Introducere în Studiul Economiei Politice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 4886
Mărime: 88.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sabau Diana

Extras din document

CAPITOLUL I

Introducere în studiul economiei politice

1.1. Obiectul economiei politice şi locul ei în cadrul ştiinţelor economice

Definirea ştiinţei economice are drept punct de plecare studierea nevoilor şi resuselor, a activităţii economice, a fenomenelor şi proceselor economice.

Nevoile umane reprezintă cerinţe materiale şi spirituale, de bunuri şi servicii, de mediu ecologic ale vieţii şi activităţii oamenilor. Ele constituie impulsul şi motivaţia oricărei activităţi umane. Nevoile reprezintă relaţiile cu mediul ambiant, prin care omul se realizează ca fiinţă biologică, psihologică şi socială. Prin relaţiile cu mediul natural şi cu cel social, omul îşi asigură hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, se instruieşte, îşi ocroteşte sănătatea, participă la viaţa de familie, politică şi culturală, religioasă.

Nevoile umane se caracterizează prin anumite trăsături fiecare dintre acestea reflectând o lege economică:

- caracterul dinamic, în sensul că de la o perioadă la alta au loc modificări în structura şi nivelul calitativ al cerinţelor de consum;

- sunt nelimitate ca număr;

- sunt limitate în capacitate, satisfacerea unei anumite nevoi presupune consumarea unei cantităţi date dintr-un bun material sau serviciu;

- sunt regenerabile, în sensul că satisfacerea unei nevoi sau a alteia durează numai un anumit timp, după care se manifestă din nou;

- caracterul complementar, în sensul că satisfacerea unei nevoi generează o alta;

- sunt concurente, în sensul că unele se extind, iar altele se restrâng, având loc şi substituirea unora cu altele.

Una dintre componentele esenţiale ale nevoilor umane o reprezintă nevoile (trebuinţele) economice, care reprezintă cerinţe obiective ale vieţii umane, ale existenţei şi dezvoltării purtătorilor lor indivizii, grupările sociale, statele, naţiunile, societatea în ansamblul ei.

Nevoile (trebuinţele) economice se caracterizează prin următoarele trăsături:

- reprezintă şi exprimă o stare de necesitate obiectivă iminentă indivizilor şi colectivităţilor umane, manifestându-se ca impuls iniţial şi ca scop permanent al tuturor activităţilor economice;

- au caracter istoric, devenind nelimitate ca număr şi manifestându-se sub forma principiului creşterii şi diversificării trebuinţelor;

- au o dublă determinare: obiectivă, fiind rezultatul condiţiilor de viaţă existente la un moment

dat în societate, depinzând de gradul de civilizaţie şi cultură al populaţiei şi subiectivă, adică nevoile economice depind de factori biologici, sociali, psihologici, morali, tradiţii, obiceiuri, fiecare individ devenind un subiect economic care constată cât de mare este intensitatea trebuinţei sale;

- între amplificarea nevoilor economice (nelimitate) şi resursele economice (limitate) există o contradicţie care se manifestă prin legea rarităţii resurselor, adică resursele şi bunurile sunt relativ limitate, rare în comparaţie cu nevoile;

- orice nevoie economică satisfăcută renaşte cu timpul, având o anumită periodicitate;

- intensitatea unei nevoi se află în permanenţă în raport invers proporţional cu gradul de satisfacere a acesteia;

- au caracter complex, prezentându-se ca o mulţime de trebuinţe complementare, concurente şi substituibile.

Trebuinţele economice sunt organic şi indestructibil legate de interesele economice care pot fi definite ca fiind forma de manifestare a trebuinţelor economice.

Interesele economice pot fi clasificate astfel:

1) Din punct de vedere al purtătorilor intereselor se disting:

- interese economice individuale, particulare, private;

- interese economice ale microgrupurilor sociale, întreprinderilor, organizaţiilor cu caracter local;

- interese economice naţionale, statale, denumite şi interese generale;

- interese economice internaţionale;

- interese economice mondiale, planetare.

2) Din punct de vedere al rolului îndeplinit în viaţa economică a societăţii:

- interese economice fundamentale;

- interese economice nefundamentale, secundare, terţiare etc.

3) Din punct de vedere al caracterului legăturilor cu subiecţii purtători se disting:

- interese economice directe;

- interese economice indirecte.

4) Din punct de vedere al duratei manifestării lor în timp se disting:

- interese permanente;

- interese periodice;

- interese rare.

Orice activitate umană presupune utilizarea de resurse specifice, în cantităţi determinate şi de calitate adecvată.

Resursele economice reprezintă ansamblul elementelor atrase care sunt efectiv utilizate pentru producerea şi obţinerea de bunuri materiale şi servicii.

Preview document

Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 1
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 2
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 3
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 4
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 5
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 6
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 7
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 8
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 9
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 10
Introducere în Studiul Economiei Politice - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Studiul Economiei Politice.doc
  • Curs nr 2.ppt

Alții au mai descărcat și

Riscul Afacerii

Capitolul 3 Riscul Întreprinderii (Afacerii) si Gestiunea (Managementul) acestuia 3.1 Introducere Tendinte recente în managementul corporatiilor...

Tranzactii Comerciale Internationale

Obiectivele capitolului: După ce veţi studia acest capitol, veţi fi în măsură să: • definiţi franciza şi să înţelegi caracteristicile şi...

Epistemologie

CURSUL 1INTRODUCERE ÎN EPISTEMOLOGIE ECONOMICĂ Cuvinte-cheie: epistemologie, ştiinţă, cunoaştere Ce sunt economiştii şi ce fac ei? „Economiştii...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 ECONOMIA - FORMĂ A ACŢIUNII UMANE Nevoi şi resurse. Problema fundamentală a economiei –alegerea. Economia, că ştiinţă, studiază...

Finantele Institutiilor Publice

CURS 1 Instituţiile publice centrale cuprind Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale...

Economie Comerciala

Cap.1. Locul, rolul şi importanţa comerţului în economia naţională 1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul; 1.2. Comerţul internaţional şi...

Probleme Economia Comertului

Propensiunea consumului • Propensiunea consumului reprezintă raportul dintre consumul total şi venituri (venit primar brut, venit disponibil brut,...

Planul de Afaceri

INTRODUCERE Obiectivul principal al managementului financiar al societăţilor comerciale este acela de a maximiza averea acţionarilor. Purtând în...

Ai nevoie de altceva?