Gestiunea Financiara a Intreprinderii

Curs
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 202 în total
Cuvinte : 66416
Mărime: 583.66KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Capitolul 1.Gestiunea financiar˘a a ˆıntreprinderii.

Considerat¸ii generale. 7

1.1. Definirea gestiunii financiare 7

1.2. Evolut¸ia gestiunii financiare. 8

1.3. Cont¸inutul gestiunii financiare a ˆıntreprinderii 10

1.4. Important¸a gestiunii financiare. 12

1.5. Obiectivele ¸si sarcinile gestiunii financiare 14

Capitolul 2.ˆIntreprinderea ¸si fluxurile sale 17

2.1. Abordarea sistemic˘a a ˆıntreprinderii 17

2.1.1. Definirea sistemelor 17

2.1.2. Clasificarea sistemelor 18

2.2. Relat¸ia ˆıntreprindere-mediu exprimat˘a prin fluxuri 19

Capitolul 3.Capitalul ˆıntreprinderii. Surse de finant¸are 23

3.1. Not¸iuni generale privind capitalul ˆıntreprinderii 23

3.2. Modalit˘at¸i de finant¸are a capitalului 24

3.2.1. Surse de procurare a capitalului 24

3.2.2. Sursele proprii. 26

3.2.3. Sursele externe (ˆımprumutate) 30

3.2.4. Alegerea structurii financiare optime a

capitalului 33

3.3. Capacitatea ¸si efectul de ˆındatorare 35

Capitolul 4.Gestiunea capitalului imobilizat. 37

4.1. Capitalul angajat ¸si imobilizat supus amortiz˘arii 37

3 CUPRINS

4.2. Amortizarea imobiliz˘arilor corporale ¸si necorporale 39

4.3. Elementele de calcul ale amortiz˘arii 42

4.4. Metode (regimuri) de amortizare 45

4.4.1. Amortizarea liniar˘a 45

4.4.2. Metoda calculului degresiv 45

4.4.3. Metoda amortiz˘arii accelerate 47

4.4.4. Metoda sumei cifrei anilor (Metoda Softy) 48

4.5. Rolul amortiz˘arii. 48

Capitolul 5.Analiza financiar˘a realizat˘a pe baza bilant¸ului

contabil 50

5.1. Bilant¸ul contabil, instrument al analizei financiare 50

5.2. Retratarea bilant¸ului contabil 56

5.2.1. Reclasific˘ari ˆın funct¸ie de perioad˘a 57

5.2.2. Eliminarea non-valorilor 59

5.2.3. Reevalu˘arile 60

5.3. Analiza echilibrului financiar 61

5.3.1. Situat¸ia net˘a a ˆıntreprinderii 61

5.3.2. Fondul de rulment 62

5.3.3. Necesarul de fond de rulment 67

5.3.4. Trezoreria net˘a 68

5.3.5. Analiza indicatorilor echilibrului financiar 70

5.3.6. Fondul de rulment minim necesar 71

5.4. Metoda ratelor folosit˘a ˆın studiul bilant¸ului. 73

5.4.1. Rate de structur˘a a bilant¸ului. 73

5.4.2. Ratele de rotat¸ie 75

5.4.3. Ratele de sintez˘a (ratele echilibrului financiar) 77

5.4.4. Avantajele ¸si limitele metodei ratelor 80

Capitolul 6.Analiza rezultatelor ˆıntreprinderii 83

6.1. Contul de rezultate al ˆıntreprinderii. 83

6.2. Soldurile intermediare de gestiune 90

CUPRINS 4

6.3. Capacitatea de autofinant¸are a ˆıntreprinderii 95

6.4. Analiza pragului de rentabilitate. 97

Capitolul 7.Tablourile de finant¸are 100

7.1. Necesitatea utiliz˘arii unui tablou de finant¸are 100

7.2. Tabloul de finant¸are utiliz˘ari ¸si resurse 101

7.2.1. Cont¸inutul tabloului de utiliz˘ari ¸si resurse 101

7.2.2. Construct¸ia tabloului de utiliz˘ari ¸si resurse 102

7.2.3. Interpretarea tabloului de utiliz˘ari ¸si resurse. 104

7.2.4. Punctele nevralgice ale tabloului de utiliz˘ari ¸si

de resurse 107

7.3. Tabloul de trezorerie 109

7.3.1. Utilitatea tabloului de trezorerie 109

7.3.2. ˆIntocmirea situat¸iei (tabloului) fluxurilor de

trezorerie 112

7.3.3. Limitele tabloului fluxurilor de trezorerie. 115

Capitolul 8.Analiza activit˘at¸ii firmei 117

8.1. Viteza de rotat¸ie a capitalurilor prin cifra de afaceri 117

8.2. Calculul ratelor de rotat¸ie 119

8.3. Vitezele de rotat¸ie prin elementele componente ale

cifrei de afaceri 121

8.4. Utilitatea indicatorilor exprimat¸i sub form˘a de

rate de rotat¸ie 123

8.4.1. Ratele de rotat¸ie - instrument de analiz˘a al

managementului financiar 123

