Finanțele Întreprinderii

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 79547
Mărime: 683.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Ciobanu

Extras din document

1.1 Mediul de activitate al întreprinderii. Fluxuri şi cicluri financiare

În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi evoluează. Acest mediu de activitate îi oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune, fiind în acelaşi timp supusă unor constrângeri specifice.

Indiferent de forma de proprietate sau de mărimea ei, întreprinderea îşi procură mijloacele de care are nevoie, îşi valorifică produsele şi/sau serviciile, efectuează încasări şi plăţi, într-un mediu de activitate care îi creează oportunităţile şi constrângerile generate mai ales de mediul financiar şi care, definesc obiectul gestiunii financiare.

Întreprinderea poate fi considerată deopotrivă entitate economică, organizaţie umană şi centru de decizie care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu format din patru componente interdependente: mediul industrial-comercial, social, statal şi financiar.

În contextul componentei industrial-comerciale se creează raporturile care se stabilesc între întreprindere şi diferiţii săi parteneri de afaceri, în procesele de constituire a factorilor materiali de producţie şi de valorificare a bunurilor şi/sau serviciilor rezultate în urma funcţionării proceselor de exploatare.

Componenta socială a mediului de activitate priveşte relaţiile cu salariaţii şi conducătorii pe care întreprinderea îi întâlneşte pe piaţa muncii şi, presupune raporturi privind angajarea, utilizarea şi remunerarea forţei de muncă.

Componenta statală îşi pune amprenta asupra tuturor componentelor mediului de activitate al întreprinderii. Mediul social-economic în care ia naştere şi funcţionează orice întreprindere include în mod firesc şi relaţiile cu statul pe teritoriul căruia se află. De altfel, pe un plan mai larg, acesta din urmă are un rol major în configurarea cadrului mai mult sau mai puţin propice înfiinţării şi dezvoltării întreprinderii . Influenţa statului asupra activităţii întreprinderilor se manifestă atât prin organisme şi instituţii ale puterii publice, cât şi prin instrumentele de politică economică a statului.

Componenta cea mai complexă din cadrul mediului de activitate al întreprinderii este cea financiară. Aceasta priveşte raporturile care se dezvoltă de firme cu piaţa financiară în procesele de formare şi utilizare a capitalurilor sale. Conţinutul şi condiţiile problemelor financiare în care se angajează întreprinderea sunt legate, în mod evident, de caracteristicile mediului financiar, precum şi de propriile sale caracteristici.

Orice întreprindere se caracterizează prin deţinerea de capitaluri, prin punerea în mişcare a unei funcţii de producţie şi participarea la un complex de relaţii atât de natură internă între structurile organizatorice şi funcţionale proprii, cât şi de natură externă cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea prin raporturi continue cu: furnizorii, clienţii, cu băncile şi cu instituţiile financiare nebacare, cu piaţa capitalurilor, cu diferitele organe şi instituţii ale statului, în vederea atingerii obiectivelor sale.

În acest context, întreprinderea se distinge ca o entitate caracterizată de o combinaţie a unui ansamblu de factori angajaţi în scopul de a produce şi a schimba bunuri şi servicii cu ceilalţi agenţi economici.

Schimburile dintre diferiţii participanţi la activitatea firmei se fac pe bază de monedă, conturându-se viaţa financiară a întreprinderii. De aceste schimburi depinde funcţionarea procesului de producţie şi compoziţia capitalurilor. Orice schimb implică două mişcări de sens contrar: una generată de transferul de bunuri şi servicii şi cealaltă de transferul de resurse financiare. Cantitatea de bunuri sau monedă transferată într-o anumită perioadă ca urmare a transformărilor din cadrul procesului de producţie sau între diferiţii participanţi la viaţa financiară a întreprinderii, cu incidenţă asupra structurii şi valorii elementelor patrimoniale se numeşte flux. Spre deosebire, stocurile reflectă situaţia patrimonială la un moment dat, respectiv cantitatea de bunuri sau monedă măsurată la un anumit moment de timp.

