Investitii Internationale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Investitii Internationale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

1. POLITICI NABIONALE DE ATRAGERE A INVESTIBIILOR
STRAINE DIRECTE
1. Politica economica de ansamblu
2. Politici specifice privind regimul investiCiilor straine directe si
liberalizarea miscarii capitalului
3. Politici si instrumente promoCionale care urmaresc la nivel tehnic si
operaCional atragerea unui volum mai mare de ISD
4. Cadru instituCional specific
2. PROCESUL DECIZIONAL ÎN TRANZACBIILE CU INVESTIBII
STRAINE DIRECTE
1. Riscuri în tranzacCiile internaCionale
2. Analiza riscului de Cara
3. Masurarea riscurilor
3. ACORDURI INTERNABIONALE PRIVIND INVESTIBIILE
1. Acorduri internaCionale privind investiCiile
2. Avantajele si dezavantajele acordurilor internaCionale privind
investiCiile
4. POLITICI NABIONALE SI ABORDARI INTERNABIONALE
PRIVIND INVESTIBIILE
1. DefiniCia investiCiei
2. Tratamentul naCional
3. Rezolvarea disputelor
4. CerinCele de performanCa
5. Stimulente pentru investiCii
2

Extras din document

TEMA 1

POLITICI NABIONALE DE ATRAGERE A INVESTIBIILOR STRAINE

DIRECTE

Politicile naCionale de atragere a investiCiilor straine directe se pot identifica pe 4 niveluri:

5. Politica economica de ansamblu

6. Politici specifice privind regimul investiCiilor straine directe si liberalizarea

miscarii capitalului

7. Politici si instrumente promoCionale care urmaresc la nivel tehnic si operaCional

atragerea unui volum mai mare de ISD

8. Cadru instituCional specific

LecCia 1: Politica economica de ansamblu pentru atragerea ISD

Rezumat

În principiu, exista mai multe obiective (Cinte) ale politicii economice de ansamblu:

Stabilitatea macroeconomica

Coordonarea sistemului global de politici economice

Cadrul politic pentru dezvoltare

Formularea clara a politicilor industriale

a) Stabilitatea macroeconomica

Prin politicile monetare si fiscale, Carile, fie ca sunt dezvoltate sau în dezvoltare, urmaresc:

- cresterea economica

- reducerea inflaCiei

- combaterea somajului

- stimularea exporturilor

b) Coordonarea sistemului global de politici economice

Coordonarea vizeaza:

- un curs de schimb corect (responsabila Banca Centrala);

- cote încurajatoare de amortizare, facilitaCi fiscale sau vamale (Ministerul

FinanCelor);

- condiCii de munca stabile si posibilitatea de a angaja personal strain (

Ministerul Muncii);

- condiCiile transferului de tehnologie (Ministerul StiinCei si Tehnologiei);

- accesul la piaCa valutara (Banca Centrala);

- finanCarea exportului la - anumita dobânda (Ministerul FinanCelor);

- dezvoltarea infrastructurii (Ministerul Transporturilor, ComunicaCiilor,

Energiei s.a.)

3

c) Cadrul politic pentru dezvoltare

Cadrul politic depinde fundamental de esenCa sistemului politic si a strategiilor economice

urmarite. În acest caz se pune problema reformelor politice si instituCionale, care reprezinta

punctul de plecare pentru cresterea investiCiilor straine directe si a progresului economic

general în Carile în dezvoltare.

d) Formularea clara a politicilor industriale

Din punct de vedere al investiCiilor straine directe, - politica industriala este relevanta daca

are loc:

· Întarirea competitivitaCii structurale a economiei prin:

- reducerea imperfecCiunii pieCelor

- facilitarea accesului la informaCii

- cresterea concurenCei, atât pe piaCa factorilor, cât si a produselor prin:

i. protejarea concurenCei

ii. aplicarea legislaCiei anti -monopol

iii. reducerea obstacolelor la apariCia întreprinderilor noi

iv. dezvoltarea potenCialului de cercetare stiinCifica

· EvoluCia infrastructurii fizice

- comunicaCii

- transporturi feroviare

- autostrazi

· EvoluCia infrastructurii umane

- învaCamânt

- calificarea profesionala

- dezvoltarea spiritului întreprinzator

- promovarea de programe care sa faciliteze înfiinCarea si consolidarea de noi

întreprinderi

Subiecte pentru examen:

1. Obiectivele politici economice de ansamblu pentru atragerea investiCiilor straine directe

2. Obiectivele politicii macroeconomice

3. Obiectivele coordonarii sistemului global de politici economice

4. Politica industriala pentru atragerea investiCiilor straine directe

Fisiere in arhiva (1):

  • Investitii Internationale.pdf