Integrare Economică Europeană

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 56677
Mărime: 1.60MB (arhivat)
Cost: Gratis
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi Centrul de Studii Europene

Cuprins

Modul 1. Europa în cãutarea unei noi identitãti 3

Unitatea de studiu 1. Identitate europeanã 4

Unitatea de studiu 2. De la idee la Tratatele constitutive 7

Unitatea de studiu 3. Federalism si cooperare interguvernamentalã în constructia politicã a

Uniunii Europene 20

3.1. Curente fundamentale în integrarea politicã a Europei 21

3. 2. Confruntarea federalism - cooperare interguvernamentalã în procesul constructiei

politice a UE 22

Întrebãri si exercitii pentru verificarea cunostintelor 37

Modulul 2. Teoriile economice ale integrãrii si aplicarea lor în procesul integrãrii europene 38

Unitatea de studiu 1. Ce este un proces de integrare si care sunt principalele teorii privind

realizarea integrãrii economiilor (teritorialã) 41

Unitatea de studiu 2. Etape în evolutia integrãrii europene 49

Unitatea de studiu 3. Teoriile staticã si dinamicã a integrãrii economice 61

3.1. Analiza staticã pe baza teoriei uniunilor vamale 61

3.2. Analiza dinamicã; concurentã si economii de scarã 66

Unitatea de studiu 4. Integrarea europeanã, proces de integrare pozitivã 70

4.1. Convergentã, coeziune si subsidiaritate – principii ale integrãrii regionale 70

4. 2. Sistemul institutiilor comunitare 77

Întrebãri pentru verificarea cunostintelor 83

Modulul 3 Bugetul comunitar – constituire si utilizare 85

1. Resursele bugetului 85

2. Bugetul UE în 2009 93

3. Constrângerile extinderii cãtre Europa Centralã si de Est 94

Tema pentru studiu individual 97

Întrebãri pentru verificarea cunostintelor 104

Modulul 4. Extinderea uniunii europene 105

Unitatea de studiu 1. Coordonatele extinderii UE spre Europa Centralã si de Est 105

Unitatea de studiu 2. Procesul de negociere 112

Unitatea de studiu 3. Strategiile extinderii – coordonate economice 119

Extras din document

Modul 1. Europa în cãutarea unei noi identitãti

Modulul are drept scop introducerea studentului în filosofia integrãrii

europene, în întelegerea primarã a premiselor, controverselor si pasilor

parcursi de europeni în realizarea unificãrii.

Studentul se va familiariza cu ideea de integrare în Europa, regãsind în

sintezã principalele idei si momente din perioada anterioarã semnãrii

Tratatului de la Roma (1957), ca moment al declansãrii procesului de integrare

sub formula unei Comunitãti Economice – pilon central al formãrii si

functionãrii Uniunii Europene astãzi.

Modulul cuprinde o singurã unitate de curs (maxim 3 ore de studiu),

structurat pe 3 pãrti: „Identitate europeanã”, „De la idee la Tratatele

constitutive”

si ”Federalism si cooperare interguvernamentalã în integrarea politicã a

Europei”.

“Europa nu este decât o vointã comunã a celor care

trãiesc în ea, printr-o vocatie comunã…Unitatea

europeanã stã în spiritul european.”

Bernard Voyenne

În ani de zbuciumatã istorie si perpetuã cãutare a stabilitãtii si echilibrelor de

putere, pe continentul european s-a conturat treptat si a supravietuit în timp tuturor miscãrilor

orgolioase ale entitãtilor nationale ideea de “Europa”.

Esenta ideii de “Europã unitã” a gãsit un nesperat izvor de inspiratie si sustinere în

constiinta si sentimentul identitãtii europene datã de unitatea culturalã si intelectualã.

Justificatã apare astfel reflectia lui Jean Monnet – “sufletul creator” al Europei – când, dupã

ani de zbateri, de evolutii si involutii în unificarea federativã a tãrilor europene, spunea:

“Dacã ar fi sã reîncep, as începe prin culturã”. Cultura este cea care dã liantul european si

poate mentine o unitate durabilã într-o atât de vastã diversitate.

Pentru a trece însã de la ideea unificãrii la transpunerea ei în proiecte precise si

institutionalizarea unor noi structuri a fost nevoie de un timp în care ceea ce unea popoarele

Europei sã devinã mai puternic, raportat la ceea ce diferentia si le separa; un timp în care, de

la simplã aspiratie a artistilor, filosofilor sau a unor oameni politici, ideea europeanã sã anime

larg atât de puternicile individualitãti umane si entitãti nationale si sã se transpunã astfel întro

vointã politicã în mãsurã sã-i confere finalitate.

