Fundamentele Marketingului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 30868
Mărime: 122.22KB (arhivat)
Cost: Gratis
suport de curs

Extras din document

1.1 Contextul apariţiei şi promovării marketingului

În limbajul şi, în general, în acţiunile întreprinzătorilor şi ale specialiştilor implicaţi în relaţiile de piaţă şi-a făcut tot mai amplu, mai ferm, simţită prezenţa în secolul XX – şi cu deosebire în ultima sa jumătate – un nou termen, cu o rezonanţă şi o atracţie deosebite, cu tot mai adânci conotaţii – marketingul.

Apariţia şi promovarea marketingului a fost rezultatul acţiunii unor factori favorizanţi.

Unul dintre cei mai semnificativi factori favorizanţi ai apariţiei si promovării marketingului l-a constituit revoluţia industrială, făcând posibilă renunţarea la vechiul sistem de producţie – limitată, artizanală – şi dezvoltarea rapidă a producţiei de masă, la preţuri mult mai accesibile masei largi de cumpărători.

Producţia de masa a generat o schimbare a raportului dintre cele două categorii corelative ale pieţei, oferta întrecând treptat cererea.

Propagarea marketingului a fost destul de lentă până spre mijlocul secolului XX, începând din anii 50 expansiunea marketingului devine de-a dreptul „explozivă”, preocupând întreprinderi şi alte organizaţii din economii cu structuri şi niveluri de dezvoltare dintre cele mai diferite.

Resorturile apariţiei şi promovării practice a marketingului sunt mult mai profunde, fiind, în mod sintetic, asociate dinamismului social-economic specific epocii noastre deosebire perioadei de după cel de-al doilea război mondial. Un important şi complex număr de factori favorizanţi ai răspândirii viziunii şi tehnicilor de marketing – între care la loc de frunte se situează dezvoltarea producţiei, adâncirea specializării, mutaţiile demografice, schimbarea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale consumatorilor şi, nu în ultimul rând, amplificarea exponenţială a relaţiilor economice internaţionale – sunt, în realitate, tocmai o expresie a acestui dinamism.

Marketingul apare tocmai ca o reacţie faţă de procesul economic al separării tot mai pronunţate a producţiei de consum; el ia naştere ca rezultat al căutărilor tot mai stăruitoare pentru găsirea unor modalităţi eficiente de a reuni şi coordona preocupările legate de realizarea (vânzarea) produselor, de a le corela cu cerinţele efective de consum.

1.2 Conceptul de marketing

Termen de origine anglo-saxonă, marketingul derivă din participiul prezent al verbului „to market”, a cărui semnificaţie este aceea de a desfăşura tranzacţii de piaţă, respectiv de a cumpăra şi a vinde.

Marketingul vizează „realizarea activităţilor economice care dirijează fluxul de bunuri şi servicii de la producător la consumator sau utilizator”.

Marketingul se refera la un complex de activităţi economice; are sub incidenţa sa atât bunurile cât şi serviciile; urmăreşte să orienteze fluxul de bunuri şi servicii de la producători până la purtătorii cererii; se refera atât la destinatarii bunurilor de consum cât şi la cei ai bunurilor de consum intermediar.

„Marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare” - Kotler

„Marketingul semnifică, în esenţă o modalitate de a acţiona pentru a ieşi câştigător” – Baker

Prin analogie militară, întreprinzătorul – în optica marketingului contemporan – are:

- drept câmp de bătaie piaţa

- ca obiectiv cucerirea consumatorilor (prin atragerea, orientarea şi satisfacerea cerinţelor acestora) şi ca inamici concurenţi.

„Marketingul apare ca fiind „ştiinţa luptei pentru reuşita în afaceri”.

În spaţiul pieţei victoria o obţin numai acele întreprinderi care sunt hotărâte sa se implice într-un adevărat război, pentru a câştiga un premiu esenţial: inimile şi minţile consumatorilor.

