Istoria Economiei Nationale

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 31101
Mărime: 532.54KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Aurel Piturca
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA COLEGIUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ANUL I

Extras din document

1.1. Obiectul istoriei economice

Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai important rol. În fond, viaţa economică reprezintă suportul material al vieţii sociale, făcând posibil existenţa celorlalte subsisteme, a societăţii ca atare. Importanţa deosebită a vieţii economice face ca ea să fie studiată din cele mai diferite unghiuri, perioade istorice, domenii de activitate. După cum se ştie economia politică este o structură economică, cu caracter fundamental, care se ocupă de relaţiile sociale de producţie, de relaţiile economice sociale, de legile generale care guvernează producţia, repartiţia, schimbul şi consumul, serviciile economice, pe diferite trepte de dezvoltare a societăţii.

O asemenea cunoaştere a economicului şi a tot ce ţine de aceasta nu este suficientă, ci viaţa economică impune cunoaşterea relaţiilor de producţie în strânsă interdependenţă cu celelalte subsisteme ale vieţii sociale, evoluţia ei istorică, caracteristicile generale şi mai ales particulare pe care le-a îmbrăcat în dezvoltarea economiei naţionale. În realizarea unei asemenea cunoaşteri, de detaliu pe perioade istorice a vieţii economice contribuie alături de economia politică şi alte ştiinţe economice ca istoria economică, istoria doctrinelor economice, economiile de ramuri. În esenţă obiectul istoriei economiei îl constituie studiul :

a) modurile de producţie care s-au succedat de-a lungul lor;

b) dezvoltarea producţiei;

c) dezvoltarea forţelor şi relaţiilor de producţie ca şi a unor elemente ale suprastructurii în unitatea lor şi în schimburile lor interdependente în diversele epoci istorice;

d) apariţia, evoluţia şi maturizarea economiei naţionale, particularităţile pe care le-a îmbrăcat ea în diferite perioade istorice;

e) istoria dezvoltării relaţiilor băneşti, comerciale, de credit şi financiare.

Pe de altă parte istoria economică poate studia:

- ansamblul economiei unei ţări, sau a celei mondiale;

Pag. 2 din 68

Istoria Economiei Nationale Conf. Univ. Dr. Aurel Piturca

- o anumită ramură din cadrul economiei naţionale sau mondiale, ca de exemplu istoria industriei, agriculturii, comerţului, meşteşugurilor, burselor etc.

În sfera obiectului istoriei economiei ci şi studiul unor elemente ale suprastructurii din cadrul fiecărei orânduri cum ar fi: instituţiile politice, îndeosebi, statul, instituţiile şi normele juridice, formele determinante ale ideologiei, ideile economice care influenţează dezvoltarea forţelor şi relaţiilor de producţie.

Fiind o ştiinţă socio-umană, istoria economiei naţionale are strânse legături în primul rând cu celelalte ştiinţe economice (economia politică, structurile economice de ramură) realizând un schimb intens informaţional de date şi cunoştiinţe, dar şi cu alte ştiinţe socio-umane cum ar fi istoria, sociologia, demografia etc.

Mai mult, pentru stabilirea unor concluzii şi constatări reale, a unor adevăruri ştiinţifice, istoria economiei foloseşte şi rezultatele unor ştiinţe tehnice (matematica, statistica etc.). Studiului istoriei economiei naţionale i s-au consacrat istorici de renume ca: A.D.Xenopol, V.A. Urechia, D.Oneill N.Iorga. Unuia dintre ei ca de exemplu N. Iorga a publicat studii sau chiar lucrări cu privire la istoria comerţului, istoria meseriilor sau a relaţiilor agrare şi a finanţelor ţării.

Elemente însemnate de istorie economică universală şi naţională găsim şi în opera unor economişti români ca D.P.Marţian, P.S.Aurelian, I.Ionescu de la Brad, sau din perioada interbelică , I.N.Angelescu, St.Zeletin; V.Madgearu, Gh.Zane etc.

Concluzionând în legătură cu obiectul istoriei economice în general, a celei naţionale în particular aşa cum preciza şi prof. Frederic Mauso de la Universitatea din Paris ‚’’Istoria economiei trebuie să fie înainte de toate, teoria sistemelor economice trecute’’. Istoria economiei naţionale trebuie să contribuie atât la cunoaşterea obţiunii legilor economice, a modului de organizare şi funcţionare în trecut, dar mai ales trebuie să descifreze tendinţele de dezvoltare prezente şi viitoare, în acest sens, împreună cu alte ştiinţe economice să formuleze previziuni şi prognoze.

