Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc, docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 33010
Mărime: 3.29MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Turismul, ca fenomen social-economic şi cultural este determinat într-o măsură apreciabilă de acţiunea mai multor factori specifici unei anumite perioade istorice. Cunoaşterea factorilor care determină şi favorizează fenomenul turistic, ori au efecte de frânare relativă asupra acestuia, devine absolut necesară în planificarea dezvoltării zonale sau naţionale de profil, în cercetarea de marketing, în promovarea produselor turistice etc. Aceştia nu acţionează izolat, ci simultan în strânsă interdependenţă, influenţaţi fiind şi de anumite conjuncturi economice, politice sau militare.

Principalii factori care determină dezvoltarea turismului sunt: factorii de mediu înconjurător, factorii demografici, factorii economici, factorii politici, factorii socio-culturali, factorii psihologici.

Factorii de mediu înconjurător

Mediul înconjurător este, în primul rând, ambianţa omului localizată într-un spaţiu tridimensional, cu o anumită organizare, alcătuire, structură şi funcţionare, rezultate din fluxurile energetice şi de substanţe ce leagă elementele abiotice, biotice şi umane în zona de interferenţă a geosferelor. Un mediu înconjurător echilibrat, bine protejat, în care relieful, calitatea apelor şi aerului, a vegetaţiei, peisajele atractive şi echilibrate, reprezintă elemente ce determină dezvoltarea turismului şi practicarea tipurilor de turism: de recreere, de odihnă, de tratament etc. În schimb, un mediu degradat prin exploatări miniere de suprafaţă (modificarea reliefului şi degradarea solurilor), prin poluarea apelor şi a atmosferei, prin distrugerea învelişului vegetal conduce la eliminarea turismului din zonele sau regiunile respective.

Turismul, reprezintă o activitate atrasă, aşadar, de acele medii înconjurătoare naturale sau sociale, cu precădere de acele medii caracterizate prin unicitate şi fragilitate. Dinu M. (2002) afirmă că turismul, considerat adeseori „barometru al calităţii mediului”, este o funcţie a mediului: T = T(E), influenţat puternic de venitul mediu sau nivelul de trai şi de numărul populaţiei.

T = T(E, K, N),

în care:

T = turismul;

E = calitatea mediului;

K = venitul mediu/nivelul de trai;

N = numărul populaţiei.

Analizând mai în amănunt relaţiile dintre turism şi mediile înconjurătoare ajungem la concluzia că în cele mai multe situaţii nu se cuantifică impactul turismului asupra mediului şi societăţii, şi se ia în calcul de cele mai multe ori beneficiile economice ale acestuia. Un loc turistic apare numai acolo unde natura, „materia primă” principală, pune la dispoziţie condiţii agreabile de mediu, în scopuri curativ-reacreative, ori elemente spectaculoase care pot întreţine curiozitatea (chei, defilee, canioane, cascade, forme de relief dezvoltare pe roci calcaroase, relief litoral, relief vulcanic etc.). Cum valoarea calitativă şi cantitativă a componentei naturale a potenţialului turistic este determinantă în dezvoltarea turismului, exploatarea iraţională după un anumit timp poate conduce la distrugerea principalului suport de care turismul a depins şi mai depinde încă.

Mediul nu trebuie compromis pentru generaţiile următoare, deoarece interesul de bază al turismului este păstrarea echilibrului natural, nu numai satisfacţia financiară în general de scurtă durată. Degradarea mediului va afecta în primul rând perspectivele imediate ale comunităţilor şi pe termen lung pe cele ale turismului şi al dezvoltării în general. Un exemplu de succes îl constituie ecoturismul în Kenya, focalizat pe protecţia mediului şi care a revitalizat interesul turistic exprimat în venituri de peste 400 milioane dolari SUA anual.

Factorii demografici

Factorii demografici au un rol esenţial în dezvoltarea activităţilor turistice întrucât esenţa fenomenului turistic are drept coloană vertebrală o necesitate umană (de recreere, de recuperare fizico-psihică şi de cunoaştere). În toate perioadele evoluţiei fenomenului turistic putem afirma că omul a reprezentat principalul element al apariţiei şi dezvoltării turismului, generalizat mai apoi ca un fenomen social.

Una dintre caracteristicile speciei umane este dinamica, înţeleasă ca mişcare naturală (mobilitate demografică sau sporire numerică) pe de o parte, iar pe de altă parte ca mobilitate fizică (migraţie) având ca scop esenţial asigurarea existenţei. După 1750, odată cu începuturile dezvoltării industriei care a determinat progrese în toate celelalte activităţi economice şi sociale, populaţia a crescut numeric tot mai rapid ajungând în 2010 la aproape 7 miliarde locuitori (tabelul III-1).

Preview document

Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 1
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 2
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 3
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 4
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 5
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 6
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 7
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 8
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 9
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 10
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 11
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 12
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 13
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 14
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 15
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 16
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 17
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 18
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 19
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 20
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 21
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 22
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 23
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 24
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 25
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 26
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 27
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 28
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 29
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 30
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 31
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 32
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 33
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 34
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 35
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 36
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 37
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 38
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 39
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 40
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 41
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 42
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 43
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 44
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 45
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 46
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 47
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 48
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 49
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 50
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 51
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 52
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 53
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 54
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 55
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 56
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 57
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 58
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 59
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 60
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 61
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 62
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 63
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 64
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 65
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 66
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 67
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 68
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 69
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 70
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 71
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 72
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 73
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 74
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 75
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Factorii Determinanti ai Dezvoltarii Turismului
    • Factorii Determinanti ai Dezvoltarii Turismului.doc
    • TEMA 4 ECONOMIA TURISMULUI.docx
  • Factorii Determinanti ai Dezvoltarii Turismului.doc

Alții au mai descărcat și

Forme de Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Factorii de Productie

1.Caracterizarea generala a factorilor de productie Punctul de plecare in analiza factorilor de productie il constituie resursele economice sau...

Cercetări de Marketing

CAPITOLUL I: BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING 1.1. Cercetarea de marketing şi aria sa O definiţie de referinţă a cercetării de marketing este cea...

Turism Internațional

Capitolul 1 Concepte, definiţii şi noţiuni de bază ale turismului internaţional Primele încercări de definire a turismului, ca fenomen economic...

Piața Forței de Muncă

CAPITOLUL 1 PIAŢA MUNCII – ABORDĂRI TEORETICE Creşterea economică implică şi asigurarea resurselor de muncă. Aceasta comportă aspecte cantitative...

Tehnologia Hotelieră și de Restaurant

Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul...

Factorii care Influențează Activitatea Turistică în România

Evolutia spectaculoasa a turismului, sub cele doua laturi corelative ale sale: productia si consumul, urmata de amplificarea si diversificarea...

Marketingul în Afaceri

Succesul in afaceri in context european Majoritatea oamenilor ar dori să aibă succes în activităţile sale, dar nu ştiu ce trebuie să facă pentru...

Ai nevoie de altceva?