Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 12076
Mărime: 348.97KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Ioan

Extras din document

CAPITALUL DEFINIT PE MODALITĂŢI DE PROVENIENŢĂ

Întreprinderea, pentru a-şi desfăşura activitatea, are nevoie, în primul rând, de capital bine determinat. Întreprinderea îşi procură capitalurile din diferite surse, prin diferite modalităţi şi le utilizează potrivit unei raţionalităţi proprii în diferite feluri. Fiecare întreprindere trebuie să asigure volumul şi felul capitalului de care are nevoie, să-şi stabilească structura fi¬nanciară şi să prevadă politica de dezvoltare.

Ca factor de producţie, capitalul cuprinde totalitatea resurselor ma¬teriale acumulate şi reproductibi¬le care prin asociere cu alţi fac¬tori de producţie participă la crearea bunurilor materiale în scopul obţinerii de profi şi se poate clasifica după:

a) Perioada pentru care sunt folosite, respectiv termen lung, mediu şi scurt. Cla¬sificarea a¬rată diferitele necesităţi de finanţare a activităţii economice, sur¬sele şi metodele de finanţare.

Ansamblul surselor de finanţare stabile de care dispune o întreprindere, pe o perioadă de cel puţin un an, constituie capitalul permanent, care trebuie să finanţeze valorile imobilizate, precum şi active circulante nete.

b) Din punct de vedere al dreptului de proprietate. se disting capitalul propriu şi capita-1u1 împrumutat. Între capitalul propriu şi cel împrumutat trebuie să existe o proporţie care să asigure independenţa financiară, res¬pectiv:

Capitalul propriu ≥ Capitalul străin (împrumutat).

c) Din punct de vedere al componenţei materiale, ca¬pitalul firmei se structurează în ca-pital fix (active imobilizate) şi ca¬pital circulant (active circulante).

Totalitatea capitalurilor care se constituie prin aportul pro¬prietarilor, prin autofinanţare şi din alte surse fmanciare proprii re¬prezintă capitalul propriu. Capitalul propriu este definit ca reprezentând dreptul acţionarilor (interesul rezidual) în activele întreprinderii după deducerea tuturor datoriilor acestuia.

Elementele componente ale ca¬pitalului propriu sunt:

- capitalul individual sau social;

- primele legate de capital;

- diferenţele din reevaluare;

- rezervele întreprinderii;

- rezultatul reportat din exerciţiile financiare precedente;

- rezultatul exerciţiului curent;

- subvenţii pentru investiţii;

- fondurile proprii;

Capitalul social este egal cu valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale, respectiv cu va1oarea aportului în natură şi/sau numerar, a rezervelor încorporate şi profitului repartizat pentru majorarea capitalului sau altor operaţiuni care conduc la modificarea acestuia.

La societăţile comerciale pe acţiuni, capitalul este reprezentat de acţiuni purtătoare de dividende. Acţiunea este definită ca fiind titlu de valoare care atestă participarea la capitalul unei societăţi şi care dă dreptul deţinătorului să pri¬mească un dividend; exprimă dreptul de proprietate al celui ce o deţine asupra unei părţi din valoarea societăţii emitente.

Primele legate de capital repre¬zintă fonduri proprii create cu o¬cazia emisiunii, fuziunii sau apor¬tului la capital. Acestea constituie, de fapt, excedentul dintre valoa¬rea de emisiune nominală sau va¬loarea bunurilor primite ca aport în natură şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale.

Diferenţele din reevaluare repre¬zintă soldul diferenţelor între va¬loarea actuală (mai mare) şi valoa¬rea înregistrată în contabilitate a e¬lementelor de activ (mai mică) su¬puse reevaluării în condiţiile legii. Diferenţele din reevaluare re¬prezintă plusuri create prin reeva¬luarea imobilizărilor materiale şi a celor financiare.

