Introducere în Macroeconomie

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 31372
Mărime: 121.99KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paul Cocioc
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor Curs + aplicatii

Cuprins

Modulul I, PIAŢA MONETARĂ. pag.1

1. Concepte de bază. pag.1

2. Obiective urmărite. pag.1

3. Recomandări privind studiul. pag.2

4. Rezultate aşteptate. pag.2

5. Unitatea de curs 1: Piaţa monetară. . pag.3

6. Rezumat. pag.10

7. Teste pentru autoevaluare. pag.11

8. Recomandări bibliografice. pag.12

Modulul II, ECONOMIA NAŢIONALĂ. pag.13

1. Concepte de bază. pag.13

2. Obiective urmărite. pag.14

3. Recomandări privind studiul. pag.15

4. Rezultate aşteptate. pag.15

5. Unitatea de curs 1: Piaţa muncii. pag.16

6. Unitatea de curs 2: Piaţa financiară . pag.22

7. Unitatea de curs 3: Indicatorii macroeconomici . pag.25

8. Unitatea de curs 4: Venit, consum, economii, investiţii. pag.32

9. Rezumat. pag.40

10.Teste pentru autoevaluare. pag.42

11.Recomandări bibliografice. pag.47

Modulul III, ECHILIBRUL ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ. pag.48

1. Concepte de bază. pag.48

2. Obiective urmărite. pag.48

3. Recomandări privind studiul. pag.49

4. Rezultate aşteptate. pag.50

5. Unitatea de curs 1: Echilibrul macroeconomic . pag.51

6. Unitatea de curs 2: Creştere şi dezvoltare economică. pag.56

7. Unitatea de curs 3: Teorii şi modele ale creşterii economice. pag.61

8. Unitatea de curs 4: Caracterul ciclic al economiei. pag.73

9. Rezumat. pag.80

10. Teste pentru autoevaluare. pag.82

11. Recomandări bibliografice. pag.86

Modulul IV, DEZECHILIBRE MACROECONOMICE. pag.87

1. Concepte de bază. pag.87

2. Obiective urmărite. pag.87

3. Recomandări privind studiul. pag.89

4. Rezultate aşteptate. pag.89

5. Unitatea de curs 1: Inflaţie: definire, cauze, mecanisme. pag.90

6. Unitatea de curs 2: Inflaţia: forme de manifestare, efecte economico-sociale, măsuri de reducere. pag.98

7. Unitatea de curs 3: Şomajul: concept, dimensiuni, forme. pag.109

8. Unitatea de curs 4: Somajul: cauze, consecinţe, măsuri de diminuare. pag.112

9. Rezumat. pag.113

10.Teste pentru autoevaluare. pag.115

11.Recomandări bibliografice. pag.118

Modulul V, ROLUL STATULUI ÎN ECONOMIE. pag.119

1. Concepte de bază. pag.119

2. Obiective urmărite. pag.119

3. Recomandări privind studiul. pag.120

4. Rezultate aşteptate. pag.120

5. Unitatea de curs 1: Rolul statului în economie. pag.120

6. Rezumat. pag.129

7. Teste pentru autoevaluare. pag.130

8. Recomandări bibliografice. pag.131

Extras din document

CONCEPTE DE BAZĂ:

• Capitolul 1 (Unitatea de curs I): Piaţa monetară: Piaţă monetară, Agregat monetar, Lichiditate, Sistem bancar, Convertibilitate, Piaţă valutară, Valute şi devize, Politici monetare, Credit, Efecte de comerţ.

OBIECTIVE URMĂRITE:

1) Să definească conceptele de piaţă monetară şi agregatele monetare;

2) Să prezinte cele patru agregate monetare principale;

3) Să prezinte structura sistemului bancar şi funcţiile principale ale băncii centrale şi ale băncilor specializate

4) Să definească creditul şi să prezinte formele ei principale: creditul comercial şi creditul bancar;

5) Să definească conceptul de politică monetară şi să prezinte principalele instrumente ale politicii monetare;

6) Să definească piaţa valutară şi instrumentele pieţei valutare

7) Să definească cursul valutar şi factorii care determină mărimea cursului de schimb: a) paritatea puterilor de cumpărare; b) ratele de schimb; c) soldul balanţei de plăţi;

8) Să explice influenţa ratei dobânzii şi a venitului asupra cererii reale de bani;

9) Să definească condiţia de echilibru al pieţei monetare.

