Fundamentele Analizei Macroeconomiei

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: txt
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4990
Mărime: 12.33KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Tema 1: Fundamentele analizei macroeconomice

1. Acţiune umană, raritate şi proprietate

- Acţiune umană, scopuri, mijloace

- Acţiunea umană este comportament conştient care presupune utilizarea de mijloace rare pentru atingerea scopurilor propuse

- Raritate

- Raritate economică (“sfera mijloacelor este mai restrânsă decât sfera scopurilor”; J.G. Hulsmann)

- Raritate tehnologică/fizică (există un volum limitat dintr-o anumită resursă în univers)

- Obs: cele două sunt diferite: există resurse rare în sens fizic care nu sunt rare în sens economic (nu servesc nici unei nevoi; mai precis cererea efectivă pentru ele este nulă)

- Nevoi versus cerere

– Nevoile sunt virtual nelimitate; cererea efectivă este întotdeauna limitată (Ex: aş nevoie de elicopter pt. a ajunge mai repede la curs; cererea mea pentru elicoptere este totuşi nulă)

- Problema economică

- Alocarea resurselor rare (economisirea lor) cu utilizări alternative către cele mai urgente/ importante nevoi (Lionel Robbins)

- Problema tehnologică

- Alocarea unor resurse în vederea realizării unui optim tehnologic

- Problema ecologică

- Alocarea resurselor astfel încât mediul să nu se degradeze

- Problema psihologică

- Cum se formează nevoile? Cum se aleg scopurile? (economia consideră aceste lucruri ca date şi porneşte de la ele; începe acolo unde psihologia se termină)

- Obs.: cele 4 probleme sunt diferite

- Acţiunea umană presupune controlul exclusiv al resurselor, deci presupune proprietatea

- Căile de dobândire a proprietăţii:

– Economice

- Proprietatea asupra resurselor corporale proprii

- Aproprierea originară (homesteading (John Locke); adică preluarea în proprietate a resurselor nedeţinute de nimeni)

- Producţia

- Schimbul

- Transferurile unilaterale voluntare (cadouri, moşteniri, donaţii, sponsorizări)

– Politice

- Taxarea/impozitarea

- Jaful

2. Economia individului izolat

- Bunuri economice şi condiţii generale ale acţiunii umane

– Bunurile economice: sunt rare; fac obiectul economisirii

– Condiţiile generale ale acţiunii umane: nu sunt rare; nu fac obicetul economisirii; sunt însă o precondiţie a desfăşurării activităţii economice (structura universului; gravitaţia; aerul etc.)

- Bunuri economice: de consum şi de capital

– Bunurile de consum: satisfac direct o nevoie (ex.: un baton ciocolată)

– Bunurile de capital (mijloacele/factorii de producţie): satisfac indirect o nevoie, participând la producţia altor bunuri de consum (ex.: o tigaie; un strung)

- Obs: până la urmă calitatea de bun de consum sau de capital nu este dată atât de caracteristicile exterioare ale bunurilor, cât e poziţia lor în structura producţiei

- Problema timpului

– Acţiunea umană se desfăşoară în timp (ia timp); timpul este resursă rară => trebuie economisit

– Preferinţa de timp: caeteris paribus, individul preferă să îşi atingă scopurile mai degrabă mai devreme decât mai târziu; sau, altfel spus, datorită existenţei timpului există bunuri viitoare şi bunuri prezente: caeteris paribus, bunurile prezente sunt mai “valoroase” decât bunurile viitoare de acelaşi tip

– Producţia se desfăşoară în timp şi are structură stadială (stadii inferioare de producţie, sau mai apropiate de consum; şi stadii superioare de producţie, sau mai îndepărtate de consum)

- Problema acumulării de capital

– Presupune că Crusoe poate prinde cu mâna 5 peşti / zi; pentru supravieţuire trebuie să consume 3 peşti pe zi;

– Dacă şi-ar confecţiona o plasă, ar putea prinde câte 30 de peşti pe zi; producerea plasei ia 10 zile complete de muncă

– Producerea plasei necesită provizii de 30 de pesti (3 peşti/zi * 10 zile); Crusoe poate face aceste provizii în minim 15 zile (pune deoparte 5-3=2 peşti pe zi)

- Problema acumulării de capital (continuare)

– Crusoe trebuie (şi) să aştepte:

- 15 zile până se poate apuca de producerea plasei

- 15+10=25 zile până se va putea bucura de un proces de producţie mai performant (şi de posibilităţi de consum mai ample)

- La final vom spune că Crusoe a “acumulat capital” (proces legat de timp şi desfăşurat în timp)

– Venit, consum, economisire (abţinere de la consum prezent), investire

Conținut arhivă zip

  • Fundamentele Analizei Macroeconomiei.txt

Alții au mai descărcat și

Macroeconomie

Content of the course* Introduction to macroeconomics: the circular flow of income and national accounts Economic growth Saving and investment;...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3....

Curs Tehnici Promotionale

Tema 1. Rolul şi conţinutul comunicaţiilor de marketing ale întreprinderii 1. Obiectivele şi conţinutul comunicaţiilor de marketing 2. Factorii -...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai...

Monedă

Capitolul 1 NATURA MONEDEI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ Conceptul de monedă este unul dintre cele mai controversate. În zilele noastre, când Europa...

Economia Constructiei

1. Noţiunea şi clasificarea izvoarelor legislaţiei cadastrale. Izvor de drept al legislaţiei cadastrale este forma în care se materializează şi se...

Instituțiile Uniunii Europene

Parlamentul European Parlamentul European (PE) este ales de cetăţenii Uniunii Europene pentru a le reprezenta interesele. Îşi are originea în...

Ai nevoie de altceva?