Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 31830
Mărime: 887.66KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII PRIVIND EVALUAREA ECONOMICĂ A

UNEI INTREPRINDERI

Evaluarea este o activitate din sfera serviciilor profesionale cum ar

fi: consultanţă, audit, proiectare, avocatură.

Capitalul, ca expresie a mărimii proprietăţii în economia de piaţă,

se află într-o mişcare continuă.

Trecerea de la un proprietar la altul şi necesitatea informării celor

interesaţi asupra proprietăţii, face ca cea mai importantă operaţiune

referitoare la capital să fie cea a evaluării mărimii acestuia. Fiind de

cele mai multe ori legată de vânzarea intreprinderilor sau activelor,

valoarea, stabilită pe baza calculelor şi expertizelor, este văzută în mod

diferit de către vânzător şi cumpărător:

• pentru vânzător este o înstrăinare, o lichidare a patrimoniului;

• pentru cumpărător reprezintă o investiţie, un plasament de la

care se aşteaptă un profit.

1.1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA EVALUĂRILOR

Evaluarea este un proces de estimare a valorii.

Evaluarea este procesul de determinare a unui tip de valoare, a unui

tip de proprietate, la o anumită dată şi concretizată în raportul de

evaluare.

Evaluarea este o determinare şi nu un calcul exact al unei valori

printr-o formulă matematică sau printr-o cuantificare precisă. Ea impune

aplicarea raţionamentului profesional al evaluatorului.

Prin determinare se înţelege un proces de formare a unei opinii

asupra valorii în urma investigării, raţionamentului profesional,

selectării unei valori, rotunjirii valorii propuse.

Evaluarea este o activitate din sfera serviciilor profesionale, fiind

caracterizată prin faptul că:

• experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din generaţie

în generaţie;

• se respectă standarde profesioanale;

• se respectă un cod deontologic specific.

Evaluarea se finalizează printr-o lucrare de evaluare ce sintetizează

un ansamblu de metode şi tehnici prin care se atribuie o valoare unor

proprietăţi la un moment dat, în cazul de faţă intraprinderi – care pot fi:

• industriale;

• comerciale;

Evaluarea şi diagnosticarea agenţilor economici

• de turism;

• de servicii;

• de transport;

• agricole, etc.

Evaluarea intreprinderii poate fi definită:

• fie ca un ansamblu de metode şi tehnici prin care se stabileşte

valoarea acesteia la un moment dat;

• fie ca activitate de măsurare a bogăţiei reale şi a potenţialului

intreprinderii de a-şi mări bogăţia în perioada următoare.

Evaluarea unei intreprinderi este un proces complex, deoarece

intreprinderea nu este doar o mulţime de bunuri deţinute în patrimoniu,

ci aceasta înseamnă şi o marcă, o poziţie în cadrul economiei,

profesionalitatea oamenilor săi, capacitatea de a produce profit. De

aceea, evaluarea economică a unei intreprinderi nu reprezintă doar

stabilirea valorii unor proprietăţi sau bunuri din patrimoniul acesteia, ci

şi determinarea potenţialului intreprinderii, a capacităţii acesteia de a

genera fluxuri (profit, cash-flow) în perioada următoare.

Indiferent de modul cum este definită, evaluarea unei intreprinderi

are:

• un pronunţat caracter economico-financiar – presupune analiza în

detaliu a documentelor financiar-contabile ale intreprinderii

supuse evaluării şi folosirea instrumentelor specifice în vederea

stabilirii valorii de piaţă a acesteia;

• un pronunţat caracter subiectiv - valoarea stabilită de evaluator

reprezintă opinia sa privind condiţiile specifice ale intreprinderii

şi ale mediului în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, corelată

cu ipotezele şi aprecierile cuprinse în raportul de evaluare.

O distincţie importantă care trebuie făcută în legătură cu activitatea

de evaluare este diferenţa semantică între valoare şi preţul plătit sau

cursul de bursă.

