Expertiza Marfurilor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Expertiza Marfurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 109 de pagini .

Profesor: pascu emilia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

PROCEDURA EXPERTIZEI

ORGANUL ÎNDREPTĂŢIT SĂ DISPUNĂ EFECTUAREA EXPERTIZEI :

numeşte expertul / specialistul;

comunică în scris expertului numirea sa;

indica în scris (ordonanţă, încheiere de sedinţă) obiectul expertizei întrebările la care să răspundă;

comunică Biroului local pentru expertize tehnice şi contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza ;

fixează onorariul provizoriu şi ansamblul pt cheltuielile de deplasare.

PARTEA INTERESATĂ SOLICITĂ CA UN EXPERT SPECIALIST NOMINALIZAT DE EA SĂ PARTICIPE / SUPRAVEGHEZE EFECTUAREA EXPERTIZEI .

METODOLOGIA DE EFECTUARE A EXPERTIZEI

1. ACCEPTAREA EXPERTIZEI

EXPERTUL LEGAL ÎNŞTIINŢAT

se prezintă în faţa organului care l-a desemnat;

ia la cunoştinţă de termenul acordat pentru efectuarea expertizei;

studiază actele aflate la dosarul cauzei;

solicită , explicaţii suplimentare

invită părţile prin adresă scrisă cu confirmare de primire să-şi prezinte poziţia;

detaliază obiectul expertizei;

încheie o minută semnată de expert şi părţi;

IMPORTANŢA STABILIRII CORECTE A OBIECTULUI EXPERTIZEI

orientarea activităţii expertului

asigură aportul expertizei la soluţionarea cazului;

înţelegerea aspectelor neelucidate ale litigiului;

evitarea unor interpretări neconcordante cu scopul expertizei.

2. PREGATIREA EXPERTIZEI – APROFUNDAREA OBIECTIVELOR EXPERTIZEI PRIN DOCUMENTARE

CĂI DE DOCUMENTARE:

A. CUNOAŞTEREA ISTORICULUI LITIGIULUI - STABILIREA CRONOLOGIEI FAPTELOR:

cererea de acţionare în litigiu şi actele care sprijină acţiunea reclamantei;

întâmpinarea prezentată de reclamantă (pârâtă);

procesele verbale ale şedinţelor instanţei ;

documente depuse ulterior din dispoziţia instanţei / solicitarea uneia din părţi.

B. STUDIEREA DOCUMENTELOR OPERATIVE PENTRU OBŢINEREA INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA :

timpul în care s-au desfasurat diferitele activităţi : durata fabricării, livrarea,transportul, sosirea la destinatie, manipulări, efectuarea de analiza, încercări, etc;

starea calitativ – cantitativă a mărfurilor;

prezenţa sau absenţa unor documente care în mod obligatoriu însoţesc marfa.

C. DOCUMENTAREA BIBLIOGRAFICĂ (TRATATE, ENCILOPEDII, LEXICOANE, DICŢIONARE, MONOGRAFII, STUDII, ETC.)

cunoaşterea unor aspecte particulare legate de cazul litigiului;

investigaţii experimentale;

comparaţii, analogii, etc.

3. INVESTIGAREA OBIECTULUI EXPERTIZEI :

A. PROCEDURA INVESTIGAŢIILOR

convocarea scrisă a părţilor;

stabilirea termenului de comunicare;

existenţa unor imputerniciri pentru expert/experţi şi pentru delegaţii părţilor.

B. CONŢINUTUL INVESTIGĂRII PE TEREN

culegerea de mărfuri, declaraţii ale persoanelor care au participat la producerea şi circulaţia mărfurilor ce fac obiectul litigiului;

verificarea de acte originale;

observaţii ale locului în care s-a produs vicierea (instalaţii, spaţii de depozitare fixe, mijl. de transport, rampe de încărcare - descărcare );

preluarea de probe şi analiza acestora de către expert , sau laboratoare neutre asediate prin metode experimentale;

reconstituirea unor condiţii în care s-au produs faptele împricinate.

Plan de investigaţii :

-simple

-complexe

stabilirea momentului în care s-a produs vicierea

investigarea în sens invers mişcării mărfii

Fisiere in arhiva (1):

  • Expertiza Marfurilor.ppt

Alte informatii

dimitrie cantemir