Formularea Strategiei de Internaționalizare

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3226
Mărime: 18.36KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Marin
cursul 7 management international

Extras din document

Formularea strategiei de internationalizare se bazeazã pe rezultatele analizei oportunitãtilor sau riscurilor si ale analizei diagnostic realizate în prealabil.

Elaborarea acesteia cuprinde trei etape:

1. Definirea obiectivelor internationale ale firmei;

2. Selectionarea pietelor si a partenerilor;

3. Stabilirea metodelor de operare (a formelor de internationalizare).

1. Definirea obiectivelor internationale ale firmei:

Aceste obiective decurg din operatiunile de bazã ale strategiei de internationalizare, care reflectã finalitatea firmei, asa cum sunt exprimate de politica sa generalã.

Optiunile de bazã se pot referi la alegeri între:

- cresterea extensivã (lãrgirea pietelor);

- cresterea intensivã (valorificarea resurselor, cresterea profitabilitãtii);

- cresterea internã (acumularea capitalului);

- cresterea externã (implantãri, achizitii, etc);

- dezvoltarea autonomã si parteneriat;

- orientarea pe termen scurt si orientarea pe termen lung;

- strategia monopolului sau multiprodus;

- concentrarea si diversificarea activitãtilor.

Obiectivele concrete ale internationalizãrii pot fi formulate sub forma unor indicatori:

- rentabilitatea capitalului investit si nivelul profitului asteptat;

- cifra de afaceri colectatã si cotele de piatã de atins pe ansamblu si pe tãri;

- ritmul de crestere prevãzut;

- ponderea bunurilor si serviciilor produse în strãinãtate, în raport cu productia internã;

- gradul de internationalizare a structurilor de capital si a resurselor financiare;

- gradul de internationalizare a resurselor umane.

2. Selectionarea pietelor si a partenerilor:

Aceastã etapã se realizeazã în raport cu oportunitãtile pe care acestea le oferã pentru firmele care îsi propun sã se internationalizeze:

a) selectionarea pietelor – presupune localizarea în diferite zone geografice. Aceastã localizare se realizeazã în functie de o serie de criterii:

- caracterul activitãtii (internationalã, multinationalã, globalã);

- consideratii economice (potentialul pietei si evolutia favorabilã a acesteia, coditiile avantajoase de derulare a afacerilor (resurse umane bune si ieftine, retea de distributie bine pusã la punct, infrastructurã acceptabilã), accesul la surse de finantare);

- consideratii juridice, administrative si fiscale (respectarea dreptului de proprietate, reglementarea liberei circulatii a bunurilor si serviciilor, regimul cursului de schimb, modul de operare al adminiustratiei fiscale, facilitãtile fiscale);

- consideratiile legate de riscul în afaceri (ratingul de tarã, nivelul de îndatorare al tãrii respective, riscurile comerciale (legate de pret, cursul de schimb, instabilitatea sistemului financiar-bancar)).

b) selectionarea partenerilor – în aceastã selectionare se pleacã de la niste criterii de afaceri ca:

- experienta acestora în afacerile internationale;

- existenta sau inexistenta unor relatii de afaceri anterioare cu firma care se internationalizeazã;

- nivelul tehnologic si potentialul comercial al firmei;

- sistemul economico-financiar al acestora;

- gradul de risc (riscul de insolvabilitate, tehnologic, etc).

3. stabilirea metodelor de operare (a formelor de internationalizare):

Aceastã etapã reprezintã alegerea diferitelor forme de internationalizare a afacerilor. În acest sens, firma poate opta pentru diferite forme de operatiuni comerciale, pentru actiuni de implantare în strãinãtate, pentru realizarea de aliante strategice sau de cooperãri, etc.

Preview document

Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 1
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 2
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 3
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 4
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 5
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 6
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 7
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 8
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 9
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 10
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 11
Formularea Strategiei de Internaționalizare - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Formularea Strategiei de Internationalizare.doc

Alții au mai descărcat și

Implantările în Străinătate ca Modalitate de Extindere a Afacerilor Companiei

Introducere Prin lucrarea de faţă “Implantările în străinătate ca modalitate de extindere a afacerilor companiei” am urmărit stabilirea...

Riscul International

in conditiile perioadei contemporane, extinderea marilor intreprinderi in afara granitelor propriei tari reprezinta un factor determinant al...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea...

Protectionismul Netarifar

Barierele netarifare Sunt masuri publice sau chiar private care împiedica, deformeaza sau limiteaza fluxurile comerciale de bunuri si servicii cu...

Mediul Internațional de Afaceri

Cap. 1. Noii determinaţi ai mediului global de afaceri În ultima perioadă, economia internaţională este marcată de o diversitate de transformări...

Managementul Financiar al Intrepriderii

Cap. 1. CONTINUTUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Obiectiv fundamental: - sa stie ce este managementul financiar si cum contribuie...

Asigurari

Asigurari de bunuri Caracterizarea generala a asigurarilor de bunuri Dezvoltarea activitatii productive, dezvoltarea si modernizarea...

Investiții Internaționale

TEMA I. INVESTIŢIILE STRĂINE – PREZENTARE GENERALĂ 1. Investiţiile străine – delimitări conceptual-metodologice. Tipuri de investitori. 2. Rolul...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea - Proces dominant la nivelul economiei mondiale

Mediul înconjurător în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile devine tot mai turbulent, astfel organizaţiile trebuie să înveţe să se...

Studiu de Caz - Modificarea Strategiilor de Transnationalizare a Intreprinderii la Inceputul Secolului al XXI-lea

INTRODUCERE Tema prezentei teze de licenţă este: Modificarea strategiilor de transnaţionalizare a întreprinderii la începutul secolului al...

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Strategii de Internaționalizare

CAPITOLUL I STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE A FIRMEI Internaţionalizarea este un proces obiectiv. Realitatea istorică arată faptul că, pe măsura...

Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei

INTRODUCERE Evoluţiile din ultimele decenii ale economiei, în special, şi ale societăţii, în general, ne-au arătat că schimbarea este...

Strategii de Internationalizare prin Comertul Electronic

INTRODUCERE Secolul XX a adus cele mai mari descoperiri științifice, însă probabil cel mai mare eveniment a fost apariţia Internetului, la început...

Strategii de Distribuție

1.1 Distributia: definire, abordari teoretice Distributia reprezinta ansamblul activitatilor ce au ca scop transferul produsului de la firma...

Firma de Afaceri Internationale

1. FIRMA DE AFACERI INTERNATIONALE -; PRODUS SI AGENT AL MEDIULUI SOCIO-ECONOMIC Firma de afaceri internationale, intr-o abordare sistemica, apare...

Ai nevoie de altceva?