Eficiența Economică a Investițiilor

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 12883
Mărime: 331.15KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hincu Rodica

Cuprins

Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor

2. Indicatori de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor la nivel microeconomic

2.1.Graficele procesului investiţional

2. 2.Indicatorii eficienţei economice a obiectivelor de investiţii

3. Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor în funcţie de particularităţile diferitelor ramuri

4. Evaluarea eficienţei investiţiilor la nivel macroeconomic (Indicatorii specifici de evaluare a investiţiilor publice)

5. Indicatorii dinamici de evaluare a eficienţei investiţiilor

Extras din document

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă

economică a investiţiilor

Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se înţelege obţinerea unor rezultate economico-sociale maxime şi de utilitate prin cheltuirea raţională şi economică a unor resurse materiale, tehnice, de muncă, financiare pe baza metodelor ştiinţifice de organizare şi de conducere a activităţilor umane în toate domeniile. Cu alte cuvinte, eficienţa economică este o noţiune prin care se estimează rezultatele unei activităţi economice în raport cu eforturile făcute.

Orice indicator de eficienţa economică este prezentat într-una din două forme posibile:

1. Raportul efectelor obţinute către eforturile depuse; indică cuantumul efectului obţinut dintr-o unitate de efort depusă. Fiind folosit drept criteriu pentru elaborarea deciziilor manageriale, se ţine cont de necesitatea maximizării lui. Aşadar, cu cât este mai mare acest indicator, cu atât este mai avantajoasă activitatea economică. Exemplul cel mai firesc ar fi raportul dintre profitul net şi cheltuielile legate de organizarea activităţii economice ce-l asigură. Poate fi exprimat prin formula: e = E/e,---max.,

unde:

E – efectele (rezultatele) obţinute;

e – eforturile depuse (resursele consumate).

Eficienţa economică este principalul factor calitativ al creşterii economice deoarece prin ea se asigură sporirea absolută a efectelor cu acelaşi volum de efort.

2. Raportul dintre eforturile depuse şi efectele obţinute arată ce efort trebuie depus pentru a obţine o unitate de efect. Fiind folosit drept criteriu pentru elaborarea deciziilor manageriale, se ţine cont de necesitatea minimizării lui. Aşadar, cu cât este mai mic acest indicator, cu atât este mai avantajoasă activitatea economică. Exemplul cel mai firesc ar fi raportul dintre cheltuielile legate de organizarea activităţii economice şi profitul net obţinut din aceasta activitatea. Poate fi exprimat prin formula: e’= e/E,-----min.

Orice program de activitate (producţie, investiţie, aprovizionare, desfacere etc.) presupune mai multe modalităţi de realizare. La rândul ei, fiecare modalitate are la bază mai multe variante de proiect, fiecare caracterizându-se printr-o varietate de informaţii referitoare la:

- eforturile;

- efectele;

- raporturile existente între acestea;

- durata de realizare a activităţii;

- durata de obţinere a efectelor economice scontate erc.

De aceea, pentru alegerea variantei optime se foloseşte un sistem de indicatori de eficienţă economică ce surprind aceste informaţii sub aspect cantitativ, dar şi calitativ.

Indicatorii folosiţi în aprecierea activităţii economice se pot clasifica după mai multe criterii.

După sfera de cuprindere (şi de referinţă) se împart în:

1) indicatori care reflectă efectele economice, şi anume: capacitatea de producţie, valoarea producţiei, profitul, încasările etc.;

2) indicatori care cuantifică eforturile economice pentru realizarea activităţii respective, cum sunt: volumul investiţiilor, cheltuielile de producţie, structura costurile de producţie, numărul total de salariaţi etc.;

3) indicatori care se referă la perioada în care se desfăşoară activitatea analizată (dimensiunea perioadei cercetare-proiectare-producţie-desfacere, durata de execuţie a unei activităţi, perioada până la atingerea parametrilor proiectaţi, durata de amortizare a utilajelor etc.).

Indicatorii 1)-3) nu sunt indicatori propriu-zişi de eficienţă economică, pentru că nu asigură comparabilitatea între efectul economic obţinut şi efortul care a generat rezultatul respectiv.

4) indicatori ai eficienţei economice, sunt consideraţi acei, care au ca caracteristică principală realizarea unei comparaţii între rezultatele obţinute şi resursele consumate, ţinând însă seama şi de alte elemente definitorii ale eficienţei economice (influenţa factorului timp etc.). Dintre aceşti indicatori se pot menţiona:

- rata profitului;

- productivitatea muncii;

- producţia la 1 mie lei capital fix etc.

Preview document

Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 1
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 2
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 3
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 4
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 5
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 6
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 7
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 8
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 9
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 10
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 11
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 12
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 13
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 14
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 15
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 16
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 17
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 18
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 19
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 20
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 21
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 22
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 23
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 24
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 25
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 26
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 27
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 28
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 29
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 30
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 31
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 32
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 33
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 34
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 35
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 36
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 37
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 38
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 39
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 40
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 41
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 42
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 43
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 44
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Economica a Investitiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Fezabilitate Pentru Acordare Credit de Investitii

CAP. I FUNDAMENTELE INVESTITIEI 1. Notiunea de investitie. 2. Clasificarea investitiilor. 3. Strategii investitionale si rolul lor in...

Eficiența Economică a unui Proiect Investițional

INTRODUCERE Eficiența economică este un concept abordat în diferite lucrări de specialitate cu deosebire după anul 1900, unele analize indirecte...

Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL

INTRODUCERE Un management dinamic şi eficient presupune utilizarea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică. Aceste soluţii sunt...

Proiect Investitii

Capitolul I Date de identificare ale agentului economic 1.1 Denumirea firmei: SC Microm Plus SRL 1.2 Numarul si data inregistrarii la Registrul...

Proiect Practică

Cap. I PREZENTAREA SOCIETAŢII COMERCIALE Denumirea societaţii comerciale “SC X SRL” Sediul social: BRASOV Adresa: str., nr. , , jud. Brasov...

Analiza Producției Agricole Vegetale

INTRODUCERE În condiţiile progresului tehnic şi al tendinţei de globalizare şi informatizare a economiei, producţiei şi concurenţei, singura şansa...

Analiza cifrei de afaceri și a corelației dintre indicatorii valorici ai producției

Cifra de afaceri este un indicator de performanță ce exprimă poziția strategică a firmei, poziția pe piață și posibilitatea întreprinderii de a...

Oferta de Bunuri si Servicii

Introducere. Am ales aceasta tema deoarece teoria ofertei nu este definită, în esența sa, de teoria cererii, de aici rezultand ca oferta poate fi...

Ai nevoie de altceva?