Indrumar de Practica Masterat

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Indrumar de Practica Masterat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 16 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

I. PRELIMINARII

Stagiile de practică de masterat constituie o etapă semnificativă în domeniul de formare profesională, de pregătire a masteranzilor în domeniul administrării afacerilor, o etapă de maturizare a viitorului magistru. Stagiile de practică de masterat facilitează formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei referitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional.

Stagiile de practică reprezintă un element esenţial în cadrul socializării profesionale a masteranzilor.

Curriculumul practicii de masterat a fost elaborat în baza curricumulelor disciplinelor academice din cadrul programului de master „Administrarea Afacerilor”.

Obiectivul central al stagiilor de practică de masterat rezidă în pregătirea acestora pentru elaborarea tezei de master, în conformitate cu tematica de cercetare selectată în cadrul catedrei.

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE STAGIILOR DE PRACTICĂ DE MASTERAT

Scopul stagiilor de practică de masterat constă în trecerea de la studierea teoretică a domeniului administrării afacerilor, în cadrul orelor academice, la studierea practicii antreprenoriatului, nemijlocit în cadrul agenţilor economici, a procesului de derulare a activităţilor economice şi manageriale a întreprinderii concrete.

Stagiilor de practică de masterat are următoarele principale scopuri:

- pregătirea masteranzilor pe probleme specifice domeniului administrării afacerilor;

- formarea deprinderilor necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea profesională;

- dezvoltarea deprinderilor specifice iniţierii unei noi afaceri, precum şi a administrării eficiente a afacerii existente într-un mediu de piaţă concurenţial;

- dezvoltarea abilităţilor de a selecta metodele, procedeele şi mijloacele adecvate de cercetare.

III. ADMINISTRAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE MASTERAT

Tipul stagiului Semestrul Perioada Nr. ore Credite Forma de evaluare Responsabil

Practica de masterat IV 5 săptămâni 300 10 Cu notă Jalencu Marian

Bîzgu Ion

Postică Maia

IV. DESCRIEREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ A PRACTICII DE MASTERAT

La nivel de cunoştinţe şi înţelegere:

- să demonstreze cunoştinţele necesare în ce priveşte conţinutul şi sfera de cuprindere a administrării afacerilor;

- să caracterizeze firma / întreprinderea, precum şi afacerile derulate de către aceasta;

- să identifice principalele subsisteme ale sistemului de management al firmei / întreprinderii;

- să selecteze şi să acumuleze informaţia necesară pentru elaborarea raportului privind practica de masterat, precum şi pentru elaborarea tezei de magistru.

La nivel de aplicare şi integrare:

- să determine gradul de compatibilitate între abordările teoretice în domeniul administrării afacerilor şi situaţia reală din activitatea de afaceri;

- să analizeze activitatea economică a firmei / întreprinderii, precum şi gradul de eficienţă cu care are loc derularea acesteia;

- să efectueze analiza economico – financiară a activităţii firmei / întreprinderii analizate;

- să analizeze sistemul de management al firmei, cu principalele sale subsisteme manageriale;

- să analizeze modul în care sunt derulate / realizate în cadrul firmei / întreprinderii analizate funcţiile manageriale (procesul managerial), precum şi funcţiunile întreprinderii;

- să studieze şi să determine / aprecieze gradul aplicării temei tezei de magistru în cadrul firmei;

- sa efectueze referitor la firma / întreprinderea analizată analiza SWOT, precum şi alte metode de analiză economico – managerială;

- să propună decizii de raţionalizare a activităţilor de antreprenoriat a firmei / întreprinderii analizate;

- să propună un proiect de schimbare a domeniului investigat în teză cu impact asupra performanţelor generale ale firmei.

Fisiere in arhiva (2):

  • Indrumar de Practica Masterat
    • Indrumar de Practica Masterat.doc
    • Jurnal de practica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR