Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Curs
9.2/10 (20 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 178 în total
Cuvinte : 40959
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Enescu

Cuprins

CARE ESTE OBIECTUL DE STUDIU AL GESTIUNII FINANCIARE? 4

MAXIMIZAREA VALORII ÎNTREPRINDERII 9

MENTINEREA NIVELULUI PERFORMANTELOR FINANCIARE 10

STAPÂNIREA RISCURILOR FINANCIARE 12

DIMENSIONAREA GLOBALA A RISCULUI FINANCIAR 12

RISCURI FINANCIARE SPECIFICE 14

MENTINEREA SOLVABILITATII FIRMEI 16

RESPONSABILITATILE OPERATIONALE ALE GESTIUNII FINANCIARE 17

PRINCIPALELE SARCINI OPERATIONALE ALE GESTIUNII FINANCIARE 17

STRUCTURA SI ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIRECT IMPLICAT ÎN GESTIUNEA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII 18

LOCUL GESTIUNII FINANCIARE ÎN SISTEMUL DE GESTIUNE AL ÎNTREPRINDERII 19

INFLUENTA SISTEMULUI FINANCIAR GLOBAL ASUPRA GESTIUNII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 21

SISTEMUL FINANCIAR SI STRUCTURA FINANCIARA GLOBALA 21

CONCEPTELE DE SISTEM FINANCIAR SI DE STRUCTURA FINANCIARA GLOBALA 22

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE STRUCTURII FINANCIARE GLOBALE 22

MODURILE DE FINANTARE FUNDAMENTALE 24

GESTIUNEA FINANCIARA SI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII 25

CONTINUTUL GESTIUNII FINANCIARE SI CICLUL DE VIATA AL ÎNTREPRINDERII 26

NECESITATEA DEZVOLTARII FINANTARII DIN EXTERIORUL ÎNTREPRINDERII 27

CARACTERISTICILE SI ETAPELE EVOLUTIEI SISTEMELOR FINANCIARE NATIONALE 27

GESTIUNEA FINANCIARA SI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII 28

CONTINUTUL GESTIUNII FINANCIARE SI CICLUL DE VIATA AL ÎNTREPRINDERII 28

DEZVOLTAREA EXTERNA, DEZVOLTAREA INTERNA SI GESTIUNEA FINANCIARA 31

SITUATIA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII APRECIATA PE BAZA BILANTULUI 32

MODELE BILANTIERE FOLOSITE ÎN ANALIZA FINANCIARA 32

ELEMENTELE DE DIFERENTIERE ÎNTRE MODELELE DE BILANT 34

BILANTUL FUNCTIONAL 42

BILANTUL PATRIMONIAL SAU FINANCIAR 44

ANALIZA INDICATORILOR FURNIZATI DE BILANTUL CONTABIL 47

FONDUL DE RULMENT 47

INTERPRETAREA FONDULUI DE RULMENT 51

RELATIA FUNDAMENTALA A TREZORERIEI 56

NECESARUL DE FOND DE RULMENT DE EXPLOATARE (NFRE) 58

NECESARUL DE FOND DE RULMENT DIN AFARA EXPLOATARII 59

LIMITELE NECESARULUI DE FOND DE RULMENT DE EXPLOATARE 60

NOTIUNEA DE TREZORERIE SI SITUATIA TREZORERIEI 64

RELATIA TREZORERIEI 66

METODA RATELOR FOLOSITA IN STUDIUL BILANTULUI 68

RATELE DE ROTATIE 68

INDICATORI DE EFICIENTA PE BAZA DATELOR FINANCIARE DIN BILANT 71

INDICATORI CE PERMIT ANALIZA MANAGEMENTULUI CAPITALULUI CIRCULANT 75

CIRCUITUL FINANCIAR 80

DESCRIEREA CIRCUITULUI FINANCIAR 80

DECIZIILE DE INVESTIRE SI DE FINANTARE 82

PARTICIPANTII LA DERULAREA OPERATIILOR FINANCIARE 84

CICLURILE DE OPERATII AFERENTE CIRCUITULUI FINANCIAR 86

SITUATIA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII ANALIZATA PE BAZA INDICATORILOR CUPRINSI ÎN CONTUL DE REZULTATE 88

SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE SI RETRATARILE POSIBILE ALE ACESTORA 90

ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE SI RETRATARILE POSIBILE 93

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE (C.A.F.) 98

SELECTAREA MIJLOACELOR DE FINANTARE A ÎNTREPRINDERILOR 103

IMPORTANTA DECIZIILOR DE FINANTARE PENTRU ÎNTREPRINDERE 103

AUTOFINANTAREA 105

APORTUL LA CAPITALUL PROPRIU 110

RECURGEREA LA ÎNDATORARE 113

COSTUL FINANTARII SI CORELATIA ACESTUIA CU STRUCTURA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII 116

COSTUL SPECIFIC PENTRU FIECARE RESURSA DE FINANTARE 116

COSTUL GLOBAL AL FINANTARII 121

CORELATIA DINTRE STRUCTURA FINANCIARA A ÎNTREPRINDERII SI COSTUL FINANTARII 122

CONCLUZII PRIVIND TEORIILE REFERITOARE LA INFLUENTA STRUCTURII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII ASUPRA COSTULUI FINANTARII 134

ANALIZA GESTIUNII FINANCIARE A UNEI FIRME – APLICATIE PRACTICA 136

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA BILANTULUI CONTABIL 137

ANALIZA FINANCIARA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE. 142

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE: 146

ANALIZA FINANCIARA PE BAZA TABLOULUI DE FINANTARE: 148

ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA PATRIMONIALA 150

ANALIZA RATELOR DE SRUCTURA PENTRU PASIVUL BILANTULUI 153

DIAGNOSTICUL RENTABILITATII ÎNTREPRINDERII 155

Extras din document

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea fluxurilor materiale (de bunuri materiale sau nemateriale) precum si fluxuri financiare, care de cele mai multe ori (în conditiile în care ele însele nu reprezinta obiectul tranzactiilor) au rolul de a stinge angajamente generate de fluxurile materiale. Acesta reprezinta principalul motiv pentru care firmele evolueaza într-un spatiu numit mediu financiar.

Spatiul financiar ofera firmei instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar o supune si unor constrângeri deosebite. Obiectul gestiunii financiare sau al finantelor întreprinderii se poate defini prin raportarea la oportunitatile si constrângerile determinate de mediul financiar.

Problematica gestiunii financiare si continutul sau tehnic sunt în strânsa legatura cu contextul intern si cu cel extern. În aceste conditii apare necesara evidentierea aspectelor identificate de teoria si practica financiara, dar si a aspectelor conjuncturale si locale proprii unui anumit tip de firma si unui anumit context national sau regional.

O firma de orice fel, trebuie sa abordeze probleme de gestiune financiara de fiecare data când efectueaza sau are în vedere o operatiune care implica achizitionarea, detinerea sau cesionarea de bani sau de titluri financiare, în consecinta, orice întreprindere care face parte dintr-o economie în care exista o circulatie a banilor sau a altor creante, e confruntata cu oportunitati si constrângeri financiare si trebuie sa-si puna la punct proceduri adecvate de gestiune financiara.

Factorii de influenta ai gestiunii financiare ai unei firme sunt:

- stadiul si formele de dezvoltare ale sistemului financiar national sau international;

- natura si diversitatea instrumentelor, institutiilor si mecanismelor.

- caracteristicilor proprii întreprinderii si caracteristicilor inerente sistemului financiar.

Continutul gestiunii financiare poate fi abordat într-un mod mai riguros facând referire la obiectul sau, la sarcinile fundamentale care-i revin si la raspunderile operationale încredintate diferitilor specialisti din domeniul finantelor.

