Infiintarea Firmei

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 13 în total
Mărime: 17.59KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ditu Valentin
Curs la disciplina Infiintarea unei firmei, Cilul doi de invatamant - master

Extras din document

Definiţie FIRMA este o reuniune de mijloace materiale, umane, energetice şi informaţionale, organizată în procese, ce oferă produse sau servicii, cu scopul obţinerii unui profit financiar

Formele afacerilor particulare în România

I - Întreprinzătorii individuali sau PFA, firmă individuală şi asociaţii

familiale; II - Societăţi comerciale.

Optiunea pentru o forma sau alta este influentata de: - natura activitatii; - anvergura activitatii; - numarul partenerilor de afaceri; - gradul de implicare si raspundere al acestora; - capitalul disponibil si necesar; - ponderea participarii fiecarui partener la constituirea de capital; - particularitatile juridice de constituire;

I - Întreprinzătorii individuali sau PFA, firmă individuală şi asociaţii familiale;

Principalele avantaje ale acestei forme juridice sunt: 1. forma de autorizare mult mai scurta; 2. taxe de autorizare mai putine si mai reduse; 3. nu se cere un capital social; 4. forma de impozitare este mai simpla; 5. contact direct cu clientii; 6. profitul revine in intregime proprietarului.

Principalele dezavantaje sunt: 1. raspunderea nelimitata pentru daune si datorii; 2. se poate utiliza un numar redus de personal salariat; 3. posibilitati de finantare mai reduse; 4. posibilitati de dezvoltare a activitatii mai reduse; 5. proprietarul nu poate stapani toate domeniile de activitate; 6. acumulare redusa de capital.

II - Societăţi comerciale

Societate in nume colectiv (SNC), potrivit art. 3 din Legea nr.31/1990 se constituie pe baza contractului de societate.

Poate fi infiintata de 2 sau mai multi asociati pe baza unui contract fara a depune vreun capital social initial. Asociatii contribuie conform intelegerii libere dintre ei la constituirea patrimoniului social al societatii prin aport in bani sau in natura, si prin cuantumul acestui aport se stabileste si ponderea participarii la procesul decizional. Obligatiile sociale ale SNC sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Contractul de societate cuprinde urmatoarele: - numele si prenumele sau denumirea asociatilor, domiciliul sau sediul, cetatenia sau nationalitatea; - firma, denumirea si sediul societatii. Denumirea poate fi reprezentata de numele reunite ale tuturor asociatilor sau cel putin al unuia dintre acestia. Firma societatii trebuie sa cuprinda denumirea acesteia, cu mentiunea societate in nume colectiv; - obiectul societatii; - capitalul social subscris si varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat in numerar sau in alte bunuri (natura) si a datei cand se va varsa intregul capital subscris. Aportul asociatilor la formarea capitalului social este constituit din parti sociale ; - asociatii care administreaza si reprezinta societatea; - partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi; - durata societatii; - modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Avantajele SNC sunt aceleasi cu cele ale intreprinzatorilor individuali, iar principalele dezavantaje sunt: - un membru al societatii, fara a avea personal vreo vina, poate fi obligat la plata unor datorii potentiale pe care le-a contractat un partener in numele societatii fara sa-l consulte; - necesita o consultare reciproca continua intre parteneri, mai ales daca intre acestia nu exista incredere deplina. Dizolvarea SNC se face in urmatoarele situatii tipice: - falimentul societatii; - excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati (atunci cand datorita cauzelor enumerate numarul asociatilor se reduce la unul singur coroborat cu inexistenta unei clauze de continuare cu mostenitorii); - ca urmare a expirarii timpului stabilit ca durata de existenta a societatii; - datorita imposibilitatii realizarii obiectivului de activitate a societatii; - prin decizia adunarii asociatilor. Lichidarea societatii se va face de catre lichidatori numiti de catre asociati, iar pe baza bilantului de lichidare intocmit se vor repartiza intre asociati mijloacele economice disponibile.

Conținut arhivă zip

  • Infiintarea Firmei.ppt

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri - Auto Solutions

Cum a apărut ideea afacerii Observând unele aspecte referitoare la timpul pierdut de un client, care are probleme de funcţionare cu automobilul...

Intreprinderile Private Mici si Mijlocii Baza Relansarii Economiei Romanesti

Argument Întreprinderea reprezintă orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Înființarea Firmei Orange România

Cap. 1 - Constituirea unei firme – aspecte conceptual – metodologice 1.1.Motivaţia înfiinţării unei firme Motivaţia înfiinţării unei firme poate...

Înființarea unei Societăți Comerciale

Introducere Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial şi totodată a contribuit...

Initierea unei Afaceri

1.a. Etapele initierii unei firme Pregatirea procesului de creare a intreprinderii Din punct de vedere legal, infiintarea unei firme presupune...

Modalități de Creare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii

După parcurgerea modulului „Modalităţi de creare a întreprinderilor mici şi mijlocii”, studenţii trebuie să dobândească cunoştinţele necesare...

Diagnosticul și Strategiile Firmei

CAPITOLUL 1 ANALIZA DIAGNOSTIC – DOMENIU DE STUDIU ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI 1.1. Introducere în problematica...

Ai nevoie de altceva?