Gestiunea Portofoliului de Valori Mobiliare

Imagine preview
(7/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Gestiunea Portofoliului de Valori Mobiliare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere pdf de 0 pagini (in total).

Profesor: Maria Prisacariu, Silviu Ursu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONTINUTUL GESTIUNII PORTOFOLIULUI

Obiectiv fundamental

- sa stie în ce consta procesul de gestiune de a portofoliului

Obiective operationale

a) Obiective cognitive

- sa defineasca conceptul de portofoliu;

- sa clasifice portofoliile;

- sa delimiteze gestiunea activa de gestiunea pasiva a portofoliului;

- sa înteleaga principiile, metodele si operatiunile care stau la baza gestiunii portofoliului;

- sa stie categoriile de participanti implicati în organizarea gestiunii portofoliului.

b) Obiective afective

- sa participe activ la discutiile angajate pe tema supusa dezbaterii;

- sa formuleze întrebari privitoare la materialul prezentat.

Tehnici si procedee didactice

a) Metode expozitive:

- expunerea;

- explicatia;

- descrierea.

b) Metode conversative:

- dialogul colectiv;

- conversatia.

Termeni cheie: portofoliu, gestiune activa, gestiune pasiva, diversificare.

1.1. Definitia portofoliului si tipuri de portofolii

Portofoliul este o combinatie de active financiare, detinuta de un investitor individual sau institutional cu scopul reducerii riscului prin diversificare1. În sens restrâns, notiunea de portofoliu se utilizeaza numai pentru combinatiile de valori mobiliare (titluri financiare în terminologia anglo-saxona) sau active de capital.

Portofoliile sunt de variate tipuri cu respectarea unor criterii.

1. În functie de natura pietei care ofera active pentru portofoliu sunt:

- portofolii pe piata financiara care includ active financiare diverse, de la depozite în moneda nationala, certificate de trezorerie, valute, pâna la optiuni si indici bursieri;

- portofolii pe piata monetara care se constituie din titluri de credit pe termen scurt, de exemplu certificate de trezorerie, înscrisuri cambiale, depozite la termen;

- portofolii pe piata valutara formate din depozite în diferite valute;

- portofolii pe piata de capital care contin active de capital primare (actiuni, obligatiuni), derivate (optiuni. Futures) si sintetice (indici bursieri).

2. Natura activului financiar determina existenta urmatoarelor tipuri de portofolii:

- portofolii de devize constituite numai din depozite în valute;

- portofolii de actiuni care includ actiuni ordinare emise de societati pe actiuni;

- portofolii de obligatiuni formate din obligatiuni emise pe termen lung de catre stat si municipalitati;

- portofolii de optiuni formate din optiuni call si put, având ca suport diverse active financiare (valute, actiuni, obligatiuni, indici bursieri);

- portofolii de indici bursieri constituit din indici apartinând burselor de valori dintr-o anumita tara;

- portofolii mixte care contin în anumite proportii doua sau mai multe categorii de titluri financiare (actiuni si obligatiuni etc.).

3. Detinerea într-un portofoliu de active financiare nationale sau internationale determina tipurile:

- portofolii nationale formate din active financiare emise si tranzactionate în moneda nationala pe piete financiare nationale;

- portofolii internationale compuse din active financiare internationale, de exemplu euroobligatiuni, obligatiuni straine.1 John Downs, Jordan Elliot Goodman  Dictionary of Finance and Investment Terms, Barrons Educational Series, Inc., New York, 1995, p.425

4. În functie de modelul adoptat pentru gestiunea unui portofoliu se disting:

- portofolii individuale administrate de investitorii individuali care aloca o parte din timp pentru a lua decizii de cumparare sau vânzare a unor categorii sau clase de active financiare;

- portofolii colective numite fonduri mutuale sau fonduri deschise de investitii cumparate sub forma unitatilor de fond de catre investitori si administrate de companii de management;

- portofolii de mandat administrate de catre specialisti în schimbul unui comision suportat de investitori.

5. Etapele principale respectate în gestionarea portofoliului determina tipurile:

- portofolii posibile formate în etapa de constituire si aflate într-un numar foarte mare în functie de ponderea fiecarui activ;

- portofolii eficiente selectate din cele posibile în etapa de selectare în functie de teorema setului eficient;

- portofoliul model care frecvent coincide cu portofoliul de piata dat de indicele reprezentativ al pietei financiare si sta la baza cumpararii portofoliilor posibile, eficiente si optim;

- portofoliul optim selectat din cele eficiente în functie de obiectivul investitorilor, masurat prin rentabilitate si risc.

6. Obiectivul principal al investitorului în gestionarea portofoliului determina diferite tipuri2:

- portofolii cu securitate maxima care vizeaza protejarea capitalului investit prin asigurarea unei rentabilitati sigure;

- portofolii cu rentabilitate regulata constituite din obligatiuni cu dobânda fixa, certificate de trezorerie;

- portofolii prudente care asigura valorificarea capitalului investit printr-o rentabilitate sigura într-un anumit interval de timp, scurt sau lung;

- portofolii de crestere apartinând investitorilor care îsi fixeaza ca obiectiv câstig mare, acceptând si un grad de risc mare pe termen mediu;

- portofolii clasice care pe termen mediu valorifica capitalul investit peste nivelul pietei (sa bata piata) în conditiile unui risc cunoscut;

- portofolii ofensive care vizeaza obtinerea de câstiguri mari în conditiile unui risc ridicat pe termen mediu;

- portofolii speculative care aduc investitorilor pe termen scurt sau mediu câstiguri rapide cu un risc destul de important.2 S. Peryrard  La Bourse, 2e edition, Vuibert Entreprise, Paris, 1993, pp.214-216 3

Diferitele tipuri de portofolii reclama gestionari diferite pentru atingerea obiectivului propus de investitor. De exemplu portofoliul de obligatiuni guvernamentale este gestionat pasiv, iar cel de actiuni, activ.

Fisiere in arhiva (7):

  • Curs_GPVM_2006-2007_Capitolul_1_Continutul_Gestiunii_Portofoliului.pdf
  • Curs_GPVM_2006-2007_Capitolul_2_Fixarea_Politicii_de_Investitii.pdf
  • Curs_GPVM_2006-2007_Capitolul_3_Analiza_Actiunilor.pdf
  • Curs_GPVM_2006-2007_Capitolul_4_Modelul_Markowitz.pdf
  • Curs_GPVM_2006-2007_Capitolul_5_Modelul_de_Piata.pdf
  • Curs_GPVM_2006-2007_Capitolul_6_CAPM.pdf
  • Curs_GPVM_2006-2007_Capitolul_7_APT.pdf

Alte informatii

Suportul de curs. Analiza tehnica si analiza fundamentala a actiunilor.Modele de gestiune a potofoliului