Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 75223
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Cost: Gratis
Curs Ana Popa - FEAA Craiova

Extras din document

TEMA 1

ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE

1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională.

1.2.Gestionarea concomitentă a deciziilor de investiţii şi a deciziilor de finanţare.

1.3. Evaluarea- definire şi necesitate. Mituri şi adevăruri.

1.1. Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională.

Cel mai performant tip de economie a fost demonstrat de economia de piaţă (bazată pe principiul proprietăţii private şi cel al liberei concurenţe), deşi în realitate, mulţi economişti renumiţi apreciază că economiile moderne conţin atât unele elemente ale economiei tradiţionale (bazată pe rolul familiei şi al micilor comunităţi, păstrând o serie de tradiţii de prelucrare), cât şi elemente specifice economiei de comandă (bazată pe dirijismul şi intervenţia statului, mai ales pentru protecţia mediului, dar şi pentru scopuri sociale).

-Piaţa este conceptul fundamental al economiei de piaţă. Ea este definită sintetic ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile şi serviciile sunt tranzacţionate între cumpărători şi vânzători, prin mecanismul preţului, fără restricţii. Fiecare parte va răspunde la raporturile dintre cerere şi ofertă şi la alţi factori de stabilire a preţului, în funcţie de capacitatea şi cunoştinţele proprii, de imaginea proprie asupra utilităţii relative privind aceste bunuri, mărfuri şi servicii şi de nevoile şi dorinţele individuale.

În economie se poate vorbi de o multitudine de pieţe individuale, practic câte una pentru fiecare produs sau serviciu, dar teoria economică le analizează după mai multe clasificări importante. De exemplu:

- o piaţă poate fi la nivel local, regional, naţional sau internaţional;

- există piaţa bunurilor şi serviciilor, piaţa muncii şi piaţa monetar-financiară;

- există un nivel al pieţelor bazate pe activităţi lucrative, care angrenează resurse materiale şi financiare, dar există un nivel în care sunt angrenate doar resurse financiare, desigur ambele având în vedere resursele umane.

În ultimă instanţă, investiţiile sunt determinate în economia actuală de existenţa şi funcţionarea celor două pieţe: piaţa reală şi piaţa financiară.

Fig.nr.1.1. Conexiunea dintre economia reală şi piaţa financiară

- Pe piaţa reală există active reale, realizate prin investiţii în active reale sau investiţii directe. Din punctul de vedere al creşterii PIB, cele mai importante sunt investiţiile economice, adică cele din industrie, agricultură, construcţii, transporturi sau servicii care adaugă valoare, toţi economiştii lumii recunoscând faptul că ele sunt, în fapt, singurele creatoare de bogăţie reală; practic, din această zonă se obţine valoare adăugată, consemnată sub diverse forme, care se vor <ridica> în piaţa financiară sub diverse active financiare (economisiri şi acumulări plasate în depozite bancare, fonduri de investiţii, contracte etc.)

- Pe piaţa financiară (sau fictivă) există active financiare, obţinute prin plasamente sau investiţii financiare (investiţii de portofoliu), care, de fapt, atrag şi plasează resursele economisite sau acumulate în economie reală; de aici, banii <cad> prin activitatea de finanţare a diferitelor domenii ale vieţii economico-sociale.

-Aspectul corelaţiei economic-financiar este acela că nu există obligativitatea ca zona care emană valoare să primească înapoi reurse prin finanţare. În fapt, redistribuirea resurselor financiare are la bază semnale şi aşteptări ale actorilor economici, sociali, politici, la diverse nivele: local, regional, naţional şi acum şi internaţional. Din acest motiv se subliniază faptul că investiţiile financiare sunt mult mai complexe decât investiţiile directe, deoarece ele implică multe informaţii, abilităţi în gestionarea acestor informaţii, concomitent cu capacitatea de luare la momentul oportun a unor decizii corecte, confirmate de evoluţiile în timp, dar nu sunt excluse nici deciziile bazate pe speculaţii, lăcomie, mai ales dacă există o asimetrie a informaţiilor şi o lipsă de reglementări care să limiteze excesele.

Pe termen scurt, există perioade de timp în care una din aceste două pieţe dictează mai mult, aşa cum apare cazul actualei crize financiare, cu fenomenul creşterii indicilor bursierii, a tranzacţiilor cu produse derivate, mai rapid decât creşterea vânzărilor şi profiturilor în întreprinderile din economia reală, emitente de acţiuni. În realitate, ambele pieţe se mişcă în tandem, în cadrul unor angrenaje complexe şi extrem de sensibile la numeroşi factori de influenţă. Decuplarea celor două pieţe, prin intervenţii subiective, generează o criză majoră a întregii societăţi, mergând până la prăbuşirea ei. De exemplu, în cazul fondului mutual de investiţii FNI, s-a folosit ca inginerie financiară luarea în portofoliu a unor unităţi necotate iar apoi s-a forţat creşterea nejustificată a unităţii de cont, total nelegată de evoluţiile din unităţile economice respective în economia reală. FNI s-a prăbuşit în 2 ani. Pe plan mondial există alte asemenea exemple de societăţi (ENRON în SUA) sau fonduri de investiţii, care au rezistat mai mult sau mai puţin timp, dar în final au dispărut din piaţă.

În economiile moderne se utilizează mai multe categorii de opţiuni investiţionale şi care în teoria şi practica economică sunt analizate prin prisma unor criterii de clasificare.

Cele mai importante 5 criterii pentru racordarea la terminologia şi practica economică specifică economiilor dezvoltate şi globalizate sunt sintetizate în Tabelul nr. 1.1.

