Evolutia Inflației în România

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6874
Mărime: 68.44KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE I.D. SPECIALIZAREA „CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE” AN I

Cuprins

1. Generalităţi.pg 2

2. Cauze, caracteristici, forme, indici.pg 5

3. Istoricul inflaţiei la nivel mondial.pg 10

4. Evoluţia inflaţiei în România.pg 13

5. Consecinţele inflaţiei, măsuri aniinflaţioniste.pg 16

6. Bibliografie.pg 15

Extras din document

1.GENERALITAŢI

Inflația este denumirea dată unui dezechilibru major prezent în economie, la nivel de stat, definit în general ca şi o creștere generalizată a prețurilor, însoţită de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei statului sau zonei considerate, reprezentând unul din cele mai puternice dezechilibre economice, universal întâlnite în decursul istoriei, la toate economiile naţionale. Cuvântul „inflaţie”este introdus în vocabularul român din cuvântul francez „inflation” , care la rândul său provine din latinescul inflationem (inflatio), definind o crestere (umflare), în speţă-a preţurilor, termenul începnd să fie folosit pe larg mai ales în a doua parte a secolului al XIX-lea.

Există foarte multe aspecte ale inflaţiei, dar ca şi element comun, inflaţia este dată de:

• excedentul de cerere solvabilă asupra ofertei

• neconcordanţa dintre fluxurile monetare şi cele reale

• supraîncărcarea canalelor circulaţiei cu semne monetare fără valoare proprie

• dezechilibrul dintre cererea şi oferta de bani de hârtie, dintre fluxurile reale şi financiare, etc,

În general, se poate considera că „inflaţia reprezintă o stare economico-financiară de aglomerare a economiei cu bani de hârtie, în care echilibrul dintre cantitatea de bani necesară circulaţiei şi cantitatea de bani aflată în circulaţie, este perturbat şi în care are loc o creştere generală autoîntreţinută a preţurilor.”

Cauzele care duc la apariţia inflaţiei sunt diverse, dar din punct de vedere economic, două mari cauze sunt considerate principale, şi anume cererea reală de bunuri şi servicii(respectiv lipsa cererii) sau cererea şi oferta de bani de pe piaţă, aceste abordări ducând şi la separarea curentelor de gândire economică în secolul trecut în monetarişti (ce consideră ca şi cauză principală a evoluţiei inflaţiei masa monetară în circulaţie) şi keynesieni ( care susţin că cererea reală de bunuri şi servicii are o influenţă mai mare).De asemenea există şi gândirea economică conform căreia, într-un mod mai generalist, inflaţia este generată de tensiuni şi dezvoltări inflaţioniste ale unor componente valorice ale procesualităţii economice. Cum inflaţia este şi un indicator macroeconomic deosebit de important, ce la finele unui an de exerciţiu fiscal demonstrează eficacitatea măsurilor macroeconomice luate de către autorităţile competente ale formaţiunii statale considerate, prin politici economice specifice cazului respectiv ( fiscale, monetare, sociale, legislative), prin echilibrul preţurilor şi implicit şi echilibrul macroeconomic al zonei considerate.Fiind un indicator, el are o valoare, a cărei mărime poate fi măsurată şi interpretată.Dată fiind complexitatea fenomenului, această măsurare trebuie făcută cu multă acurateţe, astfel, nu orice creştere de preţuri reprezintă un efect al inflaţiei, chiar dacă creşterea preţurilor la toate mărfurile, bunurile de capital sau de consum (alimentar şi nealimentar) reprezintă o caracteristică a inflaţiei, ea trebuie separată de o creştere a preţurilor datorată unor alte cauze ( cum ar fi creşterea preţului unui bun datorată reducerii cantităţii existente-raritatea bunului respectiv, sau creşterii calităţii lui, ori creşterii utilităţii marginale a bunului considerat, menţionând de asemenea creşterea preţurilor datorată acţiunii legilor randamentelor descrescânde, ca urmare a majorării obiective a unor costuri de producţie ), ce nu trebuie să influenţeze semnificativ rezultatul mărimii indicatorului macroeconomic considerat (inflaţia).Indicii de măsurare a mărimii inflaţiei vor fi dezbătuţi în capitolul următor.

În cazul inflaţiei, două dintre evoluţile economiei, pot semnaliza cel mai bine apariţia ei, cum ar fi:

• o dublă devalorizare a masei banilor de hârtie ( din diferite cauze), atât în raport cu aurul ( metalul monetar), cât şi în raport cu valoarea mărfurilor, ceea ce duce la scăderea puterii de cumpărare-un aspect evident al inflaţiei

• dezechilibrul între fluxurile economice reale şi cele financiare- dată de creşterea masei monetare în circulaţie, fără ca ea să fie însoţită de creşterea concomitentă a volumului de mărfuri şi servicii - un dezechilibru economico-financiar

Fiind un proces monetar, inflaţia de-a lungul istoriei este în strânsă corelare cu formele istorice pe care le-au luat banii. Pe mai departe, în lucrarea de faţă se vor detalia formele, caracteristicile şi indicii inflaţiei.

