Investitii Directe si Finantarea Lor

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Investitii Directe si Finantarea Lor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere pdf de 197 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

TEMA 1 Investitii – Investitii directe
1.1. Investitii, definitie, clasificare, sfera de cuprindere
1.2. Investitii straine directe, concept si rol
1.3. Investitiile directe în România sub influenta fluxurilor de capital pe plan
mondial
1.4. Investitii si dezvoltare durabila
TEMA 2 Planificarea si bugetarea investitiilor de capital
2.1. Descrierea generala
2.2. Istoricul si oportunitatea activitatii de programare multianuala
2.3. Ghid de utilizare a setului de instrumente GRASP „CIP Toolkiz”
2.4. Rezultate practice
TEMA 3 Procesul investitional direct
3.1. Proiectarea investitiilor
3.2. Programarea investitiilor
3.3. Indicatorii economico-financiari
3.4. Deviz general
3.5. Autorizarea investitiilor publice si a investitiilor private
3.6. Urmarirea lucrarilor de investitii
3.7. Procedura atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii
PARTEA a II-a - FINANTAREA INVESTITIILOR DIN SURSE
INTERNE SI EXTERNE
TEMA 4 Finantarea investitiilor
4.1. Conceptul de finantare pentru finantarea investitiilor din surse interne
(nationale)
4.2. Finantarea investitiilor din surse externe
4.2.1. Principii în planificarea si managementul financiar pentru proiectele
finantate de FEDR Cadrul investitional
4.2.1.1. Definirea beneficiarului si a proiectului în cadrul F.S. al U.E.
4.2.1.2. Principiile si metodologiile de analiza financiara pentru
proiectele finantate din U.E.
4.2.1.3. Principiile de baza ale interventiilor fondurilor structurale si
managementul financiar
4.2.1.4. Cadrul institutional pentru implementarea Programului
Operational
4.2.2. Estimarea costurilor în redactarea proiectului, planificarea
cofinantarii pentru operatiuni în cadrul programului F.E.D.R.
4.2.2.1. Costul proiectului
4.2.2.1.1. Principalele categori de costuri ale proiectului si principalii
factori de influenta
3
4.2.2.1.2. Factori care afecteaza costurile proiectului si variabilitatea
costurilor
4.2.2.3. Calcularea costurilor eligibile ale proiectului cu asistenta U.E.
4.2.2.4. Reguli pentru cofinantarea din F.S. ale U.E. pentru proiectele de
investitii
4.2.2.4.1. Contributia la finantarea proiectelor din surse nationale
4.2.2.5. Proiecte generatoare de venituri pentru infrastructuri publice
4.2.2.6. Elemente de baza pentru redactarea planului de cofinantare
4.2.3. Analiza financiara pentru fondurile structurale. Nevoi de finantare si
surse
4.2.3.1. Analiza financiara pentru Fondurile structurale
4.2.3.2. Fezabilitatea financiara
4.2.3.2.1. Fezabilitatea financiara si analiza fluxurilor de numerar
4.2.3.3. Indicatori financiari ai profitabilitatii
4.2.3.4. Analiza financiara pentru infrastructurile publice generatoare de
venituri
4.2.4. Planificare financiara pentru fondurile structurale. Instrumente
financiare si proceduri
4.2.4.1. Optiuni de finantare pentru proiecte de investitii
4.2.4.2. Utilizarea creditelor pentru implementarea proiectelor
4.2.4.3. Finantarea proiectelor si managementul datoriei publice
4.2.4.4. Managementul financiar pentru implementarea proiectelor
4.2.5. Rolul parteneriatului public-privat în finantarea proiectelor
TEMA 5 Factori care influenteaza procesul investitional în România
5.1. Planul national de dezvoltare 2007-2013
5.2. Conformarea cu standardele europene de mediu
5.3. Planul de amenajare a teritoriului judetean
4

Extras din document

INTRODUCERE

România la finele perioadei de tranzitie, la începutul procesului de

integrare în Uniunea Europeana, mai are de elucidat probleme din domenii

majore care sa contribuie la o integrare reala.

