Globalizarea

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 29529
Mărime: 103.40KB (arhivat)
Publicat de: Selina Busuioc
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Minica Mirela

Extras din curs

INTRODUCERE

Societatea viitorului, indiferent că o numim informaţională, postindustrială sau post-modernă, nu poate fi decât o societate deschisă, sensibilă la schimbare.

Integrarea pieţelor financiare, globalizarea în general, înseamnă şanse şi oportunităţi noi. Şi aici un rol important îl joacă noile tehnologii ale informaţiei. Nu se poate contesta că această integrare, alias liberalizare de pieţe financiare, a fost şi rodul influenţei unei doctrine (neo-liberale) care, promovând ideea nobilă a libertăţii în afaceri pentru indivizi şi organizaţii, pare totuşi să fi subestimat funcţionarea asimetriilor, rigidităţilor şi comportamentelor emoţionale (iraţionale) în sistemele economice reale. Iar această viziune simplificatoare a avut consecinţe nefaste pe planul politicilor economice şi al efectelor acestora. Responsabilii cu decizii „mari” la nivel naţional şi internaţional (al organismelor internaţionale specializate) se confruntă cu întrebări şi dileme majore la care răspunsurile nu sunt facile.

Ultimii ani (1999 şi 2000) par să fie mai liniştiţi după furtunile din perioada anterioară. Dar această linişte ne poate înşela. Condiţiile din spaţiul mondial nu s-au schimbat, astfel încât să fie eliminate cauzele care au provocat crizele financiare şi recesiunile economice de mari proporţii din ultimele decenii. Nu este hazardat să se afirme că ameliorările de contexte instituţionale locale (naţionale) nu pot suplini carenţa de fond a actualului sistem financiar internaţional. Această carenţă derivă, pe de o parte, din creşterea formidabilă a mişcărilor de capital în ultimele decenii, iar pe de altă parte, din instabilitatea structurală a acestor fluxuri. Prin urmare, în economia mondială, funcţionează cu intensitate crescândă un element perturbator care poate provoca dificultăţi insurmontabile ţărilor cu structuri instituţionale fragile şi nu numai lor. Se ştie că, implicaţiile sociale şi economice ale integrării pieţelor financiare pot fi extrem de severe, cu consecinţe dramatice pe plan economic şi social. Rămâne ca guvernele ţărilor principale din sistemul internaţional şi liderii de opinie la nivel global să dea dovadă de clarviziune, îndrăzneală şi pragmatism în conectarea sistemului financiar actual şi „gestionarea” globalizării.

Ar fi însă o eroare să gândim că lumea începe cu noi, că fiabilitatea umană ca şi cea organizaţională dispar de la sine datorită progresului tehnologic.

Prin această lucrare, am dorit să scot în evidenţă faptul, că integrarea globală are nevoie de integrare financiară, de circulaţia internaţională a capitalului. Totuşi, aşa cum ne-au arătat evenimentele din ultimii ani, crizele financiare, internaţionale pot determina „dezintegrarea globală”.

Capitolul 1

APARIŢIA ŞI EXTINDEREA GLOBALIZĂRII

Globalizarea ar putea fi apreciată şi ca o fază a procesului de evoluţie a economiei capitaliste al cărei început a fost identificat de Brandel încă din antichitate, când diverse oraşe s-au constituit în centre de putere a lumii.

Întotdeauna a existat un singur centru de putere dominat de lupta pentru cucerirea supremaţiei şi dominarea restului lumii. Se pare că pentru prima dată în istorie se conturează existenţa mai multor centre de putere. Cei mai mulţi autori recunosc existenţa triadei SUA – Uniunea Europeană – Japonia şi statele asiatice vecine.

Globalizarea se desfăşoară concomitent cu procesele de integrare regională (Uniunea Europeană, NAFTA, pieţele comune ale statelor americane, a celor asiatice, etc.) şi pe fondul unei tendinţe generale de afirmare a identităţii economiilor naţionale şi a aspiraţiilor popoarelor spre folosirea resurselor pentru propria lor bunăstare.

