Economie Mondială

Curs
8.4/10 (12 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 261 în total
Cuvinte : 64943
Mărime: 945.54KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Sebea
Cursurile pentru Primul semestru Economie Mondiala Romano-Americana

Cuprins

CAPITOLUL 1 Economia mondială „o realitate

dinamică”

1.1. Trăsătrurile economiei mondiale

1.2. Economia mondială ca sistem dinamic

1.2.1. Economiile naţionale

1.2.2. Organizaţiile economice interstatale

1.2.3. Societăţile Transnaţionale

1.2.4. Diviziunea mondială a muncii

1.2.5. Relaţiile economice internaţionale

1.2.6. Piaţa mondială

CAPITOLUL 2 Perspectivele economiei mondiale

2.1. Globlalizare

2.1.1. Concepte şi evoluţii

2.1.2. Dimensiunile procesului de globalizare

2.1.3. Efectele globalizării

2.2. Regionalizare

2.2.1. Abordări ale regionalizării

2.2.2. Integrarea economică regională: factori şi

dinamică

2.2.3. Uniunea Europeană

2.2.3.1. Principalele etape în crearea

Uniunii Europene

2.2.3.2. Structura instituţională a Uniunii

Europene

2.2.3.3. Procesul de aderare în Europa

Centrală şi de Est

2.2.4. Alte grupări de integrare regională

2.2.4.1. Integrarea economică regională în

America Latină

2.2.4.2. Integrarea economică regională în

America de Nord

2.2.4.3. Procesul de integrare economică

regională în zona Asia – Pacific

CAPITOLUL 3 Economia ţărilor dezvoltate

3.1. Locul ţărilor devoltate în lume

3.2. Politica economică în ţările dezvoltate

3.2.1. Politica monetară şi de credit

3.2.2. Politica fiscală

3.2.3. Politica cheltuielilor publice

3.2.4. Politica comercială

3.2.4.1. Politici comerciale favorabile liberului

schimb vs. politici comerciale protecţioniste

3.3. Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare

Economică

3.4. Grupul celor 8

CAPITOLUL 4 Societăţile transnaţionale

4.1. Evoluţia societăţilor transnaţionale

4.2. Societăţile transnaţionale şi investiţii externe de

capital

4.2.1. Indicatorii de măsurare a ISD

4.2.2. Rolul investiţiilor străine directe

4.2.2.1. Rolul STN în promovarea

competitivităţii exporturilor

4.2.3. Cracteristicile investiţiilor străine directe

4.2.4. Factorii care influenţează dinamica

fluxurilor investiţionale

4.2.5. Evoluţia fluxurilor de investiţii străine

directe

4.3. Managementul societăţilor transnaţionale şi

strategii de creştere

4.4. Piaţa societăţilor transnaţionale

4.5. Preţul de transfer

4.6. Relaţiile societăţilor transnaţionale cu statele

naţiune

CAPITOLUL 5 Economia ţărilor în dezvoltare

5.1. Tendinţe globale la nivelul ţărilor în dezvoltare

5.1.1. Ţările în dezvoltare şi societăţiile

transnaţionale

5.2. Caracteristicile ţărilor în dezvoltare

5.3. Tranziţia la economia de piaţă în Europa Centrală şi de

Est

5.3.1. Tranziţia României la economia de piaţă

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL 1

ECONOMIA MONDIALĂ „O REALITATE DINAMICĂ”

Sistemul capitalist a stat la baza apariţiei şi dezvoltării

economiei mondiale. Piaţa mondială datează încă din secolul al

XVI-lea, însă, adevăratul salt al vieţii economice la nivel

mondial a fost rezultatul primei revoluţii industriale din Anglia

(sfârşitul secolului XVIII – începutul secolului XIX).

Economia mondială reprezintă ansamblul format din

totalitatea agenţilor economici şi a interacţiunilor (raporturilor

economice) dintre aceştia la scară globală.

