Introducere în Studiul Economiei

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 506 în total
Cuvinte : 209627
Mărime: 3.82MB (arhivat)
Publicat de: Florea Catană
Cost: Gratis

Extras din curs

Având profunde cunostinte teoretico-metodologice, indispensabile pentru întelegerea

complexitatii vietii economice reale, a dinamicii structurilor economice, a raporturilor

multiple dintre agentii vietii economice.

SEMESTRUL I

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ECONOMIEI

I. ECONOMIA SI STIINTA ECONOMICA. OBIECTUL DE STUDIU

AL ECONOMIEI POLITICE. METODA ÎN STIINTA ECONOMICA

Definirea stiintei economice

Stiinta economica reprezinta o componenta deosebit de importanta a sistemului

de stiinte contemporane. Orice activitate economica presupune promovarea criteriului

de rationalitate, calcule stiintifice, o anumita tehnica de gândire economica, un

anumit comportament în gestionarea resurselor si în adoptarea deciziilor.

Definirea stiintei economice si a rolului ei în pregatirea profesionala are drept

punct de plecare studierea nevoilor si resurselor, a activitatii economice, a fenomenelor

si proceselor economice.

În sens economic, nevoile umane reprezinta cerinte materiale si spirituale, de

bunuri si servicii, de mediu ecologic ale vietii si activitatii oamenilor. Ele constituie

impulsul si motivatia oricarei activitati umane.

În functie de diferite criterii de clasificare, nevoile umane pot fi grupate în: nevoi

naturale, sociale si rationale; nevoi primare si superioare; nevoi individuale, de grup si

generale ale societatii etc. Însa, indiferent de tipul lor, nevoile au câteva caracteristici:

a) Caracterul dinamic, în sensul ca, de la o perioada la alta, au loc modificari în

structura si nivelul calitativ al cerintelor de consum.

b) Sunt reproductibile sau regenerabile, în sensul ca satisfacerea unei nevoi sau

a alteia dureaza numai un anumit timp, dupa care se manifesta din nou;

c) Caracterul complementar, în sensul ca satisfacerea unei nevoi genereaza o alta;

20

d) Sunt concurente, în sensul ca unele se extind, iar altele se restrâng având loc

si substituirea unora cu altele.

Satisfacerea nevoilor se realizeaza prin consumul de bunuri materiale si

servicii. Pentru producerea acestor bunuri si servicii este necesara utilizarea resurselor

economice, umane si materiale. Problema fundamentala a tuturor economiilor o

reprezinta raritatea resurselor, care sunt limitate si insuficiente pentru a produce toate

bunurile materiale si serviciile pe care oamenii ar dori sa le consume. De aceea, apare

necesitatea alegerii celei mai bune variante de alocare a resurselor.

Costul de oportunitate al unei alegeri reprezinta costul celei mai bune

alternative sacrificate, atunci când se face o alegere între mai multe variante posibile.

De asemenea, în studierea alternativelor de a produce se foloseste curba (frontiera)

posibilitatilor de productie. Aceasta reflecta toate combinatiile posibile de producere

a doua bunuri prin folosirea integrala si eficienta a resurselor disponibile la un

moment dat. Miscarea de la un punct la altul pe aceasta frontiera arata o modificare în

cantitatile de bunuri produse care necesita o realocare a resurselor.

Componentele activitatii economice

Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, în

cadrul careia, prin alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procesele de

productie, de circulatie, de distributie si consum de bunuri si servicii, în vederea

satisfacerii trebuintelor. Structura activitatii economice cuprinde urmatoarele componente

fundamentale:

a) Productia, în cadrul careia, prin combinarea factorilor, oamenii produc

bunuri materiale si servicii;

b) Circulatia, ce asigura trecerea bunurilor economice de la producator la

consumator;

c) Distributia, ce asigura repartitia bunurilor si serviciilor pe destinatiile lor

(satisfacerea nevoilor de consum sau de productie);

d) Consumul, folosirea bunurilor si serviciilor pentru satisfacerea nevoilor.

Structura activitatii economice poate fi analizata si din alte unghiuri de vedere:

structura tehnologica, de ramura, pe sectoare, teritoriala. Importanta este si structura

verticala a activitatii economice, în cadrul careia putem evidentia:

a) Microeconomia – activitatea economica la nivelul unitatii economice;

b) Mezoeconomia – activitatea la nivel de ramura economica si zona economica;

c) Macroeconomia – activitatea economica la nivelul economiei nationale;

d) Mondoeconomia – ansamblul economiilor nationale în interdependenta lor.

Tinând cont de cele prezentate mai sus, putem spune ca obiectul economiei

politice ca stiinta îl constituie studierea vietii economice reale, a fenomenelor si

proceselor economice care au loc în domeniul productiei, schimbului, repartitiei si

consumului de bunuri materiale si servicii, a relatiilor cauzale, a legilor si

categoriilor economice, pe diferitele trepte ale evolutiei societatii, oferind un mod

economic stiintific de gândire si actiune, putere de anticipare si rationalitate, tinând

seama de confruntarea nevoilor nelimitate cu resursele limitate.

