Economie Monetara

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Economie Monetara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 150 de pagini (in total).

Profesor: Teodora Barbu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Procesul de globalizare financiara si efectele antrenante
1.1. Caracteristicile globalizarii financiare
1.2. Avantajele asteptate ale globalizarii financiare
2. O Europa cu o geometrie variabila
2.1 Zonele monetare optime
2.2 Este UME o zona monetara optima ?
2.3 Rezistenta la socuri adverse
3. Economia monetara si abordarea conceptuala a monedei
3.1 Moneda ca bun
3.2 Moneda ca activ
3.3 Moneda ca institutie
3.4 Agregatele monetare
4. Cererea si oferta de moneda
4.1 Fundamentele cererii de moneda
4.2 Oferte de moneda
4.2.1. Oferte centralizate  oferta endogena si oferta exogena.
4.2.2. Oferta concurentiala de moneda
5. Inflatia ca fenomen monetar si politic
5.1. Limite ale definirii inflatiei
5.2. Politica monetara si inflatia
5.3. Influenta factorului politic asupra inflatiei.
6. Fundamente teoretice ale cursului de schimb si ratei dobânzii.
6.1. Cursul de schimb
6.2. Dobânda si rata de dobânda.
7. Bancile centrale si politica monetara
7.1 Functiile Bancii Centrale si politica monetara
7.2 Independenta Bancii Centrale
7.3 Independenta reala si cea oculta
8. Instrumentele politicii monetare si factori de influenta.
9. Economia monetara - o noua paradigma.
9.1. Reflexii asupra stadiului actual al teoriilor monetare.
9.2. Aplicatii ale noii paradigme în politica monetara
9.3. Recesiuni regionale, dezvoltare si politica monetara
9.4. Sistemul bancar ideal.

Extras din document

PROCESUL DE GLOBALIZARE FINANCIARA SI ALTE EFECTE ANRENANTE

1.1 Caracteristicile globalizarii financiare

Conditiile si gradele integrarii financiare internationale

Un grad sporit de integrare financiara internationala consta în îndeplinirea simultana a doua conditii:

a) mobilitatea capitalurilor

b) caracterul substituibil al activelor

Mobilitatea puternica a capitalurilor se produce în absenta controlului asupra schimburilor si a discriminarilor fiscale si consta în deplasarea libera a produselor între piete si segmente ale pietei.

Caracterul substituibil reuneste doua dimensiuni. Pe de o parte, în cadrul aceluiasi spatiu monetar, consta în capacitatea agentilor de a trece de la un tip de activ intern la altul. Pe plan international, consta în posibilitatea trecerii de la o deviza la alta.

Îndeplinirea celor doua conditii implica, pentru operatori posibilitatea de a alege locul investitiei si suportul monetar corespunzator.

În contextul globalizarii financiare, factorii determinanti ai restructurarii portofoliilor sunt : a) randamentele nominale relative

b) riscul de schimb

c) riscuri diferite de cel valutar

d) fiscalitatea

Integrarea presupune egalitatea de tratament si egalitatea de randament net. Aceste doua implicatii permit introducerea unei distinctii importante între o integrare perfecta si o integrare imperfecta.

Integrarea perfecta îmbraca doua forme:

" o forma puternica în care activele exprimate în monede diferite, dar echivalente din punct de vedere al maturitatii si al gradului de risc, au aceeasi rata de randament si la o rata de schimb apropiata;

" o forma slaba, în care trebuie sa se tina seama de costurile de tranzactionare si sa se considere ca relatia dintre ecartul de dobânda si rata de variatie a cursului de chimb, nu se reprezinta printr-o linie, ci printr-un interval (o banda).

Integrarea imperfecta, corespunde situatiilor în care ratele de randament ponderate cu variatiile ratei de schimb, nu sunt perfect corelate cu activele exprimate în monede diferite. Totusi, randamentele sunt convergente.

Substituirea este imperfecta, întrucât exista reglementari nationale si prime de risc, în masura în care agentii nu sunt neutri la risc, sau aceste riscuri nu sunt aceleasi atunci când se trece de la un activ intern la unul extern, sau de la unul extern la altul, de asemenea extern.

O integrare care rezulta din unificarea pietelor financiare

Globalizarea financiara se bazeaza pe evolutiile foarte importante ale sistemelor financiare nationale: deschiderea, dereglementare si sporirea sensibilitatii intermediarilor financiari la riscurile de piata, acestea constituind conditii permisive în procesul de unificare a pietelor financiare.

Piata finaciara internationala reprezinta ansamblul finantarilor pe termen scurt, mediu si lung, puse la dispozitia debitorilor din afara tarii lor de origine. Aceasta cuprinde urmatoarele segmente:

" europietele, eurodiviziile, eurocreditele, euroobligatiunile si euro-actiunile.

Structura pietei internationale

Potrivit unor autori (H.Bourguinat, 1995) la începutul anilor 90 s-a intrat în era economiei internationale de speculatie. Aceasta expresie traduce faptul ca speculatia a devenit o componenta esentiala a dinamismului finantelor internationale. În aceasta perspectiva, comportmentul actorilor, care încearca sa-si optimizeze portofoliile, antreneaza urmatoarele consecinte:

" operatorii abordeaza global curba randamentelor si profitul riscului pentru pozitiile deschise, ceea ce conduce la o gestiune agresiva,

" se observa o separare din ce în ce mai putin neta între acoperire si speculatie,

" globalizarea financiara conduce la o atenuare a linei de separare între arbitraj si speculatie.

Fisiere in arhiva (8):

  • 1_ECONOMIA_MONETARA_final.doc
  • 2_CAPITOLUL_I_moneda__i_masa_monetara_final.doc
  • 3_CAPITOLUL_II_cererea_si_oferta_de_moneda_final.doc
  • 4_CAPITOLUL_III_inflatia_ca_fenomen_monetar_final.doc
  • 5_CAPITOLUL_IV_organizare_monetara_final.doc
  • 6_politica_centrala_si_bancile_monetare.doc
  • 7_CAPITOLUL_XIII_Politica_monetara_final.doc
  • 8_cap_nou_ECONOMIA_MONETARA_final.doc

Alte informatii

Curs ASE Master FABBV