Din cele mai vechi timpuri, la baza sistemului capitalist

a stat proprietatea privată, accentuând astfel gradul de

cointeresare a agenţilor economici. Ca urmare, la nivelul

economiilor naţionale, treptat, s-au conturat anumite direcţii de

dezvoltare, aflate în strânsă legătură cu avantajele competitive,

conferite de factorii de producţie deţinuţi.

Transformările la nivelul economiilor naţionale în

sensul perfecţionării şi specializării în producţie, au generat

apariţia diviziunii mondiale a muncii.

În evoluţia dividiunii muncii s-au conturat trei etape:

 prima mare diviziune a muncii, manifestată prin

separarea triburilor de păstori de celelalte triburi;

 a doua mare diviziune a muncii prin care

meşteşugarii se separă de agricultori;

 a treia diviziune a muncii, concretizată prin

separarea negustorilor de meşteşugari şi de

agricultori.

Treptat, ca urmare a adâncirii diviziunii mondiale a

muncii, apare producţia destinată schimbului şi implicit

conceptul de comerţ. Dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre

state, a condus la accentuarea interdependenţelor la nivel

mondial, stimulând decisiv procesul de mondializare a

activităţii economice.

Principalele stadii ale mondializării, sunt mondializarea

prin comerţ exterior şi mondializare prin investiţii externe de

capital.

Iniţial principala formă de desfăşurare a raporturilor

economice la nivel global, s-a manifestat prin comerţ exterior.

Fluxurile comerciale au fost susţinute şi stimulate la nivel

internaţional reprezentând principala sursă de dezvoltare a

economiilor naţionale. Treptat, s-a constatat că operaţiunile de

comerţ exterior comportă o serie de dezavantaje în ceea ce

priveşte costurile. Dezvoltarea economiei mondiale în sensul

globalizării, a condus la apariţia pe piaţa mondială, a unei noi

categorii de agenţi economici (societăţile transnaţionale), care

şi-au îndreptat atenţia, tot mai mult, spre oportunitatea

transferării producţiei în străinătate, în scopul diminuării

costurilor generate de operaţiunile de comerţ exterior.

Impozitele indirecte percepute de statele lumii, sub forma

taxelor vamale, reprezintă numai unul din multitudinea de

exemple. Astfel pe măsură ce statele lumii au creat cadrul

legislativ, economic şi social necesar extinderii societăţilor

transnaţionale (STN), s-a trecut treptat în cel de-al doilea stadiu

al mondializării, mondializarea prin investiţii externe de capital.

În scurt timp, toate ţările lumii, atât cele dezvoltate, cât

şi cele în dezvoltare au sesizat importanţa fluxurilor

investiţionale, deschizându-şi economiile. Realitatea

economică vine să confirme importanţa fluxurilor de investiţii,

ele constituind în prezent principala sursă a dezvoltării.

1.1. Trăsătrurile economiei mondiale

Economia mondială a evoluat diferit, în funcţie de

tendinţele manifestate la nivel global de-a lungul timpului,

înregistrând o dinamică pronunţată în ultimii douăzeci de ani.

Cu toate acestea putem contura câteva trasături caracteristice

ale evoluţiei economiei mondiale1:

 Economia mondială este formată din state naţionale,

care constituie celulele de bază.

 Economia mondială este puternic influenţată de

acţiunile statelor naţionale, a corporaţiilor

transnaţionale şi a organizaţiilor regionale (UE,

NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, etc.).

 Economia mondială este expresia unui sistem de

interdependenţe. Dezvoltarea economiilor naţionale

determină adâncirea diviziunii mondiale a muncii,

care conduce la adâncirea relaţiilor dintre

economiile naţionale la nivel comercial, valutar şi

financiar.

 Economiei mondiale îi este propice concurenţa între

agenţii economici. Concurenţa conduce la o

„selecţie naturală” a agenţilor economici, în raport

cu forţa lor de inovaţie tehnologică şi managerială,

ceea ce dă impuls progresului economic.

