Introducere în Știința Managementului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 17793
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din curs

1.1.Conceptul de management

Termenul de management poate fi utilizat în diferite modalităţi. El se poate referi la:

- persoanele care conduc organizaţiile.

- procesul pe care îl urmează managerii pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei,

- disciplină: un sistem de cunoştinţe, managementul fiind un sistem cumulat de informaţii, care oferă elemente legate de modul în care putem să conducem,

Etimologic cuvântul “management“ provine din verbul englezesc “to manage” care înseamnă a conduce, a guverna, a administra, a gestiona.

Conceptul de „management” este relativ greu să fie descris complet în cadrul unei singure definiţii.

- Frederick Taylor - „Arta de a şti precis ce trebuie să faci cât mai bine şi mai ieftin.”

- Mary Parker Follet - „Arta de a realiza lucrurile (obiectivele) prin alţi oameni.”

- John Ivancevich - „Procesul întreprins de una sau mai multe persoane cu scopul de a coordona activităţile altor persoane pentru a se obţine rezultate pe care nu le-ar putea realiza acţionând singuri.”

1.2. Managementul ca ştiinţă

Managementul poate fi privit ca o îmbinare între abordarea ştiinţifică şi artă. Abordare ştiinţifică, pentru că apelează la concepte, principii, axiome, modele, metode, tehnici, având un caracter pluridisciplinar (economic, tehnologic, sociologie, matematic, ştiinţe juridice etc.); artă, pentru că necesită talent, creativitate, intuiţie, caracter, capacitate de a lucra cu oamenii etc.

Ştiinţa se obţine din cărţi, câteodată într-o perioadă scurtă, dar arta se îmbogăţeşte exersând permanent, une¬ori în ani.

Teoria managementului are un caracter general pentru a fi aplicată în diferite domenii, dar practica managemen¬tului este specifică unui anumit domeniu (management in¬dustrial, agricol, financiar etc.).

De exemplu, managementul industrial este disciplina ştiinţifică cu caracter tehnico-economic care integrează bazele teoretice (legi, principii, norme, modele şi metode) necesare proiectării, realizării, funcţionării şi dezvoltării sis¬temelor de producţie industrială în condiţii de eficienţă economică.

Obiectul studiului îl constituie sistemul de producţie industrială, respectiv procesul de producţie industrială, ale cărui elemente sunt:

- forţa de muncă (salariaţii);

- obiectele muncii (materii prime şi materiale, com¬bustibil, energie etc);

- mijloacele de muncă (maşini, instalaţii, echipamente etc).

Pe lângă resursele umane, materiale, financiare, mai sunt necesare şi resurse informaţionale.

Deşi disciplină distinctă, cu dome¬niul bine delimitat, managementul este totuşi o disciplină de interferenţă, integratoare, globală, care operează cu noţiuni din:

- discipline generale (matematică, teoria sistemelor, cibernetică);

- discipline sociale (psihologie, sociologie, drept şi legislaţie);

- discipline economice (economie, finanţe, comerţ);

- discipline tehnice şi tehnologice de specialitate de¬scriind cât mai corect procesul de producţie.

Fig. 1.1. Relaţia managementului cu alte ştiinţe

1.3. Intervenţia managerilor în ciclul de viaţă al afacerii

- O firmă nouă trece prin mai multe stadii de dezvoltare.

- În primul stadiu (iniţierea afacerii) toate activităţile din cadrul firmei sunt realizate de întreprinzător. Volumul relativ redus al activităţilor întreprinse şi al cunoştinţelor necesare îi permit întreprinzătorului să realizeze de unul singur toate activităţile. Această fază este, de regulă, de scurtă durată astfel că, în scurt timp devine absolut necesară angajarea de „ajutoare”, care să preia o parte din sarcinile întreprinzătorului.

- În stadiul doi (lansarea afacerii), când succesul afacerii este încă nesigur iar lipsa resurselor financiare este un lucru cert, întreprinzătorul se orientează spre forţa de muncă cu pregătire cel mult medie şi cu putere mare de muncă, urmând ca el să managerieze în continuare toate funcţiile firmei.

- În timp, firma se poate bucura de succes, apare producţia şi vânzările cresc, firma intrând în stadiul trei (dezvoltarea afacerii), ce necesită apariţia unui nivel intermediar de supraveghere. Este o fază periculoasă, de cotitură, pentru firmele mici, deoarece întreprinzătorul este obligat să lucreze printr-un nivel managerial intermediar.

- În stadiul patru (maturitatea afacerii), când firma se dezvoltă foarte mult, volumul cunoştinţelor necesare este mult mai mare, ieşind din cadrul administrativ al întreprinzătorului. În acest moment consultanţa joacă un rol deosebit de important deoarece identifică noile aptitudini manageriale ce ar trebui atrase în cadrul firmei. Odată cu mărirea numărului de nivele ierarhice, firma este mai greu de condus fiind necesare diferite planuri în adoptarea deciziilor. Întreprinzătorul sau managerii din topul firmei stabilesc strategia de ansamblu, iar managerii de la nivel tactic şi operaţional elaborează planurile urmărind respectarea strategiei.

