Informatica Economică

Curs
9.4/10 (8 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 15096
Mărime: 504.51KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Scortescu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor - IASI

Cuprins

CAPITOLUL 1. CONCEPTE DE BAZA ÎN INFORMATICA ECONOMICA .

1.1. Notiuni generale .

1.2. Entropia informationala .

1.3. Sisteme informationale si sisteme informatice .

1.4. Tipuri de sisteme informationale .

CAPITOLUL 2. SISTEME ELECTRONICE DE CALCUL .

2.1. Componente hardware .

2.1.1. Unitatea centrala de prelucrare .

2.1.1.1. Memoria interna (MI) .

2.1.1.2. Unitatea aritmetica si logica (UAL) .

2.1.1.3. Unitatea de comanda si control (UCC) .

2.2. Componente software .

2.3. Generatii si clase de calculatoare .

2.4. Microcalculatoare .

2.4.1. Microprocesor. Definitie, caracteristici .

CAPITOLUL 3. ECHIPAMENTE PERIFERICE. SUPORTURI DE DATE .

3.1. Functii, clasificare, rol .

3.2. Suporturi de date. Categorii, utilizare, reutilizare .

3.3. Echipamente periferice de intrare .

3.4. Echipamente periferice de iesire .

3.4.1. Monitorul .

3.4.2. Imprimanta .

3.4.3. Echipamente de citire a codurilor de tip bara .

3.4.4. Scanner-ul .

3.5. Echipamente periferice de intrare/iesire .

3.5.1. Discuri magnetice .

3.5.1.1. Discuri flexibile .

3.5.1.2. Discuri dure (hard-discuri) .

3.5.1.3. Discuri amovibile .

3.5.2. Benzi magnetice .

3.5.3. Suporturi optice .

CAPITOLUL 4. ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE OPERARE .

4.1. Notiuni introductive .

4.2. Obiectivele si componenta sistemelor de operare .

4.3. Functiile sistemelor de operare .

4.4. Tehnici de exploatare a sistemelor de calcul .

4.4.1. Necesitati, obiective .

4.4.2. Monoprogramarea .

4.4.3. Multiprogramarea .

4.4.4. Multiprelucrarea .

4.4.5. Multitasking .

4.4.6. Time-sharing .

BIBLIOGRAFIE .

Extras din document

CAPITO L U L 1

CONCEPTE DE BAZA ÎN INFORMATICA ECONOMICA

1.1. Notiuni generale

Termenului de informatie nu i se poate asocia o singura definitie întrucât aceasta

este complexa si foarte variata. Pentru a putea fi perceputa este necesar ca ea sa fie exprimata

într-un anumit mod.

În informatica informatia reprezinta un sir de caractere dintr-un alfabet dat care

poate fi prelucrat prin proceduri manuale sau automate. Atributele acesteia se refera la: " adaugarea

de noi cunostinte la cele deja existente; " înlaturarea unei incertitudini pentru receptor;

" utilitatea pentru cel care o receptioneaza.

Dupa forma de exprimare a fenomenelor pe care le reflecta informatia poate fi analogica,

numerica sau cantitativa si nenumerica sau calitativa. Dupa situarea în timp fata de

procesul sau fenomenul reprezentat aceasta poate fi activa (dinamica sau operativa), pasiva

sau previzionata. Dupa continut deosebim informatii elementare, complexe si sintetice,

iar dupa domeniul de activitate pe care îl deservesc putem vorbi despre informatii tehnologice,

tehnico-stiintifice si economice.

Data reprezinta informatia exprimata într-o forma concreta. Prin aceasta notiune se

întelege un ansamblu de semne si caractere dispuse într-o ordine reprezentând situatia sintactica

a unui sistem de informare. O data devine informatie în masura în care semnificatia

sa are un anumit grad de sinteza. Data are o existenta obiectiva, tangibila, reprezentând o

informatie potentiala.

