Grile ECTS

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 13909
Mărime: 56.85KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Între formele principale de turism includem :

a. turismul intern de vară;

b. turismul domestic;

c. turismul internaţional receptor;

d. turismul internaţional;

e. turismul de sejur.

2.După modul de angajare al prestaţiilor turistice distingem:

a. turismul itinerant;

b. turismul de tranzit;

c. turismul social;

d. turismul mixt.

e. turismul de sejur.

3. Rolul economic al turismului se concretizeaza în:

a. contribuţia turismului la creşterea produsului intern brut;

b. contribuţia turismului la obţinerea de încasări valutare, din turismul Uniunii Europene;

c. diversitatea prestaţiilor turistice (de cazare, alimentaţie,agrement) pentru a satisface mai

multe nevoi;

d. caracterul dinamic al acativitaţilor turistice;

e. egalizarea social-economică a diferitelor zone ale ţarii

4. Etimologic, cuvântul „turism” provine din:

a. termenul englez „tour”

b. termenul francez „tour”

c. termenul latin „turnus”

d. termenul englez „tourism”

e. nici un răspuns nu este corect.

5. Efectul multiplicator este:

a. efect economic pozitiv, direct;

b. efect economic pozitiv, indirect;

c. efect economico-social pozitiv, direct;

d. efect social;

e. efect de redresare economică.

6. Nivelul veniturilor individuale în economie este influenţat de:

a. produsul national brut pe locuitor,

b. volumul populaţiei active ocupate;

c. nivelul productivitaţii muncii în industrie;

d. nivelul cheltuielilor pentru plata serviciilor pentru populaţie;

e. structura economiei pe ramuri şi sectoare de activitaţi;

7. Cererea turistica se caracterizează prin:

a. complexitate si eterogenitate;

b. este elastică numai pentru o anumita perioadă din timpul anului;

c. este mai dinamică decăt consumul turistic;

d. se formeaza in sfera locului de reşedinţa a turistului;

e. are aceleaşi trasaturi ca şi consumul turistic.

8. Contul “călătorii” cu sold negativ contribuie la:

a.creşterea excedentului balanţei de plăţi;

b.creşterea încasărilor din sectorul terţiar al economie;

c. reducerea deficitului balanţei de plăţi;

d. dezechilibrarea balanţei de plăţi;

e. reducerea eficienţei economice.

9. Ministerul Turismului a luat fiinţă:

a. în anul 1971;

b. în anul 1974;

c. în anul 1990;

d. în anul 1960;

e. în anul 2000.

10. Riscul (atacurilor teroriste) asumat de turiştii care vin în România este:

a. inexistent;

b. foarte mare;

c. la fel ca şi în celelalte state europene;

d. foarte mic;

e. de durată.

11.Între principalele criterii de stabilire a locului turismului in economia naţională includem :

a. contribuţia turismului la crearea produsului intern brut;

b. populaţia activa ocupată în turism;

c. capitalul fix din turism;

d. ponderea încasărilor din turismul internaţional în exportul total de mărfuri;

e. ponderea ofertei turistice în totalul ofertei de bunuri şi servicii al unei ţări.

12. Multiplicatorul turistic al cheltuielilor/veniturilor prezintă mai multe tipuri:

a. multiplicatorul veniturilor şi al ocupării forîei de muncă;

b. multiplicatorul rezultatelor şi al cheltuielilor indirecte;

c. multiplicatorul vănzărilor şi al profitului:

d. multiplicatorul importului şi al exportului;

e. nici un răspuns nu este corect

13.Pentru aprecierea eficienţei sociale a turismului se utilizează:

a. indicatori ce privesc nivelul serviciilor, îmbunătaţirea starii de sănătate;

b. indicatori ce privesc eficienţa absolută;

c. indicatori ce privesc eficienţa relativă;

d. numărul tipurilor de produse turistice oferite în general;

e. sporul de timp activ datorită ameliorării sănătăţii indivizilor pe seama

turismului.

14. Calitatea mediului este afectată de:

a. factori obiectivi;

b. factori subiectivi;

c. factori derivaţi;

d. acţiunile unor categorii de turişti.

e. turismul organizat.

15. Dinamica turismului este determinată in primul rănd şi în sens general de :

a. creşterea economică, de pătrunderea progresului ştiinţific în toate domeniile de

activitate, în toate domeniile economice şi sociale;

b. creşterea veniturilor populaţiei;

Preview document

Grile ECTS - Pagina 1
Grile ECTS - Pagina 2
Grile ECTS - Pagina 3
Grile ECTS - Pagina 4
Grile ECTS - Pagina 5
Grile ECTS - Pagina 6
Grile ECTS - Pagina 7
Grile ECTS - Pagina 8
Grile ECTS - Pagina 9
Grile ECTS - Pagina 10
Grile ECTS - Pagina 11
Grile ECTS - Pagina 12
Grile ECTS - Pagina 13
Grile ECTS - Pagina 14
Grile ECTS - Pagina 15
Grile ECTS - Pagina 16
Grile ECTS - Pagina 17
Grile ECTS - Pagina 18
Grile ECTS - Pagina 19
Grile ECTS - Pagina 20
Grile ECTS - Pagina 21
Grile ECTS - Pagina 22
Grile ECTS - Pagina 23
Grile ECTS - Pagina 24
Grile ECTS - Pagina 25
Grile ECTS - Pagina 26
Grile ECTS - Pagina 27
Grile ECTS - Pagina 28
Grile ECTS - Pagina 29
Grile ECTS - Pagina 30
Grile ECTS - Pagina 31
Grile ECTS - Pagina 32
Grile ECTS - Pagina 33
Grile ECTS - Pagina 34
Grile ECTS - Pagina 35
Grile ECTS - Pagina 36
Grile ECTS - Pagina 37
Grile ECTS - Pagina 38
Grile ECTS - Pagina 39
Grile ECTS - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Grile ECTS.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Economiei Intreprinderii - Teste Grila

Capitolul 1 ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE 1) Comportamentul de maximizare a profitului este: a) moral, b) imoral, c)...

Activitatea de Turism Intern din România

INTRODUCERE Turismul poate deveni una din industriile de export puternice ale României, care poate concura efectiv cu a altor ţări. Aspectele...

Grile Modelare și Simularea Proceselor Economice

1) In legatura cu tehnica simularii manag. se poate afirma ca: 1)permite obtinerea unor informatii despre sistem inainte ca aceste sa fie realizat...

Previziune Economica

STRATEGII SI POLITICI ECONOMICE. Acestea se elaboreaza pe baza studiilor prospective si a prognozelor. Strategia economica e un ansamblu de...

Recenzie - Capitalism și Libertate de Milton Friedman

Milton Friedman Milton Friedman a adus nenumărate contribuţii la dezvoltarea microeconomiei şi a macroeconomiei precum şi la dezvoltarea teoriile...

Teste Grila Economia Serviciilor

1. Între caracteristicile serviciilor se numără: nematerialitatea (1), netangibilitatea (2), neperisabilitatea (3), nestocabilitatea (4). a....

Teste Rezolvate - Audit

1. Precizaţi corect funcţiile auditului intern: a) funcţia de consiliere; b) funcţia de reglare; c) funcţia de asigurare; d) funcţia de...

Teste Grilă Economia Turismului

1. Între formele derivate de turism se include: b. Turismul internaţional receptor; c. Turismul internaţional emitent; d. Turismul intern; e....

Ai nevoie de altceva?