Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 18558
Mărime: 96.94KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Zaharia, Camelia Zaharia

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I

Caracteristica subsistemului metodologic” 4

1 Managementul prin obiective 5

2 Managementul prin excepţii 7

3 Managementul prin proiecte 8

4 Managementul participativ 9

5 Şcoala clasică 10

6 Şcoala relaţiilor umane 12

7 Mişcarea sistemică 13

8 Şcoala empirică 13

9 Şedinţa 14

10 Delegarea 14

Capitolul II

,,Elaborarea subsistemului organizaţional 18

2.1 Elaborarea documentelor de formare a firmei 18

2.2 Structura organizaţională afirmei 25

Capitolul III

,,Elaborarea subsistemului informaţional” 28

3.1 Componente 29

3.2Clasificarea 29

3.3 Circuite si fluxuri 31

3.4 Proceduri informaţionale 32

3.5 Mijloace de tratare a informaţie 33

3.6 Deficienţe 33

3.7 Principii şi raţionalizări 34

3.8 Etapele procesului de raţionalizare 36

3.9 Automatizarea sistemului informaţional 37

3.10 Proiectarea unui document 39

Capitolul IV

,,Elaborarea subsistemului decisional” 41

4.1 Componente 41

4.2 Procesul decizional normative 42

4.3 Metode si tehnici decizionale 43

4.4 Arborele decisional 44

4.5 Raţionalizarea sistemului informaţional 45

4.6 Motivarea personalului 46

4.7 Teorii conceptuale a motivaţiei 46

4.8 Teorii procesuale a motivaţiei 48

4.9 Teoria lui Maslov 49

4.10 Teoria lui Clelland 49

Capitolul V

,,Eficienţa sistemului de managemt” 52

Extras din document

Introducere

Prin management ca ştiinţă se înţelege “studierea procesului de management în vederea sistematizării şi generalizării unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sisteme, metode şi tehnici care să contribuie la creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate pentru realizarea unor obiective”

În această lucrare sunt prezentate date despre ,,Elaborarea sistemului de management al unei firme”

Atfel putem menţiona că în cadrul oricarei întreprinderi se desfăşoară ample procese de muncă, diferenţiate în funcţie de caracterul acţiunilor ce le propun, cât şi de rezultatele directe obţinute. Se poate vorbi astfel pe de o parte de procese executive in cadrul cărora resursele umane acţionează asupra utilizării resurselor material - financiare şi informaţionale în scopul atingerii obiectivelor stabilite, iar pe de altă parte de procese manageriale, în cadrul cărora o parte a resurselor umane (managerii) acţionează asupra celeilate parţi (personalul condus).

Cu scopul de a atrage organizaţia la realizarea scopului propus

O difiniţie foarte generală a noţiunii redată în mod elocvent în unile dicţionare afirmă că: ,,Un sistem este un grup de itemuri care în mod continuu interacţionează sau se află în interdependenţa uni intreg unitar ”

Mergând mai aproape de activitatea umana zilnică, un sistem de lucru este definit ca o combinaţie sistemică de oameni, resurse ,informaţii, realizată în scopul îndeplinirii unor sarcini ce vizează în mod direct obiectivele stabilite.

Un sistem de producţie presupune îndeplinirea a cel puţin două cerinţe:

Sa existe, sa fie operational ca unitate de sinestătătoare;

Să interacţioneze cu mediul.

Aşa dar fiind o explicaţie pentru sistemul de producţie, sistemul de management poate fi definit ca ansamblul acţiunilor cu caracter previzional, organizatoric, decizional de conducere şi control, ce acţionează în cadrul procesului de management în sensul folosirii resurselor organizaţiei într-o manieră efectivă şi eficientă în scopul atingerii unor obiective prestabilite. În proiectarea unui sistem de management trebuie să se ţină cont de particularitaţile organizaţiei respective precum: specificul activitaţii de producţie servicii, dimensiunea organizaţiei, structura resurselor disponibile, pregătirea personalului, gradul de cultură al organizaţiei, poziţia acesteia în contextul intern şi extern.

Cu ajutorul acestor noţiuni descrise mai sus putem crea o imagine fixă asupra temei în cauză, utilizând toate sursele expuse pentru descrierea lucrarii. Fiecare întreprindere în parte are un sistem de management care conduce atât la efectele poztive cît şi negative în dependenţă de folosirea si utilizarea lui în practică

Astfel orice manager tinde să efectueze toate măsurile posibile pentru dezvoltarea organizaţiei şi obţinerea maximului de profit în urma producţiei acestei firme, adica o dată cu dezvoltarea şi creşterea continuă a ei, v-a aducem la cunoştinţă şi dezvoltarea ramurei în sfera căreea funcţioneaza aceasta. Astfel analizând opinia unor manageri care au stat la baza creării acestei disciplini putem scoate o concluzie aparte,

şi anume ne putem referi la autorul Ovidiu Nicolescu care propune de indentificat metode sau sitemul care se utlizeaza pentru indeplinirea tuturor funcţiilor de anagement şi ele la rândul lor se numesc sisteme. De asemenea ele sunt divizate în mai multe grupuri de instrumente care descriu fiecare anumite funcţii ale managementului.