Viaţa financiară a întreprinderii se desfăşoară într-un mediu de activitate (figura 1 ) în care se produc transferuri între de trei tipuri de fluxuri:

- fluxuri de intrare (imput-uri) reprezentate de transferurile de capitaluri (fluxuri financiare) şi bunuri (fluxuri reale) necesare producţiei;

- fluxuri de ieşire (output-uri) concretizate în produsele şi/sau serviciile fabricate (fluxuri reale) şi de capitaluri (fluxuri financiare);

- fluxurile autonome, fără contrapartida fizică în urma operaţiunilor de transfer.

Preview document

Finanțele Întreprinderii - Pagina 1
Finanțele Întreprinderii - Pagina 2
Finanțele Întreprinderii - Pagina 3
Finanțele Întreprinderii - Pagina 4
Finanțele Întreprinderii - Pagina 5
Finanțele Întreprinderii - Pagina 6
Finanțele Întreprinderii - Pagina 7
Finanțele Întreprinderii - Pagina 8
Finanțele Întreprinderii - Pagina 9
Finanțele Întreprinderii - Pagina 10
Finanțele Întreprinderii - Pagina 11
Finanțele Întreprinderii - Pagina 12
Finanțele Întreprinderii - Pagina 13
Finanțele Întreprinderii - Pagina 14
Finanțele Întreprinderii - Pagina 15
Finanțele Întreprinderii - Pagina 16
Finanțele Întreprinderii - Pagina 17
Finanțele Întreprinderii - Pagina 18
Finanțele Întreprinderii - Pagina 19
Finanțele Întreprinderii - Pagina 20
Finanțele Întreprinderii - Pagina 21
Finanțele Întreprinderii - Pagina 22
Finanțele Întreprinderii - Pagina 23
Finanțele Întreprinderii - Pagina 24
Finanțele Întreprinderii - Pagina 25
Finanțele Întreprinderii - Pagina 26
Finanțele Întreprinderii - Pagina 27
Finanțele Întreprinderii - Pagina 28
Finanțele Întreprinderii - Pagina 29
Finanțele Întreprinderii - Pagina 30
Finanțele Întreprinderii - Pagina 31
Finanțele Întreprinderii - Pagina 32
Finanțele Întreprinderii - Pagina 33
Finanțele Întreprinderii - Pagina 34
Finanțele Întreprinderii - Pagina 35
Finanțele Întreprinderii - Pagina 36
Finanțele Întreprinderii - Pagina 37
Finanțele Întreprinderii - Pagina 38
Finanțele Întreprinderii - Pagina 39
Finanțele Întreprinderii - Pagina 40
Finanțele Întreprinderii - Pagina 41
Finanțele Întreprinderii - Pagina 42
Finanțele Întreprinderii - Pagina 43
Finanțele Întreprinderii - Pagina 44
Finanțele Întreprinderii - Pagina 45
Finanțele Întreprinderii - Pagina 46
Finanțele Întreprinderii - Pagina 47
Finanțele Întreprinderii - Pagina 48
Finanțele Întreprinderii - Pagina 49
Finanțele Întreprinderii - Pagina 50
Finanțele Întreprinderii - Pagina 51
Finanțele Întreprinderii - Pagina 52
Finanțele Întreprinderii - Pagina 53
Finanțele Întreprinderii - Pagina 54
Finanțele Întreprinderii - Pagina 55
Finanțele Întreprinderii - Pagina 56
Finanțele Întreprinderii - Pagina 57
Finanțele Întreprinderii - Pagina 58
Finanțele Întreprinderii - Pagina 59
Finanțele Întreprinderii - Pagina 60
Finanțele Întreprinderii - Pagina 61
Finanțele Întreprinderii - Pagina 62
Finanțele Întreprinderii - Pagina 63
Finanțele Întreprinderii - Pagina 64
Finanțele Întreprinderii - Pagina 65
Finanțele Întreprinderii - Pagina 66
Finanțele Întreprinderii - Pagina 67
Finanțele Întreprinderii - Pagina 68
Finanțele Întreprinderii - Pagina 69
Finanțele Întreprinderii - Pagina 70
Finanțele Întreprinderii - Pagina 71
Finanțele Întreprinderii - Pagina 72
Finanțele Întreprinderii - Pagina 73
Finanțele Întreprinderii - Pagina 74
Finanțele Întreprinderii - Pagina 75
Finanțele Întreprinderii - Pagina 76
Finanțele Întreprinderii - Pagina 77
Finanțele Întreprinderii - Pagina 78
Finanțele Întreprinderii - Pagina 79
Finanțele Întreprinderii - Pagina 80
Finanțele Întreprinderii - Pagina 81
Finanțele Întreprinderii - Pagina 82
Finanțele Întreprinderii - Pagina 83
Finanțele Întreprinderii - Pagina 84
Finanțele Întreprinderii - Pagina 85
Finanțele Întreprinderii - Pagina 86
Finanțele Întreprinderii - Pagina 87
Finanțele Întreprinderii - Pagina 88
Finanțele Întreprinderii - Pagina 89
Finanțele Întreprinderii - Pagina 90
