Eficiența Economică

Curs
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 31476
Mărime: 124.14KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cap 1 Eficienţa economică în ţările cu economie de piaţă 3

Obiective 3

1.1. Conceptul de eficienţă economică şi formele sale 3

1.2. Factorii de creştere ai eficienţei economice 4

1.3. Productivitatea factorilor de producţie 5

1.4. Productivitatea muncii şi formele sale 6

1.5. Factorii care influenţează productivitatea muncii 6

1.6. Căile de creştere a productivităţii muncii 7

Concepte cheie 7

Teste grilă 7

Titluri de referate şi de lucrări complexe 9

Cap 2 Creditul, instituţii financiar-bancare 10

Obiective 10

2.1. Conţinutul, formele şi funcţiile creditului 10

2.2. Sistemul bancar în România 11

Concepte cheie 13

Titluri de referate şi de lucrări complexe 13

Cap 3 Piaţa monetară şi componenţa masei monetare 14

Obiective 14

3.1. Componentele pieţei monetare 14

3.2. Cererea şi oferta de monedă 15

3.3. Politica monetară 16

Concepte cheie 18

Titluri de referate şi de lucrări complexe 18

Cap 4 Piaţa capitalului (financiară) 19

Obiective 19

4.1. Obiectul pieţei capitalului: hârtiile de valoare pe termen lung 19

4.2. Cererea şi oferta de hârtii de valoare pe termen lung 20

4.3. Instituţiile pieţei financiare. Bursa de valori şi mecanismele ei 21

Concepte cheie 23

Titluri de referate şi de lucrări complexe 23

Cap 5 Piaţa muncii – piaţă derivată în economia de piaţă 24

Obiective 24

5.1. Piaţa muncii şi structurile ei 24

5.2. Funcţii şi particularităţi ale pieţei muncii 24

5.4. Oferta şi cererea de muncă 25

Concepte cheie 27

Titluri de referate şi de lucrări complexe 27

Cap 6 Statul şi rolul său în economia de piaţă 28

Obiective 28

6.1. Rolul statului în economia de piaţă 28

6.2. Politica economică a statului; tipologia politicilor economice 29

6.3. Bugetul de stat – concept, structură, funcţii 30

6.4. Sistemul fiscal (de impunere) şi rolul său în economia de piaţă 31

Concepte cheie 32

Titluri de referate şi de lucrări complexe 32

Cap 7 Fluctuaţiile activităţii economice în ţările cu economie de piaţă 33

(crizele economice) 33

Obiective 33

7.1. Ciclicitatea – formă normală a mişcării economice 33

7.2. Ciclurile lungi şi trăsăturile lor 33

7.3. Ciclul economic pe termen mediu (ciclul decenal) 34

7.4. Programe statale de măsuri anticriză (politici anticiclice) 36

Concepte cheie 36

Titluri de referate şi de lucrări complexe 36

Cap 8 Inflaţia – fenomen negativ al economiei de piaţă 37

Obiective 37

8.1. Conceptul şi instrumentele de măsurare a inflaţiei (indicatori şi indici) 37

8.2. Cauzele inflaţiei contemporane şi tipuri de inflaţie 38

8.3. Efectele economice şi sociale ale inflaţiei 38

8.4. Politici şi măsuri antiinflaţioniste 39

Concepte cheie 40

Titluri de referate şi de lucrări complexe 41

Cap. 9.Ocuparea şi şomajul 42

Obiective 42

9.1. Şomajul: concept , cauze 42

9.2. Măsurarea şomajului în România 43

9.3. Efectele social-economice ale şomajului. Legea Okun 45

Legea Okun 45

9.10. Măsuri de diminuare a şomajului şi a efectelor sale. 45

Concepte cheie 46

Titluri de referate şi de lucrări complexe 46

Cap 10 România în circuitul economic internaţional 47

Obiective 47

10.1. Necesitatea participării economiei româneşti la piaţa mondială 47

10.2. Comerţul exterior mondial şi trăsăturile sale caracteristice 48

10.3. Cooperarea economică internaţională a României 49

10.4. Eficienţa comerţului exterior al României 49

Concepte cheie 50

Titluri de referate şi de lucrări complexe 50

Cap 11 Integrarea economică interstatală 51

Obiective 51

11.1. Uniunea Europeană (UE): Integrarea Europeană şi concretizarea ei 51

11.2. Evoluţia Integrării Vest Europene 52

11.3. Bugetul Uniunii Europene 55

11.4. Performanţele comunitare 56

