Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8688
Mărime: 264.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Voinea, Prof. Univ. Angela Roman
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Extras din document

Capitolul I: ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII – PILON AL

ECONOMIILOR NATIONALE

1.1. Conceptul de întreprindere si clasificarea întreprinderilor

În orice tarã, întreprinderea reprezintã veriga de bazã a economiei nationale, fiind

principala creatoare de substantã economicã si, astfel, având un rol hotãrâtor în dezvoltarea

economicã si cresterea nivelului de trai al populatiei.

Întreprinderea este cea mai rãspânditã formã organizatoricã si se defineste ca fiind o

organizatie alcãtuitã din una sau mai multe persoane care desfãsoarã activitãti economice,

utilizând, de regulã, mijloace economice, în vederea obtinerii de profit1.

Dupã alte opinii2, prin întreprindere sau firmã se desemneazã un grup de persoane,

organizate potrivit anumitor cerinte juridice, economice, tehnologice si manageriale, care

concep si desfãsoarã un complex de procese de muncã, folosind cel mai adesea si anumite

mijloace de muncã, concretizate în produse si servicii, în vederea obtinerii unui profit, de

regulã, cât mai mare.

Potrivit reglementãrilor Comisiei Europene, întreprinderea se defineste ca fiind

„orice entitate angajatã în activitãti economice, indiferent de forma juridicã de

1 Ovidiu Nicolescu, Ciprian Nicolescu – Intreprenoriatul si managementul întreprinderilor mici si mijlocii.

Concepte, abordãri, studii de caz, Editura Economicã, Bucuresti, 2008, p. 21.

2 Ovidiu Nicolescu (coordonator) - Cartea albã a IMM –urilor din România, Editura Lidana, Suceava, 2009, p.

14.

1.1. Conceptul de întreprindere si clasificarea întreprinderilor

1.2. Definirea întreprinderii mici si mijlocii si particularitãtile acesteia

1.2.1 Delimitãri conceptuale privind IMM-urile

1.2.2 Definitia europeanã a întreprinderilor mici si mijlocii

1.3. Caracteristici ale întreprinderilor mici si mijlocii, factori de influentã si

tipuri de IMM-uri

1.4. Rolul economic .i social al întreprinderilor mici .i mijlocii

Roman Angela –CAP. I: Întreprinderile mici si mijlocii- pilon al

economiilor na"ionale

3

constituire”3. Aceastã formulare nu este nouã si reflectã terminologia folositã de Curtea

Europeanã de Justitie în deciziile sale. Astfel, persoanele fizice autorizate, asociatiile

familiale, parteneriatele si asociatiile angajate într-o activitate economicã pot fi considerate

întreprinderi. Prin urmare, factorul determinant în definirea întreprinderii este activitatea

economicã si nu forma juridicã.

În România, potrivit articolului 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintãrii

si dezvoltãrii întreprinderilor mici si mijlocii, prin întreprindere se întelege orice formã de

organizare a unei activitãti economice si autorizatã potrivit legilor în vigoare sã facã acte

si fapte de comert, în scopul obtinerii de profit, în conditii de concurentã, respectiv:

societãti comerciale, societãti cooperative, persoane fizice care desfãsoarã activitãti

economice în mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale în

vigoare.

Importanta semnificativã a întreprinderii în cadrul economiei nationale decurge din

urmãtoarele realitãti4:

ü genereazã cea mai mare parte a produselor si serviciilor fãrã de care populatia

unei tãri nu ar supravietui în prezent;

ü este principala creatoare de substantã economicã, de valoare adaugatã în

orice tarã, fãrã de care societatea contemporanã nu poate exista;

ü oferã locuri de muncã pentru cea mai mare parte a populatiei;

ü performantele sale conditioneazã starea si performantele economiei fiecãrei

tãri si standardul de viatã al populatiei din cadrul sãu.

Rolul decisiv pe care îl au întreprinderile în activitatea economicã din orice tarã este

argumentat atât de stiinta economicã cât si de practica economicã din diferite tãri, ceea ce a

impus necesitatea de a centra dezvoltarea economicã pe asigurarea unor întreprinderi solide.

Nivelul de dezvoltare si performantele unei economii nationale depind în mãsurã decisivã de

capacitatea de a determina crearea si functionarea unui numãr cât mai mare de întreprinderi,

care sã furnizeze produse si servicii de calitate, la costuri si preturi reduse si în cantitãti

corespunzãtoare cerintelor pietei interne si externe.

Preview document

Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 1
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 2
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 3
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 4
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 5
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 6
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 7
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 8
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 9
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 10
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 11
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 12
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 13
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 14
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 15
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 16
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 17
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 18
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 19
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 20
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 21
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 22
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 23
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 24
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 25
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 26
Finanțarea și Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Finantarea si Creditarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.pdf

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Finanțarea pe Termen Mediu și Lung a Exporturilor - Creditul Cumpărător și Creditul Furnizor

Introducere Tranzacţiile internaţionale se dovedesc a fi printre cele mai complexe activităţi economice şi presupun atragerea unui volum...

Analiza Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Europa Centrala si de Est

1. Introducere in notiunea de IMM-uri in tarile ECE Pentru a putea analiza problemele legate de intreprinderile mici si mijlocii, este mai intai...

Finanțarea imm-urilor

Obiectivele principale ale unitãtii de învãtare nr. 1: Dupã studiul unitãtii de învãtare nr. 1, vei fi capabil: - sã definesti IMM-urile; - sã...

Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare

Modelarea deciziilor financiar-monetare Introducere Stimate Cursant, Pentru început îţi urez bine ai venit în grupul celor care studiază...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Economia Mediului

Modulul 1 CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului. Dezvoltare durabilă. OBIECTIVE - dezvoltarea economică în...

Bazele Economiei de Piata

Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL ECONOMIEI Obiective: prezentarea aparitia si evolutiei notiunii de economie familiarizarea cu problematica...

Ai nevoie de altceva?

''