 Economia mondială se caracterizează prin ciclitatea

activităţii economice, prin alternarea fazelor de

creştere economică şi a fazelor de recesiune, în

diferite zone ale globului.

Preview document

Economie Mondială - Pagina 1
Economie Mondială - Pagina 2
Economie Mondială - Pagina 3
Economie Mondială - Pagina 4
Economie Mondială - Pagina 5
Economie Mondială - Pagina 6
Economie Mondială - Pagina 7
Economie Mondială - Pagina 8
Economie Mondială - Pagina 9
Economie Mondială - Pagina 10
Economie Mondială - Pagina 11
Economie Mondială - Pagina 12
Economie Mondială - Pagina 13
Economie Mondială - Pagina 14
Economie Mondială - Pagina 15
Economie Mondială - Pagina 16
Economie Mondială - Pagina 17
Economie Mondială - Pagina 18
Economie Mondială - Pagina 19
Economie Mondială - Pagina 20
Economie Mondială - Pagina 21
Economie Mondială - Pagina 22
Economie Mondială - Pagina 23
Economie Mondială - Pagina 24
Economie Mondială - Pagina 25
Economie Mondială - Pagina 26
Economie Mondială - Pagina 27
Economie Mondială - Pagina 28
Economie Mondială - Pagina 29
Economie Mondială - Pagina 30
Economie Mondială - Pagina 31
Economie Mondială - Pagina 32
Economie Mondială - Pagina 33
Economie Mondială - Pagina 34
Economie Mondială - Pagina 35
Economie Mondială - Pagina 36
Economie Mondială - Pagina 37
Economie Mondială - Pagina 38
Economie Mondială - Pagina 39
Economie Mondială - Pagina 40
Economie Mondială - Pagina 41
Economie Mondială - Pagina 42
Economie Mondială - Pagina 43
Economie Mondială - Pagina 44
Economie Mondială - Pagina 45
Economie Mondială - Pagina 46
Economie Mondială - Pagina 47
Economie Mondială - Pagina 48
Economie Mondială - Pagina 49
Economie Mondială - Pagina 50
Economie Mondială - Pagina 51
Economie Mondială - Pagina 52
Economie Mondială - Pagina 53
Economie Mondială - Pagina 54
Economie Mondială - Pagina 55
Economie Mondială - Pagina 56
Economie Mondială - Pagina 57
Economie Mondială - Pagina 58
Economie Mondială - Pagina 59
Economie Mondială - Pagina 60
Economie Mondială - Pagina 61
Economie Mondială - Pagina 62
Economie Mondială - Pagina 63
Economie Mondială - Pagina 64
Economie Mondială - Pagina 65
Economie Mondială - Pagina 66
Economie Mondială - Pagina 67
Economie Mondială - Pagina 68
Economie Mondială - Pagina 69
Economie Mondială - Pagina 70
Economie Mondială - Pagina 71
Economie Mondială - Pagina 72
Economie Mondială - Pagina 73
Economie Mondială - Pagina 74
Economie Mondială - Pagina 75
Economie Mondială - Pagina 76
Economie Mondială - Pagina 77
Economie Mondială - Pagina 78
Economie Mondială - Pagina 79
Economie Mondială - Pagina 80
Economie Mondială - Pagina 81
Economie Mondială - Pagina 82
Economie Mondială - Pagina 83
Economie Mondială - Pagina 84
Economie Mondială - Pagina 85
Economie Mondială - Pagina 86
Economie Mondială - Pagina 87
Economie Mondială - Pagina 88
Economie Mondială - Pagina 89
Economie Mondială - Pagina 90
Economie Mondială - Pagina 91
Economie Mondială - Pagina 92
Economie Mondială - Pagina 93
Economie Mondială - Pagina 94
Economie Mondială - Pagina 95
Economie Mondială - Pagina 96
Economie Mondială - Pagina 97
Economie Mondială - Pagina 98
Economie Mondială - Pagina 99
Economie Mondială - Pagina 100
Economie Mondială - Pagina 101
Economie Mondială - Pagina 102
Economie Mondială - Pagina 103
Economie Mondială - Pagina 104
Economie Mondială - Pagina 105
Economie Mondială - Pagina 106
Economie Mondială - Pagina 107
Economie Mondială - Pagina 108
Economie Mondială - Pagina 109
Economie Mondială - Pagina 110
Economie Mondială - Pagina 111
Economie Mondială - Pagina 112
Economie Mondială - Pagina 113
Economie Mondială - Pagina 114
Economie Mondială - Pagina 115
Economie Mondială - Pagina 116
Economie Mondială - Pagina 117
Economie Mondială - Pagina 118
Economie Mondială - Pagina 119
Economie Mondială - Pagina 120
Economie Mondială - Pagina 121
Economie Mondială - Pagina 122
Economie Mondială - Pagina 123
Economie Mondială - Pagina 124
Economie Mondială - Pagina 125
Economie Mondială - Pagina 126
Economie Mondială - Pagina 127
Economie Mondială - Pagina 128
Economie Mondială - Pagina 129
