Fondurile Structurale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3996
Mărime: 21.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: E. Dobrescu

Extras din document

9.1. Fondurile structurale şi de coeziune; 9.2. Principiile de acordare a fondurilor structurale; 9.3. Circuitul fondurilor europene post-aderare.

România va primi, în perioada 2007-2013, de la UE, fonduri structurale şi de coeziune în valoare de 19,7 miliarde de euro. Banii vor fi alocaţi proiectelor din domeniul infrastructurii de bază (60 la sută din suma totală), competitivităţii economice (15 la sută), capitalului uman (20 la sută) şi capacităţii administrative (5 la sută). România va trebui să folosească aceste fonduri pentru a "se dezvolta la standarde europene", în domenii cheie precum transportul, formarea profesională, mediul, domeniul energetic, cercetarea, societatea informaţională sau domeniul turismului, prin valorificarea industriei turistice ca motor al dezvoltării economice.

După datele furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, suma totală care a fost plătită de România la bugetul eurpean în 2007 a fost de 3,97 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro). Potrivit proiectului de buget pe 2008, contribuţia ţării noastre la bugetul comunitar este de 4,23 miliarde lei.

9.1. Fondurile structurale şi de coeziune

Fondurile structurale şi de coeziune sunt generic, a doua investiţie ca pondere, după Politica Agricolă Comună, din bugetul UE. Pentru anul 2007, bugetul Comisiei Europene alocă o pondere mai mare obiectivelor coeziune economică şi socială, precum şi creşterea competitivităţii economice (43 la sută) decât sectorului agricultură (34 la sută) care a fost – ca pondere - cea mai mare investiţie din bugetul UE pentru o lungă perioadă de timp. În 2006, bugetul Uniunii a alocat 39 la sută pentru competitivitatea economică şi coeziune, faţă de 36 la sută pentru agricultură. Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumentele financiare prin care UE acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

Fondurile structurale şi de coeziune cuprind:

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie etc.;

- Fondul Social European (FSE), fond care contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării.

Prin Fondul de Coeziune (FC) se finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile, precum şi proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.

Fondul Social European (FSE) este implementat în conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi se concentrează pe patru domenii principale: creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, îmbunătăţirea accesului la ocupare şi participare pe piaţa muncii, îmbunătăţirea nivelului de incluziune socială prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate, precum şi promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniile ocupării şi ale incluziunii. Regulamentul nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 5 iulie 2006, conţine prevederile referitoare la Fondul Social European (FSE) şi abrogă Regulamentul nr. 1784/1999.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP), deşi funcţionează într-un sistem similar fondurilor structurale, nu fac parte din aceasta categorie. Aceste fonduri sunt gestionate de Ministerul Agriculturii. Separat, pentru sectorul agricol, UE acordă sprijin şi prin intermediul plăţilor directe şi al măsurilor de piaţă, acestea având însă scopuri şi mecanisme de derulare diferite de FEADR şi FEP.

La începutul anului 2008, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional pentru Pescuit al României pentru perioada 2007-2013. Cheltuiala publică totală eligibilă a programului este de 307,6 milioane de euro, din care asistenţa UE prin Fondul European pentru Pescuit (FEP) este de 230,7 milioane de euro. Programul se aplică pe întreg teritoriul României, care este desemnat în totalitate regiune de convergenţă. Investiţia UE vizează creşterea competitivităţii sectorului pescăresc, precum şi încurajarea creării de noi locuri de muncă şi dezvoltarea sectorului de acvacultură.

Axe prioritare ale Programul Operaţional pentru Pescuit al României sunt:

Axa prioritară 1: Adaptarea flotei de pescuit comunitare. Această axă prioritară urmăreşte promovarea unor activităţi pescăreşti profitabile şi durabile în zonele maritime. În acest context, programul promovează competitivitatea flotei de pescuit româneşti prin modernizarea şi adaptarea navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit în vederea îmbunătăţirii siguranţei pe mare, a selectivităţii uneltelor de pescuit şi a condiţiilor de muncă.

Preview document

Fondurile Structurale - Pagina 1
Fondurile Structurale - Pagina 2
Fondurile Structurale - Pagina 3
Fondurile Structurale - Pagina 4
Fondurile Structurale - Pagina 5
Fondurile Structurale - Pagina 6
Fondurile Structurale - Pagina 7
Fondurile Structurale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Fondurile Structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Politica în Domeniul Transporturilor

Itroducere Industria de transport reprezinta peste 6% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene (UE),peste 6% din forta de munca, 40%...

Politica publică din România în domeniul protecției mediului

Tinând cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii si calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Absorbția Fondurilor Europene

CAPITOLUL 1 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE O PROBLEMA PENTRU UE SI NOII SĂI MEMBRI O perspectiva foarte interesanta în ceea ce priveste Uniunea...

Impactul fondurilor europene

Capitolul 1. Cadrul european de implementare a Fondurilor Europene 1.1 Elemente care au contribuit la constituirea Uniunii Europene de azi De-a...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Instrumentele Politicii Regionale și România

INTRODUCERE POLITICA REGIONALA Politica regională urmăreşte să corecteze dezechilibrele regionale astfel încât să se asigure o repartizare mai...

Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale

„Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale şi universale ale demnităţii umane, ale...

Analiza oportunităților de finanțare a unui proiect de investiții din domeniul turismului prin intermediul fondurilor structurale

CAPITOLUL 1 Introducere – Fondurile structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al...

Te-ar putea interesa și

Fondurile Structurale

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 1. EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE 1.1. Definiţia fondurilor structurale...

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Fondurile Structurale în România

Capitolul I: Instrumentele structurale 1.1 Consideratii generale Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea...

Fonduri Europene Structurale

Introducere Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în...

Ai nevoie de altceva?