La nivelul unei entitati economice, datele supuse prelucrarii provin atât din surse

externe, cât si interne. Cele externe sunt, de regula, direct utilizabile (facturi, cec-uri etc.),

usor cuantificabile si se refera, în principal, la clienti (cerinte, preferinte, posibilitati de plata,

situatia livrarilor etc.), la furnizori (situatia livrarilor, relatiile financiare cu acestia, aprecierea

calitatii produselor vândute, lucrarilor sau serviciilor prestate de acestia), la colaboratori,

la canalele de distributie ale organizatiei (existenta lor, activitatea, posibilitatea

lor de a se informa etc.), precum si la cunostinte tehnice si tehnologice (know-how). Cele

interne se bazeaza pe cuantificarea anumitor fapte si observatii (masurari, cântariri etc.) cum

ar fi inventarele, evidenta stocurilor, a productiei, a personalului etc.

Drumul parcurs de informatie din momentul aparitiei unui eveniment si pâna când,

pe baza cunoasterii lui se declanseaza un nou eveniment se numeste circuit informational,

iar o sectiune a acestuia poarta denumirea de flux informational. Acesta din urma reprezinta

totalitatea informatiilor transmise într-un interval de timp determinat de la o sursa de

informatie la un receptor, printr-o multime de canale informationale.

Fluxul informational este caracterizat prin continut, volum, frecventa, calitate, forma

suport, mod de obtinere si cost. El poate fi intern, asigurând circulatia informatiei între

diferitele compartimente ale structurii organizatorice din interiorul unei entitati economice

si între diferite persoane din cadrul compartimentelor functionale, în vederea fundamentarii

deciziilor, sau extern asigurând circulatia verticala a informatiei între diferite întreprinderi

si/sau între o entitate economica si organismele ierarhic superioare. Fluxul informational

intern poate fi orizontal sau vertical, iar cel vertical poate fi ascendent sau descendent.

În mod similar, fluxurile informationale externe pot fi orizontale sau verticale, iar cele verticale

ascendente ori descendente.

Cunostintele includ capacitatea de a evalua informatiile într-un anumit sens sau scop.

Prin urmare, se poate accepta faptul ca informatia este distincta de cunostinta si ca ea este data

de forma unei cunostinte pentru a permite comunicarea sau manipularea acesteia. La orice

nivel de conducere, pentru a putea lua decizii fundamentate stiintific, decidentul trebuie sa utilizeze

informatii limitate la domeniul sau de activitate. Gradul de utilizare a informatiei si eficienta

sa în anumite activitati umane depinde de calitatea informatiei care vizeaza dimensiunea

temporala (oportunitatea, actualitatea, frecventa si perioada considerata), continutul (exactitatea,

pertinenta, exhaustivitatea, conciziunea, anvergura si randamentul) si forma sa (claritatea,

precizia, ordinea, prezentarea si suportul).

Prin urmare, între date, cunostinte si informatii trebuie facuta o distinctie clara, astfel:

f datele reprezinta numere, marimi etc. care servesc la rezolvarea unei probleme sau

care se obtin în urma unor cercetari, urmând a fi supuse unor prelucrari, motiv pentru care

ele pot fi considerat materia prima a informatiei reprezentând, prin urmare, informatii potentiale.

Reiese de aici ca datele, ca urmare a efectuarii unor prelucrari asupra lor duc la obtinerea

informatiilor. La nivelul întreprinderilor datele reprezinta numere, diverse documente

etc. care numai prin ele însele nu sunt valoroase;

f informatiile se refera la date organizate care au fost sortate si aranjate dupa criterii

specifice unui anumit domeniu de activitate. Ca trasatura fundamentala a informatiei mentionam

subiectivitatea;

f cunostintele se bazeaza pe însusirea informatiilor, având ca efect posibilitatea luarii

anumitor decizii.