Economie Mondială - Pagina 130
Economie Mondială - Pagina 131
Economie Mondială - Pagina 132
Economie Mondială - Pagina 133
Economie Mondială - Pagina 134
Economie Mondială - Pagina 135
Economie Mondială - Pagina 136
Economie Mondială - Pagina 137
Economie Mondială - Pagina 138
Economie Mondială - Pagina 139
Economie Mondială - Pagina 140
Economie Mondială - Pagina 141
Economie Mondială - Pagina 142
Economie Mondială - Pagina 143
Economie Mondială - Pagina 144
Economie Mondială - Pagina 145
Economie Mondială - Pagina 146
Economie Mondială - Pagina 147
Economie Mondială - Pagina 148
Economie Mondială - Pagina 149
Economie Mondială - Pagina 150
Economie Mondială - Pagina 151
Economie Mondială - Pagina 152
Economie Mondială - Pagina 153
Economie Mondială - Pagina 154
Economie Mondială - Pagina 155
Economie Mondială - Pagina 156
Economie Mondială - Pagina 157
Economie Mondială - Pagina 158
Economie Mondială - Pagina 159
Economie Mondială - Pagina 160
Economie Mondială - Pagina 161
Economie Mondială - Pagina 162
Economie Mondială - Pagina 163
Economie Mondială - Pagina 164
Economie Mondială - Pagina 165
Economie Mondială - Pagina 166
Economie Mondială - Pagina 167
Economie Mondială - Pagina 168
Economie Mondială - Pagina 169
Economie Mondială - Pagina 170
Economie Mondială - Pagina 171
Economie Mondială - Pagina 172
Economie Mondială - Pagina 173
Economie Mondială - Pagina 174
Economie Mondială - Pagina 175
Economie Mondială - Pagina 176
Economie Mondială - Pagina 177
Economie Mondială - Pagina 178
Economie Mondială - Pagina 179
Economie Mondială - Pagina 180
Economie Mondială - Pagina 181
Economie Mondială - Pagina 182
Economie Mondială - Pagina 183
Economie Mondială - Pagina 184
Economie Mondială - Pagina 185
Economie Mondială - Pagina 186
Economie Mondială - Pagina 187
Economie Mondială - Pagina 188
Economie Mondială - Pagina 189
Economie Mondială - Pagina 190
Economie Mondială - Pagina 191
Economie Mondială - Pagina 192
Economie Mondială - Pagina 193
Economie Mondială - Pagina 194
Economie Mondială - Pagina 195
Economie Mondială - Pagina 196
Economie Mondială - Pagina 197
Economie Mondială - Pagina 198
Economie Mondială - Pagina 199
Economie Mondială - Pagina 200
Economie Mondială - Pagina 201
Economie Mondială - Pagina 202
Economie Mondială - Pagina 203
Economie Mondială - Pagina 204
Economie Mondială - Pagina 205
Economie Mondială - Pagina 206
Economie Mondială - Pagina 207
Economie Mondială - Pagina 208
Economie Mondială - Pagina 209
Economie Mondială - Pagina 210
Economie Mondială - Pagina 211
Economie Mondială - Pagina 212
Economie Mondială - Pagina 213
Economie Mondială - Pagina 214
Economie Mondială - Pagina 215
Economie Mondială - Pagina 216
Economie Mondială - Pagina 217
Economie Mondială - Pagina 218
Economie Mondială - Pagina 219
Economie Mondială - Pagina 220
Economie Mondială - Pagina 221
Economie Mondială - Pagina 222
Economie Mondială - Pagina 223
Economie Mondială - Pagina 224
Economie Mondială - Pagina 225
Economie Mondială - Pagina 226
Economie Mondială - Pagina 227
Economie Mondială - Pagina 228
Economie Mondială - Pagina 229
Economie Mondială - Pagina 230
Economie Mondială - Pagina 231
Economie Mondială - Pagina 232
Economie Mondială - Pagina 233
Economie Mondială - Pagina 234
Economie Mondială - Pagina 235
Economie Mondială - Pagina 236
Economie Mondială - Pagina 237
Economie Mondială - Pagina 238
Economie Mondială - Pagina 239
Economie Mondială - Pagina 240
Economie Mondială - Pagina 241
Economie Mondială - Pagina 242
Economie Mondială - Pagina 243
Economie Mondială - Pagina 244
Economie Mondială - Pagina 245
Economie Mondială - Pagina 246
Economie Mondială - Pagina 247
Economie Mondială - Pagina 248
Economie Mondială - Pagina 249
Economie Mondială - Pagina 250
Economie Mondială - Pagina 251
Economie Mondială - Pagina 252
Economie Mondială - Pagina 253
Economie Mondială - Pagina 254
Economie Mondială - Pagina 255
Economie Mondială - Pagina 256
Economie Mondială - Pagina 257
Economie Mondială - Pagina 258
Economie Mondială - Pagina 259
Economie Mondială - Pagina 260
Economie Mondială - Pagina 261

