Economie Rurala

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 225 în total
Cuvinte : 104155
Mărime: 3.51MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I

AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE

Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare importanţă, menită să contribuie într-o măsură covârşitoare la relansarea creşterii economice a ţării noastre. Este necesar să se petreacă transformări fundamentale în structura agrară, în baza tehnico-materială, în organizarea exploataţiilor agricole, care să asigure practicarea unei agriculturi moderne şi înscrierea ei în strategia generală de trecere a întregii economii româneşti la economia de piaţă.

Agricultura se bucură astăzi de o deosebită atenţie în toate ţările lumii, indiferent de nivelul de dezvoltare economică. În lumea contemporană ţările cele mai dezvoltate din punct de vedere economic sunt şi cele mai mari producătoare şi exportatoare de produse agricole.

Ca ramură de bază a economiei noastre naţionale agricultura se afirmă ca un domeniu de activitatea deosebit de complex şi complicat.

Complexitatea agriculturii, ca ramură a producţiei materiale, a economiei naţionale, este determinată de rolul agriculturii în dezvoltarea economică şi de particularităţile ei tehnice, economice şi sociale, care imprimă legităţilor economice generale o manifestare specifică în agricultură.

1.1. Agricultura ca ramură biologică a producţiei materiale;

particularităţile agriculturii

Un fenomen caracteristic pentru toate ţările îl constituie, în economia contemporană, creşterea rolului agriculturii, cu toate că ponderea contribuţiei agriculturii la formarea produsului intern brut scade, iar numărul populaţiei active din agricultură se reduce. Acest fenomen devine explicabil de îndată ce locul agriculturii în angrenajul economiei generale este abordat nu numai după anumite ponderi în structura unor indicatori macroeconomici, ci şi printr-o analiză de ansamblu a funcţiilor agriculturii în creşterea economică generală.

Agricultura constituie o ramură care se bazează pe resurse în continuă autoreînnoire, spre deosebire de alte ramuri care utilizează resurse naturale (petrol, cărbune, minereuri etc.), ce se epuizează pe măsura exploatării.

Producţia agricolă în ansamblul ei apare ca o rezultantă a unor procese complexe de transformare a unei multitudini de substanţe şi forme de energie (solară, chimică, biochimică, fosilă etc.) prin intermediul organismului viu al plantelor şi animalelor, sub impactul factorilor naturali, ai resurselor materiale şi financiare, a muncii, în bunuri materiale specifice.

Caracterul de ramură biologică a agriculturii face ca dezvoltarea plantelor şi animalelor în medii de producţie naturale sau artificializate să constituie o problemă mult mai complexă decât în orice altă ramură a producţiei materiale. Dirijarea procesului de producţie agricolă constituie o activitate deosebit de complicată, diferenţiată în raport cu zona de producţie unde se materializează procesul agricol.

Sistemul de producţie agricolă poate fi considerat ca un ansamblu de activităţi productive în domeniul culturii plantelor şi creşterii animalelor, susţinut de resurse naturale în cadrul cărora pământul are un rol dominant, precum şi de resurse materiale, umane şi financiare, având drept scop obţinerea de produse agroalimentare şi pentru diferite industrializări, la un nivel determinat de eficienţă economică.

Transformarea energiei cinetice solare în energie potenţială este apanajul exclusiv al organismelor vii ale plantelor verzi. Ca atare participarea organismelor vii ale plantelor verzi constituie prima trăsătură de bază a agriculturii privită ca ramură a producţiei materiale. Se poate afirma că procesele de producţie din agricultură încep şi se sfârşesc acolo unde încep şi se sfârşesc procesele biologice, determinate de prezenţa organismelor vii.

Procese de creare a substanţei organice au loc şi în condiţii naturale, dar nu se poate vorbi încă de agricultură. Numai din momentul când activitatea organismelor vii se desfăşoară sub acţiunea dirijată a omului, transformând produsele acestora din daruri ale naturii în produse ale muncii omeneşti se poate vorbi despre agricultură. Prin urmare desfăşurarea activităţii organismelor vii sub controlul omului constituie a doua trăsătură de bază a agriculturii ca ramură a producţiei materiale.

În literatura de specialitate s-a conturat definiţia potrivit căreia agricultura este acea ramură a producţiei materiale în care, cu ajutorul organismelor vii ale plantelor verzi şi sub acţiunea diriguitoare a omului are lor transformarea energiei cinetice a soarelui în energie potenţială, sub singura formă accesibilă organismului omenesc – substanţa organică.