Preview document

Istoria Economiei Nationale - Pagina 1
Istoria Economiei Nationale - Pagina 2
Istoria Economiei Nationale - Pagina 3
Istoria Economiei Nationale - Pagina 4
Istoria Economiei Nationale - Pagina 5
Istoria Economiei Nationale - Pagina 6
Istoria Economiei Nationale - Pagina 7
Istoria Economiei Nationale - Pagina 8
Istoria Economiei Nationale - Pagina 9
Istoria Economiei Nationale - Pagina 10
Istoria Economiei Nationale - Pagina 11
Istoria Economiei Nationale - Pagina 12
Istoria Economiei Nationale - Pagina 13
Istoria Economiei Nationale - Pagina 14
Istoria Economiei Nationale - Pagina 15
Istoria Economiei Nationale - Pagina 16
Istoria Economiei Nationale - Pagina 17
Istoria Economiei Nationale - Pagina 18
Istoria Economiei Nationale - Pagina 19
Istoria Economiei Nationale - Pagina 20
Istoria Economiei Nationale - Pagina 21
Istoria Economiei Nationale - Pagina 22
Istoria Economiei Nationale - Pagina 23
Istoria Economiei Nationale - Pagina 24
Istoria Economiei Nationale - Pagina 25
Istoria Economiei Nationale - Pagina 26
Istoria Economiei Nationale - Pagina 27
Istoria Economiei Nationale - Pagina 28
Istoria Economiei Nationale - Pagina 29
Istoria Economiei Nationale - Pagina 30
Istoria Economiei Nationale - Pagina 31
Istoria Economiei Nationale - Pagina 32
Istoria Economiei Nationale - Pagina 33
Istoria Economiei Nationale - Pagina 34
Istoria Economiei Nationale - Pagina 35
Istoria Economiei Nationale - Pagina 36
Istoria Economiei Nationale - Pagina 37
Istoria Economiei Nationale - Pagina 38
Istoria Economiei Nationale - Pagina 39
Istoria Economiei Nationale - Pagina 40
Istoria Economiei Nationale - Pagina 41
Istoria Economiei Nationale - Pagina 42
Istoria Economiei Nationale - Pagina 43
Istoria Economiei Nationale - Pagina 44
Istoria Economiei Nationale - Pagina 45
Istoria Economiei Nationale - Pagina 46
Istoria Economiei Nationale - Pagina 47
Istoria Economiei Nationale - Pagina 48
Istoria Economiei Nationale - Pagina 49
Istoria Economiei Nationale - Pagina 50
Istoria Economiei Nationale - Pagina 51
Istoria Economiei Nationale - Pagina 52
Istoria Economiei Nationale - Pagina 53
Istoria Economiei Nationale - Pagina 54
Istoria Economiei Nationale - Pagina 55
Istoria Economiei Nationale - Pagina 56
Istoria Economiei Nationale - Pagina 57
Istoria Economiei Nationale - Pagina 58
Istoria Economiei Nationale - Pagina 59
Istoria Economiei Nationale - Pagina 60
Istoria Economiei Nationale - Pagina 61
Istoria Economiei Nationale - Pagina 62
Istoria Economiei Nationale - Pagina 63
Istoria Economiei Nationale - Pagina 64
Istoria Economiei Nationale - Pagina 65
Istoria Economiei Nationale - Pagina 66
Istoria Economiei Nationale - Pagina 67
Istoria Economiei Nationale - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Istoria Economiei Nationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Populatia, Agricultura si Industria Romaniei in Perioada Interbelica

I. INTRODUCERE Perioada cuprinsa între 1859 si 1938, luata ca referinta în majoritatea lucrarilor, a constituit o etapa în efortul modernizarii...

Politica economică a statului român în domeniul agriculturii (1859-1947)

Politica economică a statului român în domeniul agriculturii 1. Evoluţia agriculturii în perioada 1859 – 1914 În perioada 1859 – 1914, în...

Economia Intreprinderii

I. CADRUL LEGISLATIV Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea...

Curs Dreptul Afacerilor

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL AFACERILOR § 1. OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR Determinarea obiectului dreptului afacerilor se poate deosebi în...

Capitolul 6 - Doctrinele Marginaliste

CAPITOLUL 6. DOCTRINELE MARGINALISTE 6. 1. DOCTRINA CONCURENTEI PURE SI PERFECTE SI SCOALA DE LA LAUSANNE LEON WALRAS (1834-1910), „teoreticianul...

Capitolul 4 - Doctrinele Economice Socialiste în Secolul al XIX-lea

CAPITOLUL 4. DOCTRINELE ECONOMICE SOCIALISTE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA Prima jumatate a secolului al XIX-lea se caracterizeaza prin avântul industrial...

Istoria Economică a României

EVOLUTIA INSTITUTIONALA A AGRICULTURII ROMÂNESTI ÎN PERIOADA INTERBELICA AGRICULTURA ROMÂNIEI ÎN PERIOADA INTERBELICA A fost dominata de...

Finantarea prin Bursa de Valori

Bursa de Valori, reprezintă o piaţă secundară pe care sunt tranzacţionate titluri de valoare – acţiuni şi obligaţiuni. Bursa de Valori furnizează...

Te-ar putea interesa și

Vamuirea Marfurilor – Regimul Vamal si Procedura Vamala in Romania

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordeaza tematica vamuirii marfurilor in Romania. Ea se concentreaza in principal asupra regimurilor vamale si a...

Strategia de dezvoltare a turismului în Municipiul Roman

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentare Roman este un municipiu din judetul Neamt, Moldova, Romania. Este situat in partea centrala a podisului Moldovei,...

Politica Economică a Statului Român în Domeniul Agriculturii

1.EvoluŢia agriculturii în perioada 1859-1914 Problema agrară şi agricultura au constituit factorul cheie al evoluţiei societăţii şi economiei...

Previzionarea relațiilor economice internaționale

CAP. I PREVIZIONAREA RELATIILOR ECONOMICE INTERNATIONALE. 1.1. Interdependenţele economice internationale Creşterea şi dezvoltarea economică,...

Evoluția Industriei în Perioada Interbelică

Constituirea statului national unitar român a marcat inceputul unei noi etape in evolutia economica a României , etapa caracterizata prin cresterea...

Structura Economiei Naționale

1.GENERALITAŢI Ştiinţele economice au apărut pentru a explica şi a studia modul de desfăşurare a activităţilor economice în scopul oferirii de căi...

Analiza funcțiunilor inreprinderii SC Damoves SRL

1. Descrierea domeniului de activitate al intreprinderi : Firma S.C. DAMOVES S.R.L., este o societate cu raspundere limitata avand ca domeniu...

Ai nevoie de altceva?