Economie rurală

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 27757
Mărime: 837.40KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.dr. Gavril Ştefan
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

Introducere 2

U.I. 1 MUNCA ÎN AGRICULTURĂ 3

1.1 Munca - concept, importanţă, clasificare 3

1.2 Particularităţile muncii în agricultură 7

1.3 Oferta, cererea şi preţul muncii 9

1.4 Resursele de muncă din agricultură 11

1.5 Productivitatea muncii în agricultură 18

1.6 Factorii de creştere ai productivităţii muncii 21

U.I.2 INVESTIŢIILE ÎN AGRICULTURĂ 23

2.1 Investiţiile, concept-importanţă 24

2.2 Particularităţile investiţiilor în agricultură 27

2.3 Clasificarea investiţiilor 28

U.I.3 EFICIENŢA ECONOMICĂ A PRODUCŢIEI AGRICOLE 42

3.1 Cheltuielile de producţie în agricultură - conţinut, clasificare,

particularităţi 44

3.2 Costul de producţie 54

3.3 Tipologia costurilor 56

3.4 Producţia marfă 62

3.5 Preţurile produselor agricole 69

3.6 Veniturile producătorilor agricoli 73

3.7 Tipologia veniturilor 78

3.8 Profitul în agricultură 81

3.9 Rentabilitatea în agricultură 85

3.10 Eficienţa economică în agricultură 93

Bibliografie 102

Răspunsuri la testele de autoevaluare 103

Extras din document

Obiectivul acestei unităţi de învăţare ????l constituie însuşirea conceptelor de

muncă, importanţa economică a muncii, delimitarea particularităţilor muncii în

agricultură şi înţelegerea noţiunilor privind oferta, cererea şi preţul muncii,

resursele de muncă, productivitatea muncii precum şi însuşirea factorilor de

creştere ai productivităţii muncii. După finalizarea studiului din această unitate de

învăţare, studentul va dispune de competenţe pentru:

- Explicarea noţiunii de muncă, ca factor de producţie în agricultură;

- Delimitarea particularităţilor muncii în agricultură;

- Inţelegerea noţiunilor privind oferta, cererea şi preţul muncii;

- Insuşirea factorilor de creştere ai productivităţii muncii.

Instrucţiuni (U.I.1)

Această unitate de învăţare cuprinde noţiuni privind termenul muncă,

importanţa economică a muncii, delimitarea particularităţilor muncii în agricultură

şi înţelegerea noţiunilor privind oferta, cererea şi preţul muncii, resursele de

muncă, productivitatea muncii precum şi însuşirea factorilor de creştere ai

productivităţii muncii. Timpul mediu alocat pentru studiul individual este de cca.

3 ore. Această unitate de învăţare cuprinde mai multe teste de autoevaluare, a

căror rezolvare asigură o mai bună fixare a cunoştinţelor dobândite în timpul

studiului. O lucrare de verificare care să cuprindă aspecte din cadrul acestei unităţi

de învăţare va fi prezentată la finalul U.I. 2.

4

1.1 MUNCA - CONCEPT, IMPORTANŢĂ, CLASIFICARE

a) Conceptul de “muncă”

Munca este reprezentată pe ansamblu, de persoane care în decursul unei

perioade date exercită sau caută să exercite o activitate profesională remunerată.

Munca are o dublă semnificaţie, ea reprezintă, în acelaşi timp o categorie

economică şi o categorie socială. Din punct de vedere economic munca este un

factor de producţie, iar din punct de vedere social reprezintă o parte a populaţiei

totale. Ca factor de producţie, munca reprezintă un element al cheltuielilor de

producţie caracterizat prin cantitate (număr de persoane), calitate (nivel de

pregătire pe specializări profesionale) şi preţ (salariu/oră).

Raportată la populaţia totală, munca este reprezentată de persoanele

cuprinse între anumite limite de vârstă (ex: 16-65 ani), limite care se diferenţiază

în funcţie de mai multe criterii: nivelul de dezvoltare economică; zona geografică;

speranţa de viaţă; vârsta medie; gradul de civilizaţie; modul de producţie; sex;

domeniul de activitate; condiţiile de muncă; prevederile instituţionale cu privire la

vârsta minimă de muncă; vârsta de pensionare şi legislaţia salarială.

Persoanele care se încadrează în limitele vârstei de muncă formează

populaţia în vârstă de muncă care cuprinde: populaţia aptă de muncă şi inaptă.