Importanţa deosebită a agriculturii în comparaţie cu celelalte ramuri ale economiei naţionale derivă din următoarele:

- în primul rând este singura ramură de producţie capabilă să acumuleze energie cu ajutorul muncii, în timp ce toate celelalte ramuri consumă energie;

- în al doilea rând, agricultura a constituit ramura primară a producţiei materiale din care s-au desprins celelalte ramuri; însăşi această desprindere şi existenţă de sine stătătoare a tuturor celorlalte ramuri este condiţionată de existenţa agriculturii ca singura furnizoare de mijloace de subzistenţă vitale pentru acea parte a societăţii ocupată în celelalte ramuri ale producţiei materiale sau în ramurile neproductive;

- în al treilea rând, acţiunea favorabilă a factorilor biologici face ca la orice nivel de capitalizare ponderea bunurilor şi serviciilor consumate în agricultură să fie mai redusă decât în alte ramuri ale economiei naţionale; de aceea, la acelaşi produs intern brut, în agricultură se obţine o valoare adăugată brută mai mare, fapt care duce la creşterea avuţiei naţionale;

- în al patrulea rând produsele agroalimentare au o desfacere sigură pe piaţa mondială, aflată într-o continuă penurie, favorizând în majoritatea cazurilor creşterea preţurilor produselor agricole pe piaţa mondială, asigurând pe această cale o eficienţă ridicată a exporturilor de produse agricole.

Agricultura ca şi celelalte ramuri ale economiei naţionale se dezvoltă după aceleaşi legităţi economice, dar cu forme specifice de manifestare, determinate de existenţa unor particularităţi tehnice şi economice ale acesteia, fapt ce imprimă o complexitate deosebită fenomenelor economice din agricultură în comparaţie cu aceleaşi fenomene economice din industrie.

Prima şi cea mai importantă particularitate a agriculturii este aceea că pământul este principalul element al capitalului agricol, funcţionând concomitent atât ca obiect al muncii cât şi ca mijloc de muncă.

Pământul privit sub aspectul său triplu: unealtă de producţie, obiect al muncii şi instrument de tezaurizare, se caracterizează printr-o serie de trăsături specifice, care îl deosebesc de celelalte mijloace de producţie şi care au o însemnată influenţă asupra politicilor agrare. Pământul este o resursă esenţială, fără de care agricultorul nu-şi poate exercita meseria. Pământul ca obiect de analiză economică este un bun particular nemobil, nereproductibil, heterogen, indivizibil, având multiple caracteristici nedisociabile (formă, suprafaţă, poziţie), exercitând simultan mai multe funcţii diverse (producţie, consum, valoare - refugiu, speculaţie).