Preview document

Informatica Economică - Pagina 1
Informatica Economică - Pagina 2
Informatica Economică - Pagina 3
Informatica Economică - Pagina 4
Informatica Economică - Pagina 5
Informatica Economică - Pagina 6
Informatica Economică - Pagina 7
Informatica Economică - Pagina 8
Informatica Economică - Pagina 9
Informatica Economică - Pagina 10
Informatica Economică - Pagina 11
Informatica Economică - Pagina 12
Informatica Economică - Pagina 13
Informatica Economică - Pagina 14
Informatica Economică - Pagina 15
Informatica Economică - Pagina 16
Informatica Economică - Pagina 17
Informatica Economică - Pagina 18
Informatica Economică - Pagina 19
Informatica Economică - Pagina 20
Informatica Economică - Pagina 21
Informatica Economică - Pagina 22
Informatica Economică - Pagina 23
Informatica Economică - Pagina 24
Informatica Economică - Pagina 25
Informatica Economică - Pagina 26
Informatica Economică - Pagina 27
Informatica Economică - Pagina 28
Informatica Economică - Pagina 29
Informatica Economică - Pagina 30
Informatica Economică - Pagina 31
Informatica Economică - Pagina 32
Informatica Economică - Pagina 33
Informatica Economică - Pagina 34
Informatica Economică - Pagina 35
Informatica Economică - Pagina 36
Informatica Economică - Pagina 37
Informatica Economică - Pagina 38
Informatica Economică - Pagina 39
Informatica Economică - Pagina 40
Informatica Economică - Pagina 41
Informatica Economică - Pagina 42
Informatica Economică - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Informatica Economica.pdf

Alții au mai descărcat și

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROM\NESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu...

Criza Economico-Financiara Actuala si Implicatiile Acesteia asupra Pietelor Emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Crize financiare

Cuvânt de început, Deşi crizele pot fi asociate cu liberalizarea financiară, dovezile empirice sugerează faptul că ele sunt un fenomen complex,...

Șomajul în România

Introducere: Obiectivul lucrarii este acela de a realiza o analiza a fenomenului somajului in Romania, in perioada 2000-2007, in statele Uniunii...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Crizele Financiare Internationale

CAPITOLUL I CRIZELE FINANCIARE. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Aspecte generale Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări...

Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL

Cap I. Activitatea de producţie şi comercializare la S.C. RED-IMPEX S.R.L. 1.1. Prezentarea societăţii S.C. RED-IMPEX S.R.L. Societatea...

Proiectarea Sistemelor Informationale

Cap 1. Proiectarea logică a sistemului informaţional 1.1. Proiectarea logică a bazei de date Diagrama entitate – relaţie 1.2 .Proiectarea...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Sisteme informatice în economie Societatea zilelor noastre se bucură de un timp al informatizării, informatizare...

Analiza Activitătii de Comerț Electronic în România

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Apariţia comerţului prin Internet a creat oportunităţi, dar şi perspective comerciale imense....

Studiu de caz - sistemul informațional încasări și plăți

Cap 1. Prezentarea organizaţiei şi a aplicaţiilor informatice economice existente 1.1 Descrierea organizaţiei 1.1.1 Obiect de activitate Firma...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In acest proiect voi folosi, ca suport anumite aplicaţii referitoare la anumite activităţi din sfera comercială a...

Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole

Introducere Din vremuri imemoriale, vieţile şi bunurile oamenilor au fost ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii....

Sisteme Informatice Financiar-Bancare in Republica Moldova

Introducere În prezent este destul de dificil să fii de partea celor, care insistă că tehnologiile informaţionale moderne încetinesc dezvoltarea...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie

1. Introducere Volumului de date de care dispune, îi datorează epoca noastră sentimentul nemeritat de superioritate; dar adevăratul criteriu...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Sisteme ERP

1. Introducere Economia este strâns legată de tipul de societate în care se desfăşoară. Dacă în era agricolă majoritatea lucrătorilor erau...

Ai nevoie de altceva?