Concepte cheie 59

Titluri de referate şi de lucrări complexe 59

Dicţionar 60

BIBLIOGRAFIE 61

Extras din document

Cap 1 Eficienţa economică în ţările cu economie de piaţă

Obiective

- Conceptul de eficienţă economică

- Factorii de creştere ai eficienţei economice şi formele sale

- Productivitatea factorilor de producţie

- Productivitatea muncii şi formele productivităţii muncii

- Factorii care influenţează productivitatea muncii

- Căile de creştere a productivităţii muncii

1.1. Conceptul de eficienţă economică şi formele sale

Eficienţa economică reprezintă una dintre categoriile cele mai generale ale economiei de piaţă. Ea exprimă forma concretă pe care o impune piaţa pentru relaţiile dintre rezultate (efecte) şi cheltuieli (eforturi) în cadrul activităţii fiecărui agent economic pe ansamblul economiei. De aceea, eficienţa economică este considerată o componentă principală a raţionalităţii acţiunii umane. Aceasta înseamnă că fiecare agent economic doreşte să-şi atingă scopul propus cu un efort cât mai mic. Astfel, activitatea agentului economic este considerată eficientă atunci când încasările obţinute prin vânzarea rezultatelor pe piaţă depăşesc cheltuielile care s-au făcut.

În expresia generală, eficienţa pune în relaţie rezultatele sau efectele unei activităţi cu cheltuielile (eforturile) depuse atât la un moment dat cât şi pe o perioadă de timp. Eficienţa economică poate fi interpretată sub două aspecte:

a) ca randament al utilităţii şi combinării forţei de producţie

b) sub forma consumului forţei de producţie unde eficienţa economică apare ca raport între veniturile realizate şi factorii de producţie consumaţi.

În raport de aceste două modalităţi de exprimare, sporirea randamentului factorului presupune fie mărirea efectelor utile la unitatea de efort depus, fie micşorarea cheltuielilor de resurselor pentru obţinerea rezultatelor utile scontate.

La o analiză mai aprofundată a corelaţiei Rezultate /Cheltuieli sau Efecte / Eforturi, ies în evidenţă următoarele aspecte de care agentul economic trebuie să ţină seama:

1) se impune ca rezultatul sau efortul util să fie apreciat din 3 puncte de vedere:

a) material

b) valoric

c) social

a) Efectele în expresie materială caracterizate în bunuri materiale şi servicii realizate din acest punct de vedere problemele esenţiale este ca acestea să răspundă cantitativ, structural şi calitativ trebuinţelor totale ale ţării respective;

b) Atât la nivel micro şi macro, aceste rezultate să se exprime prin mai mulţi indicatori ca de exemplu produsul naţional net, produsul intern brut sau produsul naţional brut, productivitatea netă, profit, etc.

c) Ca efect social, rezultatele sau efectul util trebuie să ducă la îmbunătăţirea nivelului de instruire, etc. Numai în măsura în care se iau în considerare şi se armonizează toate cele 3 aspecte se poate asigura un înalt efort util în activitatea economică.

2) determinarea efortului, adică a consumului de muncă de resurse naturale şi de capital pentru obţinerea unui anumit efect trebuie privit la rândul său sub două aspecte:

a) ca un consumator efectiv de muncă sub forma capitalului fix (amortizare), a capitalului circulant cât şi a salariilor

b) ca un consumator de resurse sub forma repartizării sau alocării lor într-un anumit sector de activitate

În practica optimizării activităţii economice principalele criterii de apreciere a eficienţei economice pot fi sintetizate în următoarele:

1) maximizarea atragerii populaţiei în vârstă aptă de muncă la desfăşurarea unor activităţi socialmente utile;

2) maximizarea productivităţii muncii;

3) maximizarea gradului de valorificare a resurselor naturale;

4) maximizarea efectelor nou create la fiecare unitate de efort integral depus;

5) minimizarea cheltuielilor de resurse pentru atingerea efectelor dorite.

