Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 192 în total
Cuvinte : 71641
Mărime: 1009.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. Radu Filip
Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Master în Tranzacţii Internaţionale

Cuprins

INTRODUCERE

PARTEA I:

ETICA – DE LA RAMURĂ FILOZOFICĂ LA AFACERI ECONOMICE

1. Delimitările conceptuale ale eticii. Etica în afaceri

2. Teoriile etice normative şi relevanţa lor economică

3. Perspectivele relaţiei afaceri – etică

4. Etica în afaceri şi sistemele economice

PARTEA A II-A:

ETICA ÎN AFACERI ŞI COMPANIILE MULTINAŢIONALE

5. Problemele specfice eticii în afacerile internaţionale

6. Etica în afaceri şi influenţa societăţilor multinaţionale asupra mediului economic internaţional

7. Etica în afaceri şi diferenţele culturale pe plan internaţional

PARTEA A III-A:

ETICA ÎN MANAGEMENTUL INTERNAŢIONAL

8. Managerul moral în context internaţional

9. Conduita etică a managementului societăţilor multinaţionale

PARTEA A IV-A:

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ – STRATEGIE DE AFACERI LA NIVEL GLOBAL

10. Conceptualizarea responsabilităţii sociale corporative

11. Operaţionalizarea responsabilităţii sociale corporative

12. Responsabilitatea socială corporativă şi companiile multinaţionale

13. Relaţia dintre performanţa corporativă socială şi cea financiară

14. Provocările actuale ale responsabilităţii sociale corporative

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 2

Extras din document

INTRODUCERE

EXISTĂ ETICĂ ÎN AFACERILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE?

În contextul actual al globalizării vieţii economice, sociale şi chiar spirituale, nevoia de moralitate a oamenilor devine din ce în ce mai pregnantă; considerată, în special, un apanaj al dezvoltării, etica este un set de valori care nu lipseşte din nici o cultură a lumii. Progresul economic fulminant şi extinderea tehnologiilor la scară globală au dus la reafirmarea considerentelor de ordin etic. Pe măsură ce relaţiile dintre oameni sunt din ce în ce mai apropiate, depăşind barierele spaţiale, etica devine o problemă care nu mai poate şi nu mai trebuie să fie ignorată.

Etica în afacerile economice internaţionale este un subiect tot mai incitant al zilelor noastre şi suscită interesul unui număr din ce în ce mai mare de persoane, generând polemici susţinute la diverse niveluri. Aceste polemici sunt atât de natură teoretică, cât şi de natură practică; disputele stârnite de abordarea teoretică încearcă să găsească o legătură logică, raţională, care să unească pragmatica lume a afacerilor cu considerentele de ordin moral ale ştiinţei filozofice, în timp ce partea practică a problemei vizează modalitatea implementării acestor considerente morale în viaţa de zi cu zi. Pe de altă parte, etica în afacerile economice internaţionale trebuie să răspundă provocării pe care i-o adresează multiculturalismul, într-o lume cu atât mai bogată şi mai frumoasă cu cât este mai diversă, dar care tinde continuu spre o globalizare a activităţilor în plan economic şi spre o uniformizare a condiţiilor de viaţă.

Dat fiind faptul că aspectele de ordin etic caracterizează totalitatea activităţilor umane, rezultă că şi în activitatea economică trebuie să existe considerente de ordin etic şi un fundament moral fără de care societatea nu ar putea funcţiona şi s-ar autodistruge. De exemplu, angajatorii se aşteaptă ca angajaţii lor să nu fure din companie sau de la locul de muncă; părţile unui contract se aşteaptă ca fiecare dintre cei implicaţi să onoreze înţelegerea consimţită; cei care cumpără un produs se aşteaptă să corespundă reclamei sau publicităţii care i s-a făcut; indivizii care lucrează alături de colegii lor se aşteaptă ca aceştia să spună, în general, adevărul, să-i respecte, să nu le producă nici un fel de daune şi să îşi facă munca pentru care sunt plătiţi. În majoritatea cazurilor, aceste aşteptări sunt

3

îndeplinite. Dacă toţi cei implicaţi într-o afacere – cumpărători, vânzători, producători, management, muncitori, angajaţi şi consumatori – ar acţiona amoral sau chiar imoral, fără a ţine seama de rezultatele morale sau imorale ale acţiunilor lor, atunci afacerile nu ar mai exista. Pe de altă parte, nu se poate nega faptul că indivizii acţionează imoral în afaceri, aşa după cum o fac în orice altă sferă a activităţii umane; există numeroase cazuri de fraudă, de reprezentare incorectă a intereselor unui principal de către agentul său, precum şi conturi măsluite, dar nu există nici o dovadă care să ateste faptul că indivizii sunt mai imorali în afaceri decât în viaţa privată.

Există etică în afacerile economice internaţionale? Aceasta este o întrebare considerată, de mulţi, drept retorică, dar lucrarea care debutează sub semnul prezentei interogaţii intenţionează să demonstreze faptul că şi în afacerile economice internaţionale, ca şi în cazul altor domenii de activitate umană, există anumite reguli de conduită morală care sunt respectate de cei care participă la schimburi şi activităţi comerciale de orice tip.

