Introducere în EViews

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1967
Mărime: 185.97KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Introducerea seriilor în EViews

Crearea unui fişier de lucru (workfile) în Eviews

În urma selectării comenzii de creare a unui nou fişier de lucru se va afişa o fereastră din care se vor defini 2 caracetristici a seriilor de date:

1. Frecvenţa datelor – se va selecta în funcţie de tipul seriilor care vor fi introduse pentru analiza fenomenului.

2. localizarea valorilor seriei de date – prin specificarea primei şi ultimei valori din cadrul seriei. Cele două elemente sunt scrise în câmpurile Start date şi End date. În completarea acestor câmpuri se vor avea în vedere următoarele reguli:

a. pentru date anuale – se va specifica anul;

b. pentru datele trimestriale – se va introduce anul urmat de trimestru, de exemplu: 1990:3.

c. Pentru datele lunare – se va specifica anul urmat de luna, exemplu: 1990:3;

d. Pentru datele zilnice – se va specifica tripla, luna/ziua/anul, de exeplu: 6/8/1990.

Analizăm seria de timp cu frecvenţă zilnică a cursului de schimb pentru perioada ianuarie 2005 – octombrie 2013. Pentru perioada analizată, sunt disponibile 106 de observaţii. În cazul realizării de prognoze, trebuie alocate observaţii şi pentru perioada pentru care se face prognoza. De aceea, este recomandat ca intervalul specificat să fie mai mare decât numărul de observaţii disponibile.

Importarea datelor din Excel

1. Se recurge la comanda File/Import/Read Text-Lotus-Excel

2. din fereastra deschisă se va identifica fişierul din care se importă seriile de date, selectându-se apoi opţiunea Open. Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească fişierul este ca acesta să nu fie deschis în momentul în care se face importul.

3. se deschide o noup fereastră de dialog pentru specificarea seriilor de date ce vor fi importate din fişierul identificat. Se specifică în acest caz următoarele caracteristici:

• Dacă seriile sunt ordonate pe linii sau coloane (câmpul Data order)

• Specificarea poziţiei din stânga sus din pagina Excel din care începe citirea seriilor de date (câmpul Upper-left data cell)

• Specificare numelui foii de calcul, în cazul în care fişierul Excel are mai multe astfel de foi (câmpul Excel 5+sheet name)

• Numele sau numărul seriiloe de date ce vor fi importate din Excel (câmpul Names for series…)

• Eşantionul ce va fi selectat prin completarea câmpului Import sample. Implicit se selectează întreg eşantionul definit în momentul creării fişierului de lucru.

Preview document

Introducere în EViews - Pagina 1
Introducere în EViews - Pagina 2
Introducere în EViews - Pagina 3
Introducere în EViews - Pagina 4
Introducere în EViews - Pagina 5
Introducere în EViews - Pagina 6
Introducere în EViews - Pagina 7
Introducere în EViews - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Introducere in EViews.doc

Alții au mai descărcat și

Econometrie

APLICATIA 1 – CONSUMUL DE TIGARI IN FUNCTIE DE VENITUL INDIVIZILOR (RLS) Setul de date consta in indicatori pentru anii 1985-1995 pentru un...

Regresia Multipla

Pentru redarea modelului de regresie liniară multiplă am utilizat date referitoare la Marea Britanie, între anii 1990 şi 2007 despre impozitele...

Proiect Analiza Seriilor Cronologice

Problema 1. Se consideră doua variabile nestationare intre care banuim ca exista o relatie de dependenta (cauzalitate sau cointegrare). Am luat...

Econometrie

Formularea problemei In scopul evaluarii numarului de spitale, au fost inregistrate, pe o perioada de 15 ani (2000-2014), valorile urmatoarelor...

Alocarea Resurselor si Piata

Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii...

Modelele Autoregresive Liniare

6. Etapele de realizare a aplica iei în Eviews 6.1. Inroducerea seriei de date în Eviews Etapa 1. Se defineúte un fiúier nou de tip Eviews: ·...

Concurenta

Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la...

Piata Terenurilor Agricole din Raionul Orhei

Introducere: “Cumparati pamant pentru ca nu se mai fabrica.” Mark Twain Piata imobiliara din Republica Moldova este o piata relativ tinara si...

Ai nevoie de altceva?