1.1. Fenomenul de globalizare

Ne aşteptam cel puţin de la Toynbee care a trasat graniţe şi falii între civilizaţii să formuleze una din cele mai clare versiuni asupra resorturilor ce strâng lumea într-un „singur tot”. Aflat în India şi probabil impresionat de vizibila tensiune între civilizaţie şi localismul politicii, el a spus: „nici una dintre religiile lumii şi nici unul din imperiile lumii n-au devenit până acum o comunitate mondială în sensul literal al cuvântului, în sensul îmbrăţişării unei întregi generaţii a omenirii, în viaţă. O comunitate literal verbală (globală) a devenit o posibilitate practică – în acelaşi timp o necesitate urgentă – pentru prima oară, în zilele noastre, când tehnologia modernă a reuşit să anihileze distanţa”. Şi ca să-şi afirme încrederea în reuşita acestui uriaş pas, a mai spus: „Odată ce civilizaţia contează mult mai mult în treburile umane decât politica, cred că curentul etic şi cultural lucrând pentru unitate va prevala faţă de curentul politic lucrând pentru dezmembrare”. Alţi gânditori ca Raymond Aron contemplă posibilitatea unităţii omenirii dar în termeni mai sceptici.

Globalizarea e o nouă experienţă aproape pentru toţi indivizii unei generaţii vii, când aşezaţi în faţa aparatului TV urmăresc evenimentele transmise pe viu din orice loc al planetei suprimând distanţele. Iată de ce o definiţie simplă spune că „globalizarea serveşte la legarea oamenilor şi colectivelor anterior separate şi insulate de timp şi spaţiu”. Într-o propoziţie succintă, lumea a devenit un singur loc. Alţi autori introduc termenul de superteritorialitate: „globalizarea, deci, este procesul prin care un domeniu suprateritorial, - fără distanţe, fără graniţe a fost adăugat spaţiului social”. Procesul globalizării este mai adânc. Există ceea ce francezii numesc „forces profondes” sau „tendances lourdes” care acţionează fără răgaz la mărirea interconexiunii şi interdependeţei în lume.

Preview document

Globalizarea - Pagina 1
Globalizarea - Pagina 2
Globalizarea - Pagina 3
Globalizarea - Pagina 4
Globalizarea - Pagina 5
Globalizarea - Pagina 6
Globalizarea - Pagina 7
Globalizarea - Pagina 8
Globalizarea - Pagina 9
Globalizarea - Pagina 10
Globalizarea - Pagina 11
Globalizarea - Pagina 12
Globalizarea - Pagina 13
Globalizarea - Pagina 14
Globalizarea - Pagina 15
Globalizarea - Pagina 16
Globalizarea - Pagina 17
Globalizarea - Pagina 18
Globalizarea - Pagina 19
Globalizarea - Pagina 20
Globalizarea - Pagina 21
Globalizarea - Pagina 22
Globalizarea - Pagina 23
Globalizarea - Pagina 24
Globalizarea - Pagina 25
Globalizarea - Pagina 26
Globalizarea - Pagina 27
Globalizarea - Pagina 28
Globalizarea - Pagina 29
Globalizarea - Pagina 30
Globalizarea - Pagina 31
Globalizarea - Pagina 32
Globalizarea - Pagina 33
Globalizarea - Pagina 34
Globalizarea - Pagina 35
Globalizarea - Pagina 36
Globalizarea - Pagina 37
Globalizarea - Pagina 38
Globalizarea - Pagina 39
Globalizarea - Pagina 40
Globalizarea - Pagina 41
Globalizarea - Pagina 42
Globalizarea - Pagina 43
Globalizarea - Pagina 44
Globalizarea - Pagina 45
Globalizarea - Pagina 46
Globalizarea - Pagina 47
Globalizarea - Pagina 48
Globalizarea - Pagina 49
Globalizarea - Pagina 50
Globalizarea - Pagina 51
Globalizarea - Pagina 52
Globalizarea - Pagina 53
Globalizarea - Pagina 54
Globalizarea - Pagina 55
Globalizarea - Pagina 56
Globalizarea - Pagina 57
Globalizarea - Pagina 58
Globalizarea - Pagina 59
Globalizarea - Pagina 60
Globalizarea - Pagina 61
Globalizarea - Pagina 62
Globalizarea - Pagina 63
Globalizarea - Pagina 64
Globalizarea - Pagina 65
Globalizarea - Pagina 66
Globalizarea - Pagina 67
Globalizarea - Pagina 68
Globalizarea - Pagina 69
Globalizarea - Pagina 70
Globalizarea - Pagina 71
Globalizarea - Pagina 72
Globalizarea - Pagina 73
Globalizarea - Pagina 74
Globalizarea - Pagina 75
Globalizarea - Pagina 76
Globalizarea - Pagina 77
Globalizarea - Pagina 78
Globalizarea - Pagina 79
Globalizarea - Pagina 80
Globalizarea - Pagina 81
Globalizarea - Pagina 82
Globalizarea - Pagina 83
Globalizarea - Pagina 84
Globalizarea - Pagina 85
Globalizarea - Pagina 86
Globalizarea - Pagina 87
Globalizarea - Pagina 88
Globalizarea - Pagina 89
Globalizarea - Pagina 90
Globalizarea - Pagina 91
Globalizarea - Pagina 92
Globalizarea - Pagina 93
Globalizarea - Pagina 94
Globalizarea - Pagina 95
Globalizarea - Pagina 96
Globalizarea - Pagina 97
Globalizarea - Pagina 98
Globalizarea - Pagina 99
Globalizarea - Pagina 100
Globalizarea - Pagina 101
Globalizarea - Pagina 102
Globalizarea - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Globalizarea.doc