Preview document

Economie Rurala - Pagina 1
Economie Rurala - Pagina 2
Economie Rurala - Pagina 3
Economie Rurala - Pagina 4
Economie Rurala - Pagina 5
Economie Rurala - Pagina 6
Economie Rurala - Pagina 7
Economie Rurala - Pagina 8
Economie Rurala - Pagina 9
Economie Rurala - Pagina 10
Economie Rurala - Pagina 11
Economie Rurala - Pagina 12
Economie Rurala - Pagina 13
Economie Rurala - Pagina 14
Economie Rurala - Pagina 15
Economie Rurala - Pagina 16
Economie Rurala - Pagina 17
Economie Rurala - Pagina 18
Economie Rurala - Pagina 19
Economie Rurala - Pagina 20
Economie Rurala - Pagina 21
Economie Rurala - Pagina 22
Economie Rurala - Pagina 23
Economie Rurala - Pagina 24
Economie Rurala - Pagina 25
Economie Rurala - Pagina 26
Economie Rurala - Pagina 27
Economie Rurala - Pagina 28
Economie Rurala - Pagina 29
Economie Rurala - Pagina 30
Economie Rurala - Pagina 31
Economie Rurala - Pagina 32
Economie Rurala - Pagina 33
Economie Rurala - Pagina 34
Economie Rurala - Pagina 35
Economie Rurala - Pagina 36
Economie Rurala - Pagina 37
Economie Rurala - Pagina 38
Economie Rurala - Pagina 39
Economie Rurala - Pagina 40
Economie Rurala - Pagina 41
Economie Rurala - Pagina 42
Economie Rurala - Pagina 43
Economie Rurala - Pagina 44
Economie Rurala - Pagina 45
Economie Rurala - Pagina 46
Economie Rurala - Pagina 47
Economie Rurala - Pagina 48
Economie Rurala - Pagina 49
Economie Rurala - Pagina 50
Economie Rurala - Pagina 51
Economie Rurala - Pagina 52
Economie Rurala - Pagina 53
Economie Rurala - Pagina 54
Economie Rurala - Pagina 55
Economie Rurala - Pagina 56
Economie Rurala - Pagina 57
Economie Rurala - Pagina 58
Economie Rurala - Pagina 59
Economie Rurala - Pagina 60
Economie Rurala - Pagina 61
Economie Rurala - Pagina 62
Economie Rurala - Pagina 63
Economie Rurala - Pagina 64
Economie Rurala - Pagina 65
Economie Rurala - Pagina 66
Economie Rurala - Pagina 67
Economie Rurala - Pagina 68
Economie Rurala - Pagina 69
Economie Rurala - Pagina 70
Economie Rurala - Pagina 71
Economie Rurala - Pagina 72
Economie Rurala - Pagina 73
Economie Rurala - Pagina 74
Economie Rurala - Pagina 75
Economie Rurala - Pagina 76
Economie Rurala - Pagina 77
Economie Rurala - Pagina 78
Economie Rurala - Pagina 79
Economie Rurala - Pagina 80
Economie Rurala - Pagina 81
Economie Rurala - Pagina 82
Economie Rurala - Pagina 83
Economie Rurala - Pagina 84
Economie Rurala - Pagina 85
Economie Rurala - Pagina 86
Economie Rurala - Pagina 87
Economie Rurala - Pagina 88
Economie Rurala - Pagina 89
Economie Rurala - Pagina 90
Economie Rurala - Pagina 91
Economie Rurala - Pagina 92
Economie Rurala - Pagina 93
Economie Rurala - Pagina 94
Economie Rurala - Pagina 95
Economie Rurala - Pagina 96
Economie Rurala - Pagina 97
Economie Rurala - Pagina 98
Economie Rurala - Pagina 99
Economie Rurala - Pagina 100
Economie Rurala - Pagina 101
Economie Rurala - Pagina 102
Economie Rurala - Pagina 103
Economie Rurala - Pagina 104
Economie Rurala - Pagina 105
Economie Rurala - Pagina 106
Economie Rurala - Pagina 107
Economie Rurala - Pagina 108
Economie Rurala - Pagina 109
Economie Rurala - Pagina 110
Economie Rurala - Pagina 111
Economie Rurala - Pagina 112
Economie Rurala - Pagina 113
Economie Rurala - Pagina 114
Economie Rurala - Pagina 115
Economie Rurala - Pagina 116
Economie Rurala - Pagina 117
Economie Rurala - Pagina 118
Economie Rurala - Pagina 119
Economie Rurala - Pagina 120
Economie Rurala - Pagina 121
Economie Rurala - Pagina 122
Economie Rurala - Pagina 123
Economie Rurala - Pagina 124
Economie Rurala - Pagina 125
Economie Rurala - Pagina 126
Economie Rurala - Pagina 127
Economie Rurala - Pagina 128
Economie Rurala - Pagina 129
Economie Rurala - Pagina 130
Economie Rurala - Pagina 131
Economie Rurala - Pagina 132
Economie Rurala - Pagina 133
Economie Rurala - Pagina 134
Economie Rurala - Pagina 135
Economie Rurala - Pagina 136
Economie Rurala - Pagina 137
Economie Rurala - Pagina 138
Economie Rurala - Pagina 139
Economie Rurala - Pagina 140
Economie Rurala - Pagina 141
Economie Rurala - Pagina 142
Economie Rurala - Pagina 143
Economie Rurala - Pagina 144
Economie Rurala - Pagina 145
Economie Rurala - Pagina 146
Economie Rurala - Pagina 147
Economie Rurala - Pagina 148
Economie Rurala - Pagina 149
Economie Rurala - Pagina 150
Economie Rurala - Pagina 151
Economie Rurala - Pagina 152
Economie Rurala - Pagina 153
Economie Rurala - Pagina 154
Economie Rurala - Pagina 155
Economie Rurala - Pagina 156
Economie Rurala - Pagina 157
Economie Rurala - Pagina 158
Economie Rurala - Pagina 159
Economie Rurala - Pagina 160
Economie Rurala - Pagina 161
Economie Rurala - Pagina 162
Economie Rurala - Pagina 163
Economie Rurala - Pagina 164
Economie Rurala - Pagina 165
Economie Rurala - Pagina 166
Economie Rurala - Pagina 167
Economie Rurala - Pagina 168
Economie Rurala - Pagina 169
Economie Rurala - Pagina 170
Economie Rurala - Pagina 171
Economie Rurala - Pagina 172
Economie Rurala - Pagina 173
Economie Rurala - Pagina 174
Economie Rurala - Pagina 175
Economie Rurala - Pagina 176
Economie Rurala - Pagina 177
Economie Rurala - Pagina 178
Economie Rurala - Pagina 179
Economie Rurala - Pagina 180
Economie Rurala - Pagina 181
Economie Rurala - Pagina 182
Economie Rurala - Pagina 183
Economie Rurala - Pagina 184
Economie Rurala - Pagina 185
Economie Rurala - Pagina 186
Economie Rurala - Pagina 187
Economie Rurala - Pagina 188
Economie Rurala - Pagina 189
Economie Rurala - Pagina 190
Economie Rurala - Pagina 191
Economie Rurala - Pagina 192
Economie Rurala - Pagina 193
Economie Rurala - Pagina 194
Economie Rurala - Pagina 195
Economie Rurala - Pagina 196
Economie Rurala - Pagina 197
Economie Rurala - Pagina 198
Economie Rurala - Pagina 199
Economie Rurala - Pagina 200
Economie Rurala - Pagina 201
Economie Rurala - Pagina 202
Economie Rurala - Pagina 203
Economie Rurala - Pagina 204
Economie Rurala - Pagina 205