Populaţia aptă pentru muncă formează potenţialul de muncă al unei zone şi se

împarte în: forţa de muncă activă sau efectivă (cuprinde persoanele încadrate în

procesul muncii) şi forţa de muncă inactivă (cuprinde persoanele în curs de

pregătire - elevi, studenţi, în stagiu militar, bolnavi, şomeri etc.).

b) Importanţa economică a muncii

Rezultă din următoarele aspecte:

1. - este singurul factor de producţie activ, capabil să organizeze un proces

economic, respectiv să pună în funcţiune toţi factorii de producţie care concură la

realizarea unui bun sau a unui serviciu;

2. - este factorul determinant al nivelului rentabilităţii tuturor activităţilor

economice - pentru faptul că reprezintă un element al cheltuielilor de producţie

(în agricultură “munca” reprezintă 20-50% din totalul cheltuielilor de producţie,

funcţie de tipul de exploataţie şi de sistemele de producţie intensive sau extensive

care se practică) a cărui efect economic este direct influenţat de gradul de instruire

şi de specializare a indivizilor care o compun.

5

3. - este factorul primordial al dezvoltării şi bunăstării oricărei societăţi

omeneşti (se diferenţiază de ceilalţi factori de producţie prin faptul că este

efectuată de oameni care au diverse motivaţii şi care pe ansamblu caută soluţii de

reducere a timpului de muncă pentru a obţine un produs, presând astfel continuu

în sens pozitiv asupra progresului tehnic prin noi inovaţii şi tehnologii.

Bibliografie

1. Buciuman I. - 1999 - Economie rurală, Ed.SSA, Alba Iulia

2. Caia A., 1992, - Economie rurală, vol. 1, uz intern. At. multiplicare,

U.S.A.M. V. Iasi

3. Caia A. si colab., 1998, - Economie agrara. Ed. ’Ion Ionescu de la Brad’

Iasi

4. Ciurea I.V., 1999, - Management in Agricultura. Ed. ‘Ion Ionescu de la

Brad’ Iasi

5. Dona I. - 2000 - Economie rurală, Ed.Economică, Bucureşti;

6. Gavrilescu D. - 2000 - Economie agroalimentară, Ed.Expert, Bucureşti;

7. Gradinaru M., 1994, - Instrumente de analiza economico-financiara a

intrepriderii agricole. Ed. ‘Al. I.Cuza’ Iasi

8. Gradinaru M., 1994, - Estimatiuni industriale, rurale si civile. Ed. ‘Al.

I.Cuza’ Iasi

9. Hotea C.R. - 2001 - Analiza rentabilităţii ????n exploataţiile agricole, Ed.Terra

Nostra, Iaşi;

10. Hanly I. and Spash C.L., 1993, - Cost - benefit analysis and the

environment. Edward Elgar, London

11. Haan H. and collab., 1997, - Sustainable rural development. Published by

Ashgate, England

12. Hoff Karla and collab., 1993, - The economics of rural organizationtheory,

practice and policy. Oxford University Press

13. Lup A., Apetroaie Camelia, 1997 - Economia si gestiunea exploatatiei

agricole. Ed. Europolis Constanta

14. Magazin P. si colab., 1993, - Studiu asupra raportului dintre preturile

produselor agricole si industriale. Lcr. st., seria Agronomie, vol. 36,

U.S.A.M.V. Iasi

15. Magazin P. si colab., 1998 - Economie agrara-lucrari practice.At.

multiplicare, U.S.A.M.V. Iasi

16. Otiman P.I., 1999 - Economie rurala. Ed. Agroprint Timisoara

17. Perman R. and collab., 1996, - Natural resource and enviromental

economics. Longman, London

18.Stefan G., 1997, - Considerations regarding the influence of tehnical -

103

economic factors over the economic increase the vegetal production. lcr.st.,

vol. 40, seria Horticultura, U.S.A.M.V. Iasi

19. Stefan G., 1999 - Optimizarea structurii productiei agricole pe microzone

in Colinele Tutovei din Podisul Bîrladului. Teza de doctorat, U.S.A.M.V.

Iasi

20. Ştefan Gavril, 2014- Economie rurală, suport de studiu, învăţământ la

distanţă, U.S.A.M.V., Iaşi

21. Tofan A. - 2005 - Economie şi politică agrară, Ed.Junimea, Iaşi.

22. ***, Agricultural policy reform and the rural economy in O.E.C.D.