Finanțele Întreprinderii - Pagina 91
Finanțele Întreprinderii - Pagina 92
Finanțele Întreprinderii - Pagina 93
Finanțele Întreprinderii - Pagina 94
Finanțele Întreprinderii - Pagina 95
Finanțele Întreprinderii - Pagina 96
Finanțele Întreprinderii - Pagina 97
Finanțele Întreprinderii - Pagina 98
Finanțele Întreprinderii - Pagina 99
Finanțele Întreprinderii - Pagina 100
Finanțele Întreprinderii - Pagina 101
Finanțele Întreprinderii - Pagina 102
Finanțele Întreprinderii - Pagina 103
Finanțele Întreprinderii - Pagina 104
Finanțele Întreprinderii - Pagina 105
Finanțele Întreprinderii - Pagina 106
Finanțele Întreprinderii - Pagina 107
Finanțele Întreprinderii - Pagina 108
Finanțele Întreprinderii - Pagina 109
Finanțele Întreprinderii - Pagina 110
Finanțele Întreprinderii - Pagina 111
Finanțele Întreprinderii - Pagina 112
Finanțele Întreprinderii - Pagina 113
Finanțele Întreprinderii - Pagina 114
Finanțele Întreprinderii - Pagina 115
Finanțele Întreprinderii - Pagina 116
Finanțele Întreprinderii - Pagina 117
Finanțele Întreprinderii - Pagina 118
Finanțele Întreprinderii - Pagina 119
Finanțele Întreprinderii - Pagina 120
Finanțele Întreprinderii - Pagina 121
Finanțele Întreprinderii - Pagina 122
Finanțele Întreprinderii - Pagina 123
Finanțele Întreprinderii - Pagina 124
Finanțele Întreprinderii - Pagina 125
Finanțele Întreprinderii - Pagina 126
Finanțele Întreprinderii - Pagina 127
Finanțele Întreprinderii - Pagina 128
Finanțele Întreprinderii - Pagina 129
Finanțele Întreprinderii - Pagina 130
Finanțele Întreprinderii - Pagina 131
Finanțele Întreprinderii - Pagina 132
Finanțele Întreprinderii - Pagina 133
Finanțele Întreprinderii - Pagina 134
Finanțele Întreprinderii - Pagina 135
Finanțele Întreprinderii - Pagina 136
Finanțele Întreprinderii - Pagina 137
Finanțele Întreprinderii - Pagina 138
Finanțele Întreprinderii - Pagina 139
Finanțele Întreprinderii - Pagina 140
Finanțele Întreprinderii - Pagina 141
Finanțele Întreprinderii - Pagina 142
Finanțele Întreprinderii - Pagina 143
Finanțele Întreprinderii - Pagina 144
Finanțele Întreprinderii - Pagina 145
Finanțele Întreprinderii - Pagina 146
Finanțele Întreprinderii - Pagina 147
Finanțele Întreprinderii - Pagina 148
Finanțele Întreprinderii - Pagina 149
Finanțele Întreprinderii - Pagina 150
Finanțele Întreprinderii - Pagina 151
Finanțele Întreprinderii - Pagina 152
Finanțele Întreprinderii - Pagina 153
Finanțele Întreprinderii - Pagina 154
Finanțele Întreprinderii - Pagina 155
Finanțele Întreprinderii - Pagina 156
Finanțele Întreprinderii - Pagina 157
Finanțele Întreprinderii - Pagina 158
Finanțele Întreprinderii - Pagina 159
Finanțele Întreprinderii - Pagina 160
Finanțele Întreprinderii - Pagina 161
Finanțele Întreprinderii - Pagina 162
Finanțele Întreprinderii - Pagina 163
Finanțele Întreprinderii - Pagina 164
Finanțele Întreprinderii - Pagina 165
Finanțele Întreprinderii - Pagina 166
Finanțele Întreprinderii - Pagina 167
Finanțele Întreprinderii - Pagina 168
Finanțele Întreprinderii - Pagina 169
Finanțele Întreprinderii - Pagina 170
Finanțele Întreprinderii - Pagina 171
Finanțele Întreprinderii - Pagina 172
Finanțele Întreprinderii - Pagina 173
Finanțele Întreprinderii - Pagina 174
Finanțele Întreprinderii - Pagina 175
Finanțele Întreprinderii - Pagina 176
Finanțele Întreprinderii - Pagina 177
Finanțele Întreprinderii - Pagina 178
Finanțele Întreprinderii - Pagina 179
Finanțele Întreprinderii - Pagina 180
Finanțele Întreprinderii - Pagina 181
Finanțele Întreprinderii - Pagina 182
Finanțele Întreprinderii - Pagina 183
Finanțele Întreprinderii - Pagina 184
Finanțele Întreprinderii - Pagina 185
Finanțele Întreprinderii - Pagina 186
Finanțele Întreprinderii - Pagina 187
Finanțele Întreprinderii - Pagina 188
Finanțele Întreprinderii - Pagina 189
Finanțele Întreprinderii - Pagina 190
Finanțele Întreprinderii - Pagina 191