4

Unitatea de studiu 1. Identitate europeanã

Continent al unor popoare aspirând dintotdeauna la identitate nationalã si la

afirmarea lor economicã, politicã si culturalã, Europa a cunoscut o evolutie conflictualã,

caracterizatã de rivalitãti comerciale, coloniale si rãzboaie, ca manifestãri ale nationalismelor

exacerbate ce le-au dominat existenta.

Hamilton Fish, mult timp senator în Congresul american, referindu-se la europeni

între cele douã rãzboaie mondiale, fãcea trimitere la un discurs al lui Thomas Jefferson:

“Interesele lor politice sunt complet diferite de ale noastre (ale SUA-n.n.). Invidiile lor

reciproce, echilibrele de putere, aliantele complicate, formele si principiile lor de guvernare

ne sunt, toate, strãine. Sunt natiunile unui vesnic rãzboi. Toate energiile lor sunt cheltuite

pentru distrugerea averii si vietii cetãtenilor lor.”1

Suntem cu sigurantã tentati sã refuzãm o astfel de imagine asupra Europei. Nu

putem însã sã nu acceptãm cã divizarea politicã, economicã si religioasã a continentului

european constituie o permanentã.

Cum a fost atunci posibilã integrarea europeanã? Încercând sã-si explice o astfel de

mutatie de proportii în evolutia Europei, Louis Carton este de pãrere cã, desi divizatã, Europa

prezintã o constantã – comunitatea civilizatiei, înteleasã astfel: “Dar, dacã Europa este

divizatã în actiune, rãmâne o comunitate a civilizatiei. O comunitate care nu înseamnã unitate

sau monolitism. Dimpotrivã, diversitatea si varietatea caracterizeazã civilizatia comunã a

Europei. Ea este fondatã pe o anumitã conceptie a individului. Dar, fiecare individ este

complex si poartã în el douã capacitãti care uneori se completeazã, alteori se contrazic:

inteligenta, partea rationalã a spiritului, aptã sã analizeze, sã înteleagã, sã construiascã si

imaginatia, intuitia, parte irationalã care urmeazã impulsuri adesea misterioase.

Complexitatea civilizatiei Europei este imaginea spiritului uman. Este de altfel construitã pe

dublul aport al traditiei pãgâne axatã pe ratiunea umanã si al celei crestine, fundamentatã pe

credintã. Ca si spiritul uman, civilizatia occidentalã va fi constant solicitatã de spirit si de

ratiune. Uneori una din sursele traditiei europene va domina: Evul Mediu va fi era credintei,

Renasterea va dezvolta influenta ratiunii. Alteori, credintã si ratiune se vor echilibra, în

indivizi ca si în societate […]”.2

1 Hamilton Fish, “Pearl Harbor, Yalta si trãdarea Europei”, Ed. Venus, Bucuresti, 1993, p.8.

2 Louis Carton, “L’Union européenne”, Dalloz, Paris, 1994, p. 8-30.

5

Comunitatea civilizatiei nu semnificã asadar uniformitate. Ceea ce o caracterizeazã

nu este asemãnarea indivizilor, ci specificul comun: capacitatea de a întelege si de a asimila

aceleasi idei. Comunitatea civilizatiei europene stã în capacitatea comunã a europenilor de a

simti, de a reactiona, de a asimila.

Determinatã politic, unificarea europeanã este în esentã un proces institutional si

cultural; si dacã institutiile sunt “obiectivarea culturii”3, rezultã cã Europa unitã se datoreazã

apartenentei popoarelor la cultura europeanã, manifestãrii în fapt a aceluiasi sistem de valori.

Definirea culturii europene este esentialã pentru stabilirea apartenentei la Europa, într-un

moment în care aceasta se redefineste si se cautã. Ce fel de Europã si pânã unde?

Mult timp Europa a fost identificatã cu zona de dominantã catolicã si uneori chiar numai cu

partea ei occidentalã, unde s-ar fi transmis si conservat cultura anticã. Argumentul esential

tine de sciziunea bisericii, prin care crestinismul greco-ortodox a transmis alte valori decât

catolicismul.