RECOMANDĂRI PRIVIND STUDIUL:

• Manualul de Economie Politică, editat de Catedra de Economie Politică pentru I.D.;

• Bibliografia indicată în Silabus;

• Alte surse bibliografice indicate în urma discuţiilor cu tutorii;

• Discuţii şi analize realizate împreună cu tutorii, pe marginea temelor indicate spre studiu (piaţa monetară);

• Studii de caz;

• Lucrări practice;

• Rezolvări de probleme (tipuri de probleme pe tema: piaţa monetară);

• Răspunsuri la întrebări teoretice tip grilă.

REZULTATE AŞTEPTATE

Modulul dedicat „Pieţei monetare” va trebui să familiarizeze studentul cu principalele agregate monetare, legăturile existente între ele şi modul cum pot fi folosite în fundamentarea politicilor monetare. De asemenea, se urmăreşte cunoaşterea de către studenţi a sistemului bancar, în general, şi a sistemului din România cu particularităţile sale determinate de perioada de trecere spre economia de piaţă funcţională. Ca atare, studenţii trebuie să poată aprecia avantajele şi dezavantajele aplicării diferitelor variante de politici monetare. În aceiaşi termeni se pune şi problema pieţei valutare, în perspectiva aderării ţării noastre la Uniunea Europeană şi moneda unică.

Unitatea de curs 1 (cap. 1)

Piaţa monetară

- Sinteză -

Moneda: concept, tipuri de monedă

Sistemul monetar este astăzi esenţial pentru orice economie. Cele mai importante componente ale sistemului monetar sunt: banii, modalităţile de efectuare a plăţilor precum şi instituţiile care susţin fluxurile monetare.

Ce sunt banii? Semnul monetar sau banul este, în principiu, o creanţă, transmisibilă, emisă arbitrar, cu un curs forţat şi a cărui funcţie esenţială este de a putea fi schimbat pe o anumită cantitate de bunuri şi servicii.

Cele mai cunoscute tipuri de monedă sunt următoarele:

1. moneda fiduciară, compusă, la rândul ei, din bancnote şi monede metalice, care au denumiri şi forme diferite de la o ţară la alta, denumită şi numerar.

2. moneda scripturală (scriptică sau moneda de cont) este compusă din:

a) Depozitele la vedere reprezintă depuneri de sume băneşti în conturi bancare, retragerea acestora putând fi făcută în orice moment. Agenţii economici pot transforma, în orice moment, depozitele la vedere în numerar şi invers.

b) Depozitele la termen fac parte din categoria monedei scripturale şi reprezintă sume băneşti depuse în conturi bancare pe o anumită perioadă de timp, pe bază de contract. Caracteristica lor esenţială este faptul că nu pot fi retrase din bancă decât cu pierderea dobânzilor şi numai după un preaviz. Sunt constituite din economiile populaţiei şi rezervele firmelor, ele nu pot fi folosite ca mijloace de plată, au o circulaţie lentă şi poartă denumirea de cvasimonede.

