Instrumentele Financiare Derivate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1645
Mărime: 15.17KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Esenţa şi particularităţile contractelor anticipate şi futures (sau forward)

2. Contractele options (sau cu opţiuni).Tipuri şi caracteristici.

3. Contractele SWAP.

4. Evaluarea instrumentelor financiare derivate.

Extras din document

1. Esenţa şi particularităţile contractelor anticipate şi futures (sau forward)

Instrumentele financiare derivate reprezintă valori mobiliare negociabile care îi conferă titularului anumite drepturi viitoare ce ţin de tranzacţionarea activului suport (marfă, obligaţiuni, acţiuni)

Există două tipuri mai de derivate:

1. contracte la termen sau futures

2. opţiunile

Contractele la termen pot fi de două tipuri:

- Anticipate/ forward

- Viitoare/furtures

Contractele forwards sau anticipate reprezintă acordul dintre doi operatori, prin care vînzătorul se obligă să livreze la o anumită dată viitoare un anumit activ suport; iar cumpărătorul se obligă să efectuieze plata la momentul livrării activului suport pe baza unui preţ prestailit în momentul încheierii contractului.

Elementele contractului sunt:

- Activul suport (obiectul contractului)

- Cantitatea;

- Preţul;

- Locul de livrare şi scadenţa.

Aceste elemente sunt supuse negocierii în momentul încheierii contractului.

Pierderea sau căştigul operatorilor se poate calcula la scadenţă prin diferenţa dintre preţul contractului şi preţul de paţă al activului suport în momentul realizării contractului.

Contractele forword se consideră finalizat dacă se efectuiază livrarea efectivă a activului suport şi achitarea contravalorii acestuia la scadenţă.

Futures reprezintă rezultatul stadartizarii condiţiilor contractului forward.

Codiţiile standartizării fac referire la:

- Natura şi calitatea activului suport;

- Cantitatea tranzacţionată;

- Scadenţa şi locul livrării.

Singura condiţie supusă negocierii este preţul de tranzaţionare, contractul futures fiind actualizat sau marcat zilnic la piaţă.

Contractul futures poate fi lichidat prin livrarea efectivă a activului suport la scadenţă şi achitarea contravalorii acestuia sau printr-o operaţiune de sens opus prin marcare la piaţă.

Diferenţele între contractele forward şi contractele futures

Contractele forward

Contractele futures

1. sunt tranzacţionate în afara bursei 1.sunt tranzacţionate la bursa de valor prin mecanisme de tranzacţionare specifice

2. nu sunt standatizate 2.sunt întotdeauna standartizate

3.au valoare fixă şi rezultatul la scadenţă este dat de diferenţa dintre preţul de contract şi preţul curent al bunului care face obiectul contractului. Nu are piaţă secundară. 3.are valoare variabilă, fiind înregistrat zilnic la piaţă pe baza diferenţei dintre preţul curent (preţul zilei) şi preţul zilei anterioare. Are piaţă secundară, înregistrată la bursa de valori ca o garanţie.

4.este lichidat la scadenţă prin plata în natură a valorii bunurilor la preţul stipulat prin contractul forward. 4.poate fi executat în natură şi în bani sau poate fi lichidat la bursa de valori.

Motivaţiile încheierii unui contract futures pot fi:

- protejarea de riscurile viitoare(creşterea ratei dobînzii, cursului valutar)

- motive speculative de cîştig în urma jocului la Bursa de Valori

1. Contractele options (sau cu opţiuni).Tipuri şi caracteristici.

Opţiunile sunt contracte standartizate care în schimbul plăţii unei prime crează cumpărătorului dreptul dar nu şi obligaţia de a cumpăra sau a vinde un anumit activ-suport la un preţ prestabilit ( de exercitare) pînă la data scadenţei. Pierderea maximă a cumpărătorului de opţiune este egală cu prima plătită, iar cîştigul se consideră nelimitat.

Cîştigul maxim a vînzătorului este egal cu prima încasată, pierderea nelimitată.

Opţiunile sunt contracte la termen conform căruia cumpărătorul are dreptul dar nu şi obligaţia de a cumpăra un anumit activ peste o anumită perioadă la un preţ stabilit, vînzătorul fiind însă obligat să vîndă în caz dacă cumpărătorul îşi va exercita drepturile. Pentru dreptul de a vinde sau cumpăra fără opţiunea de a o face cumpărătorul opţiunii plăteşte vânzătorului o primă care reprezintă preţul acestui contract.

Opţiunile sunt nişte contracte prin care cumpărătorul are dreptul de a cumpăra sau vinde o cantitate de titluri la un preţ determinat numit preţ de exerciţiu, în schimbul unei sume numit preţ de opţiune, în timpul unei perioade certe numită scadenţă.

Preview document

Instrumentele Financiare Derivate - Pagina 1
Instrumentele Financiare Derivate - Pagina 2
Instrumentele Financiare Derivate - Pagina 3
Instrumentele Financiare Derivate - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Instrumentele Financiare Derivate.doc

Alții au mai descărcat și

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de...

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Contractele Options

Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu a implementat mecanismul de tranzactionare a optiunilor pentru prima oara în România pentru a raspunde...

Instrumente Financiare în România - Caracteristicile Instrumentelor Financiare - Instrumente Financiare Derivate

I.1. Caracteristicile instrumentelor financiare. I.1.1. Caracteristici si avertismente cu privire la riscurile asociate investitiilor in...

Noțiuni generale caracteristicile și clasificarea opțiunilor

În lucrarea dată eu am încercat să studies un produs al pieţii derivatelor şi anume opţiunele Majoritatea pieţelor financiare se folosesc de...

Caracteristicile Contractelor Options

Pe piata financiara se realizeaza tranzactii cu valori mobiliare (actiuni si obligatiuni) insa pe langa aceste valori mobiliare primare, pe marile...

Piețe de capital și Bursa de Valori

1 Economii si investitii In orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atat la nivel macroeconomic cat si...

Conceptul de consultanță

Conceptul de consultanţă Termenul de consultanţă provine de la latinescul „consultare“, din care a derivat în franceză termenul de „consulter“,...

Te-ar putea interesa și

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Instrumente Financiare Derivate

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor...

Instrumente Financiare Derivate - Contractele Futures

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 1.1. Scurt istoric al derivatelor La sfarsitul anului 1630, Tulipomania – Mania bulbului de lalea...

Instrumente Financiare în România - Caracteristicile Instrumentelor Financiare - Instrumente Financiare Derivate

I.1. Caracteristicile instrumentelor financiare. I.1.1. Caracteristici si avertismente cu privire la riscurile asociate investitiilor in...

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate

CAP.1 RISCUL RATEI DOBÂNZII 1.1.Noţiuni generale despre risc Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Instrumente Financiare Derivate

PARTEA I - NOTIUNI GENERALE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE 1.Definirea instrumentelor financiare derivate Societatile de servicii de investitii...

Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor...

Gestiunea Riscurilor Valutare în România

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a...

Ai nevoie de altceva?