Economie - suport de curs MC ZI 2016

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 39195
Mărime: 1.17MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra T.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Ion Ignat
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din curs

1. TEORIA CONSUMATORULUI ȘI A CERERII

1.1. Abordarea cardinală a utilității și echilibrul consumatorului

În concepția clasică, bunuri identice au, pentru persoane diferite, aceeași utilitate

economică, indiferent de intensitatea nevoilor, de cantitatea consumată si de sacrificiul

făcut pentru obținerea lor, astfel încât unitățile X1, X2, ., Xn dintr-un bun omogen au

utilitățile individuale u1, u2, . , un, egale între ele, utilitatea totală a întregii cantități

fiind n × u.

În realitate, însă, nivelul de satisfacție obținut prin consumul unui bun diferă nu

numai de la individ la individ, ci și de la o unitate la alta consumată din același produs.

Acest fapt rezultă din gradul diferit de intensitate al nevoii satisfăcute prin consumul

bunului respectiv, care descrește pe măsură ce sporește numărul de unități consumate.

Pornind de aici, economiștii neoclasici au fundamentat în ultima pătrime a secolului al

XIX-lea teoria utilității marginale. Într-o primă formă, a așa-numitei "abordări cardinale",

s-a presupus că individul este capabil să măsoare printr-un indice cantitativ precis

utilitatea pe care o obține din consumul fiecărei unități dintr-un anumit bun omogen. De

aici a rezultat posibilitatea stabilirii unei ierarhii între nivelurile de utilitate și a exprimării

numerice a satisfacției oferite de consumul unei anumite cantități dintr-un bun,

comparativ cu cea dată de folosirea unei cantități dintr-un alt bun. Cu toate că teoria

utilității cardinale a fost respinsă și depășită, o serie de concepte și instrumente de analiză

fundamentate în cadrul ei au rămas în patrimoniul științei economice, motiv pentru care le

prezentăm în continuare.

1.1.1. Utilitatea totală și utilitatea marginală

Utilitatea totală, U, a unui bun oarecare, X, măsoară satisfacția globală pe care

individul o obține prin consumarea unei anumite cantități din acest bun. Deci, nivelul lui

U depinde de cantitatea consumată, adică "U este funcție de X", ceea ce se scrie: U = f(x),

în care X este cantitatea consumată din bunul X.

Pentru a determina sensul și ritmul în care utilitatea totală evoluează atunci când

cantitatea consumată din bunul X crește, se folosește conceptul de utilitate marginală.

Utilitatea marginală, Um, măsoară evoluția utilității totale pentru o variație foarte mică a

cantității consumate.

În tratarea utilității marginale distingem două cazuri:

a) Utilitatea marginală a unui bun parțial sau imperfect divizibil. Spunem că un bun

este imperfect divizibil dacă există o unitate de măsură dincolo de care este imposibil de

coborât (de exemplu, un consumator nu poate utiliza trei sferturi de automobil sau

jumătate de ochelari; automobilul și ochelarii sunt bunuri imperfect divizibile).

Utilitatea marginală a unui bun X imperfect divizibil (UmX) reprezintă variația

utilității totale (DU) determinată de consumul unei unități suplimentare din acest bun.

deci: U X

U

X m = D

D

(1.1.)

b) Utilitatea marginală a unui bun perfect divizibil

Dacă bunul X este perfect divizibil, atunci oricare ar fi unitatea de măsură folosită,

există mereu o cantitate mai mică ce poate fi consumată. În acest caz, o definiție riguroasă

a utilității marginale trebuie să ia în considerare evoluția utilității totale, care rezultă

dintr-o variație infinit de mică a consumului bunului X.

Deci, putem spune că utilitatea marginală a unui bun perfect divizibil reprezintă

variația utilității totale pentru o variație infinit de mică ("infinitezimală") a cantității

consumate din acel bun.

Ca urmare, din punct de vedere matematic, utilitatea marginală a unui bun perfect

divizibil reprezintă derivata funcției de utilitate totală în raport cu X, adică:

Um = f ' (x) sau Um=δU/δx (1.2.)

1.1.2. Evoluția utilității totale și a utilității marginale

Cum evoluează nivelul de satisfacție a individului atunci când el consumă o cantitate

crescândă dintr-un bun? Analiza economică se folosește de o ipoteză simplă: intensitatea

unei nevoi este descrescândă pe măsură ce cantitatea consumată crește. Acesta este

principiul intensității descrescânde a nevoilor, formulat de psihologul german Heinrich

Gossen în anul 1843, din care s-a ajuns la principiul utilității marginale descrescânde:

utilitatea suplimentară oferită de consumul unei cantități crescânde dintr-un anumit bun

descrește până când devine nulă la punctul de saturație.