Preview document

Introducere în Macroeconomie - Pagina 1
Introducere în Macroeconomie - Pagina 2
Introducere în Macroeconomie - Pagina 3
Introducere în Macroeconomie - Pagina 4
Introducere în Macroeconomie - Pagina 5
Introducere în Macroeconomie - Pagina 6
Introducere în Macroeconomie - Pagina 7
Introducere în Macroeconomie - Pagina 8
Introducere în Macroeconomie - Pagina 9
Introducere în Macroeconomie - Pagina 10
Introducere în Macroeconomie - Pagina 11
Introducere în Macroeconomie - Pagina 12
Introducere în Macroeconomie - Pagina 13
Introducere în Macroeconomie - Pagina 14
Introducere în Macroeconomie - Pagina 15
Introducere în Macroeconomie - Pagina 16
Introducere în Macroeconomie - Pagina 17
Introducere în Macroeconomie - Pagina 18
Introducere în Macroeconomie - Pagina 19
Introducere în Macroeconomie - Pagina 20
Introducere în Macroeconomie - Pagina 21
Introducere în Macroeconomie - Pagina 22
Introducere în Macroeconomie - Pagina 23
Introducere în Macroeconomie - Pagina 24
Introducere în Macroeconomie - Pagina 25
Introducere în Macroeconomie - Pagina 26
Introducere în Macroeconomie - Pagina 27
Introducere în Macroeconomie - Pagina 28
Introducere în Macroeconomie - Pagina 29
Introducere în Macroeconomie - Pagina 30
Introducere în Macroeconomie - Pagina 31
Introducere în Macroeconomie - Pagina 32
Introducere în Macroeconomie - Pagina 33
Introducere în Macroeconomie - Pagina 34
Introducere în Macroeconomie - Pagina 35
Introducere în Macroeconomie - Pagina 36
Introducere în Macroeconomie - Pagina 37
Introducere în Macroeconomie - Pagina 38
Introducere în Macroeconomie - Pagina 39
Introducere în Macroeconomie - Pagina 40
Introducere în Macroeconomie - Pagina 41
Introducere în Macroeconomie - Pagina 42
Introducere în Macroeconomie - Pagina 43
Introducere în Macroeconomie - Pagina 44
Introducere în Macroeconomie - Pagina 45
Introducere în Macroeconomie - Pagina 46
Introducere în Macroeconomie - Pagina 47
Introducere în Macroeconomie - Pagina 48
Introducere în Macroeconomie - Pagina 49
Introducere în Macroeconomie - Pagina 50
Introducere în Macroeconomie - Pagina 51
Introducere în Macroeconomie - Pagina 52
Introducere în Macroeconomie - Pagina 53
Introducere în Macroeconomie - Pagina 54
Introducere în Macroeconomie - Pagina 55
Introducere în Macroeconomie - Pagina 56
Introducere în Macroeconomie - Pagina 57
Introducere în Macroeconomie - Pagina 58
Introducere în Macroeconomie - Pagina 59
Introducere în Macroeconomie - Pagina 60
Introducere în Macroeconomie - Pagina 61
Introducere în Macroeconomie - Pagina 62
Introducere în Macroeconomie - Pagina 63
Introducere în Macroeconomie - Pagina 64
Introducere în Macroeconomie - Pagina 65
Introducere în Macroeconomie - Pagina 66
Introducere în Macroeconomie - Pagina 67
Introducere în Macroeconomie - Pagina 68
Introducere în Macroeconomie - Pagina 69
Introducere în Macroeconomie - Pagina 70
Introducere în Macroeconomie - Pagina 71
Introducere în Macroeconomie - Pagina 72
Introducere în Macroeconomie - Pagina 73
Introducere în Macroeconomie - Pagina 74
Introducere în Macroeconomie - Pagina 75
Introducere în Macroeconomie - Pagina 76
Introducere în Macroeconomie - Pagina 77
Introducere în Macroeconomie - Pagina 78
Introducere în Macroeconomie - Pagina 79
Introducere în Macroeconomie - Pagina 80
Introducere în Macroeconomie - Pagina 81
Introducere în Macroeconomie - Pagina 82
Introducere în Macroeconomie - Pagina 83
Introducere în Macroeconomie - Pagina 84
Introducere în Macroeconomie - Pagina 85
Introducere în Macroeconomie - Pagina 86
Introducere în Macroeconomie - Pagina 87
Introducere în Macroeconomie - Pagina 88
Introducere în Macroeconomie - Pagina 89
Introducere în Macroeconomie - Pagina 90
Introducere în Macroeconomie - Pagina 91
Introducere în Macroeconomie - Pagina 92
Introducere în Macroeconomie - Pagina 93
Introducere în Macroeconomie - Pagina 94
Introducere în Macroeconomie - Pagina 95
Introducere în Macroeconomie - Pagina 96
Introducere în Macroeconomie - Pagina 97
Introducere în Macroeconomie - Pagina 98
Introducere în Macroeconomie - Pagina 99
Introducere în Macroeconomie - Pagina 100
Introducere în Macroeconomie - Pagina 101
Introducere în Macroeconomie - Pagina 102
Introducere în Macroeconomie - Pagina 103
Introducere în Macroeconomie - Pagina 104
Introducere în Macroeconomie - Pagina 105
Introducere în Macroeconomie - Pagina 106
Introducere în Macroeconomie - Pagina 107
Introducere în Macroeconomie - Pagina 108
Introducere în Macroeconomie - Pagina 109
Introducere în Macroeconomie - Pagina 110
Introducere în Macroeconomie - Pagina 111
Introducere în Macroeconomie - Pagina 112
Introducere în Macroeconomie - Pagina 113
Introducere în Macroeconomie - Pagina 114
Introducere în Macroeconomie - Pagina 115
Introducere în Macroeconomie - Pagina 116
Introducere în Macroeconomie - Pagina 117
Introducere în Macroeconomie - Pagina 118
Introducere în Macroeconomie - Pagina 119
Introducere în Macroeconomie - Pagina 120
Introducere în Macroeconomie - Pagina 121
Introducere în Macroeconomie - Pagina 122
Introducere în Macroeconomie - Pagina 123
Introducere în Macroeconomie - Pagina 124
Introducere în Macroeconomie - Pagina 125
Introducere în Macroeconomie - Pagina 126
Introducere în Macroeconomie - Pagina 127
Introducere în Macroeconomie - Pagina 128
Introducere în Macroeconomie - Pagina 129
Introducere în Macroeconomie - Pagina 130
Introducere în Macroeconomie - Pagina 131
Introducere în Macroeconomie - Pagina 132
Introducere în Macroeconomie - Pagina 133