8.4.2. Previzionarea structurii activului ¸si pasivului 123

8.4.3. Metoda normativ˘a de previziune a echilibrului

financiar. 124

8.4.4. Previziunea indicatorilor financiari prin

simulare 125

Extras din document

Capitolul 1

Gestiunea financiar˘a a

ˆıntreprinderii. Considerat¸ii

generale

1.1. Definirea gestiunii financiare

Not¸iunea de gestiune provine de la latinescul ”gestio” sau

frant¸uzescul ”gestion” cu ˆınt¸eles de organizarea administr˘arii unui patrimoniu

ˆın toat˘a complexitatea sa. Prin gestiune ˆın sens larg se ˆınt¸elege

ansamblul normelor privitoare la conservarea, administrarea ¸si dreptul la

dispozit¸ie asupra unui patrimoniu . Conform Dict¸ionarului Explicativ al

Limbii Romˆane, prin gestiune se ˆınt¸elege:”administrarea bunurilor unei

ˆıntreprinderi, institut¸ii sau persoane; r˘aspunderea p˘astr˘arii bunurilor ¸si a

mˆanuirii fondurilor unei ˆıntreprinderi, institut¸ii sau persoane; ansamblul

de operat¸ii privind primirea, p˘astrarea ¸si eliberarea unor bunuri materiale

apart¸inˆand altcuiva”.

Pe lˆang˘a gestiunea de ansamblu putem discuta ¸si de gestiuni specifice,

tipuri, sect¸iuni ale gestiunii de ansamblu. GESTIUNEA FINANCIAR˘Aca

parte a gestiunii de ansamblu- cuprinde activit˘at¸i de constituire, dezvoltare,

sporire sau reducere ale capitalului ¸si ale fondurilor ˆıntreprinderii,

utilizarea eficient˘a a acestora, obt¸inerea, repartizarea ¸si utilizarea rezultatelor

financiare, a profitului. Gestiunea financiar˘a se refer˘a la:

• fluxurile dimension˘arii ¸si asigur˘arii capitalului ¸si fondurilor necesare;

• fluxurile atragerii de capital;

Capitolul 1. Gestiunea financiar˘a a ˆıntreprinderii. Considerat¸ii

generale 8

• fluxurile folosirii fondurilor, obt¸inerii rezultatelor ¸si repartiz˘arii lor.

Gestiunea financiar˘a curprinde, prin urmare, totalitatea operat¸iilor

prin care se asigur˘a:

• capitalul ¸si fondurile necesare indiferent de sursa ¸si modalitatea de

procurare;

• obt¸inerea ¸si repartizarea rezultatelor financiare;

• modalitatea utiliz˘arii fondurilor ¸si a capitalului ˆıntreprinderii.

Prin urmare gestiunea mai poate fi definit˘a ca un ansamblu de decizii,

operat¸iuni ¸si modalit˘at¸i de organizare a activit˘at¸ii financiare ˆın vederea

procur˘arii ¸si utiliz˘arii capitalurilor ˆın scopul obt¸inerii, repartiz˘arii

¸si utiliz˘arii cˆat mai eficiente a profiturilor ˆıntreprinderii. ˆIn prezent ˆın

locul not¸iunii de gestiune financiar˘a se folose¸ste tot mai mult not¸iunea

de ”management financiar”, acest lucru datorˆandu-se faptului c˘a deciziile

financiare se iau la nivelul conducerii firmelor.

1.2. Evolut¸ia gestiunii financiare

Atunci cˆand gestiunea financiar˘a apare ca un domeniu separat de

studiu, la ˆınceputul anilor 1900, accentul era pus pe aspectele legale

privind operat¸iunile de fuziuni, form˘arii de noi societ˘at¸i precum ¸si

diferitelor tipuri de finant¸˘ari la care poate s˘a recurg˘a o societate pentru

a-¸si spori capitalul. ˆIn perioade de criz˘a ˆın economie, accentul era

pus pe rezolvarea problemelor de lichiditate ale firmei, reorganiz˘ari ¸si

falimente. ˆIn continuare pˆan˘a prin anii ‘50, finant¸ele continuau s˘a fie

privite mai mult din punct de vedere al unui analist extern, decˆat din

punct de vedere al managementului firmei. O schimbare major˘a a bazelor

teoretice ale gestiunii financiare a avut loc la sfˆar¸situl anilor ‘50 ¸si a determinat

focalizarea acesteia c˘atre deciziile manageriale privind alegerea

modalit˘at¸ilor de finant¸are sau de investit¸ii ˆın strˆans˘a corelat¸ie cu obiectivele

firmei privind maximizarea valorii ei. Concentrarea gestiunii financiare

pe evalu˘ari a continuat pˆan˘a prin anii ‘90, dar analiza a fost extins˘a

pentru a include ¸si:

