Finanțe

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 38095
Mărime: 3.60MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1.1. Nevoile umane și tipologia bunurilor

1.2. Relații financiare

1.3. Evoluția istorică a finanțelor

1.4. Conținutul economic al finanțelor

1.5. Funcțiile finanțelor

2.1. Mecanismul financiar - pilon de bază al mecanismului economiei naționale

2.2. Sistemul financiar

2.3. Pârghiile economico-financiare

2.4. Cadrul instituțional cu atribuții în sfera finanțelor publice

2.5. Cadrul juridic în sfera finanțelor publice

2.6. Metodele administrative de conducere în domeniul finanțelor publice

3.1. Conceptul și sfera de cuprindere a politicii financiare la nivel macroeconomic

3.2. Politica bugetar-fiscală.

3.3. Politica monetară

4.1. Bugetul de stat: concept, conținut și funcții.

4.2. Conceptul de sistem bugetar și componentele sale. Sistemul bugetar al R.

Moldova

4.3. Conținutul și trăsăturile procesului bugetar

4.4. Caracteristica fazelor procesului bugetar în R. Moldova

5.1. CONȚINUTUL ECONOMIC, STRUCTURA ȘI CLASIFICAREA RESURSELOR FINANCIARE

PUBLICE

6.1. Conținutul economic al cheltuielilor publice

6.2. Clasificarea cheltuielilor bugetare

6.3. Indicatori privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice

6.4. Factorii determinanți în evoluția cheltuielilor publice

7.1 Conceptul de asigurare: aspecte si abordări

7.2 Funcțiile și principiile de clasificare a asigurărilor

7.3 Elementele tehnice ale asigurărilor și principiile de determinare a despăgubirii.

7.4 Cadrul legal de desfașurare al activității de asigurare

8.1. Componentele, structura și caracteristicile sistemului bancar

8.2 Funcțiile Băncilor Centrale

8.3 Băncile comerciale - rol, funcții, operațiuni

Extras din document

1.1. NEVOILE UMANE ȘI TIPOLOGIA BUNURILOR

Omul - produs al naturii și al societății se prezintă ca o ființă tridimensională: biologică, socială și

rațională. Existența, dezvoltarea și afirmarea ființei umane au presupus, încă din cele mai îndepărtate

timpuri, satisfacerea unor multiple nevoi.

Nevoile umane cuprind ansamblul cerințelor sau condițiilor proprii indivizilor ca ființe ale naturii

și ca membrii ai societății, satisfacerea cărora este necesară existenței lor și permite atingerea unei

stări de împlinire considerată normală.

a) NEVOI INDIVIDUALE

Nevoile primordiale de trai ale ființei umane, precum: nevoia de hrană, de îmbrăcăminte și

încălțăminte, de adăpost, de deplasare, de comunicare, și altele, au un caracter individual, întrucât

depind de preferințele fiecărui individ, de vârstă, gen, ocupație, mediul social, zona geografică etc.

Nevoile individuale pot fi satisfăcute pe seama bunurilor private capabile să ofere valorile de

întrebuințare necesare oamenilor, precum: alimentele, hainele, locuința, transportul, și altele.

BUNURILE

PRIVATE

- Sunt limitate din cauza dimensiunii limitate a factorilor de producție și

a resurselor bănești;

- Pot fi procurate prin mecanismul pieței, de către consumatori direct de

la producători sau de la cei care le comercializează; prețul stabilindu-se

pe piață, în funcție de raportul între cererea consumatorilor și oferta

producătorilor;

Baurciulu Angela Finanțe, Curs de lecții. Curs 1.

2

- Sunt concurențiale;

- Presupun accesul condiționat, în sensul că sunt utilizate numai de acele

persoane care pot plăti prețul lor;

- Sunt consumate individual;

- Sunt finanțate din resurse proprii sau private;

- Sunt produse în scopul obținerii de profit;

- Nu sunt destinate consumului public.

b) NEVOI SOCIALE (COLECTIVE)

Alături de nevoile individuale, oamenii resimt multiple alte nevoi, numite sociale sau colective,

precum nevoia: de a fi apărați împotrivă agresiunii externe, împotrivă indivizilor care încalcă regulile de

conduită în societate, de a fi sprijiniți împotrivă forțelor naturii, de a fi protejați sub raport social, etc.

Nevoile sociale pot fi satisfăcute pe seama bunurilor publice vizând asigurarea apărării naționale,

menținerea ordinii publice și a securității civile, păstrarea echilibrului ecologic, protecția socială,

medicală, educația și învățământul obligatoriu, etc.

BUNURILE

PUBLICE

- Sunt asigurate de autoritățile publice, prin instituțiile specializate, care

oferă cetățenilor utilitățile de care aceștia au nevoie;

- Sunt destinate consumului public, de acțiunile publice beneficiind toți

membrii societății (consumul utilităților publice este indivizibil);

- Sunt accesibile tuturor sau majorității persoanelor, indiferent dacă au

participat sau nu la efortul de finanțare a acestora (consumul este

neconcurențial);

- Sunt finanțate din fondurile publice;

- Nu sunt realizate în scopul obținerii de profit, ci pentru satisfacerea

nevoilor generale ale societății, din considerații de strategie socială,

politică, economică sau legislativă.

Baurciulu Angela Finanțe, Curs de lecții. Curs 1.