Preview document

Integrare Economică Europeană - Pagina 1
Integrare Economică Europeană - Pagina 2
Integrare Economică Europeană - Pagina 3
Integrare Economică Europeană - Pagina 4
Integrare Economică Europeană - Pagina 5
Integrare Economică Europeană - Pagina 6
Integrare Economică Europeană - Pagina 7
Integrare Economică Europeană - Pagina 8
Integrare Economică Europeană - Pagina 9
Integrare Economică Europeană - Pagina 10
Integrare Economică Europeană - Pagina 11
Integrare Economică Europeană - Pagina 12
Integrare Economică Europeană - Pagina 13
Integrare Economică Europeană - Pagina 14
Integrare Economică Europeană - Pagina 15
Integrare Economică Europeană - Pagina 16
Integrare Economică Europeană - Pagina 17
Integrare Economică Europeană - Pagina 18
Integrare Economică Europeană - Pagina 19
Integrare Economică Europeană - Pagina 20
Integrare Economică Europeană - Pagina 21
Integrare Economică Europeană - Pagina 22
Integrare Economică Europeană - Pagina 23
Integrare Economică Europeană - Pagina 24
Integrare Economică Europeană - Pagina 25
Integrare Economică Europeană - Pagina 26
Integrare Economică Europeană - Pagina 27
Integrare Economică Europeană - Pagina 28
Integrare Economică Europeană - Pagina 29
Integrare Economică Europeană - Pagina 30
Integrare Economică Europeană - Pagina 31
Integrare Economică Europeană - Pagina 32
Integrare Economică Europeană - Pagina 33
Integrare Economică Europeană - Pagina 34
Integrare Economică Europeană - Pagina 35
Integrare Economică Europeană - Pagina 36
Integrare Economică Europeană - Pagina 37
Integrare Economică Europeană - Pagina 38
Integrare Economică Europeană - Pagina 39
Integrare Economică Europeană - Pagina 40
Integrare Economică Europeană - Pagina 41
Integrare Economică Europeană - Pagina 42
Integrare Economică Europeană - Pagina 43
Integrare Economică Europeană - Pagina 44
Integrare Economică Europeană - Pagina 45
Integrare Economică Europeană - Pagina 46
Integrare Economică Europeană - Pagina 47
Integrare Economică Europeană - Pagina 48
Integrare Economică Europeană - Pagina 49
Integrare Economică Europeană - Pagina 50
Integrare Economică Europeană - Pagina 51
Integrare Economică Europeană - Pagina 52
Integrare Economică Europeană - Pagina 53
Integrare Economică Europeană - Pagina 54
Integrare Economică Europeană - Pagina 55
Integrare Economică Europeană - Pagina 56
Integrare Economică Europeană - Pagina 57
Integrare Economică Europeană - Pagina 58
Integrare Economică Europeană - Pagina 59
Integrare Economică Europeană - Pagina 60
Integrare Economică Europeană - Pagina 61
Integrare Economică Europeană - Pagina 62
Integrare Economică Europeană - Pagina 63
Integrare Economică Europeană - Pagina 64
Integrare Economică Europeană - Pagina 65
Integrare Economică Europeană - Pagina 66
Integrare Economică Europeană - Pagina 67
Integrare Economică Europeană - Pagina 68
Integrare Economică Europeană - Pagina 69
Integrare Economică Europeană - Pagina 70
Integrare Economică Europeană - Pagina 71
Integrare Economică Europeană - Pagina 72
Integrare Economică Europeană - Pagina 73
Integrare Economică Europeană - Pagina 74
Integrare Economică Europeană - Pagina 75
Integrare Economică Europeană - Pagina 76
Integrare Economică Europeană - Pagina 77
Integrare Economică Europeană - Pagina 78
Integrare Economică Europeană - Pagina 79
Integrare Economică Europeană - Pagina 80
Integrare Economică Europeană - Pagina 81
Integrare Economică Europeană - Pagina 82
Integrare Economică Europeană - Pagina 83
Integrare Economică Europeană - Pagina 84
Integrare Economică Europeană - Pagina 85
Integrare Economică Europeană - Pagina 86
Integrare Economică Europeană - Pagina 87
Integrare Economică Europeană - Pagina 88
Integrare Economică Europeană - Pagina 89
Integrare Economică Europeană - Pagina 90
Integrare Economică Europeană - Pagina 91
Integrare Economică Europeană - Pagina 92
Integrare Economică Europeană - Pagina 93
Integrare Economică Europeană - Pagina 94
Integrare Economică Europeană - Pagina 95
Integrare Economică Europeană - Pagina 96
Integrare Economică Europeană - Pagina 97
Integrare Economică Europeană - Pagina 98
Integrare Economică Europeană - Pagina 99
Integrare Economică Europeană - Pagina 100
Integrare Economică Europeană - Pagina 101
Integrare Economică Europeană - Pagina 102
Integrare Economică Europeană - Pagina 103
Integrare Economică Europeană - Pagina 104
Integrare Economică Europeană - Pagina 105
Integrare Economică Europeană - Pagina 106
Integrare Economică Europeană - Pagina 107
Integrare Economică Europeană - Pagina 108
Integrare Economică Europeană - Pagina 109
Integrare Economică Europeană - Pagina 110
Integrare Economică Europeană - Pagina 111
Integrare Economică Europeană - Pagina 112
Integrare Economică Europeană - Pagina 113
Integrare Economică Europeană - Pagina 114
Integrare Economică Europeană - Pagina 115
Integrare Economică Europeană - Pagina 116
Integrare Economică Europeană - Pagina 117
Integrare Economică Europeană - Pagina 118
Integrare Economică Europeană - Pagina 119
Integrare Economică Europeană - Pagina 120
Integrare Economică Europeană - Pagina 121
Integrare Economică Europeană - Pagina 122
Integrare Economică Europeană - Pagina 123
Integrare Economică Europeană - Pagina 124
Integrare Economică Europeană - Pagina 125
Integrare Economică Europeană - Pagina 126
Integrare Economică Europeană - Pagina 127
Integrare Economică Europeană - Pagina 128
Integrare Economică Europeană - Pagina 129
Integrare Economică Europeană - Pagina 130
Integrare Economică Europeană - Pagina 131
Integrare Economică Europeană - Pagina 132
Integrare Economică Europeană - Pagina 133
Integrare Economică Europeană - Pagina 134
Integrare Economică Europeană - Pagina 135
Integrare Economică Europeană - Pagina 136
Integrare Economică Europeană - Pagina 137
Integrare Economică Europeană - Pagina 138
Integrare Economică Europeană - Pagina 139
Integrare Economică Europeană - Pagina 140
Integrare Economică Europeană - Pagina 141
Integrare Economică Europeană - Pagina 142
Integrare Economică Europeană - Pagina 143
Integrare Economică Europeană - Pagina 144
Integrare Economică Europeană - Pagina 145
Integrare Economică Europeană - Pagina 146
Integrare Economică Europeană - Pagina 147
Integrare Economică Europeană - Pagina 148
Integrare Economică Europeană - Pagina 149
Integrare Economică Europeană - Pagina 150
Integrare Economică Europeană - Pagina 151
Integrare Economică Europeană - Pagina 152

