Evaluarea Intrerprinderii

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 31958
Mărime: 196.70KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Albu Svetlana

Cuprins

Introducere

Tema 1. Evaluarea întreprinderii – noţiuni introductive

1. Specificul întreprinderii ca obiect al evaluării

2. Necesitatea şi scopurile evaluării întreprinderii

3. Tipurile de valori şi factorii ce influenţează valoarea întreprinderii

4. Principiile de evaluare a întreprinderii.

Tema 2. Procesul de evaluare a întreprinderii

1. Definirea problemei

2. Diagnosticul întreprinderii

3. Abordări ale evaluării întreprinderii

4. Reconcilierea valorii şi estimarea valorii finale

Tema 3. Diagnosticul întreprinderii

1. Sistemul informaţional

2. Diagnosticul comercial

3. Diagnosticul juridic

4. Diagnosticul operaţional

5. Diagnosticul resurselor umane şi al managementului întreprinderii

Tema 4. Diagnosticul economico-financiar

1. Importanţa şi scopul diagnosticului economico-financiar pentru evaluare

2. Ajustarea informaţiei financiar-contabile

3. Diagnosticul economico-financiar

4. Analiza riscului întreprinderii

Tema 5. Abordări, metode, procedee aplicate în evaluarea întreprinderii

1. Abordări în evaluarea întreprinderii

2. Metode şi procedee de evaluare

3. Aplicabilitatea metodelor în funcţie de scopul şi destinaţia evaluării

Tema 6. Costul oportun al capitalului şi rata de actualizare

1. Costul capitalului şi componentele sale

2. Determinarea costului capitalului

3. Aprecierea ratei de actualizare

Tema 7. Abordarea patrimonială

1. Metoda activelor nete

1.1. Determinarea valorii de piaţă justificate a imobilului întreprinderii

1.2. Evaluarea maşinilor şi utilajelor

1.3. Evaluarea activelor imateriale

1.4. Evaluarea investiţiilor financiare

1.5. Aprecierea valorii întreprinderii

2. Aprecierea valorii complexului patrimonial al întreprinderii în R.Moldova

3. Estimarea valorii de lichidare

Tema 8. Abordarea veniturilor

1. Metoda actualizării fluxurilor de numerar

2. Metoda capitalizării profitului

Tema 9. Abordarea comparativă

1. Esenţa abordării prin comparaţie în evaluarea întreprinderii

2. Criteriile de selectare a întreprinderilor de comparaţie

3. Caracteristica multiplicatorilor preţului

4. Aprecierea valorii afacerii

Tema 10. Aprecierea valorii afacerii la data evaluării

1. Aprecierea primei pentru procurarea pachetului de control

2. Aprecierea deducerii pentru caracterul necontrolabil al pachetului

3. Aprecierea deducerilor pentru lichiditate insuficientă

4. Determinarea valorii finale a întreprinderii

Tema 11. Raportul cu privire la evaluarea afacerii

1. Cerinţe faţă de raportul de evaluare a afacerii

Extras din document

Tema I. INTRODUCERE ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII

1. Specificul afacerii şi întreprinderii ca obiect al evaluării

2. Necesitatea şi scopurile evaluării întreprinderii

3. Tipurile de valori şi factorii ce influenţează valoarea întreprinderii

4. Principiile de evaluare a afacerii.

1.1. Specificul afacerii şi întreprinderii ca obiect al evaluării

Afacerea reprezintă o activitate, organizată în cadrul unei structuri, scopul principal fiind căpătarea profitului. Afacerea îmbracă o formă organizatorico-juridică în cadrul unei întreprinderi. Întreprinderea, dorind să ocupe o nişă concretă pe piaţă, să prospere în lupta concurenţială, să-şi evidenţieze specificul său, creează, formulează şi înregistrează nişte elemente specifice cum ar fi nume de firmă (siglă, emblemă). Firma este denumirea specifică a afacerii care activează într-un domeniu economic concret.

Ca orice marfă, afacerea posedă o utilitate pentru cumpărător. În primul rând, ea trebuie să aducă venituri proprietarului. Ca şi orice altă marfă, utilitatea afacerii apare în urma utilizării sale. Dacă afacerea nu aduce venit proprietarului, ea îşi pierde utilitatea şi va fi vândută. Dacă altă persoană observă în această afacere noi modalităţi de utilizare, atunci afacerea devine din nou marfă. Acest lucru este valabil şi pentru întreprinderi şi pentru firmă. Crearea unei afaceri necesită anumite cheltuieli prealabile. Utilitatea şi cheltuielile sunt elementele de bază care stau la baza valorii afacerii. Astfel, afacerea, în calitate de activitate concretă, întreprinderea şi firma, în calitate de forma sa organizatorică, satisfac necesităţile proprietarului în venituri, pentru căpătarea cărora s-au cheltuit anumite resurse.

Afacerea, întreprinderea şi firma deţin toate calităţile mărfii şi pot fi obiecte ale vânzării – cumpărări. Însă sunt mărfuri specifice. Specificul determină principiile, abordările, metodele şi procedeele evaluării.