Rezervele întreprinderii repre¬zintă surse constituite din profitul unităţii patrimoniale şi din alte surse prevăzute de lege, în funcţie de categoria din care fac parte (rezerve legale, statutare, alte re¬zerve) şi păstrate de societate o pe¬rioadă mai îndelungată, folosirea lor fiind de competenţa adunării generale a asociaţilor.

Rezervele legale se constituie, conform Legii nr. 31/1990, anual, în proporţie de maxim 5% din profitul anual, pâ¬nă la limita când fondul de rezer¬vă atinge 20% din capitalul social . A-ceste rezerve se constituie în sco¬pul protejării capitalului social în situaţia în care exercţiul financi-ar s-ar încheia cu pierdere.

Rezervele statutare se constituie în baza clauzelor existente în statutul societăţii sau în contractul de societate pe seama profitului net obţinut anual. Utilizarea acestor rezerve are ca scop fie acoperirea pierderilor din anul sau anii precedenţi, fie creşterea capitalului social, deci ca-pitalizarea lor.

Bibliografie

1. Aurel - Ioan Giurgiu, Finanţele firmei, Presa universitară clujeană, 2000;

2. Georgeta Vintila, Gestiunea financiara a întreprinderii, Ed. Didactica si Pedagogica, R.A. Bucuresti, 1997;

3. Horia Cristea, Ioan Talpoş, Gestiunea financiară a întreprinderilor, Ed. Mirton, Timişoara, 1998;

4. Ioan I. Trenca, Managementul financiar al întreprinderii, Editura Mesagerul, Cluj-Napoca, 1997;

5. Emil Chirilă, Finanţele întreprinderilor, Editura Universităţii din Oradea, 2001

6. Ion Stancu, FINANŢE – Teoria pieţelor financiare, Finanţele întreprinderilor, Analiza şi gestiunea financiară, Ed. Economică, 1997;

7. M. Toma, Felicia Alexandru, Finanţe si gestiune financiară de întreprindere, Ed. Economică, 1998;

8. Nicolae Sichigea, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Universitaria, Craiova, 2000;

9. N. Hoantă, Finanţele firmei, Editura Continent, 1996;

10. Paul Halpern, J. Fred Weston, Eugene F. Brighham, Finanţe manageriale – Modelul canadian, Ed. Economică, 1998;

Preview document

Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea Managerială în Conflictul Organizațional

INTRODUCERE “Aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare greşeală sau neînţelegere are la nivelul cel mai de jos o problemă de...

Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România

Capitolul 1. Piaţa – mediu extern principal al întreprinderii 1.1. Întreprinderea şi piaţa Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un...

Fundamentarea politicii de preț la SC Agricola Internațional SA

Capitolul 1: CARACTERIZAREA SECTORULUI AGROALIMENTAR DIN ROMANIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN U.E. Economia agroalimentara se contureaza ca...

Sistemul Metodologico Managerial - Managementul Resurselor Umane la Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului

CAPITOLUL I PREZENTAREA EXPLOATARII DE PREPARARE A CARBUNELUI VALEA JIULUI 1.1.Prezentare generală, istoric, perspective economice Exploatarea...

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Societățile comerciale

I. Societățile comerciale1 I1. Aspecte generale În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice...

Firma în economia de piață

1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării Baza oricărei economii naţionale o constituie producerea bunurilor materiale şi oferirea diferitor...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a întreprinderii SC Cricova SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A. 1.1 SCURT ISTORIC Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiune financiară a întreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate) 3 Analiza pe baza Bilantului Functional (operational) 8 Contul de Profit...

Gestiunea financiară a întreprinderii

INTRODUCERE In lucrarea noastra vom insita asupra evidentializarii aspectelor fundamentale necesare in managementul financiar al intreprinderii...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

In conditiile economiei de piata libera initiativa se manifesta in mod plenar. In mod concret, acest lucru inseamna: -toate activitatile economice...

Ai nevoie de altceva?