• inflat¸ia ¸si efectele sale ˆın luarea deciziilor financiare;

9 1.2. Evolut¸ia gestiunii financiare

• diversificarea institut¸iilor financiare ¸si a serviciilor pe care le ofer˘a

diferitelor ˆıntreprinderi;

• folosirea pe scar˘a larg˘a a tehnicilor computerizate ˆın analiza ¸si transferul

electronic al datelor ¸si informat¸iilor;

• continua tendint¸˘a de globalizare a piet¸elor de afaceri.

Dintre aceste tendint¸e cele mai importante sunt globalizarea ¸si computerizarea.

Globalizarea afacerilor. Patru factori au dus ˆın principal la accele-

rarea globaliz˘arii afacerilor:

• ˆımbun˘at˘at¸irea comunicat¸iilor ¸si a transporturilor care au dus la

u¸surarea desf˘a¸sur˘arii tranzact¸iilor internat¸ionale;

• ˆınclinat¸ia consumatorilor c˘atre produse ieftine ¸si de calitate, care au

dus la ridicarea barierelor protect¸ioniste din calea tranzact¸iilor, care

protejau ineficient¸a ¸si produsele autohtone realizate la pret¸uri mai

ridicate;

• tehnologia a devenit tot mai avansat˘a, costul dezvolt˘arii unor produse

noi a sporit astfel ˆıncˆat trebuie s˘a sporeasc˘a num˘arul de unit˘at¸i

vˆandute, dac˘a firma vrea s˘a reu¸seasc˘a s˘a-¸si acopere costurile fixe ¸si s˘a

realizeze profit. ˆIn consecint¸˘a firmele trebuie s˘a ˆıncerce s˘a-¸si vˆand˘a

produsele ¸si pe piet¸ele externe.

• ˆıntr-o lume unde exist˘a numeroase firme multinat¸ionale capabile s˘a-

¸si mute unit˘at¸ile de exploatare acolo unde realizeaz˘a costurile cele

mai sc˘azute, o firm˘a care opereaz˘a restrictiv pe piat¸a intern˘a, s-ar

putea s˘a nu realizeze acelea¸si costuri sc˘azute ¸si s˘a fie ˆınl˘aturat˘a de

pe piat¸˘a.

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii.pdf

Alții au mai descărcat și

Impactul Politicii de Dividend asupra Cursului Bursier al Acțiunilor

CAPITOLUL I ESTE NECESAR SA SE DISCUTE DESPRE POLITICA DE DIVIDEND ? Abordarea unei teme precum politica de dividend a firmelor românesti cere...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Simulare Economica

Introducere Procesul de cumpărare a unui produs farmaceutic este mai mult decât un simplu act de cumpărare pentru că implică un proces cu mai...

Analiza Functional-Patrimoniala a Bilantului Contabil

ÎNTRODUCERE În contextul reformei si al tranzactiei la economia de piata, fiecare întreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza...

Gestiunea Activelor Circulante si Imobilizate la Intreprinderi

INTRODUCERE Pentru a activa în orice ramura a economiei, conducatorul din cadrul acesteia trebuie sa dispuna de o informatie economica detailata...

Simularea Procesului de Gestiune a Stocurilor de Materii Prime pentru Intreprinderea de Prefabricate SC Progresul SA

1. PREZENTAREA COMPANIEI 1.1. Date de identificare Denumirea societatii: S.C. Progresul S.A. Sediul: localitatea Jilava, str. Soseaua...

Gestiunea Financiara a Firmei

Concluzii Toti cei trei indicatori de lichiditate calculati nu ofera o situatie buna a întreprinderii din punct de vedere al lichiditatiolor pe...

Structura Financiara a Intreprinderii SC Tonis Trade SRL

1.1.Continutul structurii financiare a intreprinderii Intreprinderea, indiferent de forma sa de organizare,de forma de utilizare a capitalului...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A. 1.1 SCURT ISTORIC Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul...

Gestiune Financiara a Intreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate) 3 Analiza pe baza Bilantului Functional (operational) 8 Contul de Profit...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

INTRODUCERE In lucrarea noastra vom insita asupra evidentializarii aspectelor fundamentale necesare in managementul financiar al intreprinderii...

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

In conditiile economiei de piata libera initiativa se manifesta in mod plenar. In mod concret, acest lucru inseamna: -toate activitatile economice...

Ai nevoie de altceva?