Dezbaterea realizată pe parcursul acestei lucrări face trimitere doar la acele operaţiuni internaţionale din sfera producţiei şi comercializării (economia reală) şi nu vizează problematica moralităţii afacerilor financiare internaţionale. În ceea ce priveşte subiecţii relaţiilor economice internaţionale, lucrarea de faţă va lua în considerare, în mod deosebit, societăţile transnaţionale – ca principali actori ai mediului de afaceri internaţional, nu statele sau organizaţiile internaţionale; s-a optat pentru această abordare plecând de la premisa că, în perspectiva globalizării şi a uniformizării nivelului de dezvoltare tehnologică la nivel mondial, aceste firme multinaţionale vor reprezenta adevăraţii piloni de creştere economică, înregistrând cifre de afaceri fabuloase şi antrenând un număr impresionant de persoane aparţinând unor culturi diferite.

Preview document

Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 1
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 2
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 3
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 4
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 5
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 6
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 7
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 8
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 9
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 10
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 11
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 12
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 13
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 14
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 15
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 16
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 17
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 18
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 19
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 20
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 21
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 22
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 23
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 24
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 25
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 26
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 27
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 28
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 29
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 30
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 31
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 32
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 33
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 34
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 35
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 36
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 37
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 38
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 39
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 40
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 41
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 42
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 43
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 44
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 45
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 46
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 47
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 48
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 49
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 50
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 51
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 52
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 53
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 54
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 55
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 56
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 57
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 58
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 59
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 60
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 61
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 62
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 63
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 64
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 65
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 66
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 67
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 68
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 69
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 70
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 71
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 72
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 73
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 74
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 75
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 76
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 77
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 78
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 79
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 80
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 81
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 82
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 83
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 84
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 85
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 86
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 87
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 88
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 89
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 90
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 91
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 92
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 93
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 94
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 95
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 96
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 97
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 98
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 99
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 100
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 101
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 102
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 103
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 104
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 105
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 106
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 107
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 108
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 109
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 110
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 111
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 112
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 113
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 114
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 115
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 116
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 117
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 118
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 119
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 120
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 121
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 122
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 123
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 124
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 125
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 126
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 127
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 128
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 129
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 130
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 131
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 132
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 133
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 134
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 135
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 136
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 137
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 138
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 139
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 140
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 141
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 142
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 143
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 144
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 145
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 146
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 147
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 148
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 149
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 150
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 151
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 152
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 153
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 154
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 155
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 156
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 157
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 158
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 159
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 160
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 161
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 162
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 163
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 164
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 165
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 166
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 167
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 168
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 169
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 170
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 171
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 172
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 173
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 174
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 175
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 176
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 177
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 178
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 179
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 180
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 181
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 182
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 183
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 184
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 185
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 186
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 187
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 188
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 189
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 190
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 191
Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale - Pagina 192

Conținut arhivă zip

  • Etica si Responsabilitate Sociala Corporativa in Afacerile Internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Responsabilitatea socială a corporațiilor

Introducere „Omul ar trebui să se privească pe sine nu ca pe o entitate separată și detașată, ci ca pe un cetățean al lumii, un membru al vastei...

Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii

INTRODUCERE Lucrul pe care clienţii l-au pus întotdeauna pe prim loc în lumea vînzărilor este încrederea. De foarte multe ori, motivul principal...

Responsabilitatea socială a companiei Vodafone

1. Responsabilitatea socială a societătilor comerciale Activitatea responsabilă social priveşte asigurarea succesului economic al unei societăţi...

Responsabilitatea Sociala - Studiu de Caz Orange Romania

Partea I. Noţiuni teoretice privind responsabilitatea socială 1. Definirea şi conţinutul conceptului de responsabilitate socială În prezent,...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili

INTRODUCERE În lucrarea prezentată am facut referire la obiectivele şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili care nu sunt...

Responsabilitatea socială ca strategie a companiei

Introducere În ultimii ani din ce în ce mai des observăm promovarea şi aplicarea politicilor de responsabilitate socială la nivel mondial şi a...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Te-ar putea interesa și

Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene

Am ales tema cu titlul“Responsabilitatea socială a organizaţiilor la nivelul Uniunii Europene” deoarece, deşi termenul a apărut după cel de-al...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etică managerială - Condiție esențială

INTRODUCERE “Etica în afacerile economice” este un subiect tot mai important al zilelor noastre şi prezintă interesul unui număr din ce în ce mai...

Responsabilitatea socială

Introducere Responsabilitatea socială reprezintă un concept care poate fi aplicat la nivelul tuturor actorilor implicaţi (companii mari,...

Apariția unor noi forme corporative - raportare integrată

Nevoia de modele alternative corporative care să integreaze misiunile financiare și sociale Majoritatea oamenilor cred că forma corporativa...

Prezentarea unui caz de abatere etică și consecințele generate pentru firmă și societate

În contextul actual în care trăim auzim tot mai des cuvîntul etică, acest cuvînt devenind un lucru destul de prezent în viețile noastre, deoarece...

Relația dintre manageri și acționari

Acţionari şi manageri – drepturi şi obligaţii Schimbarea esenţială pe care economia actuală de piaţă o aduce faţă de capitalismul clasic ţine de...

Cercetare privind responsabilitatea socială în cadrul unor firme

Rezumat In vederea realizarii acestui studiu ce are ca tema responsabilitatea sociala, s-au analizat sase chestionare ce cuprind intrebari legate...

Ai nevoie de altceva?