Preview document

Introducere în Știința Managementului - Pagina 1
Introducere în Știința Managementului - Pagina 2
Introducere în Știința Managementului - Pagina 3
Introducere în Știința Managementului - Pagina 4
Introducere în Știința Managementului - Pagina 5
Introducere în Știința Managementului - Pagina 6
Introducere în Știința Managementului - Pagina 7
Introducere în Știința Managementului - Pagina 8
Introducere în Știința Managementului - Pagina 9
Introducere în Știința Managementului - Pagina 10
Introducere în Știința Managementului - Pagina 11
Introducere în Știința Managementului - Pagina 12
Introducere în Știința Managementului - Pagina 13
Introducere în Știința Managementului - Pagina 14
Introducere în Știința Managementului - Pagina 15
Introducere în Știința Managementului - Pagina 16
Introducere în Știința Managementului - Pagina 17
Introducere în Știința Managementului - Pagina 18
Introducere în Știința Managementului - Pagina 19
Introducere în Știința Managementului - Pagina 20
Introducere în Știința Managementului - Pagina 21
Introducere în Știința Managementului - Pagina 22
Introducere în Știința Managementului - Pagina 23
Introducere în Știința Managementului - Pagina 24
Introducere în Știința Managementului - Pagina 25
Introducere în Știința Managementului - Pagina 26
Introducere în Știința Managementului - Pagina 27
Introducere în Știința Managementului - Pagina 28
Introducere în Știința Managementului - Pagina 29
Introducere în Știința Managementului - Pagina 30
Introducere în Știința Managementului - Pagina 31
Introducere în Știința Managementului - Pagina 32
Introducere în Știința Managementului - Pagina 33
Introducere în Știința Managementului - Pagina 34
Introducere în Știința Managementului - Pagina 35
Introducere în Știința Managementului - Pagina 36
Introducere în Știința Managementului - Pagina 37
Introducere în Știința Managementului - Pagina 38
Introducere în Știința Managementului - Pagina 39
Introducere în Știința Managementului - Pagina 40
Introducere în Știința Managementului - Pagina 41
Introducere în Știința Managementului - Pagina 42
Introducere în Știința Managementului - Pagina 43
Introducere în Știința Managementului - Pagina 44
Introducere în Știința Managementului - Pagina 45
Introducere în Știința Managementului - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Introducere in Stiinta Managementului
  • Curs manag. 1,2 - Cap. 1 Introducere in management.doc
  • Curs manag. 3 - Cap. 2 Firma.doc
  • Curs manag. 4 - Cap. 3 Analiza mediului general.doc
  • Curs manag. 5 - Cap. 3 Analiza mediului competitional.doc
  • Curs manag. 6 - Cap. 4 Planificarea.doc

Alții au mai descărcat și

Mecanismul Culturii Organizaționale și Performanța Managerială

INTRODUCERE Conceptul de cultură organizaţională se referă la tot ceea ce înseamnă standarde colective de găndire, atitudini, valori, convingeri,...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Definirea riscului de lichiditate incapacitatea băncii de a finanţa portofoliul de active pe maturităţile şi la ratele de dobândă corespunzătoare...

Analiza Riscurilor

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.1. RISCUL – CONCEPT SI TRĂSĂTURI...

Economie monetară

Moneda şi masa monetară.Abordări ale monedei. Indicatori de structurare ai masei monetare. Masa monetară în România şi în UME Sisteme monetare...

Monedă și credit

MONEDA ŞI ROLUL SAU ECONOMIC Rolul monedei în viaţa economică şi socială necesită abordarea evoluţiei şi a funcţiilor îndeplinite de aceasta încă...

Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare

Modelarea deciziilor financiar-monetare Introducere Stimate Cursant, Pentru început îţi urez bine ai venit în grupul celor care studiază...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Economia Mediului

Modulul 1 CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului. Dezvoltare durabilă. OBIECTIVE - dezvoltarea economică în...

Te-ar putea interesa și

Funcțiile Managementului

INTRODUCERE Manifestarea funcţiilor managementului, în toată complexitatea lor, presupune elaborarea şi implementarea unui număr mare de decizii...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Managementul școlii ca organizație

I. MANAGEMENTUL SISTEMELUI DE ÎNVĂTĂMÂNT 1.1. Stiinta conducerii. Scurt istoric Studierea, însusirea si aplicarea stiintei conducerii în toate...

Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

INTRODUCERE Managementul, în forma sa de manifestare, cuprinde diferite laturi ale activităţilor şi funcţiilor entităţilor, cu toate problemele...

Managementul în societatea modernă și dezvoltarea agroturismului

INTRODUCERE Societatea umana se confrunta in ultimul timp cu probleme grave si presante ca saracia, foametea, dorinta de dominatie, explozia...

Managementul riscului în afaceri și importanța lor în firmele internaționale

Introducere: Motivatia alegerii teei de proiect ,, Managementul riscului in afaceri si importanta lui in firmele international “ a fost...

Noua abordare de management în cadrul Spitalului Județean Buzău

SCURTA INTRODUCERE Desi practica conducerii este tot atat de veche ca si civilizatia umana, stiinta managementului se contureaza abia la inceputul...

Exercitarea funcțiilor managementului în cadrul Asirom VIG

Introducere Managementul este o stiinta, adica un ansamblu organizat si coerent de cunostinte, concepte, principii, metode, tehnici, instrumente,...

Ai nevoie de altceva?