În urma evaluării, intreprinderii i se atribuie o valoare, care este o

calitate convenţională rezultată în urma unei judecăţi, a unor calcule sau

a unei expertize. Fiind rezultatul unei abordări teoretice care încearcă să

se întemeieze pe un fundament logic sau matematic cât mai riguros

posibil, putem considera că valoarea nu este un fapt ci o opinie a

evaluatorului, influenţată de cantitatea, calitatea informaţiilor deţinute

de aceasta şi de experienţa sa.

Spre deosebire de valoare, preţul este o sumă concretă rezultată în

urma unei tranzacţii între un vânzător şi un cumpărător (preţul este

solicitat de vânzător şi este acceptat de cumpărător), este un fapt

tangibil, o informaţie reală.

Preview document

Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 1
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 2
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 3
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 4
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 5
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 6
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 7
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 8
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 9
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 10
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 11
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 12
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 13
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 14
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 15
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 16
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 17
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 18
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 19
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 20
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 21
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 22
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 23
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 24
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 25
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 26
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 27
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 28
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 29
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 30
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 31
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 32
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 33
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 34
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 35
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 36
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 37
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 38
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 39
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 40
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 41
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 42
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 43
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 44
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 45
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 46
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 47
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 48
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 49
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 50
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 51
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 52
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 53
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 54
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 55
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 56
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 57
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 58
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 59
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 60
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 61
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 62
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 63
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 64
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 65
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 66
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 67
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 68
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 69
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 70
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 71
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 72
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 73
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 74
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 75
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 76
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 77
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 78
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 79
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 80
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 81
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 82
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 83
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 84
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 85
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 86
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 87
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 88
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 89
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 90
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 91
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 92
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 93
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 94
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 95
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 96
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 97
Evaluarea și Diagnosticarea Agenților Economici - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Curs_1_3.pdf
  • Curs_4-6.pdf
  • Curs_7-8.pdf
  • Curs_9-14.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu Efectuat asupra Auditului Financiar

Notiuni generale : Termenul ,, Audit“ vine din latinescul ,, audiere “, care inseamna a asculta. Astazi prin audit se intelege revizia conturilor,...

Evaluarea Întreprinderii

VALOARE În limba latină, cuvîntul valoare descinde etimologic valere ce înseamna a fi puternic. Atribute: calitate, vechime (tradiția), se caută...

Negocierea Internațională

Contractul este finalizarea normală a contactului stabilit cu partenerul potenţial şi a negocierilor purtate cu acesta. Totodată, el reprezintă...

Evaluarea Intreprinderii

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea...

Economia Serviciilor

1.1. Generalităţi despre servicii Economia serviciilor este o disciplină economică ce are ca obiect de studiu procesele şi fenomenele specifice...

Evaluarea Întreprinderii

CURSUL 1 Elemente definitorii ale evaluării Concepte de bază privind valoarea bunurilor Indiferent de optica în care se priveşte evaluarea unui...

Decizia de Investiții în Mediu Incert

Caracteristicile mediului incert - în condiţii de incertitudine, cash flow–urile estimate în mediu determinist vor înregistra o dispersie a...

Decizia de Finanțare

Autofinanţarea - Este sursa cea mai accesibilă, la îndemână, fiind prima în ordinea de preferinţă privind selecţionarea surselor de finanţare pe...

Te-ar putea interesa și

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Metode Moderne de Exploatare si Intretinere a Motoarelor Autoturismelor Dacia 1300

1.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Procesul de invatamant reprezinta un ansamblu de actiuni exercitate in mod constient si sistematic de catre educatori...

Logistica in Distributie

Motivul pentru care am ales această temă este legat de activitatea complexa din domeniului distributiei, considerând că aceasta cunoaşte o...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Diagnosticul și Estimarea Potențialului Economic al întreprinderii în Condițiile Dezvoltării Durabile

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Influenta Mediului Extern in Activitatea Firmei

INTRODUCERE Organizaţia în general şi întreprinderea productivă în special nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc prin care se satisfac...

Analiza Diagnostic a Activitatii Oltchim SA

INTRODUCERE În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este una din funcţiile de bază ale...

Ai nevoie de altceva?