Figura 1 Continutul gestiunii financiare a întreprinderilor

Spatiul financiar în care îsi desfasoara activitatea întreprinderile constituie un ansamblu de procese legate de crearea, conservarea si circulatia banilor si a altor active financiare. Banii si celelalte active financiare constituie una din formele de manifestare ale sistemelor financiare complexe care pun în miscare, cinci ansambluri de componente:

1. un ansamblu de instrumente care reprezinta activele financiare, având multiple forme. Aceste active constituie titlurile financiare, adica documente reprezentând drepturi de proprietate sau drepturi de creanta detinute de o persoana fata de alta persoana. Oricare ar fi forma lor, materiala sau imateriala, oricare ar fi identitatea persoanei care le emite si a celei care le detine, oricare ar fi natura exacta a drepturilor care le sunt

Preview document

Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 40
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 41
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 42
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 43
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 44
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 45
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 46
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 47
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 48
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 49
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 50
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 51
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 52
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 53
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 54
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 55
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 56
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 57
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 58
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 59
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 60
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 61
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 62
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 63
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 64
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 65
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 66
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 67
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 68
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 69
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 70
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 71
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 72
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 73
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 74
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 75
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 76
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 77
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 78
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 79
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 80
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 81
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 82
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 83
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 84
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 85
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 86
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 87
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 88
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 89
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 90
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 91
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 92
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 93
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 94
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 95
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 96
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 97
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 98
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 99
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 100
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 101
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 102
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 103
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 104
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 105
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 106
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 107
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 108
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 109
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 110
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 111
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 112
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 113
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 114
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 115
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 116
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 117
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 118
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 119
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 120
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 121
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 122
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 123
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 124
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 125
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 126
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 127
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 128
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 129
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 130
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 131
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 132
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 133
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 134
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 135
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 136
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 137
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 138
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 139
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 140
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 141
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 142
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 143
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 144
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 145
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 146
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 147
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 148
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 149
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 150
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 151
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 152
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 153
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 154
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 155
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 156
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 157
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 158
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 159
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 160
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 161
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 162
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 163
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 164
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 165
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 166
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 167
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 168
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 169
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 170
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 171
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 172
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 173
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 174
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 175
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 176
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 177
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 178

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Stării Financiare a Întreprinderii - Etape Preliminare a Procesului de Creditare Bancară

INTRODUCERE „Deosebirea efectiva între o banca si toate celelalte afaceri consta în aceea ca o banca nu se înfiinteaza decît daca va obtine si...

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor

I. REGLEMENTĂRI JURIDICE ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA STRUCTURILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii...

Prezentarea societății comerciale Industrializarea Laptelui SA

Prezentarea societatii comerciale INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. A. Conditii generale Realizarea produseler alimentare are o veche traditie in...

FMI - facilități de creditare

INSTANTELE DE DECIZIE Fondul Monetar International este o organizatie internationala care are 184 de tari membre,înfiintata pentru a promova...

Analiza financiară a firmei SC Alfar SA - Arad

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea : S.C. ALFAR S.A. Arad; 2. Sediul social: C. Zimandului, nr. 3, Arad; 3. Telefon/fax: 057/234512 4....

Analiza diagnostic a performanțelor pe baza ratelor financiare la SC Brașov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Echilibrul Financiar

INTRODUCERE Aşa cum se prezintă în zilele noastre, economia este rezultatul unui proces evolutiv şi al dezvoltării schimbului reciproc de...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a întreprinderii SC Cricova SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A. 1.1 SCURT ISTORIC Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiune financiară a întreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate) 3 Analiza pe baza Bilantului Functional (operational) 8 Contul de Profit...

Gestiunea financiară a întreprinderii

INTRODUCERE In lucrarea noastra vom insita asupra evidentializarii aspectelor fundamentale necesare in managementul financiar al intreprinderii...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

In conditiile economiei de piata libera initiativa se manifesta in mod plenar. In mod concret, acest lucru inseamna: -toate activitatile economice...

Ai nevoie de altceva?