Expertiza Marfurilor

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 109 în total
Mărime: 49.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: pascu emilia
dimitrie cantemir

Extras din document

PROCEDURA EXPERTIZEI

ORGANUL ÎNDREPTĂŢIT SĂ DISPUNĂ EFECTUAREA EXPERTIZEI :

numeşte expertul / specialistul;

comunică în scris expertului numirea sa;

indica în scris (ordonanţă, încheiere de sedinţă) obiectul expertizei întrebările la care să răspundă;

comunică Biroului local pentru expertize tehnice şi contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza ;

fixează onorariul provizoriu şi ansamblul pt cheltuielile de deplasare.

PARTEA INTERESATĂ SOLICITĂ CA UN EXPERT SPECIALIST NOMINALIZAT DE EA SĂ PARTICIPE / SUPRAVEGHEZE EFECTUAREA EXPERTIZEI .

METODOLOGIA DE EFECTUARE A EXPERTIZEI

1. ACCEPTAREA EXPERTIZEI

EXPERTUL LEGAL ÎNŞTIINŢAT

se prezintă în faţa organului care l-a desemnat;

ia la cunoştinţă de termenul acordat pentru efectuarea expertizei;

studiază actele aflate la dosarul cauzei;

solicită , explicaţii suplimentare

invită părţile prin adresă scrisă cu confirmare de primire să-şi prezinte poziţia;

detaliază obiectul expertizei;

încheie o minută semnată de expert şi părţi;

IMPORTANŢA STABILIRII CORECTE A OBIECTULUI EXPERTIZEI

orientarea activităţii expertului

asigură aportul expertizei la soluţionarea cazului;

înţelegerea aspectelor neelucidate ale litigiului;

evitarea unor interpretări neconcordante cu scopul expertizei.

2. PREGATIREA EXPERTIZEI – APROFUNDAREA OBIECTIVELOR EXPERTIZEI PRIN DOCUMENTARE

CĂI DE DOCUMENTARE:

A. CUNOAŞTEREA ISTORICULUI LITIGIULUI - STABILIREA CRONOLOGIEI FAPTELOR:

cererea de acţionare în litigiu şi actele care sprijină acţiunea reclamantei;

întâmpinarea prezentată de reclamantă (pârâtă);

procesele verbale ale şedinţelor instanţei ;

documente depuse ulterior din dispoziţia instanţei / solicitarea uneia din părţi.

B. STUDIEREA DOCUMENTELOR OPERATIVE PENTRU OBŢINEREA INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA :

timpul în care s-au desfasurat diferitele activităţi : durata fabricării, livrarea,transportul, sosirea la destinatie, manipulări, efectuarea de analiza, încercări, etc;

starea calitativ – cantitativă a mărfurilor;

prezenţa sau absenţa unor documente care în mod obligatoriu însoţesc marfa.

C. DOCUMENTAREA BIBLIOGRAFICĂ (TRATATE, ENCILOPEDII, LEXICOANE, DICŢIONARE, MONOGRAFII, STUDII, ETC.)

cunoaşterea unor aspecte particulare legate de cazul litigiului;

investigaţii experimentale;

comparaţii, analogii, etc.

3. INVESTIGAREA OBIECTULUI EXPERTIZEI :

A. PROCEDURA INVESTIGAŢIILOR

convocarea scrisă a părţilor;

stabilirea termenului de comunicare;

existenţa unor imputerniciri pentru expert/experţi şi pentru delegaţii părţilor.

B. CONŢINUTUL INVESTIGĂRII PE TEREN

culegerea de mărfuri, declaraţii ale persoanelor care au participat la producerea şi circulaţia mărfurilor ce fac obiectul litigiului;

verificarea de acte originale;

observaţii ale locului în care s-a produs vicierea (instalaţii, spaţii de depozitare fixe, mijl. de transport, rampe de încărcare - descărcare );

preluarea de probe şi analiza acestora de către expert , sau laboratoare neutre asediate prin metode experimentale;

reconstituirea unor condiţii în care s-au produs faptele împricinate.

Plan de investigaţii :

-simple

-complexe

stabilirea momentului în care s-a produs vicierea

investigarea în sens invers mişcării mărfii

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Marfurilor.ppt

Alții au mai descărcat și

Experiza Marfurilor pentru Pal Melaminat

1. PREAMBUL Subsemnata Dinu Gabriela Simona, expert tehnic juridic, având legitimaţia nr. 1678/2003, aflată în evidenţa Birolului Local de...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Impactul Inovațiilor Pieței Financiare Asupra Stategiei și Tacticii Politicii Monetare

Abstract The innovation process that influenced financial markets in the last twenty years leaded to the creation with the help of financial...

Piețe de Capital și Managementul Portofoliilor

CAP. I. TEORIA PIEŢELOR FINANCIARE 1.1. NOŢIUNILE DE CAPITAL REAL ŞI CAPITAL FINANCIAR Ideea generică: capitalul văzut ca o marfă...

Economie de Piata si Tranzitia

Economia de piaţă reprezintă sistemul economic cel mai eficient, prin care se realizează activitatea economică, respectiv are loc transformarea...

Instrumente de Politică Monetară

1. Instrumentele de politică monetară folosite de Banca Centrală Europeană În prezent, politica monetară a Sistemului European al Băncilor...

Piețe de Capital

Tema Nr. 1 Conţinutul şi rolul pieţelor de capital 1. Locul şi rolul pieţei financiare în modelul general al circuitului economic. 2. Piaţa...

Bazele teoretico-metodologice ale Analizei Economice și Financiare

1.1 Necesitatea şi conţinutul analizei economico-financiare 1.1.1 Necesitatea analizei economico-financiare Mediul economic în care îşi...

Te-ar putea interesa și

Raport De Expertiza Marfurilor

1. PREAMBUL: Subsemnata, Mirela Ghiorghiu, de profesie economista, posesoarea legitimatiei numarul 1230/2005, aflata în evidenta Biroului Local de...

Expertiza Mărfurilor Degradate

INTRODUCERE Păstrarea mărfurilor este o etapă importantă a circuitului tehnico-economic al acestora. În timpul păstrării în produse pot apărea...

Expertiza de Marfuri

Capitolul I Metodologia efectuarii expertizei 1.1 Procedura Expertizei Expertiza de fata este necesara pentru identificarea cauzelor...

Expertiza Mărfurilor

I. Preambul Subsemnata Lung Paula,expert tehnic jurist şi evaluator de bunuri mobile,atestată de catre Ministrul Justitiei –Biroul central pentru...

Expertiza Marfurilor

1. Tipurile de cacao cunsocute in lume 1.1. Cacaua boabe Ca si cafeaua, acest produs, ce se extrage din semintele arborelui de cacao (Theobroma...

Expertiza mărfurilor de import-export

1. Descrierea Iaurtului Iaurtul este un produs lactat acid dietetic care se fabrică în numeroase țări, în principal din lapte de vacă , cultura...

Expertiza Merceologica a Marfurilor

Expertiza merceologică se poate efectua nu numai pe parcursul sau la finele circulatiei tehnice a loturilor de mărfuri, ci uneori chiar anterior,...

Ai nevoie de altceva?