În concluzie, rezultă că cerinţele eficienţei economice privesc maximizarea rezultatului concomitent cu minimizarea cheltuielilor, precum şi optimizarea folosirii resurselor de muncă, resurselor materiale şi băneşti. În literatura economică se arată că eficienţa economică poate fi analizată şi cercetată din următoarele puncte de vedere:

a) Din punct de vedere al fazelor reproducţiei sociale se disting următoarele forme:

1) eficienţa producţiei şi a cercetării ştiinţifice

2) eficienţa repartiţiei

3) eficienţa schimbului

4) eficienţa consumului

b) Din punct de vedere al diviziunii muncii pe ramuri există eficienţă activităţii în industrie, agricultură, construcţie, transporturi, turism, comerţ învăţământ

c) Din punct de vedere al forţei de producţie folosită în activitatea economico-socială:

1) eficienţa utilizării resurselor umane sau a forţei de muncă (W)

2) eficienţa utilizării sau a randamentului capitalului productiv (atât fix cât şi circulant)

3) eficienţa utilizării resurselor naturale sau a factorului pământ.

4) eficienţa investiţiilor productive sau a acumulărilor, a creşterii economice

d) Din punct de vedere al formei de exprimare a eficienţei economice poate fi:

1) în mărimi absolute

2) în mărimi relative

Eficienţa economică este o categorie complexă de largă aplicabilitate. Practic, toate activităţile şi procesele economico-sociale în care se consideră forţă de muncă, resurse naturale şi băneşti în scopul obţinerii unor rezultate economice şi sociale trebuie să fie analizată prin prisma eficienţei lor

1.2. Factorii de creştere ai eficienţei economice

Eficienţa economică constituie măsura valorificării resurselor disponibile în societate la un moment dat, dar în acelaşi timp şi premisa realizării unei creşteri economice intensive. La nivel macro există factori direcţi cât şi factori indirecţi care contribuie la creşterea eficienţei economice.

Factorii direcţi se prezintă sub forma unor măsuri tehnice concretizate în următoarele acţiuni: perfecţionarea organizării producţiei şi a muncii, perfecţionarea calificării personalului lucrător.

La factori indirecţi sunt consideraţi dezvoltarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, sporirea numărului de invenţii şi a cercetării ştiinţifice, sistemul de preţuri şi pârghiile financiar bancare cât şi aplicarea unor stimulente materiale. La nivel microeconomic acţionează:

a) cunoaşterea şi anticiparea cererii pe piaţă (studii de marketing);

b) promovarea tehnologiei moderne care au ca rezultat creşterea activităţii;

c) reducerea costurilor;

d) îmbunătăţirea calităţii producţiei;

e) alegerea celei mai bune metode de management de gestiune economică

1.3. Productivitatea factorilor de producţie

Expresia sintetică a raţionalităţii şi eficienţei în orice activitate economică este categoria denumită productivitate. Aceasta reprezintă rodnicia sau randamentul sau eficienţa de producţie utilizată în activităţi care au ca rezultat bunuri de producţie utilizaţi în activităţi care au ca rezultat bunuri economice. În sensul cel mai general, termenul de producţie apare ca o însuşire a unui lucru sau serviciu de a fi productiv. Potrivit acestui înţeles, considerând munca factor de producţie, proces conştient specific omului, această productivitate a muncii se deosebeşte de productivitatea resurselor naturale, de productivitatea sau randamentul capitalului care exprimă rodnicia acestora în producţia unor bunuri materiale. nivelul producţiei în general se determină ca raport între producţia obţinută într-o unitate economică, întreprindere ramură sau economie, factori simplificată în realizarea ei.

