Fiscalitate Internațională

Curs
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 232 în total
Cuvinte : 53857
Mărime: 279.61KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CARMEN COMANICIU

Cuprins

1. Rolul politicii financiare în asigurarea echilibrului macroeconomic

1.1 Consideraţii generale privind politica economică

1.2 Coordonate ale politicii financiare

1.3 Politica financiară în domeniul cheltuielilor publice

1.4 Politica financiară în domeniul veniturilor publice

2. Formarea resurselor financiare publice pe baza veniturilor fiscale

2.1 Conţinutul şi caracterizarea generală a veniturilor

fiscale

2.2 Principalele impozite şi taxe în sistemul fiscal

românesc

2.3 Contribuţiile angajatorilor şi asiguraţilor - surse de

constituire a fondurilor de asigurări sociale

3. Tendinţe ale reformei fiscale în U.E. din perspectiva armonizării şi coordonării fiscale

3.1 Consideraţii generale privind bugetul uniunii

europene

3.2 Caracteristicile politicii fiscale europene

3.3 Armonizarea impozitelor indirecte

3.4 Coordonarea impozitelor directe

3.5 Evoluţii fiscale şi bugetare în statele membre

U.E.

4. Consideraţii privind evitarea dublei impuneri internaţionale

Bibliografie

Extras din document

Obiective:

- Identificarea componentelor politicii economice;

- Stabilirea coordonatelor politicii financiare;

- Precizarea elementelor esenţiale privind politica financiară în domeniulul cheltuielilor publice;

- Stabilirea principalelor aspecte ale politicii financiare în domeniul veniturilor publice.

Profundele schimbări de natură socială, economică, culturală şi politică, la nivel naţional şi internaţional, impun reflectare asupra posibilităţilor de perfecţionare a structurilor teritorial-statale, a fluxurilor de eforturi şi efecte de natură social-economică, atât din perspectivă microeconomică, cât şi macroeconomică.

1.1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

POLITICA ECONOMICĂ

Promovarea funcţiilor economice primordiale ale statului, în sensul eficienţei, echităţii şi stabilităţii, îşi pune amprenta asupra funcţionării pieţelor.

Ansamblul deciziilor de intervenţie sau neintervenţie, adoptate de autorităţile publice, având drept scop reglarea producţiei, repartiţiei şi alocării resurselor, defineşte politica economică. Această definiţie induce căutarea unui răspuns pentru întrebarea: Există legături între teoria economică, practica economică şi politica economică?

Precizările făcute de specialişti, pentru activitatea economică, fenomenul economic, procesul economic, legile şi principiile economice şi libertatea economică conferă răspuns la întrebarea formulată, în sensul existenţei unor interdependenţe între politica economică, teoria şi ştiinţa economică şi cercetarea economică.

În acest sens, remarcăm următoarele :

- Procesul complex reflectat în acte, fapte, comportamente şi decizii privitoare la atragerea şi utilizarea resurselor economice în vederea producerii, circulaţiei, distribuţiei şi consumului de bunuri în funcţie de nevoi şi interese economice, reprezintă activitatea economică.

- Forma exterioară a activităţii economice reprezintă fenomenul economic.

- Desfăşurarea vieţii economice în timp şi spaţiu, reliefând transformările cantitative, calitative şi structurale în starea activităţii economice exprimă procesul economic.

- Relaţiile constante între acte, fapte şi comportamente economice, condiţiile prealabile de îndeplinit, tendinţele în evoluţia proceselor economice, comportamentul participanţilor la procesele economice, specificitatea procesului economic faţă de procesul natural sunt aspecte reflectate de legile (principiile) economice.

- Dezechilibrele micro şi macroeconomice impun identificare riscurilor şi incertitudinilor în economie şi posibilităţilor de atenuare a acestora.

- Cunoaşterea şi analiza actelor, faptelor şi comportamentelor economice, precum şi identificarea specificităţii acestora presupune cercetare economică.

- Controlul comportamentului economic, analiza factorilor de influenţă ai comportamentului economic se realizează prin intermediul politicii economice.

Fig. nr. 1 Legături şi interdependenţe pentru

politica economică

Analiza coordonatelor teoretice ale politicii economice, identificarea variabilelor, modelelor, obiectivelor şi instrumentelor politicii economice, strategiile de stabilizare, de asigurare a echilibrelor economice, de asigurare a creşterii economice şi bunăstării, rolul modelării în politica economică sunt principalele elemente ce îşi pun amprenta asupra componentelor politicii economice, respectiv: politica monetară, politica valutară, politica fiscală, politica bugetară, politicile de preţuri, politica de venituri, politica ocupării, politica sectorială, politicile comerciale, politica financiară a firmei.

