiunile de comerţ exterior.

Impozitele indirecte percepute de statele lumii, sub forma

taxelor vamale, reprezintă numai unul din multitudinea de

exemple. Astfel pe măsură ce statele lumii au creat cadrul

legislativ, economic şi social necesar extinderii societăţilor

transnaţionale (STN), s-a trecut treptat în cel de-al doilea stadiu

al mondializării, mondializarea prin investiţii externe de capital.

În scurt timp, toate ţările lumii, atât cele dezvoltate, cât

şi cele în dezvoltare au sesizat importanţa fluxurilor

investiţionale, deschizându-şi economiile. Realitatea

economică vine să confirme importanţa fluxurilor de investiţii,

ele constituind în prezent principala sursă a dezvoltării.

1.1. Trăsătrurile economiei mondiale

Economia mondială a evoluat diferit, în funcţie de

tendinţele manifestate la nivel global de-a lungul timpului,

înregistrând o dinamică pronunţată în ultimii douăzeci de ani.

Cu toate acestea putem contura câteva trasături caracteristice

ale evoluţiei economiei mondiale1:

 Economia mondială este formată din state naţionale,

care constituie celulele de bază.

 Economia mondială este puternic influenţată de

acţiunile statelor naţionale, a corporaţiilor

transnaţionale şi a organizaţiilor regionale (UE,

NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, etc.).

 Economia mondială este expresia unui sistem de

interdependenţe. Dezvoltarea economiilor naţionale

determină adâncirea diviziunii mondiale a muncii,

care conduce la adâncirea relaţiilor dintre

economiile naţionale la nivel comercial, valutar şi

financiar.

 Economiei mondiale îi este propice concurenţa între

agenţii economici. Concurenţa conduce la o

„selecţie naturală” a agenţilor economici, în raport

cu forţa lor de inovaţie tehnologică şi managerială,

ceea ce dă impuls progresului economic.

 Economia mondială se caracterizează prin ciclitatea

activităţii economice, prin alternarea fazelor de

creştere economică şi a fazelor de recesiune, în

diferite zone ale globului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Economie Mondiala.pdf

Alte informatii

Cursurile pentru Primul semestru Economie Mondiala Romano-Americana