Domeniile care necesita performanta sunt:

- reforma fiscala;

- sistemul de pensii care sa reglementeze alaturi de pensiile

de stat solutiile complementare oferite de pensiile private;

- sistemul de sustinere al agriculturii pe termen lung

(subventii, sprijin financiar etc.);

- descentralizarea administratiei publice locale;

- piata fortei de munca;

- organizarea relatiilor patronale în jurul camerelor de comert

si industrie ca organism reprezentativ

- revitalizarea actiunilor legate de sustinerea procesului de

cercetare – dezvoltare.

Armonizarea legislatiei în domeniile mentionate trebuie realizata în

contextul în care prioritatile nationale de baza sunt cele legate de realizarea

unei infrastructuri în primul rând rutiere („ Europa se termina acolo unde se

termina autostrazile”), dezvoltarea si modernizarea agriculturii pentru

depasirea stadiului „agricultura pentru subexistenta”, dezvoltarea turismului de

performanta.

În acest context, procesul investitional cu surse provenind din

bugetul public sau privat, din surse interne sau externe capata valente

deosebite dând sens ideilor de dezvoltare socio-economica durabila.

Sunt tratate în lucrare cu preponderenta aspecte legate de

procesul investitiilor de capital în sectorul public dar respectarea cadrului legal

în domeniu, seriozitatea impusa de planificarea investitiilor sub aspectul

tehnic si financiar, oportunitate eficienta economica si financiara creeaza în

cele mai multe cazuri similitudine de abordare. Temele prezentate consideram

ca pot asigura bagajul de cunostinte necesar pentru abordarea cu sanse de

reusita a procesului investitional la orice nivel, cunoscându-se complexitatea

lui deosebita.

5

PARTEA I – INVESTITII DIRECTE

TEMA 1

INVESTITII – INVESTITII DIRECTE

1.1.INVESTITIILE, DEFINITIE, CLASIFICARE, SFERA DE

CUPRINDERE

În sens larg prin investitii trebuie înteles procesul de „ plasare a unor

sume de bani în domeniul economic, social-cultural, administrativ,

militar, etc. cu scopul de a asigura baza tehnico-materiala si forta de

munca necesare desfasurarii si largirii activitatii acestora” (D.E.P. Ed.

Politica 1979)

O definitie mai succinta abordata economic este data în Micul dictionar

enciclopedic, Editura stiintifica si pedagogica Bucuresti 1996 – investitiile

reprezentând „totalitatea cheltuielilor care se fac pentru crearea de noi

fonduri fixe precum si pentru reconstruirea, largirea si modernizarea

celor existente”.

Definitiile prezentate mai sus sunt construite pe doua paliere

functionale. În prima parte a procesului care ar cuprinde doua trepte

economisire-investire sunt cuprinsi toti potentialii procesori (stat, firme,

persoane fizice etc.) iar pe al doilea palier al rezultatelor procesului

investitional evantaiul beneficiarilor se largeste.

Definirea categoriei economice de investitii se poate face si în sensul:”

investitiile înseamna plasarea unor resurse financiare atât în capital fix,

cât si în capital circulant sau de circulatie” (D.E.P. Ed. Politica 1974).

definitia ia în calcul circulatia capitalului investit la nivel de operator economic

sau persoana fizica – investitoare.

În scopul clarificarii conceptuale a notiunii de investitie este importanta

clasificarea lor. Exista mai multe criterii de clasificare dupa cum urmeaza:

1. În economia de piata, investitiile pot avea loc sub diferite forme, atât

directe cât si indirecte în functie de dezvoltarea procesului investitional.

Investitiile indirecte se deruleaza prin instrumente intermediari cum este cazul

bonurilor de tezaur, certificare de trezorerie, obligatiuni municipale ca forma

de angajare a împrumuturilor de stat.

Investitii indirecte trebuie considerate în general investitiile financiare.

Fisiere in arhiva (6):

 • Investitii Directe si Finantarea Lor
  • Partea 1.pdf
  • Partea 2.pdf
  • Partea 3.pdf
  • Partea 4.pdf
  • Partea 5.pdf
  • Partea 6.pdf