Preview document

Fiscalitate Internațională - Pagina 1
Fiscalitate Internațională - Pagina 2
Fiscalitate Internațională - Pagina 3
Fiscalitate Internațională - Pagina 4
Fiscalitate Internațională - Pagina 5
Fiscalitate Internațională - Pagina 6
Fiscalitate Internațională - Pagina 7
Fiscalitate Internațională - Pagina 8
Fiscalitate Internațională - Pagina 9
Fiscalitate Internațională - Pagina 10
Fiscalitate Internațională - Pagina 11
Fiscalitate Internațională - Pagina 12
Fiscalitate Internațională - Pagina 13
Fiscalitate Internațională - Pagina 14
Fiscalitate Internațională - Pagina 15
Fiscalitate Internațională - Pagina 16
Fiscalitate Internațională - Pagina 17
Fiscalitate Internațională - Pagina 18
Fiscalitate Internațională - Pagina 19
Fiscalitate Internațională - Pagina 20
Fiscalitate Internațională - Pagina 21
Fiscalitate Internațională - Pagina 22
Fiscalitate Internațională - Pagina 23
Fiscalitate Internațională - Pagina 24
Fiscalitate Internațională - Pagina 25
Fiscalitate Internațională - Pagina 26
Fiscalitate Internațională - Pagina 27
Fiscalitate Internațională - Pagina 28
Fiscalitate Internațională - Pagina 29
Fiscalitate Internațională - Pagina 30
Fiscalitate Internațională - Pagina 31
Fiscalitate Internațională - Pagina 32
Fiscalitate Internațională - Pagina 33
Fiscalitate Internațională - Pagina 34
Fiscalitate Internațională - Pagina 35
Fiscalitate Internațională - Pagina 36
Fiscalitate Internațională - Pagina 37
Fiscalitate Internațională - Pagina 38
Fiscalitate Internațională - Pagina 39
Fiscalitate Internațională - Pagina 40
Fiscalitate Internațională - Pagina 41
Fiscalitate Internațională - Pagina 42
Fiscalitate Internațională - Pagina 43
Fiscalitate Internațională - Pagina 44
Fiscalitate Internațională - Pagina 45
Fiscalitate Internațională - Pagina 46
Fiscalitate Internațională - Pagina 47
Fiscalitate Internațională - Pagina 48
Fiscalitate Internațională - Pagina 49
Fiscalitate Internațională - Pagina 50
Fiscalitate Internațională - Pagina 51
Fiscalitate Internațională - Pagina 52
Fiscalitate Internațională - Pagina 53
Fiscalitate Internațională - Pagina 54
Fiscalitate Internațională - Pagina 55
Fiscalitate Internațională - Pagina 56
Fiscalitate Internațională - Pagina 57
Fiscalitate Internațională - Pagina 58
Fiscalitate Internațională - Pagina 59
Fiscalitate Internațională - Pagina 60
Fiscalitate Internațională - Pagina 61
Fiscalitate Internațională - Pagina 62
Fiscalitate Internațională - Pagina 63
Fiscalitate Internațională - Pagina 64
Fiscalitate Internațională - Pagina 65
Fiscalitate Internațională - Pagina 66
Fiscalitate Internațională - Pagina 67
Fiscalitate Internațională - Pagina 68
Fiscalitate Internațională - Pagina 69
Fiscalitate Internațională - Pagina 70
Fiscalitate Internațională - Pagina 71
Fiscalitate Internațională - Pagina 72
Fiscalitate Internațională - Pagina 73
Fiscalitate Internațională - Pagina 74
Fiscalitate Internațională - Pagina 75
Fiscalitate Internațională - Pagina 76
Fiscalitate Internațională - Pagina 77
Fiscalitate Internațională - Pagina 78
Fiscalitate Internațională - Pagina 79
Fiscalitate Internațională - Pagina 80
Fiscalitate Internațională - Pagina 81
Fiscalitate Internațională - Pagina 82
Fiscalitate Internațională - Pagina 83
Fiscalitate Internațională - Pagina 84
Fiscalitate Internațională - Pagina 85
Fiscalitate Internațională - Pagina 86
Fiscalitate Internațională - Pagina 87
Fiscalitate Internațională - Pagina 88
Fiscalitate Internațională - Pagina 89
Fiscalitate Internațională - Pagina 90
Fiscalitate Internațională - Pagina 91
Fiscalitate Internațională - Pagina 92
Fiscalitate Internațională - Pagina 93
Fiscalitate Internațională - Pagina 94
Fiscalitate Internațională - Pagina 95
Fiscalitate Internațională - Pagina 96
Fiscalitate Internațională - Pagina 97
Fiscalitate Internațională - Pagina 98
Fiscalitate Internațională - Pagina 99
Fiscalitate Internațională - Pagina 100
Fiscalitate Internațională - Pagina 101
Fiscalitate Internațională - Pagina 102
Fiscalitate Internațională - Pagina 103
Fiscalitate Internațională - Pagina 104
Fiscalitate Internațională - Pagina 105
Fiscalitate Internațională - Pagina 106
Fiscalitate Internațională - Pagina 107
Fiscalitate Internațională - Pagina 108
Fiscalitate Internațională - Pagina 109
Fiscalitate Internațională - Pagina 110
Fiscalitate Internațională - Pagina 111
Fiscalitate Internațională - Pagina 112
Fiscalitate Internațională - Pagina 113
Fiscalitate Internațională - Pagina 114
Fiscalitate Internațională - Pagina 115
Fiscalitate Internațională - Pagina 116
Fiscalitate Internațională - Pagina 117