Sistemul stiintelor economice

Economia politica nu este decât o componenta din sistemul stiintelor economice.

În structura acestuia sunt cuprinse urmatoarele:

a) stiinta economica fundamentala (economia politica); b) stiintele economice

functionale (management, marketing, finante-banci etc.); c) stiintele economice

21

teoretico-aplicative (de ramura); d) stiintele istorice economice si ale gândirii

economice; e) economia mondiala; f) stiintele economice de granita (econometria,

informatica economica, sociologia economica, psihologie economica etc.).

Sistemul stiintelor economice este dinamic si deschis, îmbogatindu-se, de la o

perioada la alta, pe masura progresului stiintei. Astfel, se impun discipline economice

noi, cum ar fi: economia mediului înconjurator, economia urbana, economia

investitiilor în strainatate si a întreprinderilor multinationale etc.

Ca stiinta economica fundamentala, economia politica ofera baza teoretica si

metodologica generala stiintelor economice în ansamblul lor.

Afirmarea economiei ca stiinta autonoma presupune, pe lânga obiectul sau

propriu de studiu, si o metoda, adica un ansamblu de principii, de procedee si tehnici

de cercetare, care au rolul de a contribui la explicarea si rezolvarea cu eficienta tot

mai mare a problemelor practicii economice.

Procedeele definitorii metodei în stiintele economice, frecvent utilizate sunt

urmatoarele: abstractizarea, inductia, deductia, îmbinarea metodei istorice cu cea

logica, analiza cantitativa si cali

Preview document

Introducere în Studiul Economiei - Pagina 1
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 2
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 3
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 4
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 5
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 6
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 7
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 8
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 9
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 10
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 11
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 12
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 13
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 14
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 15
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 16
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 17
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 18
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 19
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 20
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 21
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 22
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 23
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 24
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 25
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 26
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 27
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 28
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 29
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 30
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 31
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 32
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 33
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 34
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 35
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 36
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 37
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 38
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 39
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 40
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 41
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 42
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 43
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 44
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 45
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 46
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 47
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 48
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 49
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 50
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 51
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 52
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 53
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 54
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 55
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 56
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 57
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 58
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 59
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 60
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 61
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 62
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 63
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 64
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 65
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 66
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 67
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 68
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 69
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 70
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 71
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 72
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 73
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 74
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 75
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 76
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 77
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 78
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 79
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 80
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 81
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 82
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 83
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 84
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 85
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 86
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 87
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 88
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 89
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 90
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 91
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 92
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 93
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 94
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 95
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 96
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 97
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 98
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 99
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 100
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 101
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 102
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 103
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 104
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 105
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 106
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 107
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 108
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 109
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 110
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 111
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 112
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 113
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 114
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 115
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 116
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 117
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 118
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 119
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 120
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 121
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 122
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 123
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 124
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 125
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 126
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 127
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 128
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 129
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 130
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 131
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 132
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 133
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 134
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 135
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 136
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 137
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 138
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 139
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 140
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 141
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 142
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 143
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 144
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 145
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 146
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 147
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 148
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 149
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 150
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 151
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 152
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 153
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 154
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 155
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 156
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 157
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 158
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 159
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 160
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 161
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 162
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 163
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 164
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 165
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 166
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 167
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 168
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 169
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 170
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 171
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 172
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 173
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 174
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 175
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 176
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 177
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 178
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 179
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 180
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 181
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 182
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 183
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 184
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 185
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 186
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 187
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 188
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 189
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 190
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 191
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 192
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 193
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 194
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 195
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 196
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 197
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 198
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 199
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 200
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 201
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 202
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 203
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 204
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 205
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 206
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 207
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 208
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 209
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 210
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 211
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 212
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 213
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 214
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 215
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 216
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 217
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 218
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 219
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 220
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 221
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 222
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 223
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 224
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 225
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 226
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 227
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 228
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 229
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 230
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 231
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 232
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 233
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 234
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 235
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 236
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 237
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 238
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 239
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 240
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 241
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 242
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 243
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 244
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 245
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 246
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 247
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 248
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 249
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 250
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 251
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 252
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 253
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 254
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 255
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 256
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 257
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 258
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 259
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 260
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 261
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 262
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 263
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 264
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 265
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 266
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 267
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 268
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 269
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 270
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 271
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 272
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 273
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 274
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 275
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 276
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 277
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 278
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 279
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 280
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 281
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 282
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 283
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 284
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 285
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 286
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 287
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 288
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 289
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 290
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 291
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 292
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 293
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 294
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 295
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 296
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 297
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 298
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 299
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 300
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 301
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 302
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 303
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 304
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 305
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 306
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 307
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 308
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 309
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 310
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 311
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 312
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 313
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 314
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 315
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 316
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 317
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 318
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 319
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 320
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 321
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 322
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 323
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 324
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 325
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 326
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 327
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 328
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 329
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 330
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 331
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 332
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 333
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 334
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 335
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 336
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 337
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 338
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 339
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 340
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 341
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 342
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 343
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 344
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 345
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 346
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 347
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 348
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 349
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 350
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 351
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 352
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 353
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 354
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 355
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 356
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 357
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 358
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 359
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 360
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 361
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 362
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 363
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 364
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 365
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 366
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 367
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 368
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 369
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 370
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 371
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 372
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 373
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 374
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 375
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 376
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 377
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 378
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 379
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 380
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 381
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 382
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 383
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 384
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 385
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 386
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 387
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 388
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 389
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 390
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 391
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 392
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 393
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 394
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 395
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 396
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 397
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 398
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 399
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 400
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 401
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 402
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 403
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 404
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 405
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 406
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 407
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 408
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 409
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 410
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 411
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 412
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 413
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 414
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 415
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 416
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 417
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 418
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 419
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 420
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 421
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 422
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 423
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 424
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 425
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 426
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 427
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 428
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 429
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 430
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 431
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 432
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 433
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 434
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 435
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 436
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 437
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 438
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 439
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 440
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 441
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 442
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 443
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 444
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 445
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 446
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 447
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 448
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 449
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 450
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 451
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 452
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 453
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 454
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 455
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 456
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 457
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 458
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 459
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 460
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 461
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 462
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 463
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 464
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 465
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 466
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 467
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 468
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 469
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 470
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 471
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 472
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 473
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 474
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 475
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 476
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 477
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 478
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 479
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 480
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 481
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 482
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 483
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 484
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 485
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 486
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 487
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 488
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 489
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 490
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 491
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 492
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 493
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 494
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 495
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 496
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 497
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 498
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 499
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 500
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 501
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 502
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 503
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 504
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 505
Introducere în Studiul Economiei - Pagina 506