Preview document

Eficiența Economică - Pagina 1
Eficiența Economică - Pagina 2
Eficiența Economică - Pagina 3
Eficiența Economică - Pagina 4
Eficiența Economică - Pagina 5
Eficiența Economică - Pagina 6
Eficiența Economică - Pagina 7
Eficiența Economică - Pagina 8
Eficiența Economică - Pagina 9
Eficiența Economică - Pagina 10
Eficiența Economică - Pagina 11
Eficiența Economică - Pagina 12
Eficiența Economică - Pagina 13
Eficiența Economică - Pagina 14
Eficiența Economică - Pagina 15
Eficiența Economică - Pagina 16
Eficiența Economică - Pagina 17
Eficiența Economică - Pagina 18
Eficiența Economică - Pagina 19
Eficiența Economică - Pagina 20
Eficiența Economică - Pagina 21
Eficiența Economică - Pagina 22
Eficiența Economică - Pagina 23
Eficiența Economică - Pagina 24
Eficiența Economică - Pagina 25
Eficiența Economică - Pagina 26
Eficiența Economică - Pagina 27
Eficiența Economică - Pagina 28
Eficiența Economică - Pagina 29
Eficiența Economică - Pagina 30
Eficiența Economică - Pagina 31
Eficiența Economică - Pagina 32
Eficiența Economică - Pagina 33
Eficiența Economică - Pagina 34
Eficiența Economică - Pagina 35
Eficiența Economică - Pagina 36
Eficiența Economică - Pagina 37
Eficiența Economică - Pagina 38
Eficiența Economică - Pagina 39
Eficiența Economică - Pagina 40
Eficiența Economică - Pagina 41
Eficiența Economică - Pagina 42
Eficiența Economică - Pagina 43
Eficiența Economică - Pagina 44
Eficiența Economică - Pagina 45
Eficiența Economică - Pagina 46
Eficiența Economică - Pagina 47
Eficiența Economică - Pagina 48
Eficiența Economică - Pagina 49
Eficiența Economică - Pagina 50
Eficiența Economică - Pagina 51
Eficiența Economică - Pagina 52
Eficiența Economică - Pagina 53
Eficiența Economică - Pagina 54
Eficiența Economică - Pagina 55
Eficiența Economică - Pagina 56
Eficiența Economică - Pagina 57
Eficiența Economică - Pagina 58
Eficiența Economică - Pagina 59
Eficiența Economică - Pagina 60
Eficiența Economică - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Economica.DOC

Alții au mai descărcat și

Criza economico-financiară actuală și implicațiile acesteia asupra piețelor emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Managementul Vânzării

1. Introducere Vanzarea eficienta este importanta pentru succesul celor mai multe tipuri de afaceri. Indiferent daca tratati direct cu clientul...

Analiza economico financiară a unei societăți comerciale din România

INTRODUCERE Performanţa economică reprezintă o modalitate superioară de exprimare a eficienţei economice a unei activităţi. Prin eficienţa...

Impactul politicii bugetare asupra economiei naționale

POLITICI MACROECONOMICE 1. Statul si macroeconomia Statul indeplineste, alaturi de rolul sau politic si functiile generale ale puterii publice,...

Ciclicitatea activității economice

I. Ciclicitatea – trăsătură a evoluţiei activităţii economice Evoluţia principalelor laturi ale activităţii economice dintr-o întreprindere,...

Analiza cifrei de afaceri și a corelației dintre indicatorii valorici ai producției

Cifra de afaceri este un indicator de performanță ce exprimă poziția strategică a firmei, poziția pe piață și posibilitatea întreprinderii de a...

Eficiență Economică

INTRODUCERE Alegerea temei „Eficienţa economică” a pornit de la faptul că lumea se schimbă şi odată cu ea şi societatea în care trăim, de aceea am...

Eficiența Economică la Cartof

OBIECTIVELE ȘI METODA CERCETĂRII Eficiența economică a plantelor este condiționată în primul rând de progresele realizate de cercetarea...

Te-ar putea interesa și

Analiza diagnostic - SC Electrica SA Giurgiu

CAPITOLUL 1 “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA” 1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA In orice domeniu:...

Proiect de practică - agenția de turism SC Bibi Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI. Numele firmei : SC BIBI TOURING S.R.L. Forma juridica de...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Eficiența economică a mecanizării agriculturii - studiu de caz SC Agrotehnica SA

Introducere Agricultura este o ramură traditională a economiei românesti care are ca mijloc de productie fondul funciar agricol (totalitatea...

Proiect de practică Hotel Star Ploiești

CAPITOLUL ll. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII In acest capitol se va face o prezentare generala a societatii comerciale Quartz International...

Practică agenția de turism SC Ena Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII Nume societate - S.C. Ena Touring S.R.L. Director Agentie - Elena Cojocaru C.U.I. - 18362372 Nr....

Eficiența economică a investiției

CAPITOLUL 1 EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARÂTOR IN DECIZIA DE INVESTITII 1.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei Analiza...

Conceptul de eficiență economică

Conceptul de eficienta economica a investitiilor Analiza gradului de dezvoltare a unui sistem economic,a capacitatii lui de supravietuire,a...

Ai nevoie de altceva?