Conținut arhivă zip

 • Economie Rurala
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • CAPITOLUL V.doc
  • CAPITOLUL VI.doc
  • CAPITOLUL VII.doc
  • CUPRINS CURS.doc

Alții au mai descărcat și

Structura Economiei Rurale în Județul Timiș

CAP. 1. JUDEŢUL TIMIŞ INFORMAŢI GENERALE Judeţul Timiş este situat în vestul ţării, în regiunea istorică Banat, România. După suprafaţă este cel...

Politică de creditare în agricultură

Cap 1. Tipologia creditelor Tipologia creditelor pentru agricultura trebuie efectuată în funcţie de criteriile: 1) După forma în care se acordă:...

Dezvoltare Rurală Durabilă

Introducere Dezvoltarea rurală durabilă are o importanță majoră pentru fiecare țară în parte, astfel spre exemplu în România 87% din teritoriul...

Economie Rurala

INTRODUCERE Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei romanesti. Contributia agriculturii si silviculturii la formarea PIB, in...

Aplicatii la Modelarea Proceselor Economice

Un consumator alocă venitul V pentru cumpărarea a două bunuri. Notăm x1 şi x2 cantităţile de bunuri consumate şi p1, p2 preţurile unitare ale...

Analiza Economică

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 DEFINIREA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE În spaţiul...

Caiet de Probleme - Modelare Economica a Fenomenelor si Proceselor din Agricultura

Problema nr 1 Dualitatea problemelor de optimizare Sa presupunem ca o problema de optimizare care se poate rezolva cu ajutorul programarii...

Dezvoltatea Spatiului Rural

CAPITOLUL I. Importanţa şi dezvoltarea serviciilor în spaţiul rural 1.1. Conceptul şi particularităţile serviciilor Serviciile sunt definite ca...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Proiect de finanțare europeană - realizarea sistemului centralizat de apă în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș

Introducerea şi motivaţia temei Prezentul proiect prezintă ce este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), ce cuprinde acesta, unde se...

Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural

CAPITOLUL 1 Evoluţia mediului rural Dacă apariţia mediului urban este legată de o anumită etapă (mijlocie sau superioară) a dezvoltării sociale...

Turismul Rural în România

Ca urmare a locului ocupat în economiile naţionale şi rolului îndeplinit în dezvoltarea acestora, turismul este considerat unul dintre cele mai...

Analiza-diagnostic social-economică a Localității Călărași în Vederea Includerii Acesteia în Circuitul Turistic Rural al Republicii Moldova

Introducere: Moldova. Atît de mică şi atît de diversă, atît de cunoscută şi atît de necunoscută totodată. Nu e nici un paradox aici, pentru că...

Analiza economico socială a regiunii nord est

1. Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii Regiunea acopera partea de Nord-Est a tarii si, conform traditiei, este o parte din...

Ai nevoie de altceva?