3

c) NEVOI CVASIPUBLICE (mixte)

În afara nevoilor individuale și a celor colective, mai există și o a treia categorie, intermediară -

nevoile cvasipublice (semipublice), care întrunesc trăsături ale ambelor categorii de mai sus. Aceste

nevoi pot fi satisfăcute prin intermediul bunurilor cvasipublice.

BUNURILE

SEMIPUBLICE

- Bunuri oferite de sectorul public:

- Nu tuturor indivizilor, ci selectiv, având în vedere anumite criterii de

eligibilitate a beneficiarilor (burse ale elevilor și studenților,

îndemnizații de șomaj, ș.a.);

- Nu gratuit, ci cu plata integrală sau redusă (accesul la muzee,

teatre, achiziții de cărți sau manuale, ș.a.)

Preview document

Finanțe - Pagina 1
Finanțe - Pagina 2
Finanțe - Pagina 3
Finanțe - Pagina 4
Finanțe - Pagina 5
Finanțe - Pagina 6
Finanțe - Pagina 7
Finanțe - Pagina 8
Finanțe - Pagina 9
Finanțe - Pagina 10
Finanțe - Pagina 11
Finanțe - Pagina 12
Finanțe - Pagina 13
Finanțe - Pagina 14
Finanțe - Pagina 15
Finanțe - Pagina 16
Finanțe - Pagina 17
Finanțe - Pagina 18
Finanțe - Pagina 19
Finanțe - Pagina 20
Finanțe - Pagina 21
Finanțe - Pagina 22
Finanțe - Pagina 23
Finanțe - Pagina 24
Finanțe - Pagina 25
Finanțe - Pagina 26
Finanțe - Pagina 27
Finanțe - Pagina 28
Finanțe - Pagina 29
Finanțe - Pagina 30
Finanțe - Pagina 31
Finanțe - Pagina 32
Finanțe - Pagina 33
Finanțe - Pagina 34
Finanțe - Pagina 35
Finanțe - Pagina 36
Finanțe - Pagina 37
Finanțe - Pagina 38
Finanțe - Pagina 39
Finanțe - Pagina 40
Finanțe - Pagina 41
Finanțe - Pagina 42
Finanțe - Pagina 43
Finanțe - Pagina 44
Finanțe - Pagina 45
Finanțe - Pagina 46
Finanțe - Pagina 47
Finanțe - Pagina 48
Finanțe - Pagina 49
Finanțe - Pagina 50
Finanțe - Pagina 51
Finanțe - Pagina 52
Finanțe - Pagina 53
Finanțe - Pagina 54
Finanțe - Pagina 55
Finanțe - Pagina 56
Finanțe - Pagina 57
Finanțe - Pagina 58
Finanțe - Pagina 59
Finanțe - Pagina 60
Finanțe - Pagina 61
Finanțe - Pagina 62
Finanțe - Pagina 63
Finanțe - Pagina 64
Finanțe - Pagina 65
Finanțe - Pagina 66
Finanțe - Pagina 67
Finanțe - Pagina 68
Finanțe - Pagina 69
Finanțe - Pagina 70
Finanțe - Pagina 71
Finanțe - Pagina 72
Finanțe - Pagina 73
Finanțe - Pagina 74
Finanțe - Pagina 75
Finanțe - Pagina 76
Finanțe - Pagina 77
Finanțe - Pagina 78
Finanțe - Pagina 79
Finanțe - Pagina 80
Finanțe - Pagina 81
Finanțe - Pagina 82
Finanțe - Pagina 83
Finanțe - Pagina 84
Finanțe - Pagina 85
Finanțe - Pagina 86
Finanțe - Pagina 87
Finanțe - Pagina 88
Finanțe - Pagina 89
Finanțe - Pagina 90
Finanțe - Pagina 91
Finanțe - Pagina 92
Finanțe - Pagina 93
Finanțe - Pagina 94
Finanțe - Pagina 95
Finanțe - Pagina 96
Finanțe - Pagina 97
Finanțe - Pagina 98
Finanțe - Pagina 99
Finanțe - Pagina 100
Finanțe - Pagina 101
Finanțe - Pagina 102
Finanțe - Pagina 103
Finanțe - Pagina 104
Finanțe - Pagina 105
Finanțe - Pagina 106
Finanțe - Pagina 107
Finanțe - Pagina 108
Finanțe - Pagina 109
Finanțe - Pagina 110
Finanțe - Pagina 111
Finanțe - Pagina 112
Finanțe - Pagina 113
Finanțe - Pagina 114
Finanțe - Pagina 115
Finanțe - Pagina 116
Finanțe - Pagina 117
Finanțe - Pagina 118
Finanțe - Pagina 119
Finanțe - Pagina 120
Finanțe - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Finante curs 8.pdf
  • Finante curs 7.pdf
  • Finante curs 6.pdf
  • Finante curs 5.pdf
  • Finante curs 4.pdf
  • Finante curs 3.pdf
  • Finante curs 2.pdf
  • Finante curs 1.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiara a intreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

și teorie

INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor...

Economia mondiala si integrarea economica

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Logistica

CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor...

Eficiența investițiilor directe

OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de...

Analiza functionala

- Analiza Functionala - Analiza Valorii CICLUL DE VIATA AL PRODUSULUI - Notiunea de produs (produs material, produs software, produs proces,...

Ai nevoie de altceva?