Alții au mai descărcat și

Influența Sistemului Monetar Internațional Asupra Economiei Naționale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Încercarile de creare a unui sistem monetar international, precum si infiintarea acestuia sunt strans legate de...

Globalizarea și sistemul financiar internațional

Numerosi analisti subliniaza frecvent cresterea formidabila a miscarilor de capital in economia mondiala in ultimele doua decenii; se mentioneaza...

Solduri intermediare de gestiune

CAPITOLUL I INTRODUCERE Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii, prin metodologia sa, permite elaborarea judecăţilor şi...

Economie europeană

Etapa actuală a ştiinţei economice, face distincţie între stadiul preglobal al evoluţiei societăţii umane şi stadiul global. Stadiul preglobal...

Globalizarea Pieței Bunurilor și Serviciilor

CAP III. GLOBALIZAREA PIETEI BUNURILOR SI SERVICIILOR 3.1. Internationalizarea activitatilor de servicii si particularitatile acestui proces...

Globalizare și Competitivitate

GLOBALIZARE SI COMPETITIVITATE- cazul României  ROMÂNIA SI DECALAJUL ECONOMIC II. TREI PROCESE CU IMPACT ASUPRA COMPETITIVITATII ROMÂNIEI...

Curs Ergonomie

MODULUI SĂU DE ACŢIUNE OBIECTIVELE CAPITOLULUI: Prezentarea modului de apariţie şi dezvoltare a ştiinţei ergonomiei; Definirea ergonomiei, a...

Globalizarea

. Globalizarea Denumit, în mod uzual, globalizare, acest proces înseamna de fapt cresterea inter¬conexiunilor dintre societati, astfel încât...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea - Proces dominant la nivelul economiei mondiale

Mediul înconjurător în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile devine tot mai turbulent, astfel organizaţiile trebuie să înveţe să se...

Globalizarea și criza economică

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Uniunea Europeană și globalizarea economică

INTRODUCERE Astăzi, vocile celor care critică globalizarea se înmulțesc în toată lumea. Uniunea Europeană este la fel atacată, deoarece împinge...

Globalizare versus regionalizare. tendințe și perspective

INTRODUCERE Lucrarea de licență cu titlul “Globalizare și Regionalizare” își propune un studiu asupra acestor două procese,deoarece această temă...

Globalizarea și Impactul Social al Acesteia

Introducere Globalizarea semnifică creşterea relaţiilor economice între statele lumii, prin reducerea unor bariere tarifare, care împiedică buna...

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Globalizarea sistemelor financiare. analiza proceselor de încurajare a dezvoltării financiare și în țările emergente

INTRODUCERE Motto al ultimelor doua decenii, termenul de globalizare are o diversitate de accepţiuni, ceea ce constituie o sursă de confuzie....

Globalizare vs Diversitate Culturala. Impactul Asupra Afacerilor

INTRODUCERE Globalizarea este o temă care provoacă reacţii puternice şi mai puţin obişnuite. Şi asta, poate, din pricina că globalizarea, plasând...

Ai nevoie de altceva?