Fiscalitate Internațională - Pagina 118
Fiscalitate Internațională - Pagina 119
Fiscalitate Internațională - Pagina 120
Fiscalitate Internațională - Pagina 121
Fiscalitate Internațională - Pagina 122
Fiscalitate Internațională - Pagina 123
Fiscalitate Internațională - Pagina 124
Fiscalitate Internațională - Pagina 125
Fiscalitate Internațională - Pagina 126
Fiscalitate Internațională - Pagina 127
Fiscalitate Internațională - Pagina 128
Fiscalitate Internațională - Pagina 129
Fiscalitate Internațională - Pagina 130
Fiscalitate Internațională - Pagina 131
Fiscalitate Internațională - Pagina 132
Fiscalitate Internațională - Pagina 133
Fiscalitate Internațională - Pagina 134
Fiscalitate Internațională - Pagina 135
Fiscalitate Internațională - Pagina 136
Fiscalitate Internațională - Pagina 137
Fiscalitate Internațională - Pagina 138
Fiscalitate Internațională - Pagina 139
Fiscalitate Internațională - Pagina 140
Fiscalitate Internațională - Pagina 141
Fiscalitate Internațională - Pagina 142
Fiscalitate Internațională - Pagina 143
Fiscalitate Internațională - Pagina 144
Fiscalitate Internațională - Pagina 145
Fiscalitate Internațională - Pagina 146
Fiscalitate Internațională - Pagina 147
Fiscalitate Internațională - Pagina 148
Fiscalitate Internațională - Pagina 149
Fiscalitate Internațională - Pagina 150
Fiscalitate Internațională - Pagina 151
Fiscalitate Internațională - Pagina 152
Fiscalitate Internațională - Pagina 153
Fiscalitate Internațională - Pagina 154
Fiscalitate Internațională - Pagina 155
Fiscalitate Internațională - Pagina 156
Fiscalitate Internațională - Pagina 157
Fiscalitate Internațională - Pagina 158
Fiscalitate Internațională - Pagina 159
Fiscalitate Internațională - Pagina 160
Fiscalitate Internațională - Pagina 161
Fiscalitate Internațională - Pagina 162
Fiscalitate Internațională - Pagina 163
Fiscalitate Internațională - Pagina 164
Fiscalitate Internațională - Pagina 165
Fiscalitate Internațională - Pagina 166
Fiscalitate Internațională - Pagina 167
Fiscalitate Internațională - Pagina 168
Fiscalitate Internațională - Pagina 169
Fiscalitate Internațională - Pagina 170
Fiscalitate Internațională - Pagina 171
Fiscalitate Internațională - Pagina 172
Fiscalitate Internațională - Pagina 173
Fiscalitate Internațională - Pagina 174
Fiscalitate Internațională - Pagina 175
Fiscalitate Internațională - Pagina 176
Fiscalitate Internațională - Pagina 177
Fiscalitate Internațională - Pagina 178
Fiscalitate Internațională - Pagina 179
Fiscalitate Internațională - Pagina 180
Fiscalitate Internațională - Pagina 181
Fiscalitate Internațională - Pagina 182
Fiscalitate Internațională - Pagina 183
Fiscalitate Internațională - Pagina 184
Fiscalitate Internațională - Pagina 185
Fiscalitate Internațională - Pagina 186
Fiscalitate Internațională - Pagina 187
Fiscalitate Internațională - Pagina 188
Fiscalitate Internațională - Pagina 189
Fiscalitate Internațională - Pagina 190
Fiscalitate Internațională - Pagina 191
Fiscalitate Internațională - Pagina 192
Fiscalitate Internațională - Pagina 193
Fiscalitate Internațională - Pagina 194
Fiscalitate Internațională - Pagina 195
Fiscalitate Internațională - Pagina 196
Fiscalitate Internațională - Pagina 197
Fiscalitate Internațională - Pagina 198
Fiscalitate Internațională - Pagina 199
Fiscalitate Internațională - Pagina 200
Fiscalitate Internațională - Pagina 201
Fiscalitate Internațională - Pagina 202
Fiscalitate Internațională - Pagina 203
Fiscalitate Internațională - Pagina 204
Fiscalitate Internațională - Pagina 205
Fiscalitate Internațională - Pagina 206
Fiscalitate Internațională - Pagina 207
Fiscalitate Internațională - Pagina 208
Fiscalitate Internațională - Pagina 209
Fiscalitate Internațională - Pagina 210
Fiscalitate Internațională - Pagina 211
Fiscalitate Internațională - Pagina 212
Fiscalitate Internațională - Pagina 213
Fiscalitate Internațională - Pagina 214
Fiscalitate Internațională - Pagina 215
Fiscalitate Internațională - Pagina 216
Fiscalitate Internațională - Pagina 217
Fiscalitate Internațională - Pagina 218
Fiscalitate Internațională - Pagina 219
Fiscalitate Internațională - Pagina 220
Fiscalitate Internațională - Pagina 221
Fiscalitate Internațională - Pagina 222
Fiscalitate Internațională - Pagina 223
Fiscalitate Internațională - Pagina 224
Fiscalitate Internațională - Pagina 225
Fiscalitate Internațională - Pagina 226
Fiscalitate Internațională - Pagina 227
Fiscalitate Internațională - Pagina 228
Fiscalitate Internațională - Pagina 229
Fiscalitate Internațională - Pagina 230
Fiscalitate Internațională - Pagina 231
Fiscalitate Internațională - Pagina 232