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Studiul Economiei.pdf

Alții au mai descărcat și

Oligopolul

I. OLIGOPOL - DEFINITIE Piaţa cu concurenţă imperfectă se manifestă în situaţiile în care agenţii economici - vânzători şi cumpărători - pot să...

Comportamentul consumatorului

În urma unei analize conceptuale s-a ajuns la concluzia:” comportamentul consumatorului reflectă totalitatea actelor, deciziilor şi atitudinilor...

Costul de producție

Tipologia costurilor. Cheltuielile se clasifica dupa diverse criterii: • In functie de raportul dintre volumul cheltuielilor si volumul fizic al...

Microeconomie

1.Obiectul de studiu si metodologia stiintei economice Obiectul de studiu presupune cercetarea comportamentului uman în procesul de producţie,...

Sistemul Real al Economiei cu Piața Concurențială

Sistemul real al economiei cu piata concurentiala In realitate, nici unul dintre modelele teoretice de organizare a economiei de schimb nu...

Contabilitate

EVALUAREA STUDENŢILOR LA DISCIPLINA CONTABILITATE FINANCIARĂ Nota finală este formată din: Examen parţial 30% Activitate în cursul semestrului...

Microeconomie

3 - Piata. Cererea si Oferta - explicarea rolului pietei în mecanismul de functionare si dezvoltare economica; - analiza cererii si ofertei -...

Importanța Impozitelor Indirecte în Constituirea Veniturilor Bugetului

Capitolul 1 IMPOZITELE INDIRECTE ÎN ECONOMIA DE PIATA DIN ROMÂNIA NECESITATEA, EVOLUTIA SI ROLUL LOR 1.1. Impozitele indirecte în economia de...

Te-ar putea interesa și

Cultura organizațională ca resursă de sporire a performanțelor întreprinderii

Introducere Cultura este un tipar de ipoteze pe care grupul le-a invatat, dobindit pe masura ce si-a rezolvat problemele de adaptare exteriora...

Inflația în teoria economică

Capitolul 1 TEORIA ECONOMICA 1.1 Introducere in studiul teoriei economice Fenomenul inflationist s-a facut simtit in viata oamenilor inca de la...

Analiza Sistemului Integrat de Management la Academia de Studii Economice

Introducere Am ales sa prezint sistemul de management al Academiei de Studii Economice din Bucuresti datorita urmatoarelor aspecte: • Notoritatea...

Rolul limbajului în activitatea comercială

Argument Abordarea teoretica a comunicării in marketing este completata, in lucrarea de fata, printr-o serie de argumente ce pledează in favoarea...

Doctrine economice - prezentare generală

I.INTRODUCERE IN STUDIUL DOCTRINELOR ECONOMICE LIMBAJUL ECONOMIC SI IMPORTANTA SA In ansamblul sau, societatea se prezinta ca un sistem...

Introducere în Studiul Istoriei Economiei Naționale

Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai important rol. În fond, viaţa...

Istoria Gândirii Economice

Introducere În acest capitol sunt prezentate notiunile fundamentale care permit întelegerea doctrinelor economice, si anume: ideea economica,...

Economie

1. Nevoile şi resursele economice – definire, caracterizare, clasificare Nevoile Caracteristicile nevoilor: nelimitate ca număr; limitate în...

Ai nevoie de altceva?