Considerând o băutură răcoritoare ca fiind bunul X, paharele băute succesiv x1, x2, ...

, xn, utilitatea corespunzătoare fiecărui pahar U1, U2, ..., Un, Ui (i = 1, 2, ., n) reprezintă

utilitățile individuale cu proprietatea că U1>U2 ..>Un; Un reprezintă utilitatea marginală,

iar U Ui

i

n

=

=

Σ

1

reprezintă utilitatea totală.

Cele de mai sus pot fi evidențiate și printr-o reprezentare grafică, așa ca în figura 3.1.

Pe ordonatele celor două grafice înscriem nivelul utilității totale (U), respectiv al utilității

marginale (Um), iar pe abscise înscriem cantitatea consumată din bunul considerat (X). U

poate fi, deci, reprezentată, printr-o curbă crescătoare, iar Um printr-o curbă

descrescătoare. U atinge nivelul său maxim în punctul S, numit punctul de sațietate sau

de saturație a consumatorului.

În acest punct, Um este nulă,adică o unitate suplimentară de consum nu mai sporește

satisfacția. Dacă individul și-ar mări consumul dincolo de acest punct, utilitatea marginală

ar deveni negativă, ceea ce ar face ca și utilitatea totală să înceapă a se micșora. Deci, un

consum exagerat dintr-un anumit bun poate antrena nu o creștere a satisfacției, ci,

dimpotrivă, o insatisfacție, o suferință chiar. De exemplu, dacă primele pahare de băutură

răcoritoare ar fi agreabile pentru un individ într-o zi călduroasă de vară, nu același lucru

s-ar întâmpla pentru al douăzecilea pahar.

Preview document

Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 1
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 2
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 3
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 4
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 5
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 6
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 7
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 8
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 9
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 10
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 11
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 12
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 13
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 14
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 15
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 16
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 17
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 18
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 19
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 20
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 21
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 22
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 23
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 24
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 25
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 26
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 27
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 28
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 29
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 30
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 31
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 32
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 33
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 34
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 35
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 36
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 37
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 38
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 39
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 40
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 41
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 42
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 43
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 44
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 45
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 46
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 47
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 48
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 49
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 50
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 51
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 52
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 53
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 54
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 55
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 56
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 57
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 58
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 59
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 60
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 61
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 62
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 63
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 64
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 65
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 66
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 67
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 68
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 69
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 70
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 71
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 72
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 73
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 74
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 75
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 76
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 77
Economie - suport de curs MC ZI 2016 - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Economie - suport de curs MC ZI 2016.pdf

Alții au mai descărcat și

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de...

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei...

Economia mediului

Criza mediului natural reuneste o serie de fenomene si procese care din punct de vedere al scarii spatiale de manifestare se grupeaza in : 1....

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să...

Psihologia ca știință

1. Apariția și constituirea științei psihologice. Termenul „psihologie” vine din greaca veche, întrunind două rădăcini: „psyche” - suflet și...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Microeconomie

I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanța cunoștințelor de economie I.2. Trebuințe - definire, clasificare și trăsături I.3....

Te-ar putea interesa și

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii Biofarm SA

I. Prezentarea generală a întreprinderii Pentru acest studiu de caz am ales întreprinderea BIOFARM.SA, o companie care se numără printre primii...

Adaptarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto la cerințele pieții europene a asigurărilor

CAPITOLUL I: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ȘI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1.Conceptul și conținutul asigurărilor de...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderilor

Radacinile firmei se afla in Germania, locul in care este una dintre cele mai mari companii in domeniul de comert en-detail. 1984 a fost anul in...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația

CAPITOLUL 1 Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare...

Turism Felix SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii „Turism Felix’’ „Turism Felix” este o cunoscută societate pe acțiuni în cadrul turismului din...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii Digi Communications NV

INTRODUCERE Sursele de finanțare ale unei companii reprezintă propriile fonduri sau fondurile împrumutate, care au rolul de a face o întreprindere...

Analiza financiară a companiei Romgaz SA

I. Caracterizarea mediului de afaceri în care activează Romgaz I.1. Prezentarea companiei Nume Companie: Societatea Naţională de Gaze Naturale...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității 1.1.1. Obiect de activitate În...

Ai nevoie de altceva?