Gestiunea Financiara a Intreprinderilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 13526
Mărime: 235.12KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nastase Gabriel
Universitatea Dimitrie Cantemir

Extras din document

Capitolul I

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL

ÎNTREPRINDERII

Analiza bilanţului financiar îşi propune identificarea stării de echilibru la nivelul întreprinderii analizate, încercându-se, practic, evidenţierea raportului dintre activele şi pasivele pe termen lung şi scurt.

Analiza patrimonială (numită şi analiza lichiditate-exigibilitate) se susţine pe criteriile de clasificare a posturilor bilanţiere.

Bilanţul prezentat în formă cerută de lege nu realizează întotdeauna o structură perfectă din punct de vedere al lichidităţii, respectiv al eligibilităţii.

De aceea în analiza patrimoniului se încearcă restructurarea posturilor de activ şi de pasiv în funcţie de gradul de lichiditate, respectiv eligibilitate.

Structura bilanţului financiar, într-o formă extrem de simplificată, este următoarea:

NEVOI RESURSE

NEVOI PERMANENTE RESURSE PERMANENTE

I. Active imobilizate, din care

1. Imobilizări necorporale

2. Imobilizări corporale

3. Imobilizări financiare I. Capitaluri proprii, din care

1. Capital

2. Prime de capital

3. Rezerve de reevaluare 4. Rezerve 5. Rezultat reportat 6. Rezultatul exerciţiului 7. Subvenţii 8. Provizioane ptr. o perioadă mai mare de un an (care au caracter de rezerve)

II. Datorii cu eligibilitatea mai mare de 1 an (pe termen lung)

NEVOI TEMPORARE RESURSE TEMPORARE

II. Active circulante, din care:

1. Stocuri

2. Creanţe

3. Investiţii pe termen scurt

4. Casa şi conturi la bănci

III. Cheltuieli în avans III. Datorii cu eligibilitate mai mică de 1 an (datorii pe termen scurt), din care:

1.Credite pe termen scurt

2. Obligaţii comerciale

3. Provizioane pentru o perioadă mai mică de un an

IV. Venituri în avans

Echilibrul pe termen lung poate fi indentificat prin fondul de rulment financiar (numit şi fond de rulment net sau fond de rulment permanent sau fond de rulment lichiditate), indicator definit prin relaţia:

FRF = CPM – Imob.

unde:

FRF – fond de rulment financiar

CPM – capitaluri permanente, respectiv

CPM = CP + DTL

unde:

CP – capital propriu

DTL – datorii pe termen lung sau datorii financiare.

Imob. – active imobilizate nete

Echilibrul financiar pe termen scurt este relevat de nevoi de fond de rulment. Acesta evidenţiază diferenţa dintre necesităţile de finanţare a ciclului de exploatare (stocuri şi creanţe) şi datoriile de exploatare către furnizori, bugetul statului, salariaţi, etc.

NRF = (NT- AT) – (RT – PT)

unde: NRF – nevoia de fond de rulment

NT - nevoi temporare

RT - resurse temporare

AT - active de trezorerie

PT - pasive de trezorerie

Activele de trezorerie (AT) cuprind lichidităţile efective (disponibilităţi) şi potenţiale (valori mobiliare de plasament (VMP))

Pasivele de trezorerie (PT) cuprind creditele bancare curente.

Simplificând relaţia de calcul iniţială, nevoia de fond de rulment poate fi determinată astfel:

NRF = Stocuri + Creanţe – Datorii de exploatare

Trezoreria netă este rezultatul interacţiunii dintre echilibrul financiar pe termen lung (FRF) şi cel pe termen scurt (NFR). Este expresia realizării echilibrului întregii activităţi.

TN = FRF – NFR

unde: TN – trezoreria netă

1.1.2. Analiza echilibrului funcţional (analiza bilanţului funcţional)

Concepţia funcţională defineşte întreprinderea ca fiind o unitate economică şi financiară, asigurând în raport cu dezvoltarea sa trei funcţii: de investiţii, de finanţare, de exploatare.

