Gestiunea Riscurilor Financiare

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 20553
Mărime: 118.01KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilinca Gorobet

Extras din document

Tema 1: „Specificul activităţii de gestiune a riscurilor în bancă”

1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lui.

2. Clasificarea riscurilor bancare.

3. Etapele gestiunii globale a riscurilor bancare.

1. Determinarea riscurilor bancare şi identificarea lor

În teoria economică modernă se evidenţiază câteva noţiuni interdependente:

• certitudinea – reprezintă situaţia în care sunt cunoscute în prealabil toate circumstanţele;

• incertitudinea – situaţia în care nu se cunoaşte cu precizie viitorul. Poate fi incertitudine din lipsa informaţiei şi incertitudine având la bază un suport informaţional numit risc. Riscul la rândul său poate fi bazat pe informaţii obiective şi/sau subiective.

Fig. 1.1.1. – Clasificarea incertitudinii

Procesul societăţii contemporane a fost posibil datorită asumării unor riscuri. În special, nu ar fi fost posibilă creşterea economiei dacă certitudinea prima în faţa riscului şi incertitudinii. De aceea, economiile libere contemporane utilizează într-o măsură mai mare modele cu condiţii de risc şi incertitudine decât economiile centralizate.

Astfel, din cele mai vechi timpuri, problematica riscurilor şi incertitudinii a preocupat atât lumea specialiştilor, cât şi lumea practicienilor şi a oamenilor de rând.

În domeniul bancar, importanţa problemei de gestiune a riscurilor bancare a sporit considerabil la începutul anilor ’80. În această perioadă, datorită variaţiilor mari ale ratei dobânzii, generate de accentuarea procesului inflaţionist şi criza energetică, datorită fluctuaţiilor semnificative ale cursurilor valutare după abrogarea sistemului de la Bretton Woods şi, nu în ultimul rând, datorită intensificării concurenţei pe piaţa serviciilor financiare, instabilitatea devine o trăsătură a mediului în care operează instituţiile financiare. în noua situaţie, a sporit vulnerabilitatea băncilor şi a crescut numărul falimentelor bancare.

Premisele acestor modificări, au fost rapid conştientizate de specialişti, situaţie exemplificată prin Legea despre Supravegherea bancară şi creditarea internaţională, adoptată de către Congresul SUA în 1983, sau Acordul de la Basel din 1988 despre standardele internaţionale ale capitalului bancar.

În prezent, în Uniunea Europeană există "directive bancare" având ca scop armonizarea legislaţiei şi stabilirea de reguli unitare, inclusiv în privinţa definirii riscului bancar, expunerii la risc şi a sistemelor de acoperire a depozitelor bancare. Se cere menţionat, în special, un document publicat în septembrie 1997 sub titlul "Principii de bază pentru supravegherea bancară efectivă", în care se definesc şi se analizează opt categorii de riscuri bancare: riscul de credit, riscul de ţară şi de transfer, riscul de piaţă, riscul ratei dobânzii, riscul de lichiditate, riscul operaţional, riscul legislativ şi riscul de reputaţie. În 1999, Comitetul de la Basel a elaborat încă un document, cu titlul "Administrarea riscului în activitatea bancară electronică şi cu monedă electronică". Pe fundalul acestei dinamici a devenit necesară reevaluarea conceptului riscurilor bancare, care, până atunci, se rezuma aproape exclusiv la riscul de creditare.

În prezent, riscurile au devenit aferente tuturor activităţilor, serviciilor şi produselor bancare şi această multitudine de riscuri a generat şi diferite tratări ale acestei noţiuni.

Bunăoară, acad. Costin C. Kiriţescu şi dr. Emilian M. Dobrescu, definesc noţiunea de risc ca "examinarea în termeni probabilistici a posibilităţii de obţinere a unor rezultate favorabile sau nefavorabile într-o afacere: eveniment viitor şi probabil a cărui producere ar putea provoca anumite pierderi. Poate fi natural (cutremur, inundaţie, epidemie etc.); social-politic (grevă, criză de guvern, embargo, război, stare de necesitate, schimbarea regimului politic etc.); economic (fluctuaţiile preţurilor sau fluctuaţiile valutare, neexecutarea unor obligaţii contractuale, neplata unor mărfuri livrate etc.).

Dr. Luminiţa Roxin defineşte riscul ca "probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect".

De fapt, multitudinea acestor tratări îşi are explicaţia în complexitatea fenomenului riscurilor, precum şi în punctul de vedere aplicat - teoretic sau practic, însă, ţinem să menţionăm că, majoritatea autorilor sunt unanimi în aprecierea impactului riscurilor asupra băncii:

a) impactul în sine, care cuprinde pierderile directe suportate de bancă;

b) impactul indus, cauzat de efectele asupra clientelei, comportamentului angajaţilor, partenerilor şi, nu în ultimul rând, asupra imaginii publice a băncii.

Diversitatea riscurilor bancare îi forţează pe mulţi specialişti în domeniu, în special pe practicieni, să se concentreze asupra unei clase sau unei grupe de riscuri, evitând abordarea lor general-globală.

Preview document

Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 1
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 2
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 3
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 4
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 5
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 6
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 7
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 8
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 9
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 10
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 11
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 12
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 13
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 14
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 15
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 16
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 17
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 18
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 19
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 20
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 21
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 22
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 23
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 24
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 25
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 26
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 27
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 28
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 29
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 30
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 31
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 32
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 33
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 34
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 35
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 36
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 37
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 38
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 39
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 40
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 41
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 42
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 43
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 44
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 45
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 46
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 47
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 48
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 49
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 50
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 51
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 52
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 53
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 54
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 55
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 56
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 57
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 58
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 59
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 60
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 61
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 62
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 63
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 64
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 65
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 66
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 67
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 68
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 69
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 70
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 71
Gestiunea Riscurilor Financiare - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • tema_1_2.doc
  • tema_3_1.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Rentabilitatii si Riscului la Compexit Trading SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare işi propune sa analizeze diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului la Compexit Trading SRL Cluj Napoca....

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Orientări Bancare Contemporane

Introducere Banca este “templul” banilor. Activitatea sa este în mare măsură ocultă şi misterioasă. Este implicat secretul bancar, dar mai ales...

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

INTRODUCERE În prezent tara noastra e pe cale spre economia de piata. Orientarea economiei spre o directie de dezvoltare noua, calea economiei de...

Riscul Ratei Dobânzii

CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE 1.1 Introducere Activitatea bancară presupune înainte de toate, asumarea unor riscuri specifice. Un...

Măsuri de Prevenire a Fraudelor cu Carduri Bancare

1) DOMENIUL ŞI PROBLEMA DE CERCETAT Fenomen în aparenţă simplu, cardul este un simbol nu numai al avansului tehnologic ci şi al apartenenţei...

Riscul Ratei Dobânzii

CAPITOLUL 1 ELEMENTE CONCEPTUALE: RISCUL, DEFINIREA LUI, CATEGORII DE RISCURI 1.1. Notiuni generale despre risc Riscul este un factor...

Riscurile pe piața de capital

Introducere Riscurile asociate investiției pe piața de capital depind de instrumentele financiare tranzacționate de investitori și se pot...

Ai nevoie de altceva?