Firma în economia de piață

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1391
Mărime: 12.48KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării

2. Clasificarea firmelor. Obiectivele economice

Extras din document

1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării

Baza oricărei economii naţionale o constituie producerea bunurilor materiale şi oferirea diferitor servicii. Verida de bază a producerii este firma (întreprinderea). Firma reprezintă agenţi economici care activează în domeniul producerii bunurilor şi serviciilor destinate vînzării pe piaţă în scopul de a obţine profit. Anume aici are loc combinarea factorilor de producţie pentru a satisface cerinţele consumatorilor şi de a obţine profit. Ca subiect economic firma dispune de autonomia administrativă, iar ca unitate organizatorico-juridică este înfiinţată şi activează în modul stabilit de lege. Scopul principal al firmelor este producerea bunurilor şi serviciilor, astfel firmele alcătuiesc sectorul productiv al economiei de piaţă. Fiecare firmă este determinată (obligată) de piaţă să sporească performanţa produselor sale, sa studieze cerinţele pieţii şi sa propună consumatorilor noi tipuri de produse astfel participind activ la satisfacerea nevoilor consumatorilor. Toate acestea ne permit să concludem că scopul principal al firmelor – de a obţine profit, duce în cele din urmă la realizarea scopului principal al societăţii – satisfacerea nevoilor. Mai putem menţiona ca activitatea firmei asigură dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific şi duce la sporirea eficienţei economice a producerii. În calitate de persoană juridică, firmele intră în raporturi juridice cu alte subiecte de drept pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiunile. Pentru a deveni persoană juridică orice firmă trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:

1) Să dispună de statul (act de constituire) şi să fie înregistrată în modul prevăzut de legislaţie;

2) Să dispună de sediul juridic (adresă juridică);

3) Să posede un patrimoniu;

4) Să fie organizată structural şi să aibă organ de conducere.

(Fig. 1.)

În cadrul activităţii firmele îndeplinesc un şir de functţii care pot fi:

1) De cercetare/dezvoltare;

2) De producţie;

3) Comercială;

4) De personal;

5) Financiar-contabilă.

Funcţia de cercetare/dezvoltare cuprinde totalitatea activităţilor prin care se studiază şi argumentează viitorul cadru tehnic, tehnologic şi organizatoric al firmei. Domeniul acestei funcţii cuprind activităţi ce ţin de dezvoltarea în ansamblu al firmei în dinamică, creşterea capacităţilor de producţie, înzestrarea firmei cu noi utilaje şi instalaţii, elaborarea şi producerea noilor tipuri de produse. (Fig. 2.)

Funcţia de producţie cuprinde totalitatea activităţilor ce asigură desfăşurarea normală a ciclului de producţie. În cadrul acestei funcţii are loc îmbinarea eficientă a factorilor de producţie şi transformarea lor în produs finit.

Funcţia comercială include activităţile privind dezvoltarea relaţiilor firmei cu mediul exterior (comercializarea produselor şi serviciilor), inclusiv aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare în baza încheierii unor contracte. Totodată acestă funcţie presupune verificarea corespunderii producţiei oferite cu cererea pe piaţă, care are ca scop să orienteze activitatea de producţie în corespundere cu cerinţele pieţii (activitatea de marketing).

Funcţia de personal include activităţile ce ţin de selectarea, pregătirea, perfecţionarea, motivarea angajaţilor firmei. Această funcţie prevede asigurarea firmei cu forţă de muncă calificată pentru realizarea scopului propus. Ea se mai ocupa cu trimiterea angajaţilor la diferite expoziţii.

Funcţia financiar-contabilă cuprinde activităţi de evidenţă şi utilizare eficientă a resurselor financiare. Această funcţie prevede înregistrarea tuturor cheltuielilor legate de procurarea şi transformarea factorilor de producţie. Cu alte cuvinte determină costul de producţie total al întreprinderii şi respectiv veniturile obţinute.

Preview document

Firma în economia de piață - Pagina 1
Firma în economia de piață - Pagina 2
Firma în economia de piață - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Firma in economia de piata.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul de afaceri românesc și piața serviciilor din România

Capitolul 1. Abordarea teoretică a mediului de afaceri Analiza mediului de afaceri este o preocupare reală a oamenilor de știință, fapt ce se...

Bariere în Implementarea e-Guvernării în România

Cap.1. Implicaţii ale implementării e-Guvernării în reforma administraţiei publice în România 1.1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Economia Intreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Societățile comerciale

I. Societățile comerciale1 I1. Aspecte generale În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Economia Intreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Economia Întreprinderii

PARTEA I - CICLUL DE VIATA AL INTREPRINDERII CAPITOLUL 1 - ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL STIINTELOR ECONOMICE Un comportament rational în...

Piata si Elementele Ei

1. Piata este elemental de baza in economia de schimb, un mod dominant si determinant intre agentii economici in conditiile specializarii...

Ai nevoie de altceva?