countries. O.E.C.D. Published

23.***, www.inkbroker.ro

24. ***, www.citysmaert.ro4

Preview document

Economie rurală - Pagina 1
Economie rurală - Pagina 2
Economie rurală - Pagina 3
Economie rurală - Pagina 4
Economie rurală - Pagina 5
Economie rurală - Pagina 6
Economie rurală - Pagina 7
Economie rurală - Pagina 8
Economie rurală - Pagina 9
Economie rurală - Pagina 10
Economie rurală - Pagina 11
Economie rurală - Pagina 12
Economie rurală - Pagina 13
Economie rurală - Pagina 14
Economie rurală - Pagina 15
Economie rurală - Pagina 16
Economie rurală - Pagina 17
Economie rurală - Pagina 18
Economie rurală - Pagina 19
Economie rurală - Pagina 20
Economie rurală - Pagina 21
Economie rurală - Pagina 22
Economie rurală - Pagina 23
Economie rurală - Pagina 24
Economie rurală - Pagina 25
Economie rurală - Pagina 26
Economie rurală - Pagina 27
Economie rurală - Pagina 28
Economie rurală - Pagina 29
Economie rurală - Pagina 30
Economie rurală - Pagina 31
Economie rurală - Pagina 32
Economie rurală - Pagina 33
Economie rurală - Pagina 34
Economie rurală - Pagina 35
Economie rurală - Pagina 36
Economie rurală - Pagina 37
Economie rurală - Pagina 38
Economie rurală - Pagina 39
Economie rurală - Pagina 40
Economie rurală - Pagina 41
Economie rurală - Pagina 42
Economie rurală - Pagina 43
Economie rurală - Pagina 44
Economie rurală - Pagina 45
Economie rurală - Pagina 46
Economie rurală - Pagina 47
Economie rurală - Pagina 48
Economie rurală - Pagina 49
Economie rurală - Pagina 50
Economie rurală - Pagina 51
Economie rurală - Pagina 52
Economie rurală - Pagina 53
Economie rurală - Pagina 54
Economie rurală - Pagina 55
Economie rurală - Pagina 56
Economie rurală - Pagina 57
Economie rurală - Pagina 58
Economie rurală - Pagina 59
Economie rurală - Pagina 60
Economie rurală - Pagina 61
Economie rurală - Pagina 62
Economie rurală - Pagina 63
Economie rurală - Pagina 64
Economie rurală - Pagina 65
Economie rurală - Pagina 66
Economie rurală - Pagina 67
Economie rurală - Pagina 68
Economie rurală - Pagina 69
Economie rurală - Pagina 70
Economie rurală - Pagina 71
Economie rurală - Pagina 72
Economie rurală - Pagina 73
Economie rurală - Pagina 74
Economie rurală - Pagina 75
Economie rurală - Pagina 76
Economie rurală - Pagina 77
Economie rurală - Pagina 78
Economie rurală - Pagina 79
Economie rurală - Pagina 80
Economie rurală - Pagina 81
Economie rurală - Pagina 82
Economie rurală - Pagina 83
Economie rurală - Pagina 84
Economie rurală - Pagina 85
Economie rurală - Pagina 86
Economie rurală - Pagina 87
Economie rurală - Pagina 88
Economie rurală - Pagina 89
Economie rurală - Pagina 90
Economie rurală - Pagina 91
Economie rurală - Pagina 92
Economie rurală - Pagina 93
Economie rurală - Pagina 94
Economie rurală - Pagina 95
Economie rurală - Pagina 96
Economie rurală - Pagina 97
Economie rurală - Pagina 98
Economie rurală - Pagina 99
Economie rurală - Pagina 100
Economie rurală - Pagina 101
Economie rurală - Pagina 102
Economie rurală - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Economie rurala.pdf

Alții au mai descărcat și

Agricultura României în Context European

CAPITOLUL I PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Sistemul agroalimentar – parte constitutivă a economiei naţionale Multitudinea sectoarelor...

Planificarea si argumentarea preturilor pentru prestarea serviciilor mecanizate in agricultura

CAP. I. BAZELE TEORETICE ALE PLANIFICĂRII, PREȚURILOR, EFICIENȚEI ECONOMICE A PRODUCȚIEI ȘI SERVICIILOR MECANIZATE PRESTATE ÎNTREPRINDERILOR...

Structura Economiei Rurale în Județul Timiș

CAP. 1. JUDEŢUL TIMIŞ INFORMAŢI GENERALE Judeţul Timiş este situat în vestul ţării, în regiunea istorică Banat, România. După suprafaţă este cel...

Rolul Agriculturii in Romania Comparativ cu Uniunea Europeana

Introducere Uniunea Europeana este un parteneriat economic şi politic unic în lume si a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea...

Analiza productiei de legume - Comparatie Romania cu principalele tari UE

INTRODUCERE În lucrarea de față ne-am propus să analizăm producția anumitor legume în România și în alte state membre ale Uniunii Europene pentru...

Analiza economico-financiara a intreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Economie Rurala

CAPITOLUL I AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare...

Ai nevoie de altceva?