Criterii de clasificare a cheltuielilor de investiţii -Tabelul nr. 1.1.

A.

După obiectul investiţiei B.

După implicarea investitorilor în managementul activelor C.

După modul de administrare D.

După naţionalitatea investitorilor E.

După forma de proprietate

- investiţii în piaţa reală

- investiţii în piaţa financiară - investiţii directe

- investiţii de portofoliu

-investiţii neintermediate

-investiţii administrate -investiţii naţionale

-investiţii străine

-publice

-private

A) Investiţii în active reale şi investiţii financiare

Pornind de la ideea că cheltuielile de investiţii se materializează în anumite tipuri de active, contabilitatea evidenţiază trei categorii de imobilizări: imobilizări corporale, imobilizări necorporale, imobilizări financiare.

Prima mare opţiune a investitorilor este alegerea între două decizii:

-fie obţinerea unor active reale (teren, utilaje, instalaţii etc.), din diferite ramuri productive sau neproductive (industrie, agricultură, transport, comerţ, servicii etc.);

-fie pentru plasarea banilor în diferite titluri de valoare sau tranzacţii financiare.

-Investiţiile în active reale constau în transformarea unor lichidităţi în diverse active imobilizate ca active corporale sau necorporale (la care se pot adăuga şi unele active circulante). Din punct de vedere contabil, pe durata realizării investiţiei, cheltuielile de investiţii sunt imobilizări în curs (corporale şi necorporale), iar după finalizarea lucrărilor, ele sunt înregistrate contabil ca imobilizări corporale, necorporale, active circulante.

Cele mai importante investiţii în active reale sunt cele în domeniile productive, numite investiţii economice, deoarece ele asigură obţinerea de valoare nou creată şi contribuie la creşterea produsului intern brut. Conform teoriei economice, investiţiile economice sunt definite sub trei aspecte, şi anume: definirea contabilă, definirea economică şi definirea financiară.

a) Definirea contabilă consideră investiţiile ca fiind acele achiziţii de active corporale, necorporale sau financiare, neconsumabile în decursul unui exerciţiu contabil, deci sunt acele cheltuieli cu efecte durabile, înregistrate cu exactitate în contabilitate. Practic, aceste cheltuieli se determină pe baza devizului general.

b) Definirea economică necesită caracterizarea efortului şi efectele investiţionale sub influenţa managementului şi mecanismelor economiei de piaţă, prin luarea în calcul a mai multor aspecte, cum ar fi: dimensionarea şi amplasarea optimă, riscurile investiţionale, relaţii cu pieţele de aprovizionare sau de desfacere, concurenţa, managementul etc.

c) Definirea financiară priveşte investiţia sub forma unor fluxuri de ieşiri şi de intrări băneşti, pe toată durata de realizare şi de exploatare a investiţie, luând în considerare resursele de finanţare, costul lor, influenţa factorului timp prin tehnica de actualizare, evoluţiile de pe piaţa financiară.

Preview document

Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 1
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 2
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 3
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 4
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 5
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 6
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 7
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 8
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 9
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 10
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 11
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 12
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 13
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 14
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 15
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 16
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 17
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 18
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 19
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 20
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 21
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 22
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 23
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 24
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 25
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 26
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 27
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 28
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 29
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 30
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 31
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 32
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 33
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 34
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 35
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 36
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 37
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 38
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 39
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 40
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 41
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 42
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 43
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 44
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 45
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 46
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 47
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 48
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 49
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 50
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 51
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 52
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 53
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 54
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 55
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 56
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 57
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 58
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 59
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 60
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 61
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 62
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 63
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 64
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 65
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 66
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 67
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 68
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 69
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 70
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 71
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 72
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 73
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 74
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 75
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 76
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 77
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 78
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 79
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 80
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 81
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 82
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 83
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 84
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 85
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 86
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 87
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 88
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 89
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 90
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 91
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 92
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 93
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 94
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 95
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 96
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 97
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 98
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 99
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 100
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 101
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 102
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 103
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 104
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 105
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 106
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 107
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 108
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 109
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 110
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 111
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 112
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 113
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 114
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 115
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 116
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 117
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 118
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 119
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 120
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 121
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 122
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 123
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 124
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 125
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 126
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 127
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 128
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 129
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 130
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 131
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 132
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 133
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 134
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 135
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 136
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 137
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 138
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 139
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 140
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 141
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 142
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 143
Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de Investiții privind Producția de Lapte în Județul Mureș

Capitolul I Introducere în lumea investiţiei I.1. Conceptul de investiţie La prima vedere, investiţia ne apare în mod concret ca o operaţiune de...

Proiect de Dezvoltare la SC Marcos SRL

1..PREZENTAREA S.C. MARCOS S.A. 1.1. Date introductive S.C. MARCOS S.A. reprezintă una dintre societăţile textile de referinţă din ţara noastră,...

Formule Analiza Economico-Financiara

CA netă CA medie: = - preţ mediu de vanzare CA marginala: CAm = = - variatia veniturilor CA critica: CAcr = ; Rv = - pragul de rentabilitate -...

Analiza Performantei si Evaluarea unui Proiect de Investitii Directe - Romgaz

1. Introducere - prezentarea companiei Romgaz Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania...

Previziune Economica

În orice activitate umană în general, sau activitate economică în special, preocuparea pentru anticiparea mersului evenimentelor ocupă un loc...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Piețe de Capital

Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi...

Investiții Internaționale

Capitolul 1 SISTEMUL FINANCIAR INTERNATIONAL Dezvoltarea economiilor nationale, formarea economiei mondiale ca sistem, expansiunea si...

Ai nevoie de altceva?