Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 182 în total
Cuvinte : 78522
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

declanºarea unor procese care ºi-au pus amprenta pe urmãtoarea jumãtate de secol:

împãrtirea Europei si a lumii în douã blocuri politico-militare si economice antagonice, unul dominat de SUA, celãlalt de URSS, blocuri care se vor confrunta jumãtate de secol în Rãzboiul Rece;

alianta Europei Occidentale cu SUA si Canada prin Pactul Nord-Atlantic din 1949;

refacerea rapidã a Europei Occidentale;

declansarea integrãrii europene prin reconcilierea franco-germanã;

decolonizarea si aparitia ‚Lumii a treia’.

În anii 1948-1949, în Europa s-au conturat ceea ce în literatura de specialitate este definit cu termenul de‚ economii occidentale’. Organizatia Europeanã de Cooperare Economicã creatã cu ocazia introducerii Planului Marshall, care regrupa 16 state europene, a fost prima care a prefigurat ‚clubul’ tãrilor cu economie de piatã din Europa.

Acest club al tãrilor capitaliste occidentale a fost lãrgit în 1962 odatã cu transformarea sa în Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economicã, în cadrul cãreia Statele Unite, Canada, Noua Zeelandã, Australia si Japonia erau membri cu drepturi depline, alãturi de: Republica Federalã Germania, Franta, Marea Britanie, Italia, Spania, Þãrile de Jos, Suedia, Belgia, Elvetia, Danemarca, Austria, Turcia, Norvegia, Finlanda, Grecia, Portugalia, Irlanda, Luxemburg si Islanda (Yugoslavia având statutul de observator).

În primele trei decenii postbelice, tendinta marcantã a evolutiei acestui ansamblu de tãri a fost multiplicarea schimburilor comerciale, financiare,

Istoria economiei europene – De la revolutia industrialã la Uniunea Europeanã

monetare, a curentelor ideologice si a modurilor de viatã, toate dând imaginea unei‚ internationalizãri’ crescânde a economiilor occidentale.

Între 1945 si 1975 se pot distinge patru faze esentiale ale evolutiei economiilor occidentale:

Faza reconversiei si reconstructiei dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, ce a durat pânã la începutul anilor 1950 si a fost caracterizatã de o crestere ezitantã, acceleratã din 1950;

A doua fazã a fost caracterizatã de o crestere moderatã, însã neregulatã, desfãsuratã pe parcursul anilor 1950, marcatã de cresterea record din 1955 dar si de douã puternice recesiuni în 1954 si 1958;

A treia fazã a fost una de crestere relativ regulatã, care se întinde din 1959 si pânã în 1973, marcatã de recesiunile din 1960-1961, 1967 si 1970; în aceastã fazã, accelerarea cvasi-continuã a inflatiei a fost un semn a dezechilibrelor sistemului;

A patra fazã a fost o foarte puternicã recesiune declansatã la sfârsitul anului 1973 datoritã cresterii pretului petrolului.

3.1 Europa si noua ordine economicã internationalã postbelicã

Cel de-al doilea rãzboi mondial a marcat aparitia unei noi ordini economice internationale care a modificat raporturile dintre SUA si Europa. La initiativa SUA, tãrile Europei Occidentale au acceptat înfiintarea unui nou sistem monetar international si liberalizarea schimburilor comerciale, conditii esentiale pentru reconstructia economicã postbelicã.

În perioada postbelicã, Statele Unite au încercat sã reconstituie sistemul economic international pe baza unei noi ordini economice liberale, dupã o perioadã în care capitalismul liberal a înregistrat un declin care, cel putin la un moment dat, pãrea definitiv. În aceastã opticã, al doilea rãzboi mondial poate fi interpretat ca o ultimã convulsie a vechiului sistem, dupã dislocarea ordinii monetare internationale, fondatã pe convertibilitatea în aur sau în valute, dupã generalizarea protectionismului, dupã agravarea tensiunilor sociale si dupã ascensiunea, aparent irezistibilã, a dirijismului etatist. Însã, în ciuda distrugerilor masive pe care le-a antrenat, în loc sã dea lovitura de gratie sistemului capitalist, al doilea rãzboi mondial a creat conditiile pentru un nou început si pentru o nouã etapã de crestere fãrã precedent.

Preview document

Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 1
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 2
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 3
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 4
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 5
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 6
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 7
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 8
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 9
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 10
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 11
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 12
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 13
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 14
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 15
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 16
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 17
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 18
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 19
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 20
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 21
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 22
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 23
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 24
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 25
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 26
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 27
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 28
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 29
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 30
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 31
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 32
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 33
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 34
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 35
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 36
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 37
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 38
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 39
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 40
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 41
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 42
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 43
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 44
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 45
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 46
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 47
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 48
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 49
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 50
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 51
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 52
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 53
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 54
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 55
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 56
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 57
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 58
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 59
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 60
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 61
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 62
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 63
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 64
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 65
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 66
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 67
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 68
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 69
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 70
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 71
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 72
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 73
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 74
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 75
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 76
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 77
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 78
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 79
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 80
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 81
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 82
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 83
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 84
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 85
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 86
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 87
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 88
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 89
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 90
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 91
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 92
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 93
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 94
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 95
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 96
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 97
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 98
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 99
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 100
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 101
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 102
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 103
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 104
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 105
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 106
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 107
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 108
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 109
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 110
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 111
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 112
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 113
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 114
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 115
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 116
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 117
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 118
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 119
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 120
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 121
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 122
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 123
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 124
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 125
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 126
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 127
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 128
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 129
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 130
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 131
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 132
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 133
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 134
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 135
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 136
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 137
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 138
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 139
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 140
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 141
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 142
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 143
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 144
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 145
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 146
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 147
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 148
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 149
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 150
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 151
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 152
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 153
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 154
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 155
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 156
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 157
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 158
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 159
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 160
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 161
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 162
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 163
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 164
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 165
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 166
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 167
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 168
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 169
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 170
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 171
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 172
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 173
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 174
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 175
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 176
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 177
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 178
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 179
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 180
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 181
Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica - Pagina 182

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica.pdf

Alții au mai descărcat și

Afacerea Skoda

CAP. I Problema dotării armatei române după primul război mondial. Contractul din martie 1930 Concepţia care a stat la baza politicii de apărare...

Cererea si Oferta

PIATA SI CONCURENTA -Piața = un grup de cumpărători și vânzători ai unui bun sau serviciu. -Piață competitivă/concurențială = o piață pe care...

Oligopolul

Concurența imperfectă – Firma are concurenți, dar concurența nu e atât de puternică încât să aibă comportamentul celei preț-acceptante. – Firma...

Doctrine Economice Clasice

„Economia este arta de obţine maximum de la viaţă”. George Bernard Shaw „Adam nu era decât un om, ceea ce explică totul. El nu dorea mărul de...

Doctrine Economice Clasice

DOCTRINA economică reprezintă ansamblul principiilor şi tezelor economice fundamentale ale unei grupări exprimând crezul ştiinţific şi/sau...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 ECONOMIA - FORMĂ A ACŢIUNII UMANE Nevoi şi resurse. Problema fundamentală a economiei –alegerea. Economia, că ştiinţă, studiază...

Economie Europeana

1. -William Walance defineste integrarea ca fiind procesul care presupune crearea si mentinerea unor modele intense si diversificate de...

Grile Economie Corectate

1. Atunci când se consumă în mod succesiv unităţi din acelaşi bun economic, până la saturaţie: a) Umg creşte şi UT scade; b) Umg rămâne constantă...

Ai nevoie de altceva?