Etica în Afaceri

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 18044
Mărime: 73.87KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURS NR.1.

Etica în afaceri: definire, importanţă, arie tematică

Etica în afaceri urmăreşte să clarifice, cu mijloace teoretice, sursele, sensul şi rostul valorilor şi al normelor morale de care oamenii de afaceri trebuie să ţină seama în activitatea lor curentă. Avem în vedere criteriile de selecţie utilizate în adoptarea acelor decizii, strategii şi politici manageriale care sunt de natură să crească eficienţa economică a organizaţiilor pe termen lung, într-un mediu economic favorabil. Acest fapt presupune, printre altele, asumarea unor responsabilităţi specific morale.

Ce este etica (limba română)?

- (DEX) - totalitatea normelor de conduitã moralã

- 1. moravuri, cutume şi obiceiuri tradiţionale specifice diferitelor culturi (negru, alb – doliu, preţurile (ne)negociabile – occident/orient)

- 2. ansamblul de valori şi norme care definesc, într-o anumită societate, omul de caracter şi regulile de comportare justă, demnă şi vrednică de respect, a căror încălcare este blamată şi vrednică de dispreţ

Ce este morala?

- (DN) ansamblul ideilor, concepţiilor, convingerilor privind normele de convieţuire şi de comportare a oamenilor în raporturile dintre ei şi faţă de societate

- (DEX) formă a conştiinþei sociale care reflectã şi fixeazã idei, concepţii, convingeri privind comportarea individului în societate

Ce ar trebui să facă un om pentru a-şi realiza dorinţele, scopurile şi idealurile, astfel încât să poată atinge maxima împlinire a fiinţei sale, fără a face rău inutil celorlalţi, ci lăsând pe fiecare să-şi caute propria împlinire personală, contribuind chiar la progresul întregii societăţi? – Cum ar trebui să acţioneze un bun om de afaceri pentru a-şi atinge scopurile?

Ce este etica în afaceri?

R.T. George (1990) – unul dintre cei mai proeminenţi autor în domeniu – defineşte drept: „perspectiva etică, implicită în comportament sau enunţată explicit în practică, a unei companii sau a unui individ care derulează afaceri”.

P.V. Lewis (1985) – defineşte drept: „acel set de principii sau argumente care ar trebui să guverneze conduita în afaceri, la nivel individual sau colectiv”

R. Crisp (1998) – chief editor la secţiunea etică a Oxford University Press - defineşte drept: „străduinţele filosofice ale fiinţelor umane de a sesiza principiile care constituie etica în afaceri” – etica în afaceri urmăreşte să evalueze şi să susţină cu argumente raţionale valorile şi normele care ar trebui să guverneze jocul economic, cu speranţa că explicaţiile sale pot contribui la ameliorarea practicii morale în mediul de afaceri.

L.Nash (1995) – „etica în afaceri reprezintă studiul modului în care normele morale personale se aplică în activităţile şi obiectivele firmei”

A. Crane, D. Matten (2004) – „etica în afaceri reprezintă studiul situaţiilor, activităţilor şi deciziilor de afaceri în care se ridică probleme în legătură cu binele şi răul”.

Creşterea interesului fată de etica afacerilor este determinată sau justificată de faptul că:

• puterea şi influenţa firmelor private asupra întregii societăţi este mai mare decât a fost vreodată până acum, iar politicile imorale (frecvent întâlnite în mediul de afaceri) pot provoca imense daune şi prejudicii indivizilor, comunităţilor şi mediului

• o dată cu retragerea administraţiei de stat din anumite sectoare de activitate, pe care le-a controlat multe decenii, s-au pus întrebări referitoare la măsura în care firmele private ar trebui să preia responsabilităţile pe care statul şi le-a declinat

• o dată cu creşterea influenţei sectorului privat asupra vieţii economice şi sociale, interesul canalelor mediatice faţă de lumea afacerilor a sporit constant

• o dată cu explozia pieţelor de capital şi a operaţiunilor bursiere, tot mai mulţi oameni devin acţionari ai firmelor cotate la bursă, iar curentele de opinie încep să-şi facă simţită influenţa în definirea strategiilor manageriale

• schimbarea naturii afacerilor (ex. globalizarea)

• modificările strategiilor şi structurilor organizatorice ale corporaţiilor (ex. TQM) determină dispersarea răspunderii decizionale la nivelul fiecărui anagajat ; toţi membrii firmei trebuie să cunoască valorile şi scopurile organizaţiei şi felul în care acestea se reflectă în conduita practică a acesteia.

Etică – bun simţ – scandaluri mediatice

Amintiţi-vă când aţi văzut, cel mai recent, un film artistic, o emisiune de televiziune sau aţi citit un articol de ziar în care să fi fost prezentat un mare om de afaceri ca un exemplu de virtute...: cetăţean responsabil, activ în lupta pentru cauze nobile, familist, membru al fundaţiilor caritabile?

Tipic, omul de afaceri este, ca personaj mediatic, un manipulator mârşav, cini, insensibil, ahtiat după bani şi putere, lipsit de scrupule!