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitate Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Influența Sistemului Monetar Internațional Asupra Economiei Naționale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Încercarile de creare a unui sistem monetar international, precum si infiintarea acestuia sunt strans legate de...

Controlul Fiscal

1. Controlul fiscal. Organizarea controlului fiscal Controlul fiscal este o formă a controlului financiar , fiind instrumentul pe care îl au la...

Evaziunea fiscală

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi...

Globalizarea si Sistemul Financiar International

Numerosi analisti subliniaza frecvent cresterea formidabila a miscarilor de capital in economia mondiala in ultimele doua decenii; se mentioneaza...

Economie Mondială

Tendinte actuale în economia mondiala Capitolul I FUNDAMENTELE ECONOMIEI MONDIALE Introducere Acest capitol abordeaza aspectele conceptuale ale...

Agenti Economici

I. Agenti economici ca veriga de baza in activitatea economica: Principalul subiect al vietii economice la nivel microeconomic este...

Contabilitate și Fiscalitate în Dezvoltarea Firmei

Cap. I. Fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderilor. Standardele internationale de contabilitate. Obiectivul situatiilor financiare este acela...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscala Internationala

Paradisurile fiscale 1. Paradisuri fiscale 1.1 Principalele paradisuri fiscale Aceste entitati juridice ofera avantaje fiscale comparative cu...

Evaziune fiscală internațională

Introducere Globalizarea economiei mondiale, precum şi breşele create în sistemul fiscal internaţional şi rafinarea strategiilor financiare au...

Consideratii privind Evaziunea Fiscala Internationala

I. APARIŢIE, CARACTERISTICI ŞI FORME ALE EVAZIUNII FISCALE PE PLAN INTERNAŢIONAL Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internaționale și Implicațiile Acesteia

1. Evaziunea fiscală internaţională 1.1 Noţiune Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor au stimulat...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internationale si Implicatii ale Acesteia

I. Continutul evaziunii fiscale internationale si forme ale acesteia Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea de la impunere a unei parti mai mari...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internaționale și Implicații ale Acesteia

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE EVAZIUNE FISCALĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI FORMELE ACESTEIA 1.1.Definire şi evoluţie Evaziunea fiscală este unul din fenomenele...

Evaziunea Fiscala Internationala si Implicatiile Acesteia

Capitolul 1 Caracterizarea evaziunii fiscale internaţionale 1.1.Conceptul de evaziune fiscală internaţională Evaziunea fiscală reprezintă...

Evaziune Fiscală Internațională

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI FORMELE SALE DE MANIFESTARE “Nu este rău să-ţi aranjezi afacerile pentru a plăti cât mai puţine...

Ai nevoie de altceva?