Termenului iniţial de inflaţie, prin diferite grade de comparaţie, i s-au alăturat alţi termeni mai noi care descriu o anumită forma mai specifică de inflaţie, întâlnind asfel:

• deflaţia-o scădere generală a nivelului preţurilor, sau o inflaţie negativă, termen opus inflaţiei şi defineşte situaţia când oferta de bunuri şi servicii este mai mare decât cererea,

• dezinflaţia-o scădere a ratei inflaţiei, o moderare a inflaţiei faţă de trendul anterior,

• hiperinflaţia-o dezvoltare necontrolată a inflaţiei

• stagflaţia-o combinare a inflaţiei cu creşterea ratei şomajului, sau altfel descrisă ca stagnarea producţiei fără ca masa monetară să se micşoreze, crescând pe ansamblu dezechilibrul între fluxurile existente,

• reflaţia-este scăderea puterii de cumpărare, o tendinţă de creştere a preţurilor ca reacţie la politiciile antiinflaţioniste, un feedback al pieţii,

• slumpflația -se caracterizează prin declinul economiei, timp în care pro-ducția națională scade iar inflația se manifestă cu intensitate ridicată, etc

De asemenea există diferite puncte de vedere cu privire la inflaţie, datorate abordărilor diferenţiate de către economişti a mecanismelor de declanşare şi manifestare :

• definiţii ce pun accent pe supraîncărcarea arterelor circulaţiei cu bani de hărtie

• definiţii ce evidenţiază trăsăturile principale ale inflaţiei-creşterea preţurilor, scăderea puterii de cumpărare, etc,

• definiţii ale inflaţiei ce evidenţiază aspecte generale legate de efectele inflaţiei,

• definiţii stricte ce fie iau în considerare cauzele( consecinţele) inflaţiei, fie se referă la o anume caracteristică particulară a procesului inflaţionist, etc.

Preview document

Evolutia Inflației în România - Pagina 1
Evolutia Inflației în România - Pagina 2
Evolutia Inflației în România - Pagina 3
Evolutia Inflației în România - Pagina 4
Evolutia Inflației în România - Pagina 5
Evolutia Inflației în România - Pagina 6
Evolutia Inflației în România - Pagina 7
Evolutia Inflației în România - Pagina 8
Evolutia Inflației în România - Pagina 9
Evolutia Inflației în România - Pagina 10
Evolutia Inflației în România - Pagina 11
Evolutia Inflației în România - Pagina 12
Evolutia Inflației în România - Pagina 13
Evolutia Inflației în România - Pagina 14
Evolutia Inflației în România - Pagina 15
Evolutia Inflației în România - Pagina 16
Evolutia Inflației în România - Pagina 17
Evolutia Inflației în România - Pagina 18
Evolutia Inflației în România - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Inflatiei in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Inflația - Cauze și Costuri Contemporane

INTRODUCERE Războiul a fost întotdeauna mijlocul de acaparare prin forţă a unor noi teritorii. După un timp, s-a înţeles foarte bine această idee...

Inflatia, Efecte Reale Efecte Anticipate - Politici Antiinflationiste

INTRODUCERE Inflaţia este un fenomen şi un proces economico-social complex, care a devenit general şi persistent în epoca noastră. Ea se...

Evoluția Inflației în România

1. Noţiuni teoretice cu privire la inflaţie 1.1. Definiţii şi concepte ale inflaţie Problematica creşterii generalizate a preţurilor, concomitant...

Economia și Revitalizarea Pieței Muncii

INTRODUCERE Traversăm vremuri ameţitoare, societatea este într-o creştere accelerată, totul se perfectionează, totul se complică, totul se...

Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar

Introducere Inflația este un fenomen și un proces economico-social complex, reprezentând unul dintre cele mai nocive fenomene economice...

Cauzele structurale ale inflatiei din Romania 2005-2014

Termenul de inflaţie a intrat în limbajul curent al oamenilor de afaceri, al bancherilor în special, la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind...

Intocmire Plan Credit Banca

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Inflatia in Romania - studiu de caz - raport asupra inflatiei in Romania in luna august, 2017

INTRODUCERE Încă din momentul apariției banilor în economia de schimb, inflația s-a manifestat cu intermitență în toate etapele de dezvoltare a...

Ai nevoie de altceva?