Conținut arhivă zip

  • Economie Mondiala.pdf

Alții au mai descărcat și

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

România și uniunea economică și monetară

1. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 1.1. PREMISELE UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE EUROPENE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Criza Economică

INTRODUCERE Criza financiară actuală este poate cea mai gravă criză ce a afectat pieţele mature şi din păcate ea nu se termină aici. În perioada...

Teoria comportării consumatorului

Introducere Analiza microeconomică este dedicată explicării comportamentelor individuale și interacțiunilor lor. În centrul atenției este situat...

Costul de Producție

Introducere Costul de producţie constă din totalitatea cheltuielilor efectuate sau care urmează să fie efectuate, toate în expresie bănească, de...

Strategii financiar monetare de contracarare a efectelor crizei în state ale UE

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND STRATEGIILE DE COMBATERE A EFECTELOR CRIZEI LA NIVEL DE UNIUNE EUROPEANĂ 1.1. Criza financiară în Uniunea Europeană –...

Te-ar putea interesa și

Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Economie Mondială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Încheierea celui de-al doilea rǎzboi mondial şi finalizarea amplului proces al decolonizǎrii au pus...

Centre de Putere

INTRODUCERE Conceptul de putere Esenţa politicii o constituie accesul la putere. Aceasta permite, pe plan intern şi extern, transpunerea în...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Dezvoltarea Economica - Fenomen Important al Economiei Mondiale

Dezvoltarea economica, Fenomen important al economiei mondiale I. Dezvoltarea Economica Ca forma de manifestare a dinamicii macroeconomice,...

Ai nevoie de altceva?