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Macroeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția bugetului de stat al României în perioada 2006-2010

BUGETUL DE STAT AL ROMANIEI-PRINCIPALUL PLAN FINANCIAR LA NIVEL CENTRAL 1.Ce reprezinta notiunea de „buget”? Cuvântul buget desemnează în cadrul...

Grile Microeconomie și Macroeconomie

1. Care dintre urmãtoarele caracteristici nu aparþin activitãþii economice? a) este principala formã de activitate practicã; b) este guvernatã...

Evolutia Rolului Statului in Economie

1. Abordarile teoretice privind raportul dintre stat si economie „Nu sunt tari bogate si tari sarace intuite de Dumnezeu, bogatia depinde de...

Evoluția pieței monetare din România 1990-2010

1.INTRODUCERE Piata monetara este o piata a capitalurilor pe termen scurt si foarte scurt Existenta acestei banci este legata de faptul ca unele...

Evolutia Indicatorilor Macroeconomici

Dezvoltarea economica a Romaniei va continua dar intr-un ritm mai lent Fortata sa traga dupa ea mostenirea regimului comunist, Romania a petrecut...

Creșterea Economică

1. Interdependenţa dintre nevoia economică şl realitatea economică Conform cu mulţi dintre susţinători, politica ofertei nu este ceva fix, dar un...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Macroeconomie

”Modul economic de gândire nu este numai o necesitate a economiştilor şi a oamenilor politici, ci a tuturor, a fiecărei persoane în parte.” Paul...

Te-ar putea interesa și

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Cota Unica si Inflatia

INTRODUCERE Cadrul politicii monetare consta în aranjamentele institutionale prin care sunt adoptate si aplicate deciziile de politica monetara....

Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Politica monetara este componenta de baza a politicii economice, alaturi de alte componente,in...

Economia de Piață Contemporană - Tipuri și Forme Concrete de Manifestare în Uniunea Europeană

Introducere Prezenta lucrare prezintă tipurile de economie de piaţă existente la nivelul economiei mondiale, cu accentul pus pe acele tipuri care...

Introducere în Macroeconomie

Macroeconomia este acea ramura a stiintei economice care cerceteaza marimile globale dintr-o economie, numite agregate, interdependentele dintre...

Politici Macroeconomice

1. Rezumat: 1. O încercare de definire a politicii macroeconomice (după [2]). Exemple de întrebări la care ar trebui să răspundă o strategie...

Balanța comercială și de preț

1. INTRODUCERE IN MACROECONOMIE Macroeconomia este un domeniu al stiintelor economice. Spre deosebire de microeconomie, macroeconomia lucreaza cu...

Dinamica și analiza cheltuielilor publice în Italia 2000-2004

1. Introducere. Analiza contextului macroeconomic Pentru a-şi îndeplini rolul Guvernul, printre altele, trebuie să: - colecteze resursele...

Ai nevoie de altceva?