În primul rând, este o marfă investiţională adică o marfă, procurarea căreia se efectuează în scopul obţinerii unui venit în viitor. Cheltuielile şi veniturile au o distanţiere mare în timp. Mărimea cheltuielilor este certă, cunoscută, pe când a veniturilor poate fi doar presupusă, este incertă. Dacă veniturile obţinute în viitor şi actualizate la data evaluării sunt mai mici decât cheltuielile presupuse, atunci marfa îşi pierde atractivitatea sa investiţională. Prin urmare, valoarea prezentă a veniturilor viitoare ce pot fi căpătate de proprietar, reprezintă limita superioară a preţului de piaţă din partea cumpărătorului.

În al doilea rând, afacerea este un sistem, însă poate fi vândut atât sistemul în întregime cât şi subsisteme separate sau elemente aparte. În acest caz se distruge legătura dintre capitalul propriu concret, forma organizatorico-economică concretă şi elementele afacerii devin baza formării unui sistem calitativ nou. Practic, marfă devine nu afacerea ci părţile sale componente.

În al treilea rând, utilitatea şi necesitatea existenţei afacerii depinde de procesele ce au loc atât în interiorul mărfii cât şi în mediul extern. Instabilitatea în societate generează instabilitatea afacerii, iar instabilitatea afacerii atrage o aprofundare a instabilităţii sociale. Prin urmare, pentru afacerea - marfă este necesară reglementarea procesului de vânzare – cumpărare.

Întreprinderea în calitatea sa de complex patrimonial, include toate tipurile de bunuri necesare activităţii sale: trenuri de pământ, clădiri şi edificii, maşini şi utilaje, materie primă şi producţie gata, active nemateriale, datoriile şi creanţele.

Evaluarea întreprinderii presupune determinarea în formă bănească a costului care poate deveni preţ de vânzare şi trebuie să reflecte ambele calităţi a întreprinderii ca marfă, adică utilitatea şi cheltuielile efectuate pentru a întreţine această utilitate. Deoarece pentru fiecare cumpărător utilitatea e diferită, evaluatorul este nevoit să determine diverse tipuri de valori (reconstituire, lichidare, investiţională ...).

O importanţă principială o are faptul că evaluarea calitativă nu se va limita doar la evidenţa cheltuielilor legate de producerea mărfii. Ea numaidecât va lua în consideraţie imaginea economică, adică locul întreprinderii pe piaţă, factorul timp, risc şi nivelul de concurenţă.

Evaluatorul va determina valoarea de pe poziţia concepţiei economice a întreprinderii (firmei). Concepţia economică, contrar modelului contabil, permite a considera faptul cât de necesară şi importantă pe piaţă este această întreprindere.

Modelul contabil presupune că activele firmei sunt egale cu pasivele plus capitalul propriu net. În evaluarea de piaţă formula se va modifica :

Preview document

Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 1
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 2
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 3
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 4
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 5
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 6
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 7
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 8
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 9
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 10
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 11
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 12
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 13
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 14
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 15
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 16
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 17
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 18
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 19
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 20
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 21
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 22
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 23
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 24
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 25
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 26
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 27
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 28
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 29
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 30
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 31
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 32
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 33
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 34
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 35
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 36
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 37
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 38
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 39
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 40
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 41
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 42
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 43
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 44
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 45
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 46
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 47
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 48
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 49
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 50
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 51
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 52
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 53
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 54
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 55
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 56
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 57
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 58
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 59
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 60
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 61
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 62
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 63
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 64
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 65
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 66
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 67
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 68
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 69
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 70
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 71
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 72
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 73
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 74
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 75
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 76
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 77
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 78
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 79
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 80
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 81
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 82
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 83
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 84
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 85
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 86
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 87
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 88
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 89
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 90
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 91
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 92
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 93
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 94
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 95
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 96
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 97
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 98
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 99
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 100
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 101
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 102
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 103
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 104
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 105
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 106
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 107
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 108
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 109
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 110
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 111
Evaluarea Intrerprinderii - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Intrerprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Evaluarea Patrimoniului Intreprinderii in Republica Moldova

INTRODUCERE Diverse bunuri se creează, se vînd şi se cumpără pentru satisfacerea anumitor necestăţi ale statului, persoanelor fizice şi juridice,...

Raport de Evaluare a Intreprinderii SC Rohe Romania SRL

1. Definirea misiunii 1.1 Identificarea intreprinderii evaluate Rohé Romania SRL este parte a grupului Rohe Holding GmbH, firma austriaca ce...

Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL

CAP. I. PREMISELE EVALUARII Conform noilor standarde de evaluare raportul de evaluare este un document destinat comunicarii cu clientul si/sau...

Contabilitatea și Controlul Intern al Activelor Patrimoniale în Cadrul Societății Bancare Banca Comercială Română

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează „Contabilitatea şi controlul intern al activelor patrimoniale în cadrul societăţii bancare Banca Comercială...

Analiza Diagnostic a SC Arcada Company SRL

Introducere SC Arcada SRL este o firmă românească, cu o echipă tânară şi cu experienţă, un partener competent şi de încredere pentru clienţii săi....

Raport de Evaluare a Unui Apartament

Partea I: Raport de evaluare Capitolul I. Introducere 1.1 Scopul evaluării Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a...

Evaluarea unei Societati Bancare Emporiki Bank Romania

A. DESCRIEREA MISIUNII DE EVALUARE 1. PREZENTAREA INTREPRINDERII EVALUATE 1.1.Scurt istoric Emporiki Bank a fost fondata in 1879 de catre John...

Ai nevoie de altceva?