Faptele: aparente, prezumtive şi reale

Mass-media face un mare deserviciu eticii în afaceri, concentrându-şi atenţia asupra scandalurilor şocante pentru că:

- publicului i se prezintă aproape în exclusivitate comportamente imorale în afaceri, perspectivă care întăreşte stereotipul incompatibilităţii dintre afaceri şi moralitate

- scandalurile spectaculoase sugerează că etica în afaceri priveşte numai activitatea marilor corporaţii

- determină crearea convingerii opiniei publice că orice luptă împotriva imoralităţii în afaceri este inutilă

Moralitatea în afaceri poate fi rezumată la un principiu unic: respectă legile în vigoare? Ce altceva i s-ar putea pretinde unui om de afaceri? Să facem distincţia între lege şi moralitate!

1. respectul faţă de lege este o datorie morală

2. respectarea regulilor morale „primitive”: respectă-ţi cuvântul dat; onorează-ţi contractele; gentlemen agreement

3. respectarea regulilor morale intrinseci afacerilor

Aria tematică a eticii în afaceri este redată de răspunsul la întrebarea:

Ce trebuie să facă toţi oamenii de afaceri, în afară de maximizarea cifrei de afaceri, astfel încât activitatea lor să fie nu numai profitabilă (imperativul economic), ci şi corectă sub aspect moral (imperativul etic)?

Orice întreprinzător de succes trebuie să îşi asume anumite obligaţii, responsabilităţi şi datorii morale, interne şi externe firmei, al căror standard este mai înalt decât cerinţele minimale ale sistemului juridic!

Good ethics is goos business!

Preview document

Etica în Afaceri - Pagina 1
Etica în Afaceri - Pagina 2
Etica în Afaceri - Pagina 3
Etica în Afaceri - Pagina 4
Etica în Afaceri - Pagina 5
Etica în Afaceri - Pagina 6
Etica în Afaceri - Pagina 7
Etica în Afaceri - Pagina 8
Etica în Afaceri - Pagina 9
Etica în Afaceri - Pagina 10
Etica în Afaceri - Pagina 11
Etica în Afaceri - Pagina 12
Etica în Afaceri - Pagina 13
Etica în Afaceri - Pagina 14
Etica în Afaceri - Pagina 15
Etica în Afaceri - Pagina 16
Etica în Afaceri - Pagina 17
Etica în Afaceri - Pagina 18
Etica în Afaceri - Pagina 19
Etica în Afaceri - Pagina 20
Etica în Afaceri - Pagina 21
Etica în Afaceri - Pagina 22
Etica în Afaceri - Pagina 23
Etica în Afaceri - Pagina 24
Etica în Afaceri - Pagina 25
Etica în Afaceri - Pagina 26
Etica în Afaceri - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Etica in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Instrumente de Rezolvare a Dilemelor Etice in Organizatie

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli...

Economie Europeană

TEMATICA CURSULUI 1. INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARĂ EUROPEANĂ 4. POLITICA FISCALĂ EUROPEANĂ...

Economia Intreprinderii

Conceptul de „piaţă” Ce este piaţa? Specialiştii nu au căzut de acord asupra unei definiţii unanim acceptate, însă există câteva condiţii pe care...

Mediul Internațional de Afaceri

Cap. 1. Noii determinaţi ai mediului global de afaceri În ultima perioadă, economia internaţională este marcată de o diversitate de transformări...

Negociere și Contractare

. Specificul tranzacţiilor de comerţ exterior 1. Tranzacţia de comerţ exterior: definire, fundamentare 1.1. Sfera afacerilor internaţionale 1.2....

Studii de Securitate

CURSUL I 1. Introducere – de ce un curs de metodologia studiilor de securitate? 2. Analiza ştiinţifică a realităţii sociale: cunoaşterea comună...

Analiza Mijloacelor Fixe

1. Conţinutul şi clasificarea mijloacelor fixe 2. Metodele de calculare a uzurii 3. Indicatorii eficienţei utilizării fondurilor fixe la...

Managementul Proiectelor

Introducere Munca în cadrul organizaţiilor, fie ca acestea sunt instituţii publice, unităţi de cercetare-dezvoltare, unităţi economice etc.,...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Etica in Afaceri

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE ETICII AFACERILOR I.1. ETICA ŞI SFERA EI DE CUPRINDERE Accentul pus în ultimii ani pe afaceri se datorează schimbărilor...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etica in Afaceri

INTRODUCERE Inca de la inceputurile civilizatiei omenesti, oamenii si-au pus o serie de intrebari referitor la ceea ce inseamna “correct”, “drept”...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Etica Afacerilor - O Condiție a Dezvoltării Unității Economice

Introducere Poţi fi cunoscut, poţi avea campanii de imagine, poţi face acte de caritate, poţi avea produse bune, însă toate aceste lucruri la un...

Etica în afaceri

INTRODUCERE Prezentul curs se adresează studenților de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toate specializările, forma...

Ai nevoie de altceva?