Investițiile și Rolul Lor Economic și Social

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 7112
Mărime: 47.67KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana Niculae

Extras din document

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ECONOMIC ŞI SOCIAL

- Investiţiile ocupă un loc central atât în sfera producţiei de bunuri şi servicii cât şi în sfera consumului, fiind factorul care influenţează simultan cererea şi oferta.

- Realizarea de investiţii în sfera producţiei de bunuri şi servicii, are ca efect creşterea şi diversificarea ofertei şi implicit creşterea veniturilor agenţilor economici.

- Concomitent va fi influenţat şi gradul de ocupare a forţei de muncă. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă precum şi creşterea câştigurilor lor salariale va duce la sporirea cererii de bunuri de consum şi de servicii.

- Pe de altă parte va avea loc o creştere a economiilor populaţiei şi va creşte volumul disponibilităţilor financiare ale agenţilor economici dând posibilitatea acestora să realizeze noi investiţii.

- Deci putem afirma că în plan economic investiţiile joacă un rol dublu:

- agenţii economici care realizează lucrări de investiţii îşi sporesc oferta de bunuri sau servicii prin creşterea capacităţii lor productive sau prin retehnologizare, realizând în acelaşi timp şi venituri suplimentare;

- orice investiţie va genera cereri suplimentare în sectoarele conexe din amonte (sectoare furnizoare de materii prime, materiale sau servicii etc.) sau din aval (sectoare distribuitoare sau consumatoare a bunurilor sau serviciilor oferite).

- Implicit va avea loc o creştere a veniturilor la toţi agenţii economici implicaţi.

- În plan social, investiţiile joacă un rol important în ocuparea forţei de muncă prin crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

- Punerea în practică a unor proiecte sau programe de investiţii, antrenează modificări pe piaţa forţei de muncă, creând o cerere suplimentară de forţă de muncă în sectoarele care pregătesc şi realizează acţiuni investiţionale (cercetare-proiectare, construcţii, producţia de maşini şi instalaţii), dar mai ales la beneficiarii de investiţii care utilizează noile capacităţi de producţie.

- Investiţiile joacă un rol important în etapa actuală la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane şi anume la protecţia mediului înconjurător, la refacerea echilibrului ecologic, acolo unde uneori din ignoranţă acesta a fost rupt.

- Investiţiile mai pot fi privite şi ca un liant între generaţii prin crearea de noi locuri de muncă pentru generaţia tânără dar şi prin moştenirea de capital fix pe care aceasta le primeşte de la generaţiile anterioare.

Conceptul de investiţii

- Investiţia poate fi definită ca o cheltuială efectuată de către persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri sau servicii.

- Prin investiţie se înţelege factorul economic concretizat în resurse materiale, financiare şi de forţă de muncă, în vederea înlocuirii mijloacelor de producţie uzate, perfecţionării mijloacelor de producţie deja existente sau creării unor noi mijloace de producţie, cu scopul obţinerii unor efecte economice eşalonate în timp şi care în sumă totală să fie superioare cheltuielilor iniţiale.

- În economia comunistă, investiţia reprezenta numai ceea ce se aloca pentru crearea şi dezvoltarea bazei materiale de producţie şi a celei pentru sectorul social-cultural.

- Trecerea la economia de piaţă a impus o schimbare a opticii privind noţiunea de investiţie, determinată de concurenţă, de circulaţia capitalului pe piaţă, de câştigul aşteptat.

- În această situaţie investiţia este privită de la sursa de acoperire a cheltuielilor determinate de operaţiunea de investiţie. Astfel, investiţiile sunt înţelese ca reprezentând acea parte de profit destinată formării capitalului.

Investiţiile comportă două etape distincte.

- Prima etapă este aceea a procesului de investire, care constă în realizarea obiectivelor investiţionale pe baza unor resurse, etapă în care investiţiile nu produc, ele fiind însuşi rezultatul unui proces de producţie.

- A doua etapă se caracterizează prin participarea investiţiilor, materializate la procesul de producţie

- Sintetizând investiţiile trebuie să releve faptul că;

- reprezintă o plasare de bani într-o acţiune, într-un proiect, operaţiune pentru a crea un spor de venit, atât la nivelul individului cât şi la nivelul agentului economic;

- scopul urmărit nu este numai de a obţine o creştere a cantităţii de bunuri sau servicii ci şi a unui câştig (profit);

- există un decalaj de timp între momentul investirii şi momentul obţinerii rezultatelor;

- sunt o cheltuială certă, efectuată cu scopul obţinerii în viitor a unor rezultate adesea incerte din acest punct de vedere investiţiile comportă un anumit risc.

Clasificarea investiţiilor

Investiţiile se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii

După destinaţia obiectivelor de investiţii avem: investiţii productive şi investiţii neproductive.

- Investiţiile productive sunt cele care participă în mod nemijlocit la obţinerea producţiei (plantaţiile pomiviticole, adăposturile pentru creşterea animalelor, capacităţile de prelucrare a produselor de origine vegetală şi animală) tractoarele, maşinile agricole, instalaţii, utilaje, echipamente).

Preview document

Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 1
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 2
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 3
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 4
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 5
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 6
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 7
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 8
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 9
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 10
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 11
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 12
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 13
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 14
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 15
Investițiile și Rolul Lor Economic și Social - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL III.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Mijloacelor Fixe

Problematica analizei gestiunii mijloacelor fixe, aduce în discuţie următoarele aspecte: - analiza dinamicii, structurii şi stării funcţionale a...

Mecanismul Culturii Organizaționale și Performanța Managerială

INTRODUCERE Conceptul de cultură organizaţională se referă la tot ceea ce înseamnă standarde colective de găndire, atitudini, valori, convingeri,...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Definirea riscului de lichiditate incapacitatea băncii de a finanţa portofoliul de active pe maturităţile şi la ratele de dobândă corespunzătoare...

Analiza Riscurilor

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.1. RISCUL – CONCEPT SI TRĂSĂTURI...

Economie Monetara

Moneda şi masa monetară.Abordări ale monedei. Indicatori de structurare ai masei monetare. Masa monetară în România şi în UME Sisteme monetare...

Moneda si Credit

MONEDA ŞI ROLUL SAU ECONOMIC Rolul monedei în viaţa economică şi socială necesită abordarea evoluţiei şi a funcţiilor îndeplinite de aceasta încă...

Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare

Modelarea deciziilor financiar-monetare Introducere Stimate Cursant, Pentru început îţi urez bine ai venit în grupul celor care studiază...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Ai nevoie de altceva?