Această clasificare este destul de convenţională deoarece dacă luăm spre exemplu diagnosticarea, când se face o analiză minuţioasă la întreprinderi ea efectuează toate funcţiile managementului.

Importanţa deosebită a studiului acestor sisteme în parte crează viziunea concretă a situaţiei unei firme în parte. Astfel utilizând în continuare unele noţiuni de bază vom putea implimenta în studierea exemplului individual ceea ce va aduce la cunoaşterea şi folosirea acestor sisteme pentru un viitor manager pentru ca aceasta la rândul său să le poată utiliza. Caracteristici :

-Rata fenomenilor într-o viziune integratoare a părţilor componente este un instrument

metodologic universal;

-Analiza etajată a sistemelor diferite;

-Analiza preocupata de perspective este o sinteză a şcolilor anterioare de management.

Această şcoală propune o integrare a mai multor discipline: macroeconomică, microeconomică ,cercetarea operaţional - informatică ,cibernetică;

Pornind de la obectivele întreprinderii, ca sistem determină cerinţele acesteea faţă de diferitele componete pe care apoi le integrează în structura ansamblului.

,,Managementul este cea mai nouă dintre ştiinţe şi cea mai veche dintre arte”

(J. J. Serven Secreiber)

Capitolul I

Caracteristica subsistemului metodologic

Subsistemului metodologic exprimă cerinţele fată de conducerea stiinţifică ,examinează metodele şi tehnicile de management în fond formulează recomandari care fiind implimentate inlesnesc şi eficientizează procesul de conducere.

Preview document

Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 1
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 2
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 3
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 4
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 5
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 6
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 7
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 8
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 9
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 10
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 11
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 12
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 13
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 14
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 15
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 16
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 17
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 18
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 19
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 20
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 21
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 22
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 23
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 24
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 25
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 26
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 27
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 28
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 29
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 30
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 31
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 32
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 33
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 34
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 35
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 36
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 37
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 38
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 39
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 40
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 41
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 42
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 43
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 44
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 45
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 46
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 47
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 48
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 49
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 50
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 51
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 52
Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Sistemului de Management al unei Firme.doc

Alții au mai descărcat și

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

INTRODUCERE Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă...

Competitivitate Economica

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana

1. Introducere 1.1. Integrarea economică europeană Integrarea economică europeană a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări de pe întreg...

Intreprinderile Private Mici si Mijlocii Baza Relansarii Economiei Romanesti

Argument Întreprinderea reprezintă orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în...

Impactul Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Economia Romaneasca

1.Prezentarea sectorului IMM-urilor În România, ca şi în multe alte ţări central şi est europene, trecerea la economia de piaţă a însemnat, în...

Organizarea Internă a Unei Bănci

Introducere Băncile au luat fiinţă cu multe secole în urmă. Iniţial, activitaţile acestora se limitau la păstrarea valorilor mobiliare ce le erau...

Economia Intreprinderii

Conceptul de „piaţă” Ce este piaţa? Specialiştii nu au căzut de acord asupra unei definiţii unanim acceptate, însă există câteva condiţii pe care...

Etica în Afaceri

CURS NR.1. Etica în afaceri: definire, importanţă, arie tematică Etica în afaceri urmăreşte să clarifice, cu mijloace teoretice, sursele, sensul...

Te-ar putea interesa și

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit...

Riscul de Țară și Modalități de Gestionare a Acestuia

INTRODUCERE Comerţul în sistem deschis, libertatea circulaţiei capitalului, cooperarea în dezvoltare sunt subiecte foarte abordate în economia...

Strategia de Dezvoltare a Orașului Pecica

Capitolul I - Introducere Strategia de dezvoltare locală a localităţii Pecica este o lucrare complexă, care propune dezvoltarea economico-socială...

Strategii în managementul investițional

1. Prezentarea agentului economic 1.1 Date de identificare a agentului economic DN 11, KM 5+863 507190 SANPETRU, România 1.2 Forma juridica...

Sistemul de Management - Subsistemul Metodologico-Managerial

Sistemul de management al firmei poate fi definit ca ansamblul elementelor cu caracter organizatoric, decizional, informational si motivational,...

Structura Organizatorică a Firmei și Implicațiile Sale în Activitatea de Management

CONCEPTUL DE STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ Desfăşurarea activităţii unei unităţi economice sub multiplele ei aspecte (tehnice, economice, sociale etc.)...

Ai nevoie de altceva?