Analiza funcţională presupune o grupare prealabilă a diferitelor operaţii realizate de întreprindere în raport cu natura, destinaţia sau funcţia lor, de unde şi originea expresiei ,,analiza funcţională”. Gruparea posturilor din bilanţul contabil pe principalele trei funcţiuni ale întreprinderii conduce la următoarea configuraţie a bilanţului funcţional

NEVOI STABILE

* Imobilizări brute

- necorporale

- corporale

- Financiare RESURSE DURABILE

- CP

- Ajustări de valoare ale activ

- Datorii financiare cu exigibil. mai mare de un an

NEVOI CICLICE

- ACE

- ACAE RESURSE CICLICE

- DE

- DAE

NEVOI DE TREZORERIE

- AT RESURSE DE TREZORERIE

- PT

Fondul de rulment net global (FRNG) poate fi calculat fie prin elementele din partea superioară, fie din partea inferioară a bilanţului funcţional.

+ Calculat prin elementele din partea superioară a bilanţului, fondul de rulment este surplusul resurselor durabile în raport cu nevoile stabile, surplus care contribuie la finanţarea activelor circulante FRNG = Resurse durabile – nevoi stabile

Calculat prin elemente din partea inferioară a bilanţului, fondul de rulment este expresia mărimii nevoilor ciclice şi de trezorerie rămasă nefinanţată de resursele ciclice şi de trezorerie, conform expresiei:

Preview document

Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 1
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 2
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 3
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 4
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 5
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 6
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 7
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 8
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 9
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 10
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 11
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 12
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 13
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 14
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 15
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 16
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 17
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 18
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 19
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 20
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 21
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 22
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 23
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 24
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 25
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 26
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 27
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 28
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 29
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 30
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 31
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 32
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 33
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 34
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 35
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 36
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 37
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 38
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 39
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 40
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 41
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 42
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 43
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 44
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 45
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 46
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 47
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 48
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 49
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 50
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 51
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 52
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 53
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 54
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 55
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 56
Gestiunea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Analiza echilibr fin. al intrep cap 1.doc
 • Analiza fluxurilor fin. cap 3.doc
 • Analiza rez intrep cap2.doc
 • Cap IV.doc
 • Cap IX.doc
 • Cap V.doc
 • Cap VI.doc
 • Cap X.doc
 • Cap XI.doc
 • Cap XII.doc
 • Cap XIII.doc
 • Cap XIV.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul și Strategiile Firmei

CAPITOLUL 1 ANALIZA DIAGNOSTIC – DOMENIU DE STUDIU ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI 1.1. Introducere în problematica...

Gestiune Financiara a Intreprinderii

2.1.1.Conţinutul gestiunii financiare Conţinutul principal al finanţelor întreprinderilor are drept obiectiv maximizarea valorii agenţilor...

Cursuri Marketing

DEFINIŢII Conform Institutului de Marketing, marketingul este “procesul managerial responsabil de identificarea, anticiparea şi satisfacerea...

Preturi si Tarife

Tema 1: Conceptul, esenţa şi rolul preţurilor în economie 1.1 Abordarea conceptului de preţ în teoria economică 1.2 Funcţiile preţului 1.3...

Finanțele Întreprinderii

1.1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii Teoria financiară se împarte în 3 compartimente mari: 1. Finanţe publice – studiază modul de...

Tranzacțiile bursiere și tipologia acestora

1.Definirea și tipologia tranzacțiilor bursiere 1.1.Definirea, structura tranzacțiilor bursiere. La modul general, tranzacția este definita ca o...

Gestiunea Activelor Circulante

Attractions Touristiques en FranceTema 6: Gestiunea activelor circulante 1. Conţinutul, structura şi clasificarea activelor circulante. 2. Ciclul...

Ergonomie

OBIECTIVELE CAPITOLULUI: Prezentarea modului de apariţie şi dezvoltare a ştiinţei ergonomiei; Definirea ergonomiei, a obiectului ştiinţei,...

Ai nevoie de altceva?