Conținut arhivă zip

  • Integrare Economica Europeana.pdf

Alții au mai descărcat și

Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană

Cap. 1: Integrare Europeană Integrarea europeană reprezintă un proces gradual de schimbare pentru economia și societatea românească in ansamblu,...

Moneda Euro si Rolul ei in Sistemul Monetar International

Consideratii introductive privind moneda unica EURO Euro. Este moneda unica europeana care de la 1 ianuarie 1999 a substituit monedele nationale a...

Balanta de Plati Externe - Instrument de Fundamentare si Urmarire a Echilibrului Valutar al unei Tari

Capitol I Balanta de plati externa: considerente generale I.1 Conceptul de balanta de plati Notiunea de balanta, lansata de mercantilisti in...

Globalizarea si Impactul asupra Vietii Economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Uniunea Economică și Monetară Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am încercat prezentarea şi tratarea principalelor probleme monetare cu care se confruntă țările care nu intrat...

Investitii Straine Directe in Romania

CAP. I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Investitia reprezinta, in sens larg, sacrificial unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene

Introducere În 1951 la Paris, Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda au creat Comunitatea Europeană a oţelului...

Economie Mondiala - Romania

1. Descrierea Romaniei 1.1. Asezare România este organizata din punct de vedre politic ca republica fiind un stat situat în Europa, la...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene

INTRODUCERE Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii...

Integrarea Monetar-Europeana

1. INTRODUCERE Dacă la nivel mondial se găsesc cu greutate soluţii de combatere a efectelor negative ale globalizării financiare, iar colaborarea...

Integrarea Economică Europeană

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a încerca să dezvăluie cum a început activitatea Uniunii Europene, ce este în prezent şi cum va fi în...

Procesul de Integrare Economică Europeană al Estoniei

Estonia este cea mai mică dintre candidatele central-europene, si economia ei foarte liberală o pune în prima linie în vederea aderării. Dar...

Integrarea Economică Europeană - Factor Explicativ al Facilitării și Impulsionării Comerțului intra-european

1. Introducere Aprofundarea construcţiei europene semnifică progresul gradual al integrării economice spre etapele sale superioare, adică calea...

Integrare Economică

Prezentarea capitolelor Primul capitol cuprinde conceptele de baza si introductive asupra a ceea ce inseamna de fapt termenul de integrare...

Integrarea Economică Europeană

Consiliul Uniunii Europene 1. Consideraţii generale Consiliul Uniunii Europene (înainte de Maastricht, al Comunităţilor Europene) este cunoscut...

Integrarea Economica Europeana

1. Termenul de integrare economică. Etapele procesului integraţionist.Concepte. Pelkmans – integrarea drept un proces de eliminare graduală a...

Ai nevoie de altceva?