Integrarea Economica Regionala

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 18053
Mărime: 394.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECTOR UNIV. DR. M.SORLESCU

Extras din document

Cursul 1

Integrarea economică: concept, premise si factori

1. Abordarea la scară spaţială a economiei

În teoria economică există, în general, două niveluri de cercetare dinstincte:

- nivelul microeconomic, care se ocupă de cunoaşterea comportamentului firmelor şi consumatorilor individuali şi interacţiunea lor pe piaţă, independent de comportamentul agregatelor macroeconomice şi de funcţionarea economiei ca întreg;

- nivelul macroeconomic, care pune accentul pe determinarea agregatelor macroeconomice (venitul total, gradul de ocupare a forţei de muncă, rata inflaţiei, oscilaţiile creşterii economice etc.), deci pe funcţionarea şi comportamentul sistemului economiei naţionale în complexitatea sa; în centrul atenţiei teoriilor macroeconomice se află, în final, rolul pe care statul îl are în întregul context economic.

Într-o asemenea viziune, analiza comportamentelor la cele două niveluri se realizează izolat, fără a aprofunda relaţiile şi interconexiunile dintre acestea.

În consecinţă, a apărut necesitatea unui nivel intermediar de cercetare:

- nivelul mezoeconomic, care studiază comportamentul grupurilor la un nivel mediu de agregare, între factorii de decizie politici (nivelul macroeconomic) şi comportamentele individuale (nivel microeconomic).

Acest nivel mezoeconomic se concretizează în două tipuri de analize:

- analize sectoriale, la nivel de ramură, subramură, activitate, domeniu etc.);

- analize regionale (teritoriale sau spaţiale), la nivel de localitate, zonă, judeţ, regiune etc.).

În acest sistem ierarhic de analiză poate fi integrat şi:

- nivelul mondoeconomic, al ariilor continentale şi al uniunilor de state, la care se realizează analiza spaţială la nivelul ansamblului economiilor sau a unui grup de state (uniuni de state).

Concluzie

Abordarea spaţială a economiei presupune reducerea decalajelor şi optimizarea echilibrelor la nivel de:

- localităţi, zone, judeţe, regiuni etc. din cadrul unei economii naţionale;

- state şi regiuni ale statelor membre ale unor uniuni de state (de ex. Uniunea Europeană);

- state ale lumii.

2. Aspecte introductive ale integrarii economice regionale: concepte de bază

Integrarea economică este un proces complex, multidimensional şi dinamic care a devenit un aspect important al economiei internaţionale, mai ales în ultimele decenii.

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române

- verbul “a integra” = “a include, a îngloba, a încorpora, a armoniza într-un tot”;

- substantivul integrare = “acţiunea de a (se) integra si rezultatul ei”.

Termenul provine din latinescul “integro-are” care înseamnă: a pune la un loc, a întregi, a completa, a reuni mai multe părţi într-un tot unitar sau pentru constituirea unui întreg, a restabili.

Termenul de integrare este folosit şi în sens sociologic pentru a desemna stabilirea unei strânse interdependenţe între părţile unei fiinţe vii sau între membrii unei societăţi, ale unei uniuni formate din multiple entităţi sau din mai multe grupări de indivizi.

Din punct de vedere economic, în literatura de specialitate, termenul este utilizat atât la nivel macroeconomic (integrare regională, integrare europeană, integrare internaţională, integrare interstatală, etc.) cât şi microeconomic (integrarea întreprinderii ).

In ceea ce ne priveşte, ne vom referi în continuare la integrarea economică regionala.

Din Dicţionarul Enciclopedic ⇒ integrarea economică regionala este o trăsătură esenţială a evoluţiei economiei mondiale în perioada postbelică, care constă într-o cooperare adâncită şi permanentă, convenită şi programată între ţări vecine, pe baza unor acorduri sau tratate interguvernamentale, prin care se prevăd înfiinţarea unor organizaţii regionale cu caracter integraţionist (respectiv a unui spaţiu economic unificat); ea reflectă o treaptă calitativ superioară de adâncire a interdependenţelor economice, ştiinţifice şi tehnice şi a specializărilor între economiile diferitelor ţări.