Conținut arhivă zip

 • Finantele Intreprinderii
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • Capitolul 6.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea...

Politici Sociale Europene

1. Temeiul juridic 2. Obiective 3. Ocuparea fortei de munca 1. Temeiul juridic Temeiul juridic al definirii si aplicarii politicii sociale se...

Datoria Publica

8.1. Datoria publica interna Datoria publica interna a statului reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila de rambursare a...

Managementul Proiectelor

Cap I. Administraţia publică în serviciul cetăţeanului In prag de mileniu, colectivităţile urbane europene se găsesc într-un amplu proces de...

Analiză economico-financiară

Capitolul 1 BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1. Necesitatea analizei ca metodă a cunoaşterii. Conţinutul şi...

Analiza Economica Financiara

Prin definitie, analiza economico-financiara este un proces complex de cunoastere a starii economico-financiare a unui agent economic, a unei...

Analiza Economico Financiara

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICO – METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE 1.1. Definirea, necesitatea şi conţinutul procesului de analiză...

Economia Ocuparii Fortei de Munca, a Somajului si Politicilor Sociale in UE

Caracteristic UE este evolutia diferentiata a ocuparii pe termen lung a populatiei masculine si feminine. In timp ce gradul de ocupare masculina...

Te-ar putea interesa și

Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii

1.1. Conceptul de echilibru financiar şi modalităţi de exprimare Echilibrul, într-o abordare generală, sugerează o simetrie perfectă între...

Finanțele întreprinderii

CAP I. FINANTELE INTREPRINDERII 1.1.Elemente teoretice de baza privind finantele Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice...

Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii

Introducere Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firma vizează, in principal,stabilirea şi consolidarea locului pe care acesta îl...

Funcțiile Finanțelor Întreprinderii

Ca orice subsistem financiar, finanţele întreprinderii îndeplinesc două roluri importante şi anume funcţia de repartiţie şi funcţia de control,...

Impactul impozitării profitului asupra activității întreprinderii și asupra structurii de finanțare a întreprinderii

Impozitele si taxele constituie componente tot mai importante ale vietii noastre economico-sociale, prin intermediul lor procurandu-se cea mai mare...

Finantele Intreprinderii - SC Pinul SRL

SCURT ISTORIC S.C PINUL S.R.L cu sediul in str. Libertatii nr. 16, localitatea Tecuci, judetul Galati, avand date de identificare C.U.I R...

Finantele Intreprinderii

Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice economie moderna este formata din mai multe subsisteme: finantele intreprinderilor,...

Finantul Intreprinderilor din Comert si Turism

I. NECESITATEA, CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIILE FINANTELOR. METODE DE FORMARE A FONDURILOR AGENTILOR ECONOMICI 1. Necesitatea existentei...

Ai nevoie de altceva?