În opinia prof. Constantin Florescu, o definiţie cuprinzătoare a marketingului, care să evidenţieze cu pregnanţă trăsăturile sale, esenţa sa, ar trebui sa includă ca elemente de bază faptul că el reprezintă: o concepţie modernă, o atitudine în orientarea întreprinderilor, concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice, programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice a unui instrumentar specific. Astfel:

a) Noua optică sau concepţie specifică marketingului are în vedere orientarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor economice în scopul satisfacerii cerinţelor – efective şi potenţiale – ale consumatorilor sau utilizatorilor cu maximum de eficienţă.

Noua optică, specifică marketingului, vizează raporturile întreprinderii cu piaţa, cu ansamblul de factori şi condiţii care alcătuiesc mediul ambiant al întreprinderii.

În noua viziune de marketing întreprinzătorii trebuie să producă şi să ofere pieţei numai ceea ce cumpărătorii cer si au nevoie efectiv.

b) Pentru asigurarea desfăşurării activităţii întreprinderii în noua optică trebuie sa se utilizeze un instrumentar de marketing, ştiinţific, care să asigure cercetarea nevoilor de consum, investigarea pieţei, optimizarea acţiunilor practice pentru fundamentarea ştiinţifică a deciziilor de marketing şi asigurarea condiţiilor realizării lor eficiente în practică.

1.3 Trăsăturile şi funcţiile marketingului

A. Trăsăturile marketingului:

- receptivitatea faţă de cerinţele societăţii, ale pieţei;

- cunoaşterea riguroasă şi chiar anticiparea acestor cerinţe;

- o înaltă flexibilitate, respectiv capacitate de adaptare a activităţii la evoluţia cerinţelor de consum;

- inventivitate, spirit creator, preocupări permanente pentru înnoire şi modernizare;

- viziune largă, unitară asupra ansamblului de activităţi care alcătuiesc ciclul economic al bunurilor şi serviciilor, eficienţă maximă, ca urmare a orientării efective a activităţii către nevoile de consum, către cerinţele pieţei.

B. Funcţiile marketingului

După Baker

1. prospectarea pieţei (analiză şi prognoză);

2. dezvoltarea şi proiectarea produselor;

3. influenţarea cererii (prin design, publicitate, etc);

4. asigurarea serviciilor specifice (de distribuţie şi ulterioare vânzării, etc.)

Preview document

Fundamentele Marketingului - Pagina 1
Fundamentele Marketingului - Pagina 2
Fundamentele Marketingului - Pagina 3
Fundamentele Marketingului - Pagina 4
Fundamentele Marketingului - Pagina 5
Fundamentele Marketingului - Pagina 6
Fundamentele Marketingului - Pagina 7
Fundamentele Marketingului - Pagina 8
Fundamentele Marketingului - Pagina 9
Fundamentele Marketingului - Pagina 10
Fundamentele Marketingului - Pagina 11
Fundamentele Marketingului - Pagina 12
Fundamentele Marketingului - Pagina 13
Fundamentele Marketingului - Pagina 14
Fundamentele Marketingului - Pagina 15
Fundamentele Marketingului - Pagina 16
Fundamentele Marketingului - Pagina 17
Fundamentele Marketingului - Pagina 18
Fundamentele Marketingului - Pagina 19
Fundamentele Marketingului - Pagina 20
Fundamentele Marketingului - Pagina 21
Fundamentele Marketingului - Pagina 22
Fundamentele Marketingului - Pagina 23
Fundamentele Marketingului - Pagina 24
Fundamentele Marketingului - Pagina 25
Fundamentele Marketingului - Pagina 26
Fundamentele Marketingului - Pagina 27
Fundamentele Marketingului - Pagina 28
Fundamentele Marketingului - Pagina 29
Fundamentele Marketingului - Pagina 30
Fundamentele Marketingului - Pagina 31
Fundamentele Marketingului - Pagina 32
Fundamentele Marketingului - Pagina 33
Fundamentele Marketingului - Pagina 34
Fundamentele Marketingului - Pagina 35
Fundamentele Marketingului - Pagina 36
Fundamentele Marketingului - Pagina 37
Fundamentele Marketingului - Pagina 38
Fundamentele Marketingului - Pagina 39
Fundamentele Marketingului - Pagina 40
Fundamentele Marketingului - Pagina 41
Fundamentele Marketingului - Pagina 42
Fundamentele Marketingului - Pagina 43
Fundamentele Marketingului - Pagina 44
Fundamentele Marketingului - Pagina 45
Fundamentele Marketingului - Pagina 46
Fundamentele Marketingului - Pagina 47
Fundamentele Marketingului - Pagina 48
Fundamentele Marketingului - Pagina 49
Fundamentele Marketingului - Pagina 50
Fundamentele Marketingului - Pagina 51
Fundamentele Marketingului - Pagina 52
Fundamentele Marketingului - Pagina 53
Fundamentele Marketingului - Pagina 54
Fundamentele Marketingului - Pagina 55
Fundamentele Marketingului - Pagina 56
Fundamentele Marketingului - Pagina 57
Fundamentele Marketingului - Pagina 58
Fundamentele Marketingului - Pagina 59
Fundamentele Marketingului - Pagina 60
Fundamentele Marketingului - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Fundamentele Marketingului.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea Liniilor de Produse la un Hipermarket

Cap. I MERCHANDISING - ÎNCEPUTUL UNEI NOI ERE ÎN COMERŢ 1.1 CONCEPŢIA MODERNĂ ASUPRA COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL Evoluţia pe ansamblu a economiei...

Promovarea prin Merchandising

Promovarea vanzarilor reprezinta acordarea de stimulente pe termen scurt cu scopul de a incuraja clientii sa incerce sa achizitioneze un anumit...

Evolutia Economiei Mondiale dupa al Doilea Razboi Mondial

-in razboi au fost implicate 61 de state ; -peste 50% din pierderile humane au fost suportate de URSS ; -a scazut drastic natalitatea si speranta...

Teorii Comerciale

2. PRODUCTIVITATEA MUNCII – FACTOR DETERMINANT AL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL Comerţul exterior permite îmbunătăţirea eficienţei economice, respectiv...

Evolutia Economiei Mondiale dupa 1990

Trecerea de la economia de piata a presupus restructurrea activitatii economice si schimbari in toate ramurile din domeniul economic. Trecerea la...

Eficienta Economica si Costul de Productie

Eficienta econ si costul de productie Eficienta exprima calitatea activ econ, modul in care sunt folositi fact de prod ; agentii econ urmaresc in...

Schimbul,Piata și Mecanismele Ei

Evolutia formelor de economie Trecerea bunurilor produse de la producator la consumator permite surprinderea modalitatilor in care este asigurata...

Piata si Mecanismele Ei

Definitia pietei. Functii si limite Piata - totalitatea relatiilor generate de actele de vanzare-cumparare impreuna cu fenomenele legate de...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE 1.1. Rolul comunicării în...

Fundamentarea Mixului de Marketing în Maximizarea Profitului

ARGUMENT Din resursele pe care le are la dispozitie, firma poate realiza o paleta larga de combinatii. In limitele profilului in care s-a...

Fundamentarea Strategiilor de Marketing

CAPITOLUL I I.1. Argument Necesitatea adaptării firmei la cerinţele mediului economico-social în care îşi desfăşoară activitatea, reprezintă o...

Fundamentele Marketingului - Studiu de Caz BCR

Banca Comerciala Romana, membra a Grupului Erste, este o banca universala fiind cea mai importanta institutie bancara din Romania impunanduse pe...

Fundamente Teoretice ale Marketingului Direct

I. FUNDAMENTE TEORETICE ALE MARKETINGULUI DIRECT 1.1.Evolutia sistemelor de marketing direct Studiul teoriilor managerial şi a principiilor care...

Fundamentele Marketingului - Orange

Capitolul I. Prezentarea firmei Orange Romania. 1.1.Date de identificare ale firmei. S.C. Orange Romania S.A. este o persoana juridica romana cu...

Kaufland - Fundamentele Marketingului

Capitolul I. Prezentarea hypermarketului Kaufland. 1.1.Date de identificare ale firmei. Kaufland Romania SCS este o societate în comandită cu...

Fundamentele Marketingului

1. Multi vanzatori fac greseala sa acorde mare atentie produselor specifice pe care le ofera in comparatie cu avantajele aduse de aceste produse....

Ai nevoie de altceva?