Dicţionarul de economie (coord. Niţă Dobrotă) conferă noţiunii de integrare economică numeroase sensuri: trecerea de la microspaţii la macrospaţii, crearea unor ansambluri economice tot mai vaste; absenţa discriminărilor sau eliminarea progresivă a acestora din raporturile economice între diferite state; stabilitatea şi eficienţa economică a relaţiilor dintre state

Preview document

Integrarea Economica Regionala - Pagina 1
Integrarea Economica Regionala - Pagina 2
Integrarea Economica Regionala - Pagina 3
Integrarea Economica Regionala - Pagina 4
Integrarea Economica Regionala - Pagina 5
Integrarea Economica Regionala - Pagina 6
Integrarea Economica Regionala - Pagina 7
Integrarea Economica Regionala - Pagina 8
Integrarea Economica Regionala - Pagina 9
Integrarea Economica Regionala - Pagina 10
Integrarea Economica Regionala - Pagina 11
Integrarea Economica Regionala - Pagina 12
Integrarea Economica Regionala - Pagina 13
Integrarea Economica Regionala - Pagina 14
Integrarea Economica Regionala - Pagina 15
Integrarea Economica Regionala - Pagina 16
Integrarea Economica Regionala - Pagina 17
Integrarea Economica Regionala - Pagina 18
Integrarea Economica Regionala - Pagina 19
Integrarea Economica Regionala - Pagina 20
Integrarea Economica Regionala - Pagina 21
Integrarea Economica Regionala - Pagina 22
Integrarea Economica Regionala - Pagina 23
Integrarea Economica Regionala - Pagina 24
Integrarea Economica Regionala - Pagina 25
Integrarea Economica Regionala - Pagina 26
Integrarea Economica Regionala - Pagina 27
Integrarea Economica Regionala - Pagina 28
Integrarea Economica Regionala - Pagina 29
Integrarea Economica Regionala - Pagina 30
Integrarea Economica Regionala - Pagina 31
Integrarea Economica Regionala - Pagina 32
Integrarea Economica Regionala - Pagina 33
Integrarea Economica Regionala - Pagina 34
Integrarea Economica Regionala - Pagina 35
Integrarea Economica Regionala - Pagina 36
Integrarea Economica Regionala - Pagina 37
Integrarea Economica Regionala - Pagina 38
Integrarea Economica Regionala - Pagina 39
Integrarea Economica Regionala - Pagina 40
Integrarea Economica Regionala - Pagina 41
Integrarea Economica Regionala - Pagina 42
Integrarea Economica Regionala - Pagina 43
Integrarea Economica Regionala - Pagina 44
Integrarea Economica Regionala - Pagina 45
Integrarea Economica Regionala - Pagina 46
Integrarea Economica Regionala - Pagina 47
Integrarea Economica Regionala - Pagina 48
Integrarea Economica Regionala - Pagina 49
Integrarea Economica Regionala - Pagina 50
Integrarea Economica Regionala - Pagina 51
Integrarea Economica Regionala - Pagina 52
Integrarea Economica Regionala - Pagina 53
Integrarea Economica Regionala - Pagina 54
Integrarea Economica Regionala - Pagina 55
Integrarea Economica Regionala - Pagina 56
Integrarea Economica Regionala - Pagina 57
Integrarea Economica Regionala - Pagina 58
Integrarea Economica Regionala - Pagina 59
Integrarea Economica Regionala - Pagina 60
Integrarea Economica Regionala - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Integrarea Economica Regionala
  • Cursul 1 Integ[1].ec.reg..doc
  • Cursul 2 Integ[1].ec. reg..doc
  • CURSUL 3 Integr[1].ec.doc
  • cursul 5 Integr[1].ec.reg..doc
  • Cursul 6 Integ.ec.doc
  • Cursul 7 Pol de coeziune.doc
  • Cursul 8 Integr.ec.reg..doc
  • Posibile subiecte Integrare economica regionala.doc

Alții au mai descărcat și

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Prezent si perspective in dezvoltarea economica la nivelul uniunii europene

REZUMAT În Analiza anuală a creșterii pentru anul 2015, Comisia Europeană a identificat investițiile, reformele structurale și responsabilitatea...

Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeana

Problematica dezvoltării regionale Dezvoltarea regională este un proces vital pentru integrarea economică şi socială a Europei. Ipoteza iniţială a...

Management

CURS 1 12.10.2011 Managementul este un termen care provine din limba engleza si care se refera la stiinta conducerii organizatiilor...

Legile Succesului

Ce este succesul? Succesul poate fi definit ca „starea de mulţumire faţă de ceea ce ai." Succesul nu este neapărat determinat de bunurile materiale...

Cum se Poate Obtine Finantare din Fonduri Europene

Cum obţinem o finanţare? Economie şi politici de dezvoltare regională 13 decembrie 2009 Pasul 1: identificarea ideii de proiect; Pasul 2:...

Cursuri Achizitii si Fuziuni

In general, in tarile actuale U.E. legislatia fuziunilor si achizitiilor a inceput sa devina coerenta incepand cu anii ’60, dar forma actuala a...

Curs Uniunea Europeana

Construcţie sui generis: – Nu este un stat; – Nu este organizatie de cooperare internationala